Polskie Towarzystwo Heraldyczne

 

Inwentarz tymczasowy Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji
Tom 2

Opracowali:

Andrzej Biernat

Iwona Dacka-Górzyńska

Sławomir GórzyńskiBellerive-sur-Allier 2018

© Edition La Rama, 2018

ISBN 979-10-95627-49-4 (wersja cyfrowa, digital edition)Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
mkidn_01_cmyk.jpg (1323×1323)


 

Spis treści

ATOZ 1. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1993 – 2002. 9

Zebrania Zarządu 1993. 9

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1994. 9

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1995. 9

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1996. 9

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1997. 10

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1998. 10

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2000. 10

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2002. 11

ATOZ 2. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2003 – 2005. 13

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2003. 13

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2004. 13

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2005. 14

ATOZ 3. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2006 – 2009. 14

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2006. 14

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2007. 15

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2008. 15

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2009. 16

ATOZ 4. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2010 – 2017. 17

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2010. 17

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2011. 17

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2012. 17

Walne Zebrania Towarzystwa 2013. 18

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2014. 18

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2015. 18

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2016. 18

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2017. 19

ATOZ 5. Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 1985-2006. 19

1. Obwoluta: 1985 Korespondencja. 19

2. Obwoluta: 1995 Korespondencja. 19

3. Obwoluta: 1996 Korespondencja 1. 19

4. Obwoluta: 1996 Korespondencja 2. 19

5. Obwoluta: 1996-1999 Korespondencja. 20

6. Obwoluta: 1998 Korespondencja. 20

7. Obwoluta: 1999 Korespondencja. 20

8. Obwoluta: 1999- 2000 Korespondencja. 20

9. Obwoluta: 2000 Korespondencja. 20

10. Obwoluta: 2002 Korespondencja. 21

11. Obwoluta: 2003 Korespondencja i materiały. 21

12. Obwoluta: 2004 Korespondencja i materiały. 22

13. Obwoluta: 2005 Korespondencja i materiały. 23

14. Obwoluta: 2006 Korespondencja i materiały. 24

ATOZ 6. Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 2007-2008. 27

15. Obwoluta: 2007 Korespondencja i materiały tematyczne. 27

16. Obwoluta: 2008 Korespondencja i materiały. 32

ATOZ 7.  Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 2009-2010. 34

17. Obwoluta: 2009 Korespondencja i materiały. 34

18. Obwoluta: 2010 Korespondencja i materiały. 35

ATOZ 8. Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 2011-2016 i inna. 40

19. Obwoluta: 2011 Korespondencja i materiały. 40

20. Obwoluta: 2012 Korespondencja i materiały. 41

21. Obwoluta: 2013 Korespondencja i materiały. 42

22. Obwoluta: 2014 Korespondencja i materiały. 42

23. Obwoluta: 2015 Korespondencja i materiały. 43

24. Obwoluta: 2016 Korespondencja i materiały. 43

25. Obwoluta: „Korespondencja i dotyczące sprawy Noirot”. 43

26. Obwoluta: Koperta „Weryfikacja członków po 2002 r., THL, membres, TOPZ membres”. 45

ATOZ 9. Korespondencja. 46

27. Obwoluta: „Lista członków Tow.[arzystwa] w 2002 r.”. 46

28. Obwoluta: „Jean Skarbek”. 46

29. Obwoluta, Umowy TOZ z Ambasadą RP w Paryżu dot. restauracji nagrobków we Francji 48

ATOZ 10. Dokumentacja i materiały tematyczne. 49

1. Dokumentacja ws. renowacji polskich grobów na cmentarzach francuskich. 49

2. „Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa” / Specyfikacja techniczna prac renowacyjnych. 49

3. „Renowacja 2008. Protokoły”. 50

4. „Powstańcy styczniowi. Plansze w BP [Bibliotece Polskiej w Paryżu] 50

5. Prasa – różne. 50

6. „Informacje historyczne”. 51

7. „Na ratunek polskim grobom – artykuły”. 51

8. „Kórnik – Paryż Wystawa”. 51

9. „Karty pocztowe od A. Niewęgłowskiego” do B. Kłosowicz z lat 1990-2012. 51

10. „Nowy Rok 2010, 2011”. 52

11. „Kwerendy 2006-2007”. 52

12. „Prasa o książce Na obcej ziemi. 52

13. Jan Lipkowski, Groby polskie w Paryżu i okolicy. 53

14. Foldery, ulotki, broszury. 53

ATOZ 11. Dokumentacja finansowa TOZ.. 53

1. Koperta: Factures pour Groby [2000] 53

2. Obwoluta „Rélevés d’operation 2002”. 53

3. Obwoluta „Blocage compte” [(1996)2002] 53

4. Obwoluta „PP et CCP 2004 rok”. 53

5. Obwoluta „CCP, Deblocage 2005”. 53

6. Obwoluta „Rélevés de compte 2005”. 54

7. Koperta: Caisse souvenirs et tombeaux 2005”. 54

8. Obwoluta „Rélevés de compte 2006”. 54

9. Koperta „Dons [Darowizny], 2006. 54

10. Obwoluta „Rélevés de compte 2007”. 54

11. Koperta „Lettres retournée novelle adresse inconnu”. 54

12. Obwoluta „Rélevés de compte 2008”. 54

13. Obwoluta „2008 Cotisation”. 55

14. Obwoluta „Budżet 2008”. 55

15.Obwoluta, [Składki i wydatki, budżet] 2009. 55

16. Koperta „Letrres envoyées le 17 VII 2009, retrouvées”. 55

17. Koperta „Bordeaux 2011”. 55

18. Koperta „Bordeaux 2012”. 55

19. Koperta „2015, Banque CCP, Factures”. 55

ATOZ 12. Cmentarz Montmartre. 56

Dokumentacja fotograficzna nagrobków (odbitki, negatywy) 56

Div. 2 Grób Karwowscy, Korytko. 56

Div. 2 Grób Kazimierza Rakowskiego (1810-1906) 56

Div. 2 Kapliczka „Beati qui lucent...”. 57

Div. 5 Kapliczka Cezary Łubieński 57

Div. 7 Juliusz Słowacki 57

Div. 9 Grób Rodziny Hryniewickich. 57

Div. 15 Franciszek Guzowski 57

Div. 17 Cmentarz Montmartre Aleja Polaków.. 58

Div. 22 Julia Szustow.. 58

Div. 24 Grób Karola Różyckiego 1789-1870 i Edwarda Duńskiego 1810-1870. 58

Div. 25 Jan Matuszyński 58

Nagrobki wielkich Polaków na cm. Montmartre. 58

ATOZ 13. Cmentarz Montparnasse. 59

Publikacja książkowa Inskrypcje grobów polskich w Paryż. Montparnasse. 59

Div. 6 Dunin Rodzina. 59

Div. 7 Korczak-Boratyński i Div. 25 Junosza-Humiecki 59

Div. 7 Kołyszko. 59

Div. 8 Jacewicz-Żychoń. 59

Div. 9 Leszczyc Grabianka. 59

Div. 10 Gen. Ludwik Mierosławski 60

Div. 11 Eugeniusz Zak. 60

Div. 29 Maria Wanda Chełmicka. 60

Montparnasse fotografie. 60

J. Lipkowski, „Cmentarz Montparnasse”. 60

Zbiór rysunków i notat dotyczących cmentarza Montparnasse. 61

Materiały zbiorcze dot. renowacji nagrobków.. 61

ATOZ 14. Cmentarz Père-Lachaise. 62

Koperta: Skrzynki na grób Chopina. 62

Div. 6. Jerzy Szulc. 62

Div. 6. Grób gen. Wysockiego. 62

Div. 6 Grób Czapskich. 62

Div. 22 Dorothée Lubomirska. 62

Div. 25 Jan Chrzciciel Komarzewski 62

Div. 26 Franciszka Czacka. 62

Div. 26 Adelaida Dziekońska. 62

Div. 26 Louise Słonecka. 63

Div. 26 Alexander Tys 63

Div. 26 Aleksandryna Wołowska. 63

Div. 26 Franciszek Wołowski 63

Div. 26 Gustaw Wołowski 63

Div. 26 Karol Wołowski 63

Div. 26 Kazimierz Wołowski 63

Div. 26 Ludwik Wołowski 63

Div. 26 Sophie Wołowska. 63

Div. 26 Modzelewska [Michalina] 64

Div. 27 Bailly, potomkowie Valentin Dombrowski 64

Div. 27 Bonawentura Niemojowski 64

Div. 41 Adam Prażmowski 64

Div. 49 Teodor Morawski 64

Div. 53 Dominik Dowgiałło. 64

Div. 53 Skarżyński Gawroński 64

Div. 53 Maria Gerlicz. 64

Div. 54 Adolf Cichowski 65

Div. 54 Michał Tyszkiewicz. 65

Div. 54 Tadeusz Tyszkiewicz. 65

Div. 54 Konstanty Linowski 65

Div. 54 Grób rodziny Skarbek. 65

Div. 56 Stanisław Szczeniowski 65

Div. 57 Otton Ciechanowiecki 65

Div. 62 Walenty Krosnowski 65

Div. 62 Franciszek Saniewski 66

Div. 65 Henryk Wyziński 66

Div. 65 Adam Godziemba-Węgliński 66

Div. 65 Kajetan Stański 66

Div. 65 Maryan Płachecki 66

Div. 68 Franciszek Szlenkier 66

Div. 68 Józef Kwiatkowski 66

Div. 68 Seweryn Gałęzowski 66

Koperta: Div. 91 Grób rodziny Amszyńskich. 66

Div. 81 Sophie Nabielak née Conrad, Ludwik Nabielak. 67

Div. 91 Henryk Ciechanowiecki 67

Div. 95 Albert Bitner 67

Père Lachaise lista grobów historycznych wybranych do konserwacji oraz plany cmentarza. 67

ATOZ 15. Cmentarz w Montmorency (Les Champeaux) część 1. 68

1. Obwoluta „Du Château” i obwoluta „Grób 604bis. Stefan du Château” [nr grobu 604bis] 68

2. Obwoluta „Cyprian Godebski” i Obwoluta „Grób 732 Cyprian Godebski, artykuł w Głosie Katolickim” [nr grobu 732] 68

3. Obwoluta „Mickiewicz [nr grobu 871]”. 68

4. Obwoluta „Tadeusz Makowski [nr grobu 646]”. 68

5. Obwoluta „Dr Józef Babiński 1857+1932 Neurolog, 1997” i „Grób 984 Babiński” [nr grobu 984] 69

6. Obwoluta „Zdzisław Niemirowicz 1928-2000” i „Grób 953 Zdzisław Niemirowicz” [nr grobu 963] 69

7. Obwoluta „Kniaziewicz Niemcewicz” i „Grób 872 Kniaziewicz-Niemcewicz” [nr grobu 872] 69

8. Obwoluta „Norwid, Dessins et documents”, Obwoluta „Grób C 731 Cyprian Norwid”, Obwoluta „Grób 732 Cyprian Godebski, artykuł w Głosie Katolickim” [nr grobu 731] 71

9. Obwoluta „Krzyż Solidarności”. 72

10. Obwoluta „Collegiale [Saint Martin w Montmorency] Pr.[ince] Czartoryski”. 73

11. Koperta „ Plaque Commémorative Valentin Czubalski”. 73

12. Obwoluta „2009, Autorisations de la Mairie”. 74

13. Obwoluta „Devis 2007” (kosztorysy renowacji grobów: 888-890, 872, 951, 952,894, 893, 892, 870, 731, 732, 733, 734) 74

14. Obwoluta „Mirko”. 74

15. Obwoluta „Kurkiewicz Montmorency”, [kosztorysy z zakresem prac J. Kurkiewicza artysty grafika, konserwatora zabytków z Tarnowa dot. restauracji nagrobków] 74

ATOZ 16. Cmentarz w Montmorency (Les Champeaux) część 2. 75

1. Obwoluta „Nowa lista” [materiały do nowego planu grobów polskich na cm. w Montmorency] 75

2. Obwoluta „Opis stanu grobów”. 76

3. Obwoluta „ Odpisy inskrypcji 1993”. 76

4. Obwoluta „Photos Andrzeja Niewęgłowskiego]”. 76

5. Obwoluta „Ginet Piłsudski Bronisław” [nr grobu 104] 76

6. Obwoluta „Grób 142. Strzembosz Alojzy”. 76

7. Obwoluta „Grób 165. Łuczyński Karol [s] [wł. Mieczysław Jan]”. 76

8. Obwoluta „Grób 652. Szawklis Antoni”. 76

9. Obwoluta „Grób 664. Grób Strzeckiego”. 76

10. Obwoluta „Grób 733 Zaleska Wanda”. 77

11. Obwoluta „Grób 744 Władysław Zamoyski”. 77

12. Obwoluta „Grób 752 Suzin Paweł”. 77

13. Obwoluta „Grób 754 Karol Chobrzyński”. 77

14. Obwoluta „Grób 755 Mirecka Anna”. 77

15. Obwoluta „Grób 759 Bohomolec Żeleński”. 77

16. Obwoluta „Grób 801 Barzykowski Stanisław”. 77

17. Obwoluta „Grób 803 Górecki [s] Antoni”. 77

18. Obwoluta „Grób 805 Grób Towarzystwa [OZ]”. 77

19. Obwoluta „Grób 809 Orłowski Aleksander”. 78

20. Obwoluta „Grób 812 Sienkiewicz Karol”. 78

21. Obwoluta „Grób 816 Irena Paczkowska-Gabaud”. 78

22. Obwoluta „Grób 856 Rycerski Aleksander”. 78

23. Obwoluta „Grób 885 Franciszek Black”. 78

24. Obwoluta „Grób 1022, Stanisław Łucki”. 79

25. Obwoluta „Grób 1026, I[gnacego]Terlecki”. 79

26. Obwoluta „Grób 1426, Ewa Maria Karczewska”. 79

27. Obwoluta „Grób 1500, Pankiewicz, 2007, 2008, 2009”. 79

28. Obwoluta „Grób 1552, Włodzimierz Kaczorowski”. 80

29. Obwoluta „Tablica ks. Witolda Kiedrowskiego”. 80

ATOZ 17. Paryż i region paryski inne cmentarze. 81

Cmentarz Batignolles 81

Cmentarz Passy. Paryż. 81

Pomnik Żołnierza Polskiego, jardins du Palais de Chaillot [w Paryżu] 82

Cmentarz Parisien de Bagneux. 82

Cmentarz Ivry. 83

Cmentarz Mesnil-le-Roi 83

Cmentarz Pantin. 83

Saint Germain en Laye. 83

ATOZ 18. Cmentarze i miejsca pamięci we Francji wg. departamentów.. 84

Dep. Alpes-Maritimes (06) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur & Principauté de Monaco. 84

Dep. Gard (30) Région Occitanie. 85

Dep. Gard (30) Région Occitanie. 85

Dep. Gironde (33) Région Nouvelle-Aquitaine. 85

Dep. Indre-et-Loire (37) Région Centre-Val de Loire. 86

Loire-Atlantique (44) Région Pays de la Loire. 86

Dep. Loiret (45), Région Centre-Val de Loire. 86

Dep. Marne (51) Région Grand Est 87

Dep. Meurthe-et-Moselle (54) Région Grand Est. 89

Dep. Savoie (73) Région Auvergne-Rhône-Alpes. 89

Dep. Yonne, (89) Région Bourgogne-Franche-Comté. 90

Dep. Oise (60) Région Hauts-de-France. 90

Auguste Bella 1777-1856, twórca i dyrektor École d’agriculture de Grignon. 90

Wycinki prasowe dotyczące cmentarzy. 90

Lista polskich pomników we Francji 91

Memorial Polonais en Belgique. 91

ATOZ 19. „Kielce” Współpraca TOZ z Państwowymi Szkołami Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach przy renowacji grobów na cm. w Montmorency i cm. paryskich. 91

Korespondencja 1999. 91

Korespondencja 2000. 92

Korespondencja 2001. 92

Korespondencja 2002. 93

Korespondencja 2007. 93

Korespondencja 2008. 94

Varia. 94

ATOZ 20. „Kościuszko” Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki w Montigny-sur-Loing i inne materiały. 94

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 1993 i 1994. 94

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 1995. 94

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 1996. 94

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 1997 i 1998. 94

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 1999. 95

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 2000. 95

Obwoluta „Tombeaux. Montigny. Tournée Kościuszko 16 Sept. 2000” zawiera materiały przygotowywane przez B. Kłosowicz, J. Skarbka dla Leszka Talki, a także kopie materiałów związanych ze zorganizowaną imprezą wspólnie przez THL i TOZ. 96

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 2001-2003. 96

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, rok 2004. 97

Uroczystości przy kapliczce T. Kościuszki, lata 2006-2010. 97

Obwoluta „Expo 2004”. 98

„Materiały drukowane dotyczące Kościuszki”. 98

„Chapelle” Kościuszko. 99

„Kościuszko Ikonografia”. 99

Koperta „Photos pour Montmélian”. 99

Koperta „Kosciuszko. Materiały do plansz BPP”. 99

ATOZ 21. Dokumentacja konserwatorska prac na cmentarzach (opracowania całościowe zespolone) 100

Montmartre. 100

Montparnasse. 102

Père Lachaise. 103

Montmorency. 106

Saint-Germain-en-Laye. 108

Aix-les-Bains 109

Auxerre. 109

Montigny-sur-Loing. 109

Montrésor 109

ATOZ 22. Papiery Władyława Żeleńskiego, wiceprezesa Towarzystwa w latach 1965-1983. 110

ATOZ 23. Papiery Stanisława Łuckiego, prezesa Towarzystwa w latach 1986-1992. 110

Korespondencja pisma przychodzące i wychodzące i inne materiały Towarzystawa cz. 1. 110

Korespondencja pisma wychodzące i inne materiały Towarzystawa – cz. 2. 113

ATOZ 24. Papiery Stanisława Łuckiego, prezesa Towarzystwa w latach 1986-1992. 115

ATOZ 25. Papiery Stanisława Łuckiego, prezesa Towarzystwa w latach 1986-1992. 115

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu [z odręcznymi notatkami] 115

ATOZ 26. Papiery Stanisława Łuckiego, prezesa Towarzystwa w latach 1986-1992. 118

Materiały różne. 118

 

 

ATOZ 1. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1993 – 2002

1993 - 2002

Zebrania Zarządu 1993

Réunion du Conseil d’Administration 16 II 1993

Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 16 II 1993 r. z porządkiem dziennym, 9 II 1993; listy Jana Skarbka do Zarządu, 9 V 1993, 11 VII 1993, 21 VII 1993, rkps; Avant – propos aux membres et sympathisants (rksp w jęz. franc., 3 str.), bd.; Bulletin d’Adhesion ou de renouvellement de cotisation 1993.

Zebrania Zarządu 8 IV 1993

Sprawozdanie Zarządu z dn. 8 IV 1993.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1994

Walne Zebranie 3 II 1994

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 3 II 1994 r. z porządkiem dziennym, 14 I 1994;

Zebrania Zarządu:

Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 8 IV 1993, 14 X 1994.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1995

Walne Zebranie 9 V 1995

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 9 V 1995 r. z porządkiem dziennym, 20 IV 1995; „Rapport moral du Conseil d’Administration” 9 V 1995; „Compte de résultat au 31 XII 1994”, 31 XII 1995; formularz pełnomocnictwa na Assemblée Générale z 9 V 1995; lista obecnych (pusta).

Zebrania Zarządu 7 XII 1995

Protokół zebrania Zarządu.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1996

Walne Zebranie 25 III 1996

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 25 III 1996 z porządkiem dziennym, 5 III 1996;; „Rapport sur la situation financière par le trésorier; „Liste pour la Sauvegarde de la Mémoire Polonaise en France”; Protokół z zebrania Zarządu z 7 XII 1995, Skład Zarządu i dane adresowe na dzień 1 III 1996.

Zebranie Zarządu 1996:

‣ Zaproszenie na zebranie Zarządu TOZ w dn. 18 III 1996 r., 11 III 1996,

‣ „Rapport moral du Conseil d’Administration” 25 III 1996,

‣ Zaproszenie na zebranie Zarządu TOZ w dn. 9 X 1996, 30 IX 1996.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1997

Walne Zebranie 8 VII 1997

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 8 VII 1997 r. z porządkiem dziennym, 21 VI 1997; „Rapport moral du Conseil d’Administration”; „Rapport financier du Conseil d’Administration”; „Compte de résultat au 31 XII 1996” (3 egz.).

Zebrania Zarządu 1997

Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 12 VI 1997, 4 VI 1997,

Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 11 XII 1997, 2 XII 1997.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 1998

Walne Zebranie 7 VII 1998

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 7 VII 1998 r. z porządkiem dziennym, 29 VI 1998 podp. prezes Emmanuel Noirot-Borowski; raport z działań restauracji grobów, podjętych przez A. Niewęgłowskiego i J. Skarbka (brak daty, rkps jęz. franc.); „Compte de résultat au 31 XII 1997”; „Compte de résultat au 31 XII 1998”; pełnomocnictwo Viridianne Rey dla A. Niewęgłowskiego do reprezentacji podczas Walnego Zgromadzenia w dn. 7 VII 1998 r., 4 VII 1998; zgłoszenie wzoru podpisów nowych władz TOZ do banku La Poste z 14 V 1998.

Réunion du Conseil d’Administration 1998

Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 2 VII 1998 r., 29 VI 1998.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2000

Walne Zebranie 25 II 2000

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 25 II 2000 r., 16 II 2000 r. z porządkiem dziennym, podp. prezes Emmanuel Noirot-Borowski; „Rapport moral du Conseil d’Administration”; „Assemblée Générale du 25 février 2000 Procès verbal”; „Compte de résultat au 31 XII 1999”; notatki odręczne J. Skarbka do sprawozdania zarządu; formularz pełnomocnictwa na Assemblée Générale 25 II 2000, formularz potwierdzający członkostwo i zapłacenie składek – „Bulletin d’Adhesion ou de renouvellement de cotisation” (1 wypełniony); pismo E.Noirot-Borowskiego, prezesa TOZ do prezesa THL ws. projektu exhumacji Cypriana Norwida grób C 731 Montmorency, 6 XII 1999.

Zebranie Zarządu 17 V 2000

Projekt protokołu zebrania 17 V 2000 (2 egz. z dopiskami odręcznymi); pismo A. Niewęgłowskiego do J. Skarbka (2) w sprawie przyg. protokołu zebrania w zastępstwie sekretarza, bd.; pełnomocnictwo dla A. Niewęgłowskiego, podp. Ostrowski (?); Apel Tomasza Stróżyńskiego (Dyrektor Instytutu Polskiego, radca kulturalny w Ambasadzie Polskiej w Paryżu) i Eugeniusza Cempy (attaché obrony w Ambasadzie Polskiej w Paryżu) ws. uczestnictwa w obchodach ku czci lotników polskich w dn. 17 VI 2000, którzy zginęli nad Rochefort 17 VI 1940 r. i fundacji ich pomnika. Odpowiedź Jeana Skarbka i przesłanie czeku na w/w na ten cel w wys. 500 franków, zał. a: Philippe Baroux, L’avitation Polonais dans le ciel de Rochefort. Les heros oubliés de 1940…; wycinek prasowy z nieokreślonej gazety, zał. b: odręczny projekt monumentu; podręczne notatki J. Skarbka.

Réunion du Conseil d’Administration 30 VI 2000

Zaproszenie

Walne Zebranie zwykłe 7 VII 2000

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 7 VII 2000 z porządkiem dziennym, 27 VI 2000 (1 egz. ręcznymi uzupełnieniami); pismo E. Noirot-Borowskiego, prezesa TOZ do członków, 27 VI 2000; „Rapport moral du Conseil d’Administration” 7 VII 2000; „Compte de résultat au 31 XII 1999”; uzupełnienie sprawozdania Zarządu za rok 1999 z 7 VII 2000 r. (mszps i rkps); „Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2000 Procès-verbal” (brudnopis, 1 egz. dopiskami); wybory Zarządu 7 VII 2000, karty do głosowania; uwagi A. Niewęgłowskiego do Compte rendu, 4 VI 2000; formularz pełnomocnictwa na wybory 7 VII 2000, projekt listu do prezesa Emmanuela Noirot-Borowskiego, lista obecnych (pusta)

Zebranie Zarządu 11 VII 2000,

Porządek zebrania w dn. 11 VII 2000 (egz. odręcznymi notatkami), projekt Procès-verbal i org.; projekt deklaracji Zarządu, bd. rkps ręką J. Skarbka (?); „Information pour les nouveaux administrateurs elus le 7/07/2000” podp.B. Niewenglowski, 20 VII 2000; notatka nt. książek w posiadaniu TOZ, 28 VII 2000; list (rkps ręką J. Skarbka) do E. Noirot-Borowskiego ws. wyborów na Assemblée Générale w dn. 7 VII 2000 r, bd, rkps.

Zebranie Zarządu 14 XII 2000

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 6 XII 2000 z porządkiem zebrania; Procès-verbal; pismo Hugues de Bazelaire z Wersalu ws. renowacji kapliczki Potockiej na cm. Montmartre, 24 VII 2000, zał.: kosztorys naprawy kapliczki, 23 VII 2000.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2002

Obwoluta Duża Assemblée Générale i Conseil d’Administration 2002

Assemblée Générale 7 IV 2002

A. korespondencja E.Noirot-Borowskiego do A. Niewęgłowskiego i członków TOZ ws. Walnego Zebrania w dn. 7 IV 2002,

‣ m.in. Zawiadomienie podpisane przez E. Noirot-Borowskiego, prezesa TOZ o przełożeniu Walnego Zebrania na dn. 28 IV 2002, 4 VI 2002,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do E. Noirot-Borowskiego w sprawie ustaleń dot. terminu Walnego Zebrania, 3 VI 2002, brudnopis,

‣ pismo Sylvaine Colin prof. Ecole Privée de Maquaillage Fleurimon do J. Skarbka z inf. o wynajęciu Sali w szkole na Walne Zebranie w dn. 7 VI 2002, 7 VI 2002,

‣ Notatka Jean-Pierre Fleurimon o przełożeniu przez E. Noirot-Borowskiego terminu wynajęcia Sali w Szkole na odbycie Walnego Zebrania na dzień 28 VI 2002, 30 V 2002

‣ wycinki prasowe z „Le Figaro” dot. strajku poczty w V i VI 2002.

B. Dokumentacja Walnego Zebrania:

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, podp. E. Noirot-Borowski, 22 V 2002; „Rapport moral du Conseil d’administration” (z materiałami roboczymi); „Compte de Résultat au: 31/12/2000 i 31/12/2001”; „Exercice 2001”; protokół Walnego Zebrania (także brudnopis); „Rapport moral du Président 2002 (także projekt z dopiskami); lista obecnych (org.); projet Procès verbal, rkps ręką J. Skarbka; protokół Walnego Zebrania (także wersje robocze); materiały robocze: wykaz obecnych członków i upoważnień, „Argumentaire griefes”; upoważnienia (pouvoir) (34); korespondencja członków ws. upoważnień, zestawienie członków Zarządu wybranych 7 VI 2002 (z adresami), 3 wersje; informacje (życiorysy) o zmarłych członkach (Lucjan Owczarek zm. 2002; Józef Seregota zm. 2001; Władysława Śliwińska zm. 2001, jej klepsydra oraz list Michała Kłobukowskiego); zestawienie zmarłych członków.

C. Korespondencja okólna A. Niewęgłowskiego, prezesa TOZ do członków rozesłana po Walnym Zebraniu w dn. 7 VI 2002 i korespondencja członków do A. Niewęgłowskiego, m.in.:

‣ pismo okólne A. Niewęgłowskiego do członków w sprawie ustaleń Zarządu z dn. 7 VI, 8 VII 2002; zał. a: „Procès verbal de la Réunion Conseil d’Administration tenue le 7 juin 2002”; zał. b: pismo do Centre de chèques postaux de Paris inf. o nowym składzie Zarządu, 8 VI 2002; zał. c: urzędowe poświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania TOZ, bd.; zał. d: oświadczenie A. Niewęgłowskiego w wycofaniu z urzędu ważności czeku; zał. e: pismo A. Niewęgłowskiego do Préfet de Police de Paris ze zgłoszeniem składu nowego Zarządu TOZ, 1 VII 2002; zał. f: poświadczenie Préfecture de Police, że A. Niewęgłowski jest prezesem TOZ, 4 VII 2002; zał. g: pismo A. Niewęgłowskiego do Paris-Chècqes aprobujące blokadę konta TOZ.

pismo okólne E. Noirot-Borowskiego do członków w sprawie ustaleń Walnego Zebrania z dn. 7 VI 2002, 14 VI 2002; zał. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania w dn. 28 VI 2002.

‣ listy do A. Niewęgłowskiego od: Michał Kłobukowski, Jean-François Tarnowski, Tadeusz Wyrwa, 2002.

D. Réunion du Conseil d’Administration 10 IV 2002:

Zebranie Zarządu 10 IV 2002

Zaproszenie na zebranie w dn. 10 IV 2002 z porządkiem zebrania, podp. E. Noirot-Borowski, 17 IV 2002; „Procès verbal de la Réunion”, org.

E. Réunion Conseil d’Administration 7 VI 2002:

‣ „Procès verbal de la Réunion”, org.; „Procès verbal de la Réunion”, wersja do rozesłania do członków bd., zał. a: pismo A. Niewęgłowskiego do Centre de chèques postaux z wykazem członków Zarządu, 8 VI 2002; zał. b: urzędowy wykaz osób upoważnionych do reprezentowania TOZ w sprawach finansowych z 22 V 2001; zał. c: oświadczenie A. Niewęgłowskiego o anulowaniu wypłat bankowych, 2 VII 2002; zał. d: pismo A. Niewęgłowskiego do Préfet de Police de Paris zgłaszające skład Zarządu wybranego w dn. 7 VI 2002, 1 VII 2002; zał. e: Préfecture de Police „Récépissé de déclaration de modifications” o wyborze A. Niewęgłowskiego na prezesa TOZ, 2 VII 2002; zał. f: pismo A. Niewęgłowskiego prezesa TOZ do Paris Chèques (CCP) potwierdzające blokadę konta, 3 VII 2002; zał. g: pismo A. Niewęgłowskiego do Pierre Zaleskiego Dyrektora Biblioteki Polskiej inf. wyborze nowego prezesa TOZ, który jest jedynym dysponentem w sprawach finansowych, 9 VII 2002;

‣ notatki robocze

F. Réunion Conseil d’Administration 19 XII 2002

Procès verbal de la Réunion, brudnopis.

G. Assemblée Générale 28 IV 2002

‣ pismo o okólne E. Noirot-Borowskiego do członków w sprawie ustaleń Walnego Zebrania z dn. 7 VI 2002, 14 VI 2002; zał.: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania w dn. 28 VI 2002,

‣ „Assemblée du 28 juin 02 complitement illégale”, notatka, bd., rkps,

‣ Zestawienie upoważnień członków, bd., rkps,

‣ „Retours” [zestawienie osób od których wróciły listy z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu?], 25 VI 2002, rkps,

‣ „Entrevu Mme Klosowicz-Rey-Mgr Jeż”, 25 VI 2002, rkps,

H. Mail (wydruk) E. Niemirowicz do Raymonda Bocti z uwagami do projektu listu A. Niewęgłowskiego do członków TOZ, 31 VI 2002.

ATOZ 2. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2003 – 2005

2003-2005

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2003

Assemblée Générale (Ordinaire annuelle i extraordinaire) 20 VI 2003

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zwyczajnym z porządkiem Zebrania, 2 VI 2002, zał.: „Lettre du Président à tous les membres”, 2 VI 2003 (także projekt); list okólny A.Niewęgłowskiego do członków TOZ ws. bieżącej sytuacji TOZ po zmianie Zarządu, wzywający do udziału w Zebraniu, 4 IV 2003, rkps (także proj. pisma z listem do J. Skarbka, 3 VI 2003); wprowadzenie prezesa, 3 V 2003 rkps; „Rapport moral du Président pour l’année 2002” (także brudnopis i wersje robocze); lista obecności; upoważnienia (także ich kopie); protokoły Zebrania: zwyczajnego (niepodpisana) i nadzwyczajnego; „Motion votée par L‘A. G.O. le 20 juin 2003”; korespondencja dot. Zebrania: A. Niewęgłowski do J. Skarbka, 1 V 2003; Aleksander Chodźko do A. Niewęgłowskiego 5 IX 2003 w zał. pismo A. Niewęgłowskiego do A. Chodźko, 30 X 2003; A. Chodźko do A. Niewęgłowskiego, 11 XII [2003?]; inne materiały: wykaz członków Zarządu z adresami, wykaz zmarłych członków TOZ w 2002, notatki.

Réunion Conseil d’Administration 14 V 2003

‣ Compte rendu

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2004

Assemblée Générale 29 VI 2004

List do członków podp. Aleksander Chodźko, sekretarz generalny, Ewa Niemirowicz, sekretarz, Barbara Kłosowicz skarbnik, Andrzej Niewęgłowski, prezes, 29 III 2004; list B. Kłosowicz do Stanisława Jeża, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu ws. sytuacji w TOZ, 30 III 2004; Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem, 12 VI 2004 (także brudnopis); „Hommage à la mémoire des membres décédés depuis la dernière Assemblée”; „Rapport moral du Président 2003” (także brudnopis); „Rapport financier”; lista obecnych; wykaz upoważnień członków; upoważnienia członków (21); korespondencja członków ws. Zebrania: T.Wyrwa, Józef Dwernicki; protokół (także brudnopis); notatka robocza A. Niewęgłowskiego (?).

Réunion Conseil d’Administration 7 II 2004

Protokół, rkps

Réunion Conseil d’Administration 29 III 2004

Protokół

Réunion Conseil d’Administration 2 VI 2004

Protokół

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2005

Assemblée Générale 21 X 2005

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem, 4 X 2005, zał. a: list do członków w sprawie wnoszenia skladek lub wyrażenia woli rezygnacji z członkostwa; zał. b: „Pouvoir”; „Lettre du Président”, brudnopis, 27 IX 2005;”Mot du Président”; „Rapport moral du Président 2004” „Pertes financiers 2002-2005”; „Liste des membres de la SHLP [s] décédés depuis l’Assemble du mois de juin 2004, jusqu’a à ce jour”, IV 2004; „Informations sur les membres de la S.H.L.P décédés depuis la dernière Assemblée Générale”; lista obecnych; wykaz obecnych i upoważnień; upoważnienia członków (18) oraz zestawienie; „Procès verbal de l’ Assemblée Générale … du vendredi 21 octobre 2007”; sprawozdanie z Zebrania, projekt, 25 X 2005; listy członków do Prezesa m.in. ws.: usprawiedliwienia nieobecności, przesłanych składek: Józef Dwernicki, Ghislain Garczyński, Claudine Kieda, Barbara Kłosowicz, Béatrice Niewenglowski, Olga Owczarek, S.Rose, Frédéric Skarbek, Stanislas Skarbek, J. Tarnowski, Zuzanna Trojanowska, Jan Winczakiewicz; Tadeusz Wyra (zał. zaproszenie na wystawę książki w Meaux), Ada Romer-Wysocka, Jolanta Bringand Yolski; Roman Zaleski, nn, X-XI 2005; skład Zarządu wybrany 21 X 2005 na Walnym Zebraniu w dn.21 X 2005; pismo A. Niewęgłowskiego do Prefet de Police de Paris zgłaszające skład nowego Zarządu, zał. skład Zarządu, ankieta, 8 III 2006.

Réunion Conseil d’Administration 7 IV 2005

Zaproszenie na spotkanie; protokół spotkania.

Réunion Conseil d’Administration 20 IX 2005

Protokół spotkania, mail E. Niemirowicz do J. Skarbka z inf. dot. spotkania 4 X 2005; list Frédéric Skarbek do prezesa TOZ z usprawiedliwieniem nieobecności i uwagami dot. sytuacji w TOZ, 18 IX 2005.

Réunion Conseil d’Administration 21 XI 2005

Protokół spotkania, projekt, 31 XI 2005.

ATOZ 3. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2006 – 2009

2006-2009

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2006

Assemblée Générale 26 X 2006

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem, 4 X 2006; „Rapport moral du Président”; „Rapport financier”; lista obecnych (także czysta); upoważnienia członków (40); Procès verbal, wpłata składki wraz czekiem: Michèle Fanica; zestawienie obecnych i upoważnień; potwierdzenia przesyłek poleconych (3); lista członków TOZ z adresami (2 egz., 1 z naniesionymi dopiskami).

Réunion Conseil d’Administration 4 V 2006

‣ Compte rendu.

Réunion Conseil d’Administration 18 IX 2006

‣ Compte rendu.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2007

Assemblée Générale 18 VI 2007

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 9 VI 2007, zał. a: „Procès verbal de l’Assemblée Générale … du jeudi 26 octobre 2006”, zał. b.: „Assemblée Générale du vendredi 29 VI 2007, Rapport moral du Président”; „Assemblée Générale du vendredi 29 VI 2007, Rapport financier”, 9 VI 2007; zał. c: „Pouvoir”; „Rapport moral du Président”; „Rapport financier”; „Procès verbal de l’ Assemblée Générale du vendredi 29 juin 2007” (także brudnopis); lista obecnych; upoważnienia członków (46); zestawienie upoważnień; stan opłaconych składek B. Kłosowicz-Krzywickiej.

Obwoluta „AG 2007 vendredi, Recherche des membres qui on perdu le contact avec notre association, point 7 du l’ordre du jour”:

‣ pismo okólne A. Niewęgłowskiego prezesa TOZ do członków w sprawie nawiązania kontaktu z TOZ, 15 IV 2007,

‣ „La liste de nos membres qui ont perdu le contact avec la Société et n’ont pas repondu a notre appel”, 29 VI 2007,

‣ „Lista członków, którzy nie skontaktowali się z Towarzystwem ani nie odpowiedzieli na list, Telefony w listopadzie 2007 i czerwcu 2008”, bd. [2008?],

‣ Lista członków TOZ bd [2007?],

‣ lista członków w układzie „Lettres A.R.” i „Lettres ordinaires”, notatka, 16 IV 2007.

Réunion Conseil d’Administration 29 VI 2007

‣ Zaproszenie na spotkanie Zarządu (adresowane do B. Kłosowicz), 9 VI 2007; lista obecnych; notatki podręczne

Réunion Conseil d’Administration 17 IX 2007

‣ Zaproszenie na spotkanie z listą członków: „Compte-rendu de la Réunion … du 17 septembre 2007”, 14 X 2007org. i brudnopis; usprawiedliwienie nieobecności przez Krzysztofa Rutkowskiego, 17 IX 2007; usprawiedliwienie nieobecności przez Michèle Fanica, bd.; upoważnienie Ewy Niemirowicz dla Andrzeja Niewęgłowskiego, 17 IX 2007; list Joli Yolski do prezesa TOZ z rezygnacją w pracach Zarządu TOZ, 19 IX 2007; notatki odręczne Jeana Skarbka i poświadczenie opłacenia składek

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2008

Assemblée Générale 9 VII 2008

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 2 VI 2008; „Rapport moral du Président”; „Rapport financier”; „Rapport financier du 01 01 2007 [s] au 14 XII 2008 par Béatrice Niewenglowski”, zał.: „Comptabilité du 01.01.2007 au 04.12.2008”; upoważnienia członków, na upoważnieniu Ghislain Garczyński dopisany list (40); lista obecnych (2 wersje, 1 z podpisami); wykaz członków do których wysłano zawiadomienia; „Procès verbal de l’ Assemblée Générale du mercredi 9 juillet 2008” (także brudnopis); notatki robocze (zmarli członkowie, „résignation”); deklaracje dot. członkostwa TOZ: Richard Ignaczak (rezygnacja); Nicole Taillade (rezygnacja); korespondencja z E.Noirot-Borowski, Henryk Włodarczyk, Ewa i Józef Ostrowski, Marie Myslicki ws. członkostwa w TOZ, 2007,2008; pismo A.Niewęgłowskiego do Préfet de Police de Paris ws. zgłoszenia nowego składy Zarządu, zał.: a: „Procès verbal de l’ Assemblée Générale du 9/ 7/ 2008”; zał. b: „Procès verbal du Conseil d’Administration du 13/11/2008” ; zał. c: „La liste complète de members du Conseil d’Administration….”, 5 XII 2008.

Réunion Conseil d’Administration 3 VI 2008

‣ Compte rendu,

Réunion Conseil d’Administration 13 XI 2008

‣ „Procès verbal du Conseil d’Administartion du 13/11/2008”,

‣ „Liste des membres du Conseil d’Administration Assemblée Générale du 9 juillet 2008”, 25 XI 2008.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2009

Assemblée Générale 9 IX 2009

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 10 VIII 2009, zał.: „Procès verbal de l’ Assemblée Générale du mercredi 9 juillet 2008”; „Rapport moral du Président”; „Rapport financier du 01 01 2007 [s] au 31 XII 2008 par Béatrice Niewenglowski”, zał.: „Comptabilité du 01.01.2008 au 31.12.2008” oraz zestawienie przychodów i wydatków za 2008 r.; „Rénovations réalisées en 2008”, tekst do prezentacji multimedialnej B. Kłosowicz; notatka dot. rzeźbiarza Jean-Baptise Carpeaux (1827-1875) i Jean-Léon Gérome (1824-1904); lista obecnych; korespondencja mailowa B. Kłosowicz z Raymond [Bocti] w sprawie przyg. do Walnego Zebrania, V 2009; list A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz, 1 VI 2009; korespondencja z członkami ws. wpłacania składek; upoważnienia członków (32) i korespondencja w tej sprawie (1); zestawienie upoważnień; „Liste du Noveau Conseil pour l’ Année 2008-2010".

Réunion Conseil d’Administration 25 V 2009

‣ „Procès verbal”, także brudnopis,

‣ Projekt zawiadomienia o l’Assemblée Générale

Réunion Conseil d’Administration 9 IX 2009

‣ „Compte rendu…”.

ATOZ 4. Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2010 – 2017

2010-2017

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2010

Assemblée Générale 15 VI 2010

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem zebrania, 25 V 2010, zał. a: „Pouvoir” (czyste), zał. b: „Rappel de cotisation pour l’exercice 2010” (czyste); „Procès verbal de l’ Assemblée Générale du mercredi 9 septembre 2009”; „Rapport moral du Président AG du 15 juin 2010”, org. i brudnopis; „Comptabilité du 01.01.2009 au 31.12.2009”; sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 15 VI 2010; „Polskie groby we Francji odnowione w 2009 roku” tekst do prezentacji B. Kłosowicz; lista obecnych; „Procès verbal de l’Assemblée Générale du mardi 15 VI 2010”; upoważnienia członków (38).

Réunion Conseil d’Administration 11 V 2010

‣ spis obecnych,

Réunion Conseil d’Administration 22 XI 2010

‣ Protokół zebrania czytopis i brudnopis; „Procès verbal de l’Assemblée Générale du mardi 15 VI 2010”, projekt; „Groby odnowione w 2010 roku”; lista obecnych; notatki podręczne dot. finansowania prac.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2011

Assemblée Générale 8 VI 2011

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem zebrania, 10 V 2011, zał. a: „Pouvoir” (czyste), zał. b: Rappel de cotisation pour l’exercice 2011 (czyste), zał c. : Appel à nos membres; Compte rendu du Président ”, rkps, zał.a : „Conseil de Société periode 2008-2010”. zał. b : zmarli 2008-2010, zał c. „Groby odnowione w 2010 roku”; sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 8 VI 2011; lista obecnych; „Cotisation 2011” wykaz opłaconych składek ; „Procès verbal de l’Assemblée Générale du mardi 8 VI 2011”; upoważnienia członków (30).

Réunion Conseil d’Administration 20 X 2011

‣ notatka.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2012

Assemblée Générale 27 VI 2012

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem zebrania, 1 VI 2012; lista obecności; tekst do prezentacji multimedialnej B. Kłosowicz; „Procès verbal de l’Assemblée Générale du 27 juin 2012”, projekt; upoważnienia; pismo B. Kłosowicz, prezesa TOZ do K.P. Zaleskiego, prezesa THL z prośbą o udostępnienie sali na Zebranie, 17 V 2012; list Tarnowskiego ws. składki; niedoręczone listy z zawiadomieniami o Zebraniu i życzeniami noworocznymi: Jean-Philippe Niewenglowski, Dominique de Montmarin.

Walne Zebrania Towarzystwa 2013

Assemblée Générale 14 VI 2013

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 20 V 2013; „Procès verbal de l’Assemblée Générale du mercredi 27 juin 2012” (też egz. z dopiskami); lista obecnych; upoważnienie; zestawienie finansowe za 2012 r.; tekst do prezentacji multimedialnej B. Kłosowicz; „Les tombeaux historiques polonnaise rénovés de 2001 à 2011”, 8 I 2012, na druku TOZ, s. 1-5.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2014

Assemblée Générale 20 VI 2014

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 25 V 2014; „Procès verbal de Assemblée Générale du mercredi 14 juin 2013, 20 VI 2013; „Rapport d’activite de 2011-2014”, tekst do prezentacji multimedialnej B. Kłosowicz; lista obecnych; [Barbara Sas], Les tombeaux Renaissance et baroque de la famille Kryski a Drobin près de Płock [ref. wygłoszony na spotkaniu], zał: „Informacja o mnie [B. Sas]”; upoważnienia (31); potwierdzenie opłacenia składki (1); „Formularz zgłoszeniowy” na członka TOZ (czysty); „Bulletin d’adhesion” (czysty).

Réunion Conseil d’Administration 21 V 2014

‣ „Réunion Conseil [d’Administration] le 21 mai 2014”, problemy do omówienia, notatka [Barbary Kłosowicz?].

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2015

Assemblée Générale 5 IV 2015

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 15 V 2014; „Rapport d’ activité de 2014 à 2015”, tekst do prezentacji multimedialnej B. Kłosowicz; zestawienie finansowe za 2014 r.; protokół Komisji rewizyjnej, 5 IV 2015; lista obecnych; „Procès -verbal”, org., zał.: „Extraits du rapport moral du Président a Assemblée Générale du 5 IV 2015”; upoważnienia członków (26); korespondencja ws.usprawiedliwienia nieobecności : Anna Thiébaut Teslar (1).

Réunion Conseil d’Administration 11 III 2015

‣ „Réunion Conseil [d’Administration] le 11 mars 2015”, problemy do omówienia, notatka [Barbary Kłosowicz?]; lista obecnych.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2016

Assemblée Générale 30 VI 2016

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 15 V 2016, zał. a: ”Rappel de cotisation pour l’excercice 2016”, zał. b.:„Pouvoir”; „Extraits du rapport moral du Président a Assemblée Générale du 5 IV 2015”; „Assemblée Générale du 30 juin 2016. Rapport moral du Président pour l’exercice 2015 et projets 2016”, tekst do prezentacji multimedialnej B. Kłosowicz; lista obecnych z odnotowaniem wpłaconych składek; upoważnienia członków (28); B. Kłosowicz-Krzywicka, Jerzy Klemens Święcicki (1878-1958) – un sculpteur iconnnu [tekst do prezentacji multimedialnej].

Réunion Conseil d’Administration 12 V 2016

‣ „Compte rendu”, zał.: „Bilan 2015 et perspectives 2016 par le Président”; -„Réunion Conseil [d’Administration] le 12 mai 2016”, problemy do omówienia, notatka [Barbary Kłosowicz]; lista obecnych.

Walne Zebrania Towarzystwa i Zebrania Zarządu 2017

Assemblée Générale 1 VI 2017

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z porządkiem Zebrania, 5 V 2017; „Rapport d’activite de 2014 a 2015”, tekst do prezentacji multimedialnej B. Kłosowicz; lista obecnych z odnotowaniem wpłaconych składek; upoważnienia członków (18).

Réunion Conseil d’Administration 5 V 2017

‣ „Réunion Conseil [d’Administration] le 5 mai 2017”, problemy do omówienia, notatka [Barbary Kłosowicz].

ATOZ 5. Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 1985-2006

1985-2006

1. Obwoluta: 1985 Korespondencja

27 III 1985

List Stanisława Łuckiego do Andrzeja Niewęgłowskiego ws. wstąpienia A. Niewęgłowskiego do TOZ, 27 III 1985.

2. Obwoluta: 1995 Korespondencja

25 X 1995-18 XII 1995

Korespondencja pomiędzy Andrzejem Niewęgłowskim i Andrzejem Biernatem (z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie) ws. udostępnienia TOZ zdjęć grobów polskich wykonanych podczas inwentaryzacji w Paryżu pod kier. dr A. Biernata, 25 X 1995, 18 XII 1995; list A. Niewęgłowskego wieceprezesa TOZ do Leszka Szymasa z Worcestre, Ma (USA) ws. członkostwa L. Szymasa w TOZ, 7 XII 1995.

3. Obwoluta: 1996 Korespondencja 1

1 VII 1996-28 X 1996

List J. Skarbka do Aliny Wakar w Warszawie ws. przesłania otrzymanej korespondencji z merostwa Montmorency, 1 VII 1996; korespondencja ws. upamiętnienia udziału Polaków w lądowaniu wojsk alianckich w Normandii w 1944 r. w muzeum w Arromanches pomiędzy: Andrzejem Niewęgłowskim (wiceprezes TOZ), Witoldem Strausem (wiceprezes Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Warszawie) i mjr. Korab-Brzozowski, Związkiem Kół i Dywizji Pancernej Koło Francja, zał.: druk ulotki jako przykład fatalnego użycia języka polskiego, w której informowano o „modelu portu” i technicznych aspektach lądowania wojsk alianckich: 28 VIII 1996, 15 X 1996, 25 X 1996, 28 X 1996; list Michała Teslara z Paryża do TOZ w sprawie osób pochowanych w grobie jego rodziny na cm. w Montmorency, 5 XI 1996.

4. Obwoluta: 1996 Korespondencja 2

9 VI 1996-21 X 1996

List Henri Musielaka z Aniche do prezesa Leszka Talko nt. wiadomości o prof. W. Godlewskim oraz obchodach setnej rocznicy śmierci Józefy Rostkowskiej,14 X 1996, zał.: H. Musielak, Aniche: Obchody 100. Śmierci Józefy Rostkowskiej, „Głos Katolicki”, nr 22, 9 VI 1996; H. Musielak, Bohaterka Powstania Listopadowego i wojny krymskiej. Niezwykle dzieje Józefy Rostkowskiej, „Życie Warszawy” z dn. 20-21 VII 1996 r.; Il y a cent ans décédait la doyenne des centenaires, „Nord Eclair”, 26 VII 1996, wycinki prasowe.

dr Józef Kierski, Kwiaty dla Curie-Skłodowskiej, „Gazeta Wyborcza” z 21 X 1996, wycinek prasowy.

5. Obwoluta: 1996-1999 Korespondencja

16 V 1997-1999

‣ oświadczenie Jana Skarbka i Andrzeja Niewęgłowskiego, reprezentujących TOZ ws. fundacji nowej tablicy upamiętniającej miejsce pierwotnej instalacji krzyża „Solidarności” na Esplanadzie Inwalidów w Paryżu oraz ponowej instalacji krzyża na starym cmentarzu Les Champeaux w Montmorency z dn. 16 V 1997;

‣ korespondencja Ewy Niemirowicz z Zarządem TOZ, 20 VII 1998, 14 VIII 1998;

‣ notatka w j. francuskim nt. powiadomienia Ministerstwa Kultury w Polsce oraz Instytutu Polskiego w Paryżu (p. Szpakowskiej) o złym stanie nagrobków polskich na cmentarzach francuskich, 1998 (lub 1997); notatka ws. obchodów święta na cześć Tadeusza Kościuszki 26 IX 1998; notatka ws. obchodów święta na cześć Tadeusza Kościuszki 18 IX 1999; notatka ws. przygotowania przez Barbarę Kłosowicz dokumentacji grobów polskich na cmentarzu Père Lachaise, 1999.

6. Obwoluta: 1998 Korespondencja

8 VI 1998-14 VI 1998

Korespondencja Andrzeja Niewęgłowskiego z Emmanuelem Noirot-Borowskim i Mieczysławem Hildebrandtem ws. zniszczonej tablicy Polskiego Związku b. Deportowanych i Więźniów Politycznych we Francji ufundowanej w 1965 r., 8 VI 1998, 14 VI 1998.

7. Obwoluta: 1999 Korespondencja

21 V 1999-17 VI 1999

Korespondencja Haliny Kuchty z Trzebini z Andrzejem Niewęgłowskim ws. aktu kremacji Teresy Maszczyk z Saint Denis zm. 21 V 1990, tłumaczenie aktu kremacji na jęz. pol., 10 VI 1999, 17 VI 1999.

8. Obwoluta: 1999- 2000 Korespondencja

16 IX 1999-19 VI 2000

Korespondencja: E. Noirot-Borowskiego do A. Niewęgłowskiego, 16 IX 1999; A. Niewęgłowski do L. Talko ws. informacji o stanie grobów w Paryżu po wielkiej burzy z 20 I 2000; A. Niewęgłowski do E. Noirat-Borowskiego ws. działalności TOZ, 10 III 2000; A. Niewęgłowski do N. Bocti-Morawskiej i C. Ciechanowicz ws. zaangażowania w działalność TOZ, 17 III 2000; wykaz dokumentów „au bureau d’Emmanuel [Noirot-Borowski]”, 13 V 1998; spis Walnych Zgromadzeń od 1992 do 2000, bd.; „Remarques AG [Assamble Générale] du 25 fév. [20]00”,podp. Jean [Skarbek], bd.; czek z załączonym liścikiem od Raymonda Bocti, 19 VI 2000 r.; informacja dla Jeana Skarbka od Emmauela Noirot, 28 II 2000; list Piotra Rosińskiego z Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Kielcach informujący o osobach wydelegowanych do Paryża do konserwacji nagrobków w dn. 7-13 V 2000 r.,

9. Obwoluta: 2000 Korespondencja

25 III 2000-21 VII 2000

Informacje o działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (Association des Anciens Combattants Polonais en France et de Leurs Familles) i prezesa ks. prałata Stanisława Jeża, 25 III 2000; notaka prasowa: S. Jeż, Dom Kombatanta w Paryżu, bd.; list Jeana Skarbka do Andrzeja Niewęgłowskiego ws. nawiązania nowych kontaktów w tym z Association Internationale du Cimetière du Père Lachaise i Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów (ks. Stanisława Jeża) i innymi, zał.: dane adresowane różnych towarzystw w tym: Association Internationale du Cimetière du Père Lachaise [2000 r.?], 3 VI 2000; informacja o spotkaniach przysłana przez prezesa Marię-Elenę de Saint Didier reprezentującą Oeuvre de Saints Anges, 27 IV 2000; kartka od B. Kłosowicz do NN, 3 VII 2000; pamiątkowe zdjęcia miejsca kolacji z Igą Szpakowską w Café de l’Esplanade, podpisał A. Niewęgłowski, 21 VII 2000.

10. Obwoluta: 2002 Korespondencja

X 2000-27 II 2002

„Kilka praktycznych uwag dotyczących ratowania kamiennych nagrobków”, podpis: Janusz Smaza, X 2000; mail (wydruk) studentów (Monika Chojowska, Magdalena Wilczek) z Koła Naukowego Geodetów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ws. praktyk wakacyjnych i dokonania pomiarów inwentaryzacyjnych zabytków sakralnych, w tym cmentarzy, 27 XI 2001; list Piotra Rosińskiego z Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach ws. wysłania grupy uczniów z nauczycielami do konserwacji grobów w Paryżu: Andrzeja Gawrońskiego, Ignacego Kozikowskiego, Władysława Gołębiowskiego, 27 II 2002; List C. Łoniewskiej do Jeana Skarbka, 4 I 2002.

11. Obwoluta: 2003 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2003

Wychodząca:

Odbiorcy: Andrzej Benben z Katowic; Danuta Nowakowska z Sourenes, nn

Nadawcy: Andrzej Niewęgłowski

Przychodząca:

Nadawcy: Association des Anciens Combattants Polonais en France et de Leur Familles, Section Parisienne; Sabine Desmesure z Cestes, Présidente de France-Pologne Gironde; Nicole Taillde z Septfonds, Maître de conferences en Litterature comparée à l'Université de Touluose II, Tadeusz Wyrwa.

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ list A. Niewęgłowskiego do A. Benbena, 4 IX 2002, zał: „Bref Historique” hist. TOZ wycinek z Memorial Polonaise en France [z. 1], Paris 1987, s.2-4, z tłumaczeniem na jęz.pol.; inf. A.Niewęgłowksiego na temat TOZ i jego działań,

‣ list Sabine Desmesure z Cestes ws. 45 grobów żołnierzy polskich poch. w Villenave d’Orgon k. Boredeaux, 25 IX 2003,

‣ listy Nicole Taillde z Septfonds, 13 VI 2003 i 16 VI 2003; zał. a: akt zgonu Joseph Mezyck, l. 35 zamordowanego przez Niemców 18 VIII 1944 (kserokopia z Mairie de Bressols); zał. b: fot. barwna (wydruk) nagrobka na cm. Brial w gminie Bressols.

B. Inne materiały [foldry, wycinki prasowe]:

Andrzej Przewoźnik- laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia. Nasza Misja, „Biluletyn Informacyjny [Światowego Związku Żołnierzy] AK”, listopad 2003, s.13-16 kserokopia

‣ Société Pour la Protection des Paysages et de l’Esthetique de la France, zaproszenie na konferencję Cimetières – Mémoire des lieux w dn. 10-11 II 2003 w Tournai; zał. program „Colloque international, Vers une nouvelle gestion des lieux sépulcraux?. La conservation du patrimoine funéraire ancien et l’intégration des pratiques contemporaines”

Louvre Auditorium, Conference du 28 avril au 22 mai 2003, La mort en beauté, folder informacyjny

‣ Beata Bęben, Polskie ślady na paryskich cmentarzach. Spękana pamięć, „Gazeta Polska” z 30 X 2002, wycinek prasowy

12. Obwoluta: 2004 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2004

Wychodząca:

Odbiorcy: Edmund Blicharczyk z Paryża, Conservatrice de Cimetière Montparnasse, Stefan Dunin z Paryża, Jacek Jagiełło z Katowic, Konsul Generalny RP w Paryżu [T. Wasilewski?], Jean Charles Lefevre z Montmorency, Jean Skarbek, Wiridianna Rey z Paryża, Stafan Rose

Nadawcy: B. Kłosowicz, A. Niewęgłowski.

Przychodząca:

Nadawcy: Edmund Blicharczyk z Paryża, z Andrzej Ciechanowiecki z Londynu, Joanna Doberszyc z Ambasady RP w Paryżu, Gerhard Guerin z Cravache, Ewa Harazin z Aix-en-Provance (do Ambasadora RP w Paryżu), Barbara Kłosowicz, Jean Charles Lefevre z Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région, Béatrice Niewenglowski, Service des Cimetières Cimetière Montparnasse, Jean Skarbek, Leszek Szymaś z Worcester Mass (USA), Jan Winczakiewicz z Blois, André Dunin-Zuchowski z Paryża.

Opis szczegółowy, m.in:

‣ list Jana Winczakiewicza do A. Niewęgłowskiego w sprawie napisu w katedrze w Blois na nagrobku Anny z Jabłonowskich Leszczyńskiej zm. 1722, 12 IX 2004, zał. a: „Bas relief Monument élevé par Stanislas Roi de Pologne à la Mémoire de sa mére Anne Jablonowska dans l’Eglise des Jésuites de Blois, aujourd’hui à la Cathédrale”, reprodukcja fot. (kserokopia); zał. b: napis na nagrobku Anny Leszczyńskiej, jęz. franc; zał. c: Bernard Guignard, Note sur le monument funéraire de Anne Jablonowska à la Cathédrale de Blois, 16 XII 1997, kserokopia; zał. c: J. Raunet: La Cathédrale de Blois, „Recontre avec le patrimoine religieux. Association pour l’étude de l’art religieux dans la région Centre et les départements de l’Allier, de la Nièvre et de l’Yonne dont les diocèses forment la région apostolique du Centr, Cahiers 1999, Dossier: Blois”, 1999, wyciąg, kserokopia.

‣ list A. Niewęgłowskiego do Konsula [Generalnego RP w Paryżu, T. Wasilewskiego?], 20 X 2004, zał. a: Services Cimetière du Père Lachaise, Christain Charlet, historien du Service des Cimetières, Accueil de Mémoriaux en hommage aux Combattants étrangers morts pour France au XXème siècle, Cimetière de Père Lachaise, Fiche d’information, 14 X 2004, druk powielony, zał. b: Mairie de Paris, Directions des Parcs, Jardins et Espaces Verts, Service de cimetières, Christian Charlet, chargé de mission, historien, mbe [s] de Chopin, Père-Lachaise (Paris), druk powielony, zał. c: „Compte rendu de la Réunion du 23 septembre 2004 tenue à la Conservation du Père-Lachaise en présence de Monsieur le Consul général de Pologne”, 7 X 2004, na druku Mairie de Paris, Directions des Parcs, Jardins et Espaces Verts Service de Cimetières podp. Christian Charlet; zał. d: Compte rendu de la Réunion du 07 octobre 2004 tenue à la Conservation du Père-Lachaise en présence de Monsieur le Consul Général de Pologne (tombe Frédéric Chopin)”, 14 X 2004, na druku Mairie de Paris, Directions des Parcs, Jardins et Espaces Verts Service de Cimetières, podp. Christian Charlet, historien du Service des Cimetières

‣ pismo Jean Charles Lefevre z Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région do A. Niewęgłowskiego z prośbą o inf. dot. Lucjana Owczarka w związku z przyg. publikacją o cmentarzu polskim w Montmorency, 24 V 2004, zał.: „Fiche de Reseignemets de Monsieur Lucien Stanislas Owczarek”

‣ list Edmunda Blicharczyka do A. Niewęgłowskiego m.in. na temat sytuacji w TOZ, 26 IV 2004, zał.: Le Comité directeur de l’AMAPF, Appel de l’Association du Musée de l”Armée Polonaise en France, „Głos Katolicki” nr 16 z 25 IV 2004, s. 22 (wycinek prasowy, kserokopia).

B. Inne materiały 2004

‣ 2 rachunki za drobne wydatki,

‣ „Trois tombeaux collectives polonais au Cimetière de Montmartre restaure par une Équipe venue de Varsovie, Notice pour le Bulletin par….”, rkps ręką A. Niewęgłowskiego, bd., kserokopia,

‣ B.G., Chopin au Père-Lachaise, symbol européen, „Journal du Dimanche” z 2 V 2004, z fot., wycinek prasowy, kserokopia,

‣ „New memorial to Polish soldiers in Britain”, „Times” z 16 VI 2004, wycinek prasowy

‣ zaproszenie Emmanuel Levy, maire de Saint-Germain-en-Laye i Jacques Férnières, président de l’Association des Amis du Jumelage Saint-Gernain-en-Laye/ Konstancin-Jeziorna (Pologne) dla TOZ na konferencję Michel Pepin „action de la 1ére Division Blindée Polonaise dans la ‘Poche de Falaise’ en Normandie (aout 1944) w dn.25 IX 2004,

‣ notatki dot. członków TOZ, inf. o zmarłych, adresy

‣ 2 książeczki pokwitowań nadania listów poleconych do H. Włodarczyka, Józefa Ostrowskiego, E. Noirot-Borowskiego, III i IV 2004

13. Obwoluta: 2005 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2005

Wychodząca:

Odbiorcy: Piotr Błoński z Paryża; Alain Devornique z Lyon; Préfecture du Rhône, Bureau des Associations; le Maire de Menton, Les Appels d’Orphée; Services de l’etat-civil et des Cimetières; Ewa Niemirowicz,

Nadawcy: Andrzej Niewęgłowski; Jean Skarbek.

Przychodząca:

Nadawcy: Maire de Aix-les-Bains; MAAF Assurance; Emmanuel Noirot-Borowski, Stefan Olesiński, Jaen-Paul Skarbek, Zdzisław Najder.

Odbiorcy: Bronisław Geremek, E. Niemirowicz, A. Niewęgłowski,

Obwoluta „Maître Isabelle Trousseau-Magnt, [avocat à la Cour]”:

‣ pisma Isabelle Trousseau-Magnt do A. Niewęgłowskiego; Blicher, Services des consignations, Caisse de dépôts et consignations w Paryżu, do SCP Michel Fontbonne, Gaulin Huissiers, de Justice w Paryżu,

‣ faktura z obsługę prawną w IV i V 2005,

‣ „Ordonnance” z 20 V 2005 Président du Tribunal de Grande Instance de Paris w sprawie TOZ, zał. „Requête afin de mainlevée de mesure conservatoire” TOZ do Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, 18 V 2005,

‣ pisma A. Niewęgłowskiego do Isabelle Trousseau-Magnt, avocat à la Cour (3),

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Services des consignations, Caisse de dépôts et consignations w Paryżu (2).

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ mail Zdzisława Najdera do Ewy Niemirowicz i Kazimierza Zaleskiego; zał. a: list Zdzisława Najdera do Bronisława Geremka ws. spuścizny po Stanisławie Krakow w Lichères-sur-Yonne (k. Auxerre); 23 IV 2005; zał. b: Danuta Jackiewicz, kurator Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych Muzeum Narodowego w Warszawie, Projekt naukowo-badawczy dotyczący opracowania monografii życia i twórczości fotografa Stanisława Krakowa (1842-1892); mail Z. Najdera do E. Niemirowicz z inf., że posiada fot. grobu Kazimierza Witolda Krakow, syna Stanisława poch. na cm. w Lichères-sur-Yonne,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Préfecture du Rhône, Bureau des Associations z prośbą o przesłanie dokumentów dot. stowarzyszenia Souvenir Polonais en France z siedzibą w Lyon, 6 VI 2005, zał. a: zgłoszenie przez Souvenir Polonais en France do Préfecture du Rhône w Lyon składu Zarządu Stowarzyszenia wybranego 29 XI 2003, 6 I 2004; zał. b: „Status de l’Association Le Souvenir Poloanis en France” z 29 XI 2003; pismo A. Niewęgłowskiego do Alain Devornique président de Souvenir Polonais en France, 6 VI 2006; notatka o powstaniu stowarzyszenia Le Souvenir Polonais en France i jego celach, „Głos Katolicki, nr 21 z 22 V 2005, s.13,

‣ pismo L’Adjont délégué de Maire de Aix-les-Bains z inf., że koncesja „Jaworski” został wykupiona w 1943 r. na lat 30 i wygaśnie 14 X 2005.

B. Inne materiały [zaproszenia, umowy, informacje, wycinki prasowe] 2003

‣ Zaproszenie Le Directeur du Centre de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, Le Président de l’Association des Médecins d’Originie Polonaise en France, La Directrice de l’Ecole Polonaise na konferencję „Les Grandes Familles Polonaise en France”- La Famille Galezowski” w dn. 23 VI 2003, druk powielony,

‣ Umowa depozytowa między TOZ a Biblioteką Polską na przekazanie w depozyt archiwum TOZ, 18 VII 2005,

‣ Pascal Hervé Daniel, L’Administrateur Chef de Service des Cimetières, Note d’information: Formalités de renouvellement des cartes a’ accès en vehicule dans les Cimetières parisiens, 28 V 2005,

‣ „Allocution de Monsieur le Ministre Andrzej Przewoznik, Secrétaire du Conseil de la Protection de la Mémoire de la Lutte et du Martyre” [w czasie odsłonięcia tablicy na cm. Père Lachaise zapowiadającej powstanie w tym miejscu pomnika polskich kombatantów poległych za Francję], 4 V 2005,

‣ inf. o powstaniu stowarzyszenia Souvenir Polonais en France w Lyon, „Głos Katolicki: nr 21 z 22 V 2005, s.13, wycinek prasowy,

‣ Tadeusz Barucki, „Plac im. Stefana du Château w Hrubieszowie”, „Komunikat SARP” No 10/11 z 1005, s.15-16, wycinek prasowy,

‣ nekrolog „comtesse Michel Borejko Chodzko, née Jeanne Laugier-Ravanas” zm. 13 II 2005, „Le Figaro” z II 2005, wycinek prasowy,

‣ notatki odręczne A. Niewęgłowskiego.

14. Obwoluta: 2006 Korespondencja i materiały

A. 1. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2006

Wychodząca:

Odbiorcy: członkowie THL, R.C. Gallera; Witold Hryniewicki z Downey, CA (USA); Krystyna Kierska-Rucińska z Orléans; B, Kłosowicz, Irena Marcinkiewicz z Radomia; Państwowe Szkoły Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach; Jan Tombiński (ambasador RP w Paryżu; Charles André Walewski; Tomasz Wasilewski (konsul Generalny RP w Paryżu) (5),

Nadawcy: A. Niewęgłowski.

Przychodząca:

Nadawcy: Monika Bielecka, konsul; Jean Bijas; R.C. Gallera; Jean-Luc Granier (4); Michel Gzik; Łucja Dorota Etchecopar; Witold Hryniewicki z Downey, CA (USA); Raymond Jacquet z Croe la Forêt, Krystyna Kierska-Rucińska z Orléans (2); Irena Marcinkiewicz z Radomia; Dominique de Montmarin; Béatrice Nieweglowski; Janusz Rachoń (rektor Politechniki Gdańskiej); Aleksander J. Szkuta z Londynu; Michèle Ponteville-Tarnowski z Paryża; Zuzanna Trojanowska z Boulogne, Sekretariat ambasadora Jana Tombińskiego; Wieńczysław J. Wagner, Sarasota FL (USA); T. Wasilewski (konsul Généralny RP w Paryżu), nn.

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ apel Andrzeja Niewęgłowskiego do ratowania polskich grobów i zabytków we Francji oraz wstępowania do TOZ, 8 III 2006, druk powielony na papierze TOZ, jęz.pol. i franc.,

‣ kartka nn do nn, 9 XI [2006] zał.: ”Informations pratiques, Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration”, ulotka informacyjna,

‣ list Raymond Jacquet z Coye la Forêt do TOZ w sprawie groby gen. Michała Grabowskiego na cm. w Coye la Forêt,10 VI 2006, zał. a: genealogia M. Grabowskiego i rodz. Andryane Gangulfe; b. notatka z wyciągiem z akt zgonów parafii Coye dot. śmierci M. Grabowskiego (4 VI 1836) oraz wyciągiem dot. donacji (12 IV 1878) Marie Elize Chicotot na budowę kościoła w Coye (Oise) i mszę wieczystą za duszę M. Grabowskiego,

‣ list okólny Bureau de la Société Historique et Litteraire Polonaise rozsyłający apel TOZ ws. ratowania polskich grobów, 3 III 2006, zał. apel [TOZ], jęz.pol. i jęz. franc., 8 III 2006, deklaracja przystąpienia do TOZ, jęz. pol. i jęz.franc.,

‣ list Michèle Ponteville-Tarnowski z Paryż do A. Niewęgłowskiego, 29 V 2006; zał. wyciągi z herbarzy, Herby szlachty polskiej (oprac. Jerzy Kochanowski, Adam Jońca, Sławomir Górzyński), wyd.3, 1992 (herby Janina i Sas); Herbarz Polski ks. Kaspra Niesieckiego (herby Janina i Sas),

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Tomasza Wasilewskiego, Konsula Generalnego RP w Paryżu ws. przyznania dotacji w wys. 500 euro na przygotowanie dokumentacji polskich grobów powstańczych na potrzeby działań renowacyjnych oraz zaproszenie na obchody kościuszkowskie na 14 X 2006, list z dn. 1 VIII 2006,

‣ list Wieńczysława J. Wagnera do TOZ, 21 IV 2006, zał.: wiersze nadawcy: „Historia Polski w krótkim wierszu”, „Marzyciel”, „Wiersz fantastyczny”, „Żal mi…”, „Cieszę się”, „Na 11-go listopada”,

‣ pismo Moniki Białeckiej, konsula w KGRP w Paryżu do Andrzeja Kossa z wykazem grobów na cm. Père Lachaise, cm. w Montmorency i w kolegiacie św. Marcina w Montmorency o zgodę ich renowacji Konsulat wystąpił do władz, 7 IX 2006,

‣ pismo Moniki Białeckiej, konsula w KGRP w Paryżu do A. Niewęgłowskiego przesyłające inf. na temat policealnych szkół plastycznych, wydziałów konserwacji zabytków architektury, 13 XII 2006,

‣ pismo Moniki Bieleckiej do A. Niewęgłowskiego przesyłające inf. o ukazującym się w Szwajcarii od III 2006 kwartalniku „pro Polonicum”, które zbiera i publikuje dokumentację o polonikach na świecie, 13 IX 2006; zał. „Spis treści numeru maj 2006 polonijnego pisma patriotycznego „Pro Polonicum”,

‣ pismo Janusza Rachonia rektora Politechniki Gdańskiej ws. udziału TOZ w przygotowaniu tablicy nagrobnej na Père Lachaise dla byłego rektora prof. Pawła Szulkina, 18 XII 2006; list A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz przesyłający list poprzedni z prośbą o napisania podziękowania za książkę do rektora Politechniki Gdańskiej oraz o działaniach dot. pobrania ziemi z groby w którym był pochowany ks. Adam Czartoryski na cm. w Montmorency i przygotowywaniu przez niego planu grobów polskich na tym cm., 6 I 2007.

A. 2. Obwoluta „ Consul Général - Maire de Paris” [2006]

Korespondencja Konsula Generalnego PR w Paryżu z Merostwem Paryża

‣ Pismo Tadeusza Wasilewskiego Konsula Généralnego RP w Paryżu do Bernard Gaudillere, Directeur du Cabinet au Maire de Paris, 17 XI 2006 zał. a: pismo Pascal-Hervé Daniel administrateur, chef du Service des Cimetières w [Paryżu] do T. Wasilewskiego, 5 X 2006; zał. b: pismo Pascal-Hervé Daniel administrateur, chef du Service des Cimetières w [Paryżu] do T. Wasilewskiego, 17 VIII 2006; zał. c: pismo Pascal-Hervé Daniel administrateur, chef du Service des Cimetières w [Paryżu] do T. Wasilewskiego, 18 VIII 2008; zał.d.: pismo Tadeusza Wasilewskiego Konsula Généralnego RP w Paryżu do Pascal-Hervé Daniel administrateur, chef du Service des Cimetières w [Paryżu], 18 VIII 2006; zał.e.: pismo Tadeusza Wasilewskiego Konsula Généralnego RP w Paryżu do Pascal-Hervé Daniel administrateur, chef du Service des Cimetières w [Paryżu], 17 XI 2006, m.i. ws. grobu F. Chopina na cm. Père Lachaise, pomnika polskich kombatantów poległych za Francję na cm. Père Lachaise, renowacji polskich grobów na cm. Montmartre, Père Lachaise, Montparnasse, kserokopie,

‣ pismo Tadeusza Wasilewskiego Konsula Généralnego RP w Paryżu do Odette Christienne Adjonte au Maire de Paris, Chargé de la Mémoire et de monde combatantt, 17 XI 2006 i do Pierre Schapira Adjont au Maire de Paris, Chargé des relations internationales et de la francophonie, 17 XI 2006 przesyłające jego pismo do Bernard Gaudillere, Directeur du Cabinet au Maire de Paris, kserokopie.

A. 3. Obwoluta „Documentations 2006”

‣ pismo Moniki Białeckiej konsula w Konsulacie Generalnym RP w Paryżu, przekazujące ofertę firmy „Anna” Felczyńscy na odlewy dzwonów, pomników i innych obiektów, 20 VI 2006; zał. a: pismo przewodnie firmy „Anna” odlewnia dzwonów pomników Felczyńscy Sp. Z o.o. z Gliwic do ambasadorów i konsulów przesyłające w zał. ofertę, b.d., jęz. ang., zał. „Bells and Monuments Foundry Felczyńscy Ltd., Established in 1808”, ulotka informacyjna, bd.,

‣ pismo Baptiste Thibierge, Le Secrétaire Administraif Adjont au Chef du Bureau des Affaires Domaniales et Contentieuses do A. Niewęgłowskiego ws. zasad filmowania i fotografowania na cm. paryskich, 25 VII 2006,

‣ mail Patrick Bednarek prezesa Stowarzyszenia „Polonia-Nikaïa 2000” przesyłające zaproszenie na uroczystość z okazji 170 rocznicy ur. barona Władysława Lenvala, która odbędzie się 2 VIII 2006 na cm. Château w Nicei, 21 VI 2006; zał. a: zaproszenie na uroczystość; zał. b: pismo Patrick Bednarek, président de Polonia- Nikaïa 2000 do prezesa TOZ, 29 V 2006; zał. c: „Polonia-Nikaïa 2000. Association Culturelle Franco-Polonaise, Bulletin d’information 2ème trimestre 2006, Hommage au Baron Leon Wladyslaw de Lenval, fondateur de l’hôpital Leneval de Nice, broszura powielana z ilustracjami; zał. d: fot. barwne nagrobków z cm. w Nicei (wydruki): Famille de Lenval, Le comte Colonna Walewski; Anna Straszyńska, Cehak Leopold, Zygmunt Piasecki, Juliusz Drapella; Józef Kotarski, Marian Skorupski, Julian Birnbaum,

‣ mail (wydruk)Thaddée Nicole Grzesiak do E.Niemirowicz przesyłający swój artykuł, 11 VII 2006; zał.: Thaddée Grzesiek, „L’abbaye de Beauport en Goëlo dans la tourmente révolutionnaire, ses rapports avec la Pologne, son sauvetage par le comte Jean-Népomucéne-Napoléon Poninski (1804-1864)” z inf., że autor posiada fot. grobu Ponińskiego.

A 4. Obwoluta „Monument du soldat polonais, Place de Varsovie, Jardins du Palais de Chaillot, ‘Trocadero’, 2006”

‣ Pismo A. Niewęgłowskiego do Tadeusza Wasilewskiego KGRP w Paryżu przesyłające kopie korespondencji w sprawie odnowienia pomnika żołnierza polskiego na Place de Varsovie-Trocadero, 27 III 2006, zał.: pisma A. Niewęgłowskiego do: Daniel Humbert, Direction des Affaires Culturelles Conservation des Oeuvres d’art. Religieuses et Civiles, Hôtel de Montescot w Paryżu, 4 XII 2003, także brudnopis i 20 I 2004; pisma do A. Niewęgłowskiego: Pierre-Christian Taittinger, ancien minister, Maire du XVIème arrondissement, 15 XII 2003 i 30 I 2004; Loïe Rousseau, Le chef de Cabinet du Maire de Paris, 15 XII 2003; Daniel Imbert, Conservateur général Direction des Affaires Culturelles, Sous-Direction du Patrimoine Culturel Conservation des Oeuvres d’art. Religieuses et Civiles, 17 XII 2003; pismo Sandrine Mazelin, Adjointe au Maire de Paris Chargée du Patrimoine Conseillère du 12e arrondissement do Pierre-Christian Taittinger,Maire du XVIème arrondissement, 2 II 2005

‣ bilet wizytowy: Pierre-Christian Taittinger, ancien minister, Maire du XVIème arrondissement.

A 5. Obwoluta „ Groby, Bordeaux 2006-2008”

1. Deklaracje przystąpienia do TOZ w odpowiedzi na pismo okólne z 8 III 2006 (54), wśród których listy:

‣ Krystyna Abrahamik, Creteil, 4 IV 2006; Barbara Bela-Leguay, 10 IV 2007; Andrzej Ciechanowiecki, 28 IV 2006 i odp. A.Niewęgłowskiego,4 V 2006; Charles André Walewski,15 VI 2007,

‣ Bilety wizytowe: Michèle Ponteville-Tarnowski z Paryża; Edmond Marek z Toulouse; Bruno Wicek z Brunoy.

A 6. Obwoluta „Apel ogólny 2006 rok”

‣ Odezwa TOZ ws. ratowania polskich grobów i zabytków we Francji, jęz. pol. i franc., 8 III 2006 (org. i brudnopisy),

‣ pismo okólne do członków TOZ w sprawie kontaktu z TOZ i opłacenia składki za 2005 r., 14 XII 2005, z notatkami na odwrociu,

‣ list A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz m.in. w sprawie apelu i wysokości opłacanych składek z notatkami, 15 II 2006.

B.1. Inne materiały

‣ Program konferencji w Warszawie „Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej”, 5 X 2006,

„Allocution de M. Witold Zahorski aux obsèques de M. Stéphane Henry Rose le 17 novembre 2006” na papierze THL,

‣ „Les appels d’Orphée. Association pour la sauvegarde du patrimoine funéraire, Chanties 2006”, Paris, bd., broszura informacyjna powielona,

‣ nekrolog „comte Micislas Orlowski” zm. 2 XI 2006, „Le Figaro” z 4 [XI 2006],

Pomnik polskich kombatantów na Père-Lachaise, wycinek prasowy z nieokreślonej gazety z 5 V 2006,

‣ notatki odręczne dot. grobu Antoniego Karnowskiego, Stefana Drzewickiego,

‣ korespondencja między Witoldem Strausem, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Zarząd Główny, Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie a Ewą Niemirowicz w sprawie odnowy nagrobka rodziny Manitius na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, 8 IX 2006 i 27 VII 2007.

ATOZ 6. Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 2007-2008

[1897]2007-2008

15. Obwoluta: 2007 Korespondencja i materiały tematyczne

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2007

Wychodząca:

Odbiorcy: ambasador RP w Paryżu; Raymond Bocti; André Duchesne (Société d’ histoire de Montmorency); Jacques Fénières ( Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye Konstancin-Jeziorna (Pologne)); B. Kłosowicz; T. Wasilewski Konsul Generalny RP w Paryżu; J. Winczakiewicz; C. Pierre Zaleski (prezes THL).

Nadawcy: A. Niewegłowski, C.Pierre Zaleski prezes THL.

Przychodząca:

Nadawcy: Krystyna Abrahamik; Les appels d’Orphée; Antoni Bartkiewicz (dyrektor Programu Satelitarnego TV Polonia); Monika Białecka (konsul w KGRP w Paryżu); André Duchesne (Société d’ histoire de Montmorency); Jacques Fénières (Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye Konstancin-Jeziorna (Pologne)); Michel Gzik; Claudine Kieda; Krystyna Kierska; Edmond Marek z Toulouse; Teofil Lachowicz; Barbara Miechowska; Danuta Najdychor; Dagmara Oleszek-Feray z Rouen; Ewa i Józef Ostrowski; Leopold Płowiecki z Montmorency; Małgorzata Priebe, Jean Skarbek; Société d’Encouragement National et International des Sauveteurs; Anna Thiébaut Teslar; Jadwiga Tyszkiewicz, J. Winczakiewicz (2); Tadeusz Wyrwa,

dot. m.in. wpłacanych składek i obecności na Walnym Zebraniu TOZ.

Kartki i bilety wizytowe z dopiskami: Eveline Cheuvreux; Józef Chrzanowski; K.L.Fussina, Isabella Morel; Hubert d’Ornano; Bruno Wicek; Jolanta Yolski.

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ mail (wydruk) Krzysztofa Kownasa ( dyrektor Programu Satelitarnego TV Polonia) do Barbary Kłosowicz ws. filmu (?), 30 I 2007,

‣ korespondencja mailowa pomiędzy Małgorzatą Priebe z Poznania i Barbarą Kłosowicz ws. renowacji pomnika Chopina w parku Monceau, III 2007, zał.: Jerzy Grot, Pamięci Chopina, „Tygodnik Ilustrowany”, 27 VI 1897 r.,

‣ Zaproszenie i program 164 pielgrzymki Polaków do Montmorency 13 V 2007, bd., zał. a: „Prière universelle de la messe des Polonais à Montmorency le 13 mai 2007”; zał. b: przemówienie NN nad grobami Kniaziewcza i Niemcewicza,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Ambasadora RP w Paryżu zaproszenie do udziału w manifestacji patriotycznej w dn. 22 IX 2007 pod pomnikiem Kościuszki w miejscowości Montigny-Sur-Loing, 22 V 2007,

‣ listy J. Winczakiewicza do A. Niewęgłowskiego ws. umieszczenia na murze cm. w Montmorency tablicy z fragmentem jego wiersza „Cmentarz w Montmorency”, 17 VI 2007; zał. list do NN ws. poszukiwań grobu Artura Grottgera na cm. w Amélie-les-Bains i grobu Jana Brzękowskiego na tymże cm., 29 V 1999; ws. książki Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz St. Vincent i Batignolles, [red. A. Biernat, S. Górzyński, Warszawa 1999] oraz przenosin szczątków J. Pankiewicza, 5 IX 2007,

‣ pismo C.Pierre Zaleski do Raymond Bocti w sprawie wygaśnięcia koncesji Władysława Wolskiego i jego żony Wandy z d. Szmakferer poch. na cm. w Lailly-en-Val, 15 VI 2007,

‣ list Dagmary Oleszek-Feray z Rouen do A. Niewęgłowskiego z inf. o konferencji organizowanej w Rouen przez Pol’art. W Rouen, poświęconej Antoniemu Orłowskiemu (1811 -11 II 1861), muzykowi i kompozytorowi zm. w Rouen, 20 V 2007, zał. zaproszenie na konferencję „Chopin a Rouen le 12 Mars 1838... L’histoire d’un concert solidaire”, druk powielony,

‣ list A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz ws. organizacyjnych, min. aktualizowania i poprawienia strony internetowej TOZ, bd.[I 2007] zał. wydruki ze strony internetowej TOZ z dn. 8 I 2007, m.in. statut w jęz. franc., „Tomeaux historiques polonais au cimetière de Montmarte, Itinéraire des principaux tombeaux polonais” z planem i for. nagrobków, „Tomeaux historiques polonais au cimetière du Père Lachaise, Itineraire No 1 à partir de la porte principale”, z planem [oprac. B. Kłosowicz],

„In memoriam Ewa Kleniewska née Poraj-Zakrzeńska décédée le 04 décembra 2007. Cérémonie religieuse le 14 décembre 2007 .. à la mission polonaise 263bis, rue Saint-Honoré Paris 1er”, druk powielony z fot. zmarłej, s.1-12,

Obwoluta „ Weterani SWAP 2007”

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Zarządu Głównego Fundacji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, ws. przekazania wpłaty SWAP na renowację grobów, 10 VII 2007,

‣ maile (wydruki) między B. Kłosowicza a Teofilem Lachowiczem ze SWAP w sprawie renowacji grobów polskich w Paryżu i składki na ich finansowanie prowadzonej przez SWAP, bd. [przed 7 V 2007] (5),

‣ pismo A. Przewoźnika do T. Lachowicza i Kazimierza Rasieja z Fundacji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku ws. propozycji współpracy przy renowacji grobów polskich we Francji, 16 II 2007; pismo Kazimierza Rasieja, prezesa Fundacji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jork do Bohdana Jackiewicza, wykonawcy konserwacji nagrobków nt. wytypowanych obiektów do konserwacji w Paryżu, bd.,

Obwoluta: „2007 Minister Andrzej Przewoźnik, Dyrektor Jacek Miler”

Korespondencja TOZ Andrzejem Przewoźnikiem sekretarzem ROPWiM i Jackiem Milerem dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą MKiDN

‣ „’Las minute proposition’ dla p. A. Przewoźnika, dot. renowacji grobów w 2007”, 15 XI 2007,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do A. Przewoźnika w sprawie renowacji grobów w 2008 r., 19 XII 2007,

‣ kartka pocztowa W. Pyzika do A. Niewęgłowskiego, bd.,

‣ „Protokół zakończenia robót konserwatorskich na cmentarzu Montmartre w Paryżu”, podp. Witold Pyzik, A. Niewęgłowski, 14 XII 2007; pismo A. Niewęgłowskiego do T. Wasilewskiego KGRP w Paryżu informujące o odbiorze prac na cm. Montmartre, 15 XII 2007,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do J. Milera dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą MKiDN ws. najpilniejszych potrzeb konserwatorskich w 2008 r., 19 XII 2007,

‣ pismo Anny Niewiadomskiej dyrektora Departamentu Zagranicznej Polityki Kulturalnej do T. Wasilewskiego KGRP w Paryżu przesyłające dane kontaktowe do prezesa Polskiej Pracowni Konserwacji Zabytków, 7 IX 2007.

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ Christian Charlet, historyk, Hanna Zaworonko-Olejniczak, Kosztorys i propozycja zawartości merytorycznej wydanie albumowego Zabytkowe groby polskie na cmentarzach paryskich i w Montmorency, bd. [2007].

B. 1. Obwoluta „2006, 2007 Spis grobów do renowacji”

‣ „Polskie groby historyczne na cm. Père Lachaise, opracowali Barbara Kłosowicz-Krzywicka, Andrzej Niewęgłowski, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, Paryż 2006” k.1-15 [groby: zbiorowy zwany grobem gen. Józefa Wysockiego, Xawier Gałęzowski, Jan Baptysta Komarzewski, Charles Wołowski, Sophie Wanda Wołowska, Franciszek Wołowski, Louis Wołowski, Alekandryna Wołowska i Leon Faucher, Franciszka Czacka z d. Jełowicka, Adelaida Dziekońska z d. Olizar, Aleksander Tys, Louise Słonecka, Klementyna Hoffmanowa z Tańskich],

„Lista polskich grobów na cmentarzu Montmartre wymagających renowacji. Stan na rok 2006” na papierze TOZ, k.1-3, 20 XI 2006,

‣ „Lista polskich grobów na cmentarzu Batignolles wymagających renowacji. Stan na rok 2006” na papierze TOZ, k.1, 20 XI 2006,

‣ „Lista polskich grobów na cmentarzu Montparnasse wymagających renowacji. Stan na rok 2006” na papierze TOZ, k.1,20 XI 2006

‣ „Lista polskich grobów na cmentarzu w Montmorency wymagających renowacji. Stan na rok 2006” na papierze TOZ, k.1-3, 20 XI 2006,

‣ „Lista polskich grobów na cmentarzu Père Lachaise wymagających renowacji. Stan na rok 2006” na papierze TOZ, k.1-3, 20 XI 2006,

‣ „Lista grobów na cmentarzu w Lailly-en-Val proponowanych do renowacji i odczyszczenia w 2007 roku”, k.1-2.

B.2. Lista polskich grobów historycznych na cmentarzach paryskich, do których Ambasada RP w Paryżu uzyskała prawo prowadzenia prac restauracyjnych w trybie uproszczonym

B.2.1. Obwoluta „Konsulat. Lista cmentarzy paryskich”

‣ pismo Jana Tombińskiego ambasadora RP w Paryżu do Bertranda Delanoë Maire de Paris ws. uzyskania miejsca pod pomnik polskich kombatantów na cm. Père-Lachaise, grobu Fryderyka Chopina na cm. Père-Lachaise oraz wskazania warunków prawnych i formalnych, które umożliwiłoby rządowi polskiemu przeprowadzenie restauracji polskich grobów historycznych na szeroką skalę, 28 VI 2006,

‣ pismo Tadeusza Wasilewskiego KGRP w Paryżu do Pascal-Hervé Daniel, chef du Service des Cimetières w Paryżu w związku z zamiarami prowadzenia prac restauracyjnych przesyłający, w zał. wykazy polskich grobów historycznych na cmentarzach paryskich, które przygotowało TOZ, 16 VI 2006, poniżej prawdopodobne zał. ze stemplem TOZ:

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montmarte”, wykaz grobów, bd. [2006] z zaznaczeniami ręcznymi

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière du Père-Lachaise”, wykaz grobów, bd. [2006],

„Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnasse”, wykaz grobów, bd. [2006], z dopiskami „sprawdzić”,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnasse”, wykaz grobów, bd. [2006], egz. bez dopisków,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnasse”, wykaz grobów, bd. [2006], wersja skrócona, z dopiskami,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnasse”, wykaz grobów, bd. [2006], wersja skrócona, bez dopisków,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Batignolles”, wykaz grobów, bd., [2006],

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Batignolles oraz Liste supplémentaire 2008”, wykaz grobów, bd., [2008]

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Passy”, wykaz grobów, bd., [2006], z dopiskami,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montmartre”, wykaz grobów, bd. [2006], brudnopis ręką A. Niewęgłowskiego,

‣ „Batignolles” wykaz grobów, bd. [2006], brudnopis, ręką A. Niewęgłowskiego.

B.2.2. Obwoluta „Cimetières de Paris, 135 Tombeaux”

Dokumentacja dot. wyrażenia zgody przez władze Paryża aby 135 polskich grobów historycznych na cm. paryskich (Montmarte, Père Lachaise, Montparnesse, Batignolles) było pod opieką TOZ w trybie uproszczonym:

‣ pismo Nicole Poix (la Directrice Directions des Parcs, Jardins et Espaces Verts Maire de Paris) do T. Wasilewskiego KGRP w Paryżu inf., że przekazała instrukcje do służb cmentarzy wraz z listą 135 koncesji cmentarnych na których mogą być prowadzone prace restauracyjne w uproszczonym trybie oraz o warunkach przeniesienia szczątków Józefa Pankiewicza z cm. Bagneaux na cm. w Montmorency, 25 I 2007, zał. listy wg cmentarzy (w układzie nr konc., Div., Osoby pochowane, koncesjonariusz, istniejący grób, przejęcie administracyjne, znane osoby uprawnione), zał. a: „Montmartre Monuments polonais”; zał. b: „Père Lachaise Monuments polonais”; zał. c: „Montparnasse Monuments polonais”; zał. d: ”Batignolles Monuments polonais”,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montmartre”, wykaz grobów, bd.,

„Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montmartre”, wykaz grobów, bd., z dopiskami „Stan wrzesień 2008” oraz inf. o stanie prac restauracyjnych,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière du Père-Lachaise”, wykaz grobów, bd., z dopiskami „Stan wrzesień 2008” oraz inf. o stanie prac restauracyjnych,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnasse”, wykaz grobów, bd., z dopiskami „Stan wrzesień 2008” oraz inf. o stanie prac restauracyjnych,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Batignolles”, wykaz grobów, bd., z dopiskami „Stan wrzesień 2008” oraz inf. o stanie prac restauracyjnych.

B. 3. Obwoluta „Pomnik króla Jana Kazimierza St. Germain de Près, 2007”

‣ pismo Jacka Milera dyrektora Departamentu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą MKiDN do Tadeusza Wasilewskiego KGRP w Paryżu w sprawie podcięcia starań o umożliwienie polskim konserwatorom przeprowadzenia renowacji pomnika Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-de-Près w Paryżu, 2 VIII 2007, zał.: Władysław Tomkieiwcz, Grobowiec Jana Kazimiera w kościele Saint-Germain-de-Près w Paryżu, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, nr 2:1937 s.115-139; pismo także tłumaczone na jęz. frac.

‣ pismo A. Niewęgłowskiego, prezesa TOZ do T. Wasilewskiego przesyłające brulion sugestii odnośnie prac konserwatorskich grobowca, 17 VIII 2009, rkps, zał. „Wstępne określenie zakresu prac konserwatorskich”, rkps

‣ „Eglise Notre-Dame de Puyferarrd”, ulotka informacyjna powielana, bd.

B 4. Obwoluta „ References Pyzik, Kurkiewicz, Krawczyk”

‣ Referencje dla Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Piechowic, Museumverbund Gerhard Hauptman, Wojewódki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Parafia rzymsko-katolicka M.B. Różańcowej w Kamiennej Górze, Parafia rzymsko-katolicka Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim, 2005, 2006, 2006,

‣ Atelier Pyzik sculpture z Deuil-la-Barre, „Statuaire, ornament, mise au poin, taille directe, moulage, estampage, traitement de la pierre”, wykaz zrealizowanych prac w l. 1988-2007 z zał. wycinkami prasowymi i fot. obiektów, bd. 2007.

B. 5. Obwoluta „10.000 francs de Mr. Władysław Żeleński, 2007-2008”

‣ pismo Marie France Rigouzza z Notaires Associés Maurice Letulle, Christane Letulle-Joly, Guy Deloison do A. Niewęgłowskiego przesyłające dokumentację dot. darowizny Władysława Żeleńskiego na rzecz TOZ z przeznaczeniem na utrzymanie grobów na cm. w Montmorency, w szczególności rodziny Bohomolec i Karola Sienkiewicza, 26 VII 2007; zał. a: pismo Préfecture de Paris do notariusza Maurice Letulle w sprawie darowizny, 2 VII 2007; zał. b.: akt otwarcia testamentu przez notariusza, 2 XI 2006; zał. c: odpis aktu zgonu W. Żeleńskiego; zał. d: własnoręczny testament W. Żeleńskiego (kserokopia),

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Maurice Letulle, Christane Letulle-Joly, Guy Deloison Notaires Associés przesyłające „Comptu rendu du Conseil d’Administration” TOZ akceptujące przyjęcie darowizny, 16 X 2007; zał. „Compre rendu de la Réunion du Conseil d’Administration du 17 septembre 2007”,

‣ pismo Maurice Letulle, Christane Letulle-Joly, Guy Deloison Notaires Associés przesyłające inf. o przekazaniu darowizny na konto TOZ, 8 I 2008; zał. czek 20 X 2007.

B. 6. Obwoluta „Divers pour Mémoire”

‣ pismo Jacka Milera dyrektora Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą MKiDN do C. Pierre Zaleskiego, prezesa THL inf. o możliwościach wsparcia instytucji stowarzyszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w ramach programów ministra w 2007 r., 24 X 2006,

‣ projekty odzewy TOZ zachęcającej do wspierania ratowania polskich grobów i zabytków oraz wstępowania do TOZ, bd.

16. Obwoluta: 2008 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2008

Wychodząca:

Odbiorcy: Monika Białecka (konsul w KGRP w Paryżu); Thierry Bouvier (conservateur du Cimetière du Père Lachaise); Krysyna Kierska; Tomasz Orłowski (ambasador RP w Paryżu); Eveline Regent (Service de l’Etat Civil de ville de Montmorency).

Nadawcy:

Przychodząca:

Nadawcy: Andrzej Ciechanowiecki, Teresa Dachtera; Jacques-Luc Granier; Krystyna Kierska; Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN); Jan Winczakiewicz; Mark H. Wronski (Le lieutenant-colonel Garde Républicaine, 2e regiment d’infanterie); Tadeusz Wyrwa (2),

Kartki i bilety wizytowe głównie z podziękowaniami za przesłane życzenia noworoczne lub z usprawiedliwieniem nieobecności na Walnym Zebraniu: Aleksander Chodźko; Anna [Czarnocka?]; Michèle Fonica (2); Teofil Jurkieiwcz; Izabella Moral (2); Ewa Niemirowicz; Béatrice Niewenglowski; Krzysztof Rutkowski; Anna Thiébaut; Ada Wysocka;

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ list A. Niewęgłowskiego do Moniki Białeckiej konsula w KGRP w Paryżu z inf. o aukcjach antykwarycznych w Drouot, na których wystawione, m.in. pierwsze wydania partytur F. Chopina i fot. Ludwiki Jędrzejewiczowej, siostry F. Chopina, 12 XI 2008,

‣ list Krystyn Kierskiej z Orléans do A. Niewęgłowskiego; zał. kopie wierszy: W. Broniewskiego, K. Iłłakowiczówny, Jana Lechonia; „Apel do czytelników” Towarzystwa Miłośników Lwowa w sprawie zwrotu kościoła Marii Magdaleny we Lwowie, wycinek prasowy z nieokreślonej gazety,

In memoriam Ewa Kleniewska née Poraj-Zakrzeńska décédée le 04 décembra 2007. Cérémonie religieuse le 14 décembre 2007 … à la mission polonaise 263bis, rue Saint-Honoré Paris 1er, druk powielony z fot. zmarłej, s.1-12 z fot. kolorową (wydruk) nagrobka E. Kleniewskiej na cm. w Montmorency.

B. 1. Obwoluta „Rada Pamięci”

Korespondencja i materiały dot. finansowania renowacji nagrobków ze środków Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa:

‣ mail (wydruk) ROPWiM do Konsulatu GRP w Paryżu w sprawie warunków współpracy w organizowaniu renowacji nagrobków ze środków Rady, 7 V 2008, kserokopia, zał. a: „Istotne dla stron postanowienia umowy” z odręcznymi uwagami; zał. b: „Umowa nr ../2008” ROPWiM reprezentowanej przez T. Wasilewskiego KGRP w Paryżu z Witoldem Pyzikiemi Iwo Majem, bd., projekt; zał. c: „Zaproszenie do negocjacji” ROPWiM adresowane do Witolda Pyzika i Iwo Maja o zamówienie na wykonanie konserwacji nagrobków i rzeźb na cm. Montmartre i Père Lachaise w Paryżu, z zał., bd. 2008,

‣ „Specyfikacja techniczna rekonstrukcji i konserwacji grobów polskich. Cmentarz Montmartre, Cmentarz Père Lachaise „[cm. Montmartre, groby: kapliczka „Beati qui lucent”, Ludwika Zambrzyckiego, Ksawerego Sabatyna, rodziny Chodźków, rodziny Kisielnickich, Waltera Guzowskiego; cm. Père Lachaise nagrobki: Seweryna Gałęzowskiego, Józefa Kwiatkowskiego, Franciszka Szlenkiera, Tomasza Otockiego, Kajetana Stańskiego, Henryka Wyzińskiego, Maryana Płacheckiego, Adam Godziemba Węglińskiego, grób zbiorowy, zwany grobem gen. Józefa Wysockiego], bd. [2008],

‣ Atelier Iwo Maj z Poznania i Atelier Pyzik z Deuil la Barre, „Harmonogram prac konserwatorsko-kamieniarskich wraz z wycenami poszczególnych etapów na cmentarzach Montmartre i Père Lachaise w Paryżu”, 14 V 2008.

B.2. Obwoluta „2008 Travaux exécutés”

„Groby odnowione w 2008 roku”, wykaz cm. Montmartre, Père Lachaise, Montrésor, Montmorency, Auxere, Lailly-en-Val z podaniem źródeł finansowania, bd. [2008],

‣ notatki odręczne A. Niewęgłowskiego.

B.3. Obwoluta „Biernat & Górzyński. Projekt ‘Polacy pochowani na cm. Père Lachaise’”

‣ Mail (wydruk) Sławomira Górzyńskiego do C.P. Zaleskiego, prezesa THL przesyłający projekt „Projekt finansowy Montmorency”, z odręcznymi uwagami C. Pierre Zaleskiego, 10 VII 2008; kartka E. Niemirowicz do A. Niewęgłowskiego w imieniu prezesa THL z prośbą o opinię w tej sprawie, bd.; list A. Niewęgłowskiego do C.P. Zaleskiego, prezesa THL z opinią w sprawie projektu Montmorency i wykucia napisu na grobie Władysława i Ireny Wolskich na cm. w Lailly-en-Val, 16 VII 2008; mail (wydruk) C. Pierre Zaleskiego, prezesa THL do S. Górzyńskiego ze stanowiskiem w sprawie projektu, 25 III 2009,

‣ list Andrzej Biernata i Sławomira Górzyńskiego do A. Niewęgłowskiego prezesa TOZ z inf. o stanie niektórych nagrobków na cm. Père Lachaise, 21 VII 2008; kartka Danuty Dubois dyrektora BPP do A. Niewęgłowskiego przekazujący list, bd.; list Andrzej Biernata i Sławomira Górzyńskiego do A. Niewęgłowskiego prezesa TOZ w odpowiedzi na jego pismo dot. inwentaryzacji na cm. Père Lachaise i w Montmorency, 19 XII 2008.

B.4. Inne materiały (wycinki prasowe, foldery, kartki noworoczne TOZ, notatki) 2008

‣ Małgorzata Biernacka-Lubańska, Mogił starych budowa będzie fundamentem…, [o cm. w Montmorency z fot. nagrobków], „Mówią Wieki” nr 5: 1982, s.27-30,

‣ Franciszek L. Ćwik, Na ratunek polskim grobom, wydruk z nieznanego źródła, bd.,

Wszystko o emigracji Polaków we Francji, rozmowa z prof. Janine Ponty, rozmawiał Marek Rapacki” o jej książce „Polacy we Francji, „Gazeta Wyborcza”, bd. [2008], wycinek prasowy, kserokopia; na kserokopii list Céline Gervais Secrétaire général adjoint de la S.H.L.P do A. Niewęgłowskiego, 25 VII 2008,

Leśne Krzyże i Kapliczki w Saint Germain en Laye [m.in. Chêne des Polonais, Le croix, symbol solidarności z cierpieniem Jana Pawła II, Notre Dame de Częstochowa] [oprac.] Le defense du Patrimoine Chretien w St. Germain en Laye, folder, bd.,

‣ „Protection sols/murs. Anti-graffitis, anti-mousse végétal …” druk reklamowy, bd.,

‣ „Bottin mondain 2008” wycinek, inf. adresowa o Noirot de Tournay Mme prcesse Anne Marie Borowska zam. w Vançais,

‣ karta z życzeniami noworocznymi na 2008 r. oprac. i wysyłana przez TOZ z inf. o pracach zrealizowanych w 2007 i projektach renowacji w 2008 r.

ATOZ 7.  Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 2009-2010

2009-2010

17. Obwoluta: 2009 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2009.

Wychodząca:

Odbiorcy: Monika Białecka (konsul w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Paryżu); Bogdan Borusewicz (Marszałek Senatu RP); Crédit Foncier; Członkowie TOZ, list okólny; Bertrand Delanoë (Maire de Paris); Jean-Luc Granier; Guenola Groud (la Conservatrice Mairie de Paris); Barbara Kłosowicz; Maria Kowalczyk (dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach); Jakub Kurkiewicz; Marie-Paul Lelievre (la conservatrice du Cimetière Montparnasse), (3); Martine Lecuyer (La conservatrice du Cimetière du Père-Lachaise); Odile Martin w Creteil (2); Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN), (5); Marie Myslicki; Tomasz Orłowski (ambasador RP w Paryżu); Ewa i Józef Ostrowski; Anna Perl (zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN); Andrzej Przewoźnik (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa); Eveline Régent (Service d’Etat Civil de Ville de Montmorency), (2); Stowarzyszenie Wspólnota Polska; Alojzy Szymański (rektor SGGW w Warszawie), (2); Krystyna Twardowska z Saint-Germaine-en-Laye; Voyages Stepien w Drancy; Henryk Włodarczyk; Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu (nota obciążająca); Helena Zaleska w Brukseli (2); Zygmunt Zaleski Stichting w Amsterdamie

Nadawcy: A. Niewęgłowski, B. Kłosowicz, Konsul Generalny RP w Paryżu

Przychodząca:

Nadawcy: Krystyna Abrahamik; Alexandré Chodźko (2); Andrzej S. Ciechanowiecki (3); Eva Constans z Neuilly; Therese Fioc; Patrice Foglia (L’adjoint délégué du Maire Montmorency); Halina Geber z Warszawy; Jean-Luc Granier (2); Krystyna Kierska z Orléans; Roman Komorowski; Maria Kowalczyk (dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach); Marie-Paul Lelievre (la conservatrice du Cimetière Montparnasse), (3); Odile Martin w Creteil; Barbara Miechowska; Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN), (6); Jean-Paul Niewenglowski; Emmanuel Noirot-Borowski; Tomasz Ostrowski (ambasador RP w Paryżu); Préfecture de Police; Anna Perl (zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN); Witold Straus; Alojzy Szymański (rektor SGGW w Warszawie); Anna Thiébaut Teslar; Charles André Walewski z Genewy (2); Bruno Wicek; Tadeusz Wyrwa;

Bilety wizytowe: Evelyne Chevreux (3); André Kleniewski; Ladislas Tarnowski

Odbiorcy: Andrzej Niewęgłowski, Danuta Dubois, dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryż

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ list A. Niewęgłowskiego do J. Milera z inf. o aukcji w Hôtel Drouot na której wystawione dokumenty królów polskich, hetman Jana Zamoyskiego, Władysława Sikorskiego, 3 XII 2009,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do J. Milera przedstawiające pomysł zastąpienia rzeźb występujących na grobach polskich na cm. paryskich ich kopiami, 2 X 2009,

‣ list A. Niewęgłowskiego do J. Milera z inf. o aukcji w firmie Bonhaus na której m.in. autograf H. Sienkiewicza, list francuskiego malarza Theodora Gudin do F. Chopina, nuty rękopis Wilhelma Wuerfla jednego z pierwszych nauczycieli Chopina w Warszawie, 22 XI 2009,

‣ list A. Niewęgłowskiego do J. Milera z inf. o aukcji w Sali Sotheby’s w Paryżu, na której wystawiono obrazy Krzysztofa Lubienieckiego ur. 1660 zm. 1724, 1 VI 2009,

‣ list A. Niewęgłowskiego do J. Milera z inf. o aukcji w Paryż, na której wystawiono na sprzedaż list króla Jana III Sobieskiego, list księcia Repnina do Katarzyny II z Warszawy z charakterystyką polskiej magnaterii, listy gen. Józefa Zajączka z Egiptu, 10 IV 2009,

‣ pisma Konsula Generalnego RP w Paryżu do Bertrand Delanoë (Maire de Paris) i Gueneola Groud (La Conservatrice Mairie de Paris) w sprawie ustawienia na nagrobku Seweryna Gałęzowskiego kopii popiersia w miejsce oryginału, 6 V 2009 i 18 V 2009,

‣ [Zasady wykonywania prac na cmentarzach przez polskich konserwatorów], podp. Tomasz Wasilewski Konsul Generalny RP w Paryżu, Andrzej Niewęgłowski, prezes TOZ, bd.,

‣ List Romana Komorowskiego z Senouillac do A. Niewęgłowskiego z inf. o osobach pochowanych w grobie Starzyńskich na cm. Père Lachaise i ich pokrewieństwie oraz na cm. Montmartre i Nicei znalezionymi w archiwum rodziny Violaine, 30 III 2009.

A.2. Obwoluta „Voex 2009”

‣ materiały do kartki TOZ z okazji Nowego Roku, z wykazem nazwisk, do których została wysłana.

B. 1. Obwoluta „2009 Projet de restaurations, Restaurations exécutés en 2008-2009”

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnase. Renovation 2009” na papierze TOZ, 2 VI 2009,

‣ „Groby odnowione w 2008 roku”, wykaz cm. Montmartre, Père Lachaise, Montrésor, Montmorency, Auxerre, Lailly-en-Val z podaniem źródeł finansowania, bd. [2008].

18. Obwoluta: 2010 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2010

Wychodząca:

Odbiorcy: François Detton (Maire de Montmorency); Mikołaj Kwiatkowski (kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu); Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN); Emmanuel Noirot-Borowski; Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie, Eveline Régent (Service de l’Etat Civil de la Ville de Montmorency); Magdalena Ryszkowska (kierownik Działu Konsularnego Ambasady RP w Paryżu); Alice et Adam Orawski z Paryża; Alojzy Szymański (rektor SGGW w Warszawie); Władysław Truszkowski z Brooklyn N.Y (USA); Ville d Paris Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, Service des Cimetières (3); Helena Zaleska w Brukseli

Nadawcy: Barbara Kłosowicz, wiceprezes TOZ, Andrzej Niewęgłowski

Przychodząca:

Nadawcy: François Detton (Maire de ville de Montmorency); Rafał Dutkiewicz (prezydent Wrocławia); Jacques Férnières (président de l’Association des Amis du Jumelage Saint-Gernain-en-Laye/ Konstancin-Jeziorna (Pologne)); Christaina Jurkiewicz z Buhl; Marie-Paul Lelievre (le Conservateur du Cimetière Montparnasse); Edwige Marek; Odile Martin z Creteil; Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN); Stanisław Podolski z Poznania; Magdalena Ryszkowska (kierownik Działu Konsularnego Ambasady RP w Paryżu); Krystyna Twardowska z La Défense du Patrimoine Chrétien z St. Germaine en Laye; Edourad Vergriete (le Conservateur Cimetière parisien de Bagneux); Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi; C.Pierre Zaleski, prezes THL,

Kartki i karty wizytowe głownie z życzeniami: François Chodźko; Łucja Dorota Etchecopar; Jeasn-Luc Granier; ks. Stanisław Jeż (rektor PMK w Paryżu); S J Philips Ltd z Londynu w imieniu A. Ciechanowskiego; Ladislas Tanowski; Anna Thiébaut; Bruno Wicek; Ada Wysocka.

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ list A. Niewęgłowskiego do J. Milera m.in. z inf. o wystawionych na aukcji Alde autografach J. Poniatowskiego i autografach Gustawa Khana na temat twórczości H. Sienkiewicza, 20 X 2010,

‣ pismo Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu do prezesów Stowarzyszeń Polonijnych przesyłające ankietę dot. stowarzyszeń, 20 VIII 2010, na odwrociu wypełniona ankieta TOZ,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Heleny Zaleskiej w Brukseli z podziękowaniem za przekazane środki, które zostały spożytkowane na restaurację grobów na cm. Montmorency: rodziny A. Mickiewicza, Niemcewicza i Kniaziewicza oraz Tadeusza Makowskiego, 14 I 2010,

‣ pismo Barbary Kłosowicz do Mikołaja Kwiatkowskiego (kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP) ws. m.in. likwidacji grobów na cm. Montparnasse oraz z prośbą o podjęcie starań u władz paryskich o wpisanie na listę grobów będących pod opieką TOZ dalszych, których lista w zał. zał. a: „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montmarte. La liste supplémentaire”, 10 I 2010; zał. b: „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Batignolles. La liste supplémentaire”, 10 I 2010; zał. c: „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montmartre . La liste supplémentaire [2]”; zał. d: „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnasse. La liste supplémentaire”; zał. e: „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Père Lachaise. La liste supplémentaire”,

‣ list Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia zapraszający na uroczyste odsłonięcie tablicy w dn. 21 I 2011 r. upamiętniającej króla Polski Jana Kazimierza ufundowanej przez miasto Wrocław w kościele Saint-Germaine-des-Près, 27 XII 2010,

B.1. Obwoluta „Hôtel de la Pologne (Ossoliński), 65 rue de Turenne, Paris”

‣ list J. Skarbka do A. Niewęgłowskiego przesyłający w zał., 31 VII 2000; zał. a: fot. kolorowa z podpisem „ Hôtel de la Pologne Ossoliński, 65, rue de Turenne, Paris, le 28. 07.2000”; zał. b: wypis J. Skarbka z książki F. Contet, Les vieux Hôtels de Paris, Ire Le Temple et le Marais, motifs décorations interieurs, Paris 1908 na temat „Hôtel de Pologne”, bd.; zał. c:. inf. o artykule Wedkiewicza, Contributions a un inventaire de demeures, sites et souvenirs en France „Bulletin du Centre polonais de la Recherche scientifique”, juin 1954 pp. 53-68,

List J. Skarbka do A. Niewęgłowskiego z 1993, zał.: notatka bibliograficzna o książce: Charles Forster, L’Hôtel Diesbach en les Polonais à Paris (roman de 1796), Paris 1835

‣ Faktura firmy kamieniarskiej J. Pouliain et Fils z Paryża wystawiona dla Odille Martin z Creteil za wykonanie tabliczek marmurowych z napisami dla rodziny Piedzickich i ich umieszczenie [na grobie zbiorowym zwanym Józefa Wysockiego] na cm. Père Lachaise, 15 XI 1998

‣ pismo Edourad Vergriete (Le conservateur Cimetière parisien de Bagneux) do A. Niewęgłowskiego inf., że jego pismo ws. umożliwienia TOZ renowacji nagrobków eminentnych członków polskiej wspólnoty paryskiej skierował do Service central des Cimetières parisiens.

B.2. Obwoluta „REMPART”

‣ Union Rempart, Status et reglement interieur (L’Uniom REMPART, fondée en 1966, regroupe des associations à but non lucratif ayant pour objet de promouvoir une action culturelle globale fondée sur connaissance la Prèservation, la réhabilitation ou l’animation du patrimoine artistique, architectural, archéologique, historique et naturel) i inne mat. dot. Union REMPART.

B.3. Obwoluta „Voeux 2010”

‣ materiały do tworzenia kartki z życzeniami wysyłanymi przez TOZ.

B.4. Obwoluta „2010 Rada Pamięci” [Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie].

B.4.1 Korespondencja z ROPWiM

pismo A. Niewęgłowskiego do Andrzeja Przewoźnika (sekretarza ROPWiM) z inf. syntetyczną o wynikach prac w 2008 r. i planach na r. 2009, 9 I 2009,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Andrzeja Przewoźnika, sekretarza ROPWiM przesyłające dokumentację 3 grobów na cm. Montmartre: gen. Rybińskiego, Rodziny Chodźków i Bohdana Zaleskiego, 5 II 2009, zał. a 1: „Grób Bohdana Zaleskiego, cmentarz Montmartre w Paryżu, Inwentaryzacja 1:20, 2.02.2009, A. Niewęgłowski”, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, zał. a 2: opis grobu, stanu zachowania i proponowanych prac; zał.b1: „Grób generała Macieja Rybińskiego cmentarz Montmartre w Paryżu, Inwentaryzacja 1:20, 2.02.2009, A. Niewęgłowski”, rysunki pomiarowe, 3 rzuty; zał. b 2:opis grobu, stanu zachowania i proponowanych prac, zał. b3: wyciąg z książki Polacy pochowani…; zał. c 1: „Grób rodziny Chodźków cmentarz Montmartre w Paryżu, kwatera 8, Inwentaryzacja 1:20, 2.02.2009, A. Niewęgłowski”, rysunki pomiarowe, 3 rzuty; zał. c 2: opis grobu, stanu zachowania i proponowanych prac, zał. c: wyciąg z książki Polacy pochowani…Montmartre,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Andrzej Przewoźnika, sekretarza ROPWiM przesyłające dokumentację 6 grobów na cm. Père Lachaise: Charles Wołowski, Sophie Wołowska, Gustaw Wołowski, Bonawentura Niemojowski, Walenty Krosnowski, Franciszek Saniewski, 6 II 2009; zał. a: Charles Wołowski (opis stanu zachowania, proponowane prace konserwatorskie, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala1:20 [wyk.] BK [Barbara Kłosowicz], fot. kolorowa (wydruk) 2 ujęcia, 14 IX 2008; zał. b: Sophie Wołowska (opis stanu zachowania, proponowane prace konserwatorskie, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala1:20 [wyk.] BK [Barbara Kłosowicz], fot. kolorowa (wydruk) 2 ujęcia, 14 IX 2008, wyciąg z publikacji Groby polskiePère Lachaise; zał. c: Franciszek Saniewski (opis stanu zachowania, proponowane prace konserwatorskie, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala1:20 [wyk.] BK [Barbara Kłosowicz], fot. kolorowa (wydruk) 2 ujęcia, 20 I 2003, wyciąg z publikacji Groby polskie …Père Lachaise; zał. d: Gustaw Wołowski (opis stanu zachowania, proponowane prace konserwatorskie, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala1:20 [wyk.] BK [Barbara Kłosowicz], fot. kolorowa (wydruk) 3 ujęcia, 22 V 2000, wyciąg z publikacji Groby polskie….; zał. e: Bonawentura Niemojowski (opis stanu zachowania, proponowane prace konserwatorskie, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala1:20 [wyk.] BK [Barbara Kłosowicz], fot. kolorowa (wydruk) 3 ujęcia, bd., wyciąg z publikacji Groby polskiePère Lachaise; zał. f: Walenty Krosnowski (opis stanu zachowania, proponowane prace konserwatorskie, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala1:20 [wyk.] BK [Barbara Kłosowicz], fot. kolorowa (wydruk) 4 ujęcia, 20 I 2003, wyciąg z publikacji Groby polskiePère Lachaise.

B.4.2. Cmentarz Père Lachaise. Dokumentacja wybranych grobów (stan zachowania, proponowane prace konserwatorskie, rysunki pomiarowe, 3 rzuty [wyk.] BK [Barbara Kłosowicz], skala 1:20, fot. kolorowe obiektu (wydruki), wyciąg z publikacji Groby polskie…)

Groby: Jan Amszyński i Adela Guzowska, fot., 6 ujęć, 4 IX 2008; Adolf Cichowski, fot., 4 ujęcia, VIII 1998 i 21 VIII 2008; Dominicus Jawnut Dowgiałło, fot., 2 ujęcia bd.; Marie Gerlicz i Georges Tarnowski, fot., 3 ujęcia, 16 I 2000, 12 II 2000, 18 II 2009; Konstanty Linowski, fot. 3,ujęcia, 16 I 2000 i 12 II 2000 oraz reprodukcja fot. wg Lipkowskiego 1912; Dorothée Lubomirska, fot., 3 ujęcia, 12 II 2000; Théodore Korab Morawski fot., 3 ujęcia 12 II 2002; Adam Prażmowski i Wacław Garczyński fot., 3 ujęcia, bd.; Casimir Boncza Skarzynecki i Stanislas Gawronski, fot., 5 ujęć, 16 I 2000, 12 II 2000, 18 VI 2000, 18 II 2009; Stanisław Szczeniowski, fot., 4 ujęcia, VIII 1998, 22 V 2000, 18 II 2009 oraz reprodukcja fot. wg Lipkowskiego 1912; Michael Tyszkiewicz, rysunki pomiarowe 4 rzuty, fot. 3 ujęcia, 22 V 2000; Tadée Tyszkiewicz rys. pomiarowe 4 rzuty, fot. 4 ujęcia 12 II 2000 oraz fot. wg Lipkowskiego 1912.

B.4.3. Cmentarz Montparnasse. Dokumentacja wybranych grobów

„Cmentarz Montparnasse w Paryżu, kwatera 10. Grób generał a Ludwika Mierosławskiego, Inwentaryzacja 2008, [wyk.] Jadwiga Bratro, [skala] 1:20”, rysunki pomiarowe 3 rzuty; opis nagrobka, opis stanu zachowania, proponowane prace konserwatorskie [oprac.] A.N. [Andrzej Niewęgłowski]; fot. czarnobiałe, 6 ujęć w tym 3 z popiersiem L. Mierosławskiego podpisane: „Buste du G-al Mieroslawski par Cyprian Godebski”, widoczna także fot. nagrobka rodziny Trawińskich.

B.4.4. Cmentarze paryskie. Dokumentacja wybranych grobów. Materiały robocze i kalki rysunków

‣ cmentarz Montmartre, groby: rodziny Chodźków, Bohdana Zaleskiego, gen. Macieja Rybińskiego, brudnopisy opisów,

‣ notatki dot. rodziny Chodźków,

‣ kalki rysunków pomiarowych grobów: rodziny Chodźków, Bohdana Zaleskiego, gen. Macieja Rybińskiego,

‣ „Lista polskich grobów na cmentarzu Père-Lachaise wymagających renowacji. Propozycja na rok 2009”, na papierze TOZ, 20 I 2009,

B.5. Wykazy polskich grobów historycznych na cm. w Paryżu, na papierze TOZ z dopiskiem „Dla ambasadora”

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière du Père-Lachaise. La liste supplémentaire”, wykaz grobów, 10 I 2010,

‣ „Lista polskich grobów na cmentarzu Père-Lachaise wymagających renowacji. Propozycja 2011”, 25 IX 2010,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montparnasse. La liste supplémentaire”, wykaz grobów, 10 I 2010,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Montmartre”, wykaz grobów, 10 I 2010,

„Les tombeaux historiques polonais au Cimetière de Batignolles”, wykaz grobów, 10 I 2010.

B.6. Inne materiały

B.6.1. 167 Pielgrzymka do Montmorency materiały 30 V 2010

‣ Zaproszenie THL-Biblioteka Polska w Paryżu z programem, jęz. pol. i franc.,

‣ zaproszenie Andrzeja Niewęgłowskiego, prezesa TOZ, bd. brudnopis.

‣ mowa A. Niewęgłowskiego w czasie pielgrzymki, wersja ostateczne z odręcznie naniesionymi zmianami, 2 wersje brudnopisowe, bd. [2010].

B.5.2. 6 kosztorysów Andrzeja Krawczyka-Demczuka na restaurację grobów na cm. w Montmorency: Tadeusza Pajora, Ottona Czuruka, Olgi Boznańskiej, Ignacego Terleckiego, Romualda Giedroyca i na cm. w Saint-Germainpen-Laye: gen. Romana Sołtyka, bd.[2010],

‣ „Towarzystwo Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji”, bd. [2010], proj. wstępu A. Niewęgłowskiego do publikacji: Na obcej ziemi - groby polskie na cmentarzach paryskich i Montmorency, oprac. Hanna Zaworonko-Olejniczak opracowanie tekstów Barbara Kłosowicz-Krzywicka, Andrzej Biernat, Hanna Zaworonko-Olejniczak, Paryż 2011,

‣ „Protokół odbioru końcowego prac restauracyjnych nagrobków i rzeźb na cmentarzu Père-Lachaise i Montmartre w Paryżu Francja”, 25 IX 2010, doł. bilet wizytowy: Ryszard Grauman, doradca inwestycyjny Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

‣ notatka A. Niewęgłowskiego „Fondation Zaleski” 16 IV 2009.

B.7. Obwoluta „Fondation Zaleski 2007, 2008, 2009, 2010”

B.7.1. Rok 2007

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Fondation Zygmunt Zaleski z prośbą o wsparcie finansowe renowacji grobów na cm. w Montmorency, 16 VII 2007; zał.: Kosztorys firmy kamieniarskiej P.F. et Marbriere Régis z Deuil-la-Barre na przemalowanie 847 liter i odnowę nagrobka zbiorowego THL na cm. w Montmorency, 19 VII 2007.

B.7.2. Rok 2008

pismo A. Niewęgłowskiego do Hélène Zaleski Fondation Zygmunt Zaleski z podziękowaniem za przekazane środki na restaurację nagrobków, przesyłające 2 poszyty z dokumentacją, 21 IV 2008, zał. Wykaz grobów poddanych restauracji na cm. w Montmorency i na Père-Lachaise oraz plan restauracji grobów na lata 2008 i 2009 wraz z wycenami prac,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Hélène Zaleski Fondation Zygmunt Zaleski przesyłające rachunki za prace restauracyjne na cm. Père-Lachaise i w Montmorency, zał. a: zestawienie wydatków za wykonane prace; zał. b: „Cmentarz Champeaux w Montmorency Rok 2008, prace wykonane przez panów Jakuba Kurkiewicza i Iwo Maja…”, „prace wykonane przez pana Mirko Belovica…”; zał. c: „Cmentarz Père-Lachaise w Paryżu, Rok 2008, prace wykonane przez grupę pana Andrzeja Krawczyka-Demczuka… i Mirko Belovica”.

B.7.3. Rok 2009

pismo A. Niewęgłowskiego do Heleny Zaleskiej w Brukseli z podziękowaniem za przekazaną pomoc finansową, 30 V 2009.

B.7.4. Rok 2010

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Heleny Zaleskiej w Brukseli inf. o pracach wykonanych w 2009 r. na cm. w Montmorency i rozpoczętych pracach na cm. Montparnasse, 14 I 2010

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Heleny Zaleskiej w Brukseli inf. o pracach wykonanych w 2010 r, na cm. Montparnasse i w Montmorency, 1 XII 2010,

faktura firmy Konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Podgórzyna, 2 XII 2009; zał.: kosztorysy na renowację nagrobków na cm. w Montmorency: rodziny Mickiewiczów, groby Kniaziewicza i Niemcewicza, Tadeusza Makowskiego,

faktura firmy Konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Podgórzyna, 19 VII 2010; zał.: kosztorysy na renowację nagrobków na cm. Montparnasse grobów: Adama Kołyszki, Jules Wrotnowski,

‣ faktura firmy Konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Podgórzyna, 19 VII 2010; zał.: kosztorysy na renowację nagrobków na cm. Montparnasse grobów: Emila Edmunda Korczak-Boratyńskiego, Karola Junoszy Humięckiego,

‣ faktura firmy Konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Podgórzyna, 19 VII 2010; zał. a: kosztorysy na renowację nagrobka na cm. w Aix-les-Bains, nagrobka Tadeusza Szymberskiego; zał. b: pismo Corinne Bouchez L’agent Communal Délégué Le Maire Aix-les-Bains do A. Niewęgłowskiego przesyłające akt przedłużenia koncesji na grób dla Tadeusza Szymberskiego, 21 I 2010; zał. „Renouvellement de concession dans le Cimetière d’Aix les Bains” na 30 lat do 2035 r., 18 I 2010,

‣ faktura firmy Konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Podgórzyna, 16 XI 2010; zał.: kosztorysy na renowację nagrobków na cm. w Montmorency: Tadeusza Pajora, Ottona Czuruka, Olgi Boznańskiej, Ignacego Terleckiego; Romualda Giedroycia.

B.8 Notatki podręczne.

ATOZ 8. Korespondencja przychodząca i wychodząca oraz materiały 2011-2016 i inna

19. Obwoluta: 2011 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2011, obwoluta: „Tombeaux 2011 correspondance”

Wychodząca:

Odbiorcy: Cimetière parisien d’Ivry; Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN), Mairie de Paris, Service des Cimetières Bureau des Concessions; Eveline Régnat (Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency); Service du Cimetière w Germain-en-Laye.

Nadawcy: Andrzej Niewęgłowski

Przychodząca:

Nadawcy: Teresa Epsztein z Warszawy, ks. Józef Grzywaczewski (rektor Polskiego Seminarium w Paryżu); André Kleniewski; Krystyna Levy-Fassina z Boulogne-Billancourt; Barbara Michowska z Alfortville; Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKIDN); Eveline Régnat (Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency); Damian Wolniewicz z Ostricourt.

Odbiorcy: B. Kłosowicz (wiceprezes TOZ); A. Niewęgłowski (prezes TOZ)

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ zaświadczenie [Rekomendacja] TOZ dla firmy Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych z Podgórzyna z inf., że wykonywała prace restauracyjne grobów polskich we Francji na zlecenie TOZ, 10 III 2011,

‣ pismo B. Kłosowicz do Cimetière parisien d’Ivry o poświadczenie, że Rodolf Korwin-Piotrowski zm. 25 II 1883 r. w Paryżu został pochowany we wspólnym grobie, 20 X 2011,

‣ pismo B. Kłosowicz do Service du Cimetière w Germain-en-Lay ws. prac restauracyjnych nagrobka Romana Sołtyka, 24 X 2011,

‣ pismo Damiana Wolniewicza z Ostricourt do A. Niewęgłowskiego ws. pomnika La Targette w Neuville Saint Vaast (Pas de Calais), 3 II 2011; zał. a: Procès Verbal du 22 aout 1961 Fédération des Associations d'Anciens Combattants Resistants et Mutiles de Guerre Polonais en France; zał. b: Hymne de Glorie aux engagés volontaires polonais tombés au champ d’honneur 1914-1918 spécialement composé pour l’inauguration du Monument élevé à La Targette a leur mémoire sacrée le 21 mai 1933; zał. c: Plaque indicative posée par les services du Conseil Général du Pas de Calais en 2007, wskazujące drogę do pomnika polskiego; zał. c: „Monument aux volontaires polonais-Neuville-Saint-Vaast”, wydruk ze strony internetowej; brak 2ch zał.

‣ pismo Eveline Régnat, Responsable du Service d’Etat Civil et de la Citoyenneté de la ville de Montmorency inf. o konc. w której na cm. w Montmorency został pochowany Mikołaj Rzepecki, 1 II 2001; zał. a: pismo Association Tutelaire de Boulogne-Billancourt do Maire de Montmorency ws. poch. Marii Rzepeckiej z d. Podhorskiej na cm. w Montmorency, 17 I 2001, zał.1: „Extrait de l’Acte de Mariage” Mikołaja i Marii Rzepeckich, zał. 2 postanowienie Tribunal d’Instance de Boulougne Billancourt o ustanowieniu kurateli opiekuńczej nad Marią Rzepecką, 23 II 2004,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Mairie de Paris, Service des Cimetières Bureau des Concessions w sprawie podjęcia likwidacji grobu Caroline de Grabowska na cm. Passy, 15 V 2001.

B. Materiały

„Les Amis de La Pologne, Revue mensuelle” nr 9, X 1928 z art. Tombes Polonaises aux Cimetières Français, s.134-137, kserokopia [cm. Père Lachaise, Montmartre],

‣ „Les Amis de La Pologne, Revue mensuelle” nr 10, XI 1928 z art. „Tombes Polonaises aux Cimetières Français”, s.150-151, kserokopia [cm. Père Lachaise, Montparnasse],

‣ Stanisław Gieżyński, W Paryż zapatrzony [o Ludwiku de Laveaux], wycinek prasowy z nieokreślonego czasopisma,

‣ Folder reklamowy publikacji Na obcej ziemi, Polskie groby na cmentarzach paryskich i w Montmorency, Editions Regards Multiples, bd. [2011],

‣ „Association des Etudiants et Diplomes Polonais”, kartka informacyjna, [b.d],

‣ „Association des Médecins d’Orgine Polonaise de France” karta adresowa.

20. Obwoluta: 2012 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2012

Wychodząca:

Odbiorcy: Philippe Andréau (Conservateur du Cimetière de Montmartre); Danuta Dubois, (Biblioteka Polska w Paryżu); Patrice Foglia (l’Adjoint au Maire de Montmorency); Stanisław Łucki; Eveline Régnat (Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency),

dot. wzniesienia pomnika na grobie TOZ na cm. w Montmorency, renowacji nagrobka Ireny Gebaud-Paczkowskiej na cm. w Montmorency, wykazu grobów na cm. w Montmorency

Nadawcy: B. Kłosowicz-Krzywicka

Przychodząca:

Nadawcy: Délégation Permanent de la Pologne Auprès de l’UNESCO; Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu (2).

Opis szczegółowy, m.in.:

‣ pismo Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu przesyłającego do prezesów stowarzyszeń polonijnych ankietę na temat ich organizacji, 11 VI 2012, w zał. wypełniona ankieta TOZ.

B. Materiały

B.1. Teczka „Groby 2012”

‣ 4 projekty nagrobka, nieopisane [być może Ossarium Polonaise na cm. w Montmorency, być może proj. przez A. Niewęgłowskiego], bd. [2012 – data ustalona na podstawie opisu teczki], kalka i wydruk pa[iet],

‣ szkic projektu nieokreślonego nagrobka, bd., papier.

21. Obwoluta: 2013 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2013

Wychodząca :

Odbiorcy: Martine Lecuyer (la Conservatrice Cimetière du Père-Lachaise); Tomasz Orłowski, (ambasador RP w Paryżu); Eveline Régnat (Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency),

Dot. m.in. konserwacji nagrobków na cm. w Paryżu; restauracji nagrobka Michaliny Modzelewskiej na cm. Père-Lachaise, restauracji nagrobków: Ireny Paczkowskiej-Gabaud, Stanisława Kwiecińskiego i Wincentego Strzeckiego na cm. w Montmorency

Nadawcy: B. Kłosowicz-Krzywicka.

Przychodząca:

Nadawcy: Institut Polonais Paris; strefaPL, portal-polsko-francuski; Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu (2).

Opis szczegółowy, m.in.:

Aldona Kałuża, redaktor naczelna StrefaPL Portal polsko-francuski, inf. o portalu www.strefapl.com, 10 I 2013.

A.2 Obwoluta „Groby Voeux 2013” materiały do przyg. kartki TOZ z życzeniami na 2013 r.

B. Materiały

Margot Boutges, Toussaint Le casse-tête du patrimoine funéraire, „Le Journal des Arts” nr 399 z 31 X 2013, s. 8, wycinek prasowy.

22. Obwoluta: 2014 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2014

Wychodząca :

Odbiorcy: La Conservatrice Cimetière du Montparnasse; Eveline Régnat (Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency)

dot. m.in. restauracji nagrobków: Cypriana Godebskiego, rodziny Kołłupajuło, rodziny Mickiewiczów, rodziny Stodołkiewiczów na cm. w Montmorency; Józefa Suchorzewskiego na cm. Montparnasse.

Nadawcy: B. Kłosowicz-Krzywicka.

23. Obwoluta: 2015 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2015

Wychodząca:

Odbiorcy: La Conservatrice Cimetière du Montparnasse; La Conservateur Cimetière du Montmartre; Philippe Gaudry (Maire de Lailly-en-Val); Sławomir Górzyński, Patrick Malavieille (Le Maire de la Grand’Combe); Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Polskie Towarzystwo Heraldyczne w Warszawie; Eveline Régnat (Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency),

dot. m.in. restauracji kapliczki Mikołaja Jaroszyńskiego; nagrobka Zofii Węgierskiej na cm. w Montmorency; grobów Julisza Słowackiego, Mikołaja Kamieńskiego na cm. Montmartre; grobów Antoniego Trzaska-Drurskiego, Jana Kruszewskiego na cm. w Lailly-en-Val; nagrobka Leonarda Rettla na cm. Montparnasse; grobu Michała Żyromskiego na cm. de l’Arboux (Garde).

Nadawcy: B. Kłosowicz-Krzywicka

Przychodząca: Patrick Malavieille (Le Maire de la Grand’Combe).

A.1. Korespondencja Inne

„Protokół zdawaczo-odbiorczy wypożczenia obiektów [Archiwum TOZ] do opracowania inwentarzowego”, podp. S. Górzyński, E. Rutkowska, 15 VII 2015.

24. Obwoluta: 2016 Korespondencja i materiały

A. Korespondencja przychodząca i wychodząca 2016

Wychodząca :

Odbiorcy: La Conservateur Cimetière du Montmartre; Michèle Berthy (Maire de Montmorency); Eveline Régnat (Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency); Jean Christian Rey (Maire de Bagnoles-sur-Cèze),

dot. m.in. restauracji nagrobków: Hipolita Klimaszewskiego na cm. w Bagnoles-sur-Cèze; Józefa Babińskiego, Bronisławy Królikowskiej, Wandy Zaleskiej, Wojciecha Sowińskiego, Antoniego Oleszczyńskiego, Romualda Giedroyca na cm. w Montmorency; Mikołaja Kamińskiego na cm. Montmartre.

Nadawcy: B. Kłosowicz-Krzywicka

25. Obwoluta: „Korespondencja i dotyczące sprawy Noirot”

Korespondencja i materiały dotyczące sprawy Emmanuela Noirot-Borowskiego, prezesa TOZ

[1998] 2000-2004:

‣ Wykaz dokumentów „au bureau d’Emmanuel” należących do E. Noirot-Borowskiego (?), 13 V 1998,

‣ list A. Niewęgłowskiego do E. Noirot-Borowskiego, 13 I 2000, także brudnopis ręką J. Skarbka,

‣ Listy Andrzeja Niewęgłowskiego do Barbary Kłosowicz z 31 V 2000 (2), zał.: projekt protokołu z zebrania Zarządu 17 V 2000,

‣ Zaproszenie na Walne Zebranie TOZ w dn. 25 II 2000, 16 II 2000, zał.: „Rapport moral du Conseil d’Administration” 25 II 2000,

‣ list E. Noirot-Borowskiego, podp. prezes TOZ do Zarządu TOZ, 27 VI 2000,

‣ Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 11 VI 2000, 27 VI 2000, zał. a: „Projet de procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 juillet 2000”; zał. b: regulamin konkursu na Ossuarium; zał. c: pełnomocnictwo Michéle Fanica do reprezentowania jej na zebraniu Zarządu w dn. 11 VII 2000 przez B. Kłosowicz, 8 VII 2000; zał. d: zgoda Michéle Fanica na kandydowanie do Zarządu TOZ, wysłana do E. Noirot, 5 VII 2000,

‣ List A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz, bd. [VII 2000], zał. a: projekt „Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 juillet 2000”; zał. b: „Procès-verbal de l’Assemblée Général Ordinaire du 7 juillet 2000”; zał.: „Exercice 2000” raport finansowy na dn. 31 XII 2000,

‣ „Assemblée Général du 7 juillet 2000. Rapport du Conseil d’Administration”,

‣ Wykaz aktywności TOZ w latach 1996-2000, bd. [fax z dn. 10 VII 2000],

‣ Kartka A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz, 1 VIII 2000 r. z zał. „Inforamation pour les nouveaux administrateurs élus le 7/07/2000”, podp. B. Niewenglowski,

‣ List Jeana Skarbka do Pierra Zaleskiego wiceprezesa THL ws. zarządzania Biblioteką Polską przez SHLP (THL), ZZS [Zygmunt Zaleski Stichting] i PAU, dn. 25 VIII 2000,

‣ list Emmanuela Noirot-Borowskiego do Jeana Skarbka z 28 VIII 2000, przekazany do Barbary Kłosowicz 30 VIII 2000,

‣ Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 14 XII 2000 r., 6 XII 2000, zał.: „Procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 décembre 2000”,

‣ list Jeana Skarbka do E. Noirot-Borowskiego, 27 I 2001 r.,

‣ list Andrzeja Niewęgłowskiego do Georges Łoniewski, z 21 XI 2001, kopia czeku na rzecz TOZ, 30 XII 2001,

‣ „Exercice 2001”, sprawozdanie finansowe na dn. 31. 12. 2001,

‣ List członków Zarządu (podp. B. Kłosowicz, E.-M. Niemirowicz, A. Niewęgłowski) do E. Noirot-Borowskiego, 21 XI 2001, projekty pisma z 27 V 2001, podpisy członków TOZ,

‣ pismo okólne E. Noirot-Borowskiego „Le mot du Président” do członków TOZ 11 XII 2001, zał.: „Concours d’Idees Ossuarie Polonaise de Montmorency,11 XII 2001,

‣ List Raymonda Bocti do Jeana Skarbka ws. procedur prawnych działania stowarzyszenia, 9 I 2002,

‣ „Revocation ad nutum des administateurs references juridiques”, [oprac.:] Raymonda Bocti, 28 V 2002, z zał. wyciągów z przepisów prawa,

‣ korespondencja ws. zebrania Zarządu podp. A. Niewęgłowski z E. Noirot Borowskim ws. Zarządu, 18 II 2002, 7 III 2002, 18 III 2002,

‣ Protokół Zebrania Zarządu TOZ z 10 IV 2002, org.,

‣ korespondencja Administratorów TOZ (B. Kłosowicz A. Niewęgłowski) z E. Noirot-Borowskim ws. Walnego Zebrania 7 VI 2002 i perturbacji związanych ze strajkiem poczty, 29 V 2002, 30 V 2002, 31 V 2002, 3 VI 2002, 4 VI 2002, zał.: Zawiadomienie o Walny Zebranie w dn. 28 VI 2002 pod. E. Noirot-Borowski, jako prezes TOZ, 4 VI 2002.

‣ list A. Niewęgłowskiego do członków TOZ z dn. 11 VI 2002 r.

‣ Zwołanie zebrania Zarządu na dzień 20 VI 2002, podp. E. Noirot-Borowski, 13 VI 2002, zał. a:„Note à l’attention des administrateurs”, 13 VI 2002 r., zał. b: formularz pełnomocnictwa; zał. c: pełnomocnictwo udzielone przez Michéle Fanica dla B. Kłosowicz do reprezentacji na zebraniu Zarządu w dn. 20 VI 2002 r.; Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 28 VI 2002 r., projekt listu B. Kłosowicz do nn, 16 VI 2002 r.,

‣ list E. Noirot-Borowskiego do członków TOZ, 14 VI 2002,

‣ korespondencja Centre Régional des Services Financiers de la Post en Ile de France ws. konta TOZ, 11 VII 2002; list A. Niewęgłowskiego do Iréne Épiard z Services Financiers ws. konta TOZ z dn. 4 VIII 2002, zał. wyciągi z konta TOZ,

‣ Zaproszenie na zebranie Zarządu w dn. 15 VII 2002 r., podp. E. Noirot-Borowski jako prezes TOZ, 8 VII 2002, zał. formularz pełnomocnictwa,

‣ list A. Niewęgłowskiego do ks. S. Jeża (?), 20 IX 2002,

‣ Protokół z rozmowy z E. Noirot z 11 XI 2002 r., sporządzony przez A. Niewęgłowskiego, bd.,

‣ list J. Skarbka do A. Niewęgłowskiego z 12 XI 2002 r.,

‣ korespondencja E. Noirot-Borowskiego, jako prezesa TOZ, z A. Niewęgłowskim, administratorem TOZ, 16 I 2003, 28 I 2003; List przekazany do wiadomości Zarządu TOZ, 20 I 2003,

‣ list E. Noirot do A. Niewęgłowskiego z dn. 26 III 2003, przekazany listem przez A. Niewęgłowskiego do wiadomości B. Kłosowicz, 20 I 2003,

‣ list A. Niewęgłowskiego do E. Noirot Borowskiego, 25 IV 2003,

‣ list E. Noirot-Borowskiego do członków Zarządu z propozycją terminów przyszłych spotkań, 27 V 2003 r. ,

‣ projekt listu A. Niewęgłowskiego „Lettre du Président à tous les Membres”, 2 VI 2003, na odwrociu list A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz z 2 VI 2003,

‣ fax A. Niewęgłowskiego do E. Noirot-Borowskiego (?) 29 IX 2003, zał. list NN [A. Niewęgłowskiego] do E. Noirot-Borowskiego, bd. [20 IX 2003],

‣ Zawiadomienie o zwołaniu zebrania Zarządu TOZ, na dzień 9 I 2004 r. podp. E. Noirot-Borowski jako prezes TOZ, 27 XII 2003,

‣ list A. Niewęgłowskiego do Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu ks. Stanisława Jeża ws. mediacji z E. Noirot, 7 I 2004,

‣ Zawiadomienie TOZ (podp. A. Niewęgłowski, B. Kłosowicz, Jeż, E, Noirot-Borowski, J. Ostrowski, H. Włodarczyk) o zebraniu pojednawczym w Polskiej Misji Katolickiej (6 II 2004); notatka odręczna [B. Kłosowicz] z zebrania „Réunion 6.02.2004, Mission Catholique”, bd.,

‣ list A. Niewęgłowskiego do S. Jeża, J. Ostrowskiego, H. Włodarczyka, E. Noirot Borowskiego ws. nieobecności na zebraniu, 3 III 2004,

‣ korespondencja E. Noirot-Borowskim z A. Niewęgłowskim, 5 I 2004, 9 III 2004, 29 III 2004,

‣ list Zarządu TOZ „Lettre à tous les membres” (podp. A. Chodzko, E. Niemirowicz, B. Kłosowicz, A. Niewęgłowski) do członków TOZ z informacjami o paraliżu działań i blokadzie środków finansowych TOZ, 29 III 2004; zał.: „Annexe, I-Motion votée par l’A.G.O. le 20 juin 2003; II- Nouvel article 9 des status adopté par l’A.G.O. du 20 juin 2003”,

‣ „Information a Mesdames et Messieurs les membres Société…”, odpowiedzi na list członków Zarządu z 29 III 2004, podp. E. Noirot-Borowskiego, jako prezes TOZ na papierze TOZ, 19 IV 2004,

‣ list członków Zarządu, opisujący sytuację w TOZ, 20 IV 2004,

‣ list J. Winczakiewicza do E. Noirot-Borowskiego i A. Niewęłowskiego ws. mediacji między obu panami, 25 V 2004 r.,

‣ korespondencja Jean Skarbka i członków Zarządu z Janem Tombińskim ambasadorem RP w Paryżu ws. konfliktu Zarządu TOZ z prezesem E. Noirot-Borowskim, 16 IX 2003, 27 IX 2003, 8 IV 2004,

‣ projekt listu A. Niewęgłowskiego, jako prezesa TOZ do członków TOZ, (nie wysłany), 5 IV 2004,

‣ „Argumentaire Griefe”, argumentacja zarzutów wobec E. Noirot, bd.

26. Obwoluta: Koperta „Weryfikacja członków po 2002 r., THL, membres, TOPZ membres”

1. [Lista członków THL 2002?], z dopiskami odręcznymi, na odwrociu k.3 biogram Józefa Kozłowskiego (1907-2002).

2. Lista członków TOZ „Stan na 11.2006” z dopiskami odręcznymi.

3. Koperta „Dépôt 16 IV 2007 14 lettres avec A.R. aux membres dont nous avons perdu le contact” [Poświadczenia nadania listów].

4.Korespondencja ws. przynależności do TOZ i zestawienia, 2009.

5. Lista członków TOZ bd. [2010] z dopiskami „Skreśleni” i „Sprawdzona lista 12.05.2010 A.N. [Andrzej Niewęgłowski]

6. Lista członków TOZ, bd.

7. Lista członków [THL], bd. [po 2002], z dopiskami

8. Adresy członków, notatki bd.

9. „Retours de convocation A G/2 envoyée sous le timbre Association des Tombes”, 25 VI 2002

10. Listy A. Niewęgłowskiego:

‣ do B. Kłosowicz dot. nowych członków i wpłat na TOZ, 26 III 2006,

‣ do nn [B. Kłosowicz?], bd. [po wczorajszym AG na którym było 21 obecnych i 29 upoważnień].

ATOZ 9. Korespondencja

1952-2004

27. Obwoluta: „Lista członków Tow.[arzystwa] w 2002 r.”

1. „Membres la SHLP France”, lista, bd.

2. Lista członków TOZ z adresami, bd.

28. Obwoluta: „Jean Skarbek”

Prawdopodobie mat. po Jean Skarbek, prezesie TOZ otrzymane przez A. Niewęgłowskiego od rodziny po śmierci

1. Biogramy:

‣ Curriculum Vitae własne J. Skarbka, bd. jęz. franc. bd., po 1989 z dopiskami odręcznymi ok. 1999 i jęz. pol. z dopiskiem stwierdzającym zgodność przekładu na jęz. pol., podp. przez Józefę Sztokfisz wicekonsula w KGRP w Paryżu, dat. 9 XI 1992 z dopiskami odręcznymi ok. 1999,

‣ Biogram „Skarbek Jean Paul” kopia z Leksykon Polonii i Polaków zagranicą, Warszawa 2001, s. 280,

‣ biogram pióra A.Niewęgłowskiego przesłany do Joanny Doberszyc (attaché scientifique et culturel de l’Ambasade de Pologne), 30 IX 2002.

2. Jean Skarbek, Korespondencja dot. THL

‣ list Jana Skarbka z Horley (Wielka Brytania) do Jean Skarbek ws. pomocy finansowej Fundacji Lankorońskich dla BPP, 3 V 1996, kserokopia,

list Jean Skarbek do Leszka Talko prezesa THL z rekomendacją Marii Szczygło, 4 VII 1998, zał. Curriculum Vitae Maria Szczygło,

‣ list Jean Skarbek do Leszka Talko prezesa THL z rekomendacją Ewy Marii Niemirowicz, 10 III 2000, brudnopis,

‣ list Jean Skarbek do Leszka Talko prezesa THL ws. jego rekomendacji dla Emmanuela Noirot, jako kandydata na członka THL, 20 VII 2000,

‣ list Jean Skarbek do Pierre Zaleskiego wiceprezesa THL ws. szukania rozwiązań prawnych dla przyszłości Biblioteki Polskiej w Paryżu w związku z listem J.-L. Garnier, 25 VIII 2000,

‣ list Jean Skarbek, prezes Komitetu Lokalnego do Pawła Osikowskiego redaktora „Głosu Katolickiego” w sprawie sprostowania inf. dot. Biblioteki Polskiej w Paryżu, na papierze „Comité Local de la Bibliothèque Polonaise de Paris”, 9 IV 2001,

‣ list Jean Skarbek do Leszka Talko prezesa THL z rekomendacją Takayoshi Azumy z Japonii dla Emmanuela Noirot, jako członka THL, 23 I 2002, zał. Curriculum Vitae Yakoyshi Azuma, z dopiskiem do J. Skarbka,

‣ list Jean Skarbek do C.P. Zaleskiego prezesa THL z rekomendacją Béatrice Niewenglowski jako kandydata na członka THL, 21 XI 2006,

‣ „Réunion SHLP du 10 novembre 2001”,

‣ „Rélevé de comote” Société Générale dla Comité Local de la Bibliothèque Polonaise, 15 IX-31 X 2001,

‣ list Hanny Wróblewskiej-Straus z Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie do NN, 23 II 2001, tłumaczenie na jęz. franc.

3. Korespondencja ws. E. Noirot -Borowskiego

‣ „Annulation AG”, bd. [10 VII 2000], brudnopis ręką J. Skarbka,

‣ tezy J. Skarbek do odpowiedzi na list E. Noirot-Borowskiego, przesłane do A. Niewęgłowkiego, bd. [15 XII 2001],

‣ List J. Skarbka do E. Noirot-Borowskiego, bd., rkps.

4. Listy Jean Skarbek do Andrzeja Niewęgłowskiego, wiceprezesa TOZ

‣ listy z 15 IV 2004, 9 VI 1997, 16 VII 2000, 23 VII 2000,

‣ list z 12 III 2000, zał. a: list A. Niewęgłowskiego do L. Talki prezesa THL w sprawie kandydatury Ewy Marii Niemirowicz, jako członka THL, 14 III 2000; zał. b: list J. Skarbka do L. Talki w tej samej sprawie, 10 III 2000.

5. Materiały TOZ

‣ notatka ręką A. Niewęgłowskiego dot. „Les appels d’Orphée”, bd.,

Mémorial Polonaise en France – informacja o broszurze TOZ; zał. „A.” „Realisation de 1993 a 1997” notatki dot. renowacji nagrobków w 1999-2002, [prawdopodobnie materiały do Zeszytu wyd. przez TOZ, który się nie ukazał],

‣ „Conseil d’Administration du 27 juin 2000. Procès-verbal”,

‣ Zaproszenie na spotkanie Zarządu TOZ 15 VII 2002, podp. Emmanuel Noirot-Borowski, 8 VII 2002,

‣ „Retours de convocations AG/2 envoyées sous le timbre Association des Tombes, 25 VI 2002, zestawienie ręką J. Skarbka.

6. Kopie dokumentów TOZ dot. Jean Skarbek, jako jego członka, 1952

‣ pismo Jana Szymańskiego do J. Skarbka z zaproszeniem do wstąpienia do TOZ, 7 XI 1952,

‣ zaproszenie Zarządu TOZ dla J. Skarbka na „wilję rocznicy Powstania Listopadowego”, 24 XI 1952,

‣ pokwitowanie opłacenia składki na TOZ, 15 XI 1952.

7. Korespondencja i różna i inne materiały Jean Skarbek

‣ list Jean Skarbek, prezes TOZ do Domenico Gabrielli w Paryżu, m.in. w sprawie przystąpienia do TOZ, 13 XI 1996; zał. „Les sauveurs de Mémoire. Au Père-Lachaise, une association de bénévoles restauré les tombeaux à l'abandon. Un combat contre l’oubli”, wycinek prasowy z nieokreślonej gazety, bd.,

‣ list TOZ do Jana Tombińskiego ambasadora RP w Paryżu, podp. Jean Skarbek, prezes honorowy, Aleksander Chodźko, sekretarz Generalny oraz Wiridiana Rey i Barbara Kłosowicz w imieniu innych administratorów ws. uhonorowania przez Rząd Polski zasług Andrzeja Niewęgłowskiego na polu ochrony polskiego dziedzictwa we Francji, 8 IV 2004,

‣ notatka ręką J. Skarbka opatrzona uwagą „Confidental” dot. sytuacji w TOZ, bd. [ok. 2000], org. z dopiskami i kserokopia,

‣ list Jean Skarbka do Leszka Skarbka w Łodzi ws. genealogicznych dot. rodziny Skarbków, bd. [3 IV 2004],

‣ pismo Jean Skarbek do CINGA STU SA w Warszawie w sprawie przekazanie środków z odszkodowania za zalanie mieszkania w Warszawie, 6 II 2004,

‣ „Éléments de conversation reuceillis le 2 nov. [20]01 d’un diplomate qui vient de terminer 4 ans de mission à Rome” z dopiskiem „Source strictement confidentielle”,

‣ „Chine. Exposition de photos anciens Province du Henan -1909/1909”, ulotka, 2003.

8. Notatki robocze Jean Skarbek jako prezesa TOZ, 1999, 2000 i bd.

9. Kartka pocztowa Stanisława Łuckiego do J. Skarbka przesłana z Lourdes, 9 VI 2005, zał. Armée Polonaise en France, Carte d’ Identité S. Łuckiego, 15 V 1940, kserokopia; list J. Skarbka do S. Łuckiego, 14 VII 2005, brudnopis.

10. Korespondencja Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne et a leur Chef, le Général Gouraud, 1971-1972

Nadawcy: gen. Phillippe Gouraud (président de l’Association du Souvenir aux Morts des Armees de Champagne et a leur Chef, le Général Gouraud), 1 VI 1971; M. Czarnecki (Président) i J. Zlobnicki (secrétaire général [des Anciens Combattants Polonais en France]), 24 X 1972; gen. A. Rouyer (président du Comité commémoratif de l’Aragonne), 25 X1972; Władysław Żeleński (ancien président de l’Amicale des Anciens de la 1ère Division de Grenadieres Polonais en France), 8 X 1971;

Odbiorcy: gen. Phillippe Gouraud, 24 X 1972; Władysław Żeleński (secrétaire général des Anciens Combattants Polonais en France), 22I X 1971 i 25 X 1972.

‣ Zaproszenie Comite commémoratif de l’Aragonne aux morts des combats d’Aragonne, ossuaire de la Haure-Chevauchée i l’Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne, fondation du monument et ossuaire de Navarin na uroczystość 8 X 1972

29. Obwoluta, Umowy TOZ z Ambasadą RP w Paryżu dot. restauracji nagrobków we Francji

2014-2015

2014

‣ Nagrobek Kołłupajłów na cm. w Montmorency: umowa, 26 VIII 2014; zał. a: szczegółowy opis zakresu zadań; zał. b: harmonogram; zał. c: budżet zadania; Rewars, Pracownia Konserwacji Zabytków z Warszawy, ”Program i wycena wykonania konserwatorskiej kopii krzyża wieńczącego pomnik rodziny Kołłupajło na cmentarzu w Montmorency (Francja)”; ,faktura, 27 X 2014; protokół odbioru, 1 XI 2014,

‣ Nagrobek T. Suchorzewskiego na cm. Montparnasse i nagrobki Teodora Stodołkiewicz, Cypriana Godebskiego, rodziny A. Mickiewicza na cm. w Montmorency: umowa z 26 VIII 2014; zał. a: szczegółowy opis zakresu zadań; zał. b: harmonogram; zał. c: budżet zadania; 2 faktury firmy Konserwacja i naprawa przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych Andrzej Krawczyk-Demczuk, z Podgórzyna, 1 X 2014 i 29 X 2014; 2 protokoły odbioru, 1 XI 2014; nota księgowa, 25 XI 2014,

‣ Nagrobki F. Czackiej, K. Hoffmanowej, J. Komarzewskiego, L. Słoneckiej, A. Tysa na cm. Père Lachaise: umowa z 12 XII 2014; faktura Jakub Kurkiewicz artysta grafik, konserwator zabytków; protokół odbioru, 16 XII 2014; pisma Agnieszki Kucińskiej konsula KGRP w Paryżu do Martine Lecuyer la Conservatirice du Père Lachaise ws. wydania zezwolenia na umycie grobów, 21 X 2014, 24 XI 2014 (2),

‣ Nagrobek F. Chopina na cm. Père-Lachaise, umowa z 26 VIII 2014 zał. a: szczegółowy opis zakresu zadań; zał. b: harmonogram; protokół odbioru, 24 XI 2014,

‣ Nagrobek Jana Matuszyńskiego na cm. Montmartre: umowa, 26 VIII 2014; zał. a: szczegółowy opis zakresu zadań; zał. b: harmonogram; zał. c: budżet zadania; faktura Jakub Kurkiewicz artysta grafik, konserwator zabytków, 15 X 2014; protokół odbioru, 22 X 2014; „Bulletin de déclaration de traveaux”; pismo Agnieszki Kucińskiej, kierownika Sekcji Konsularnej Ambasady Polskiej w Paryżu do Philippe Andréu Conservateur du Cimetière de Montmartre ws. wydania zezwolenia na prace; J. Kurkiewicz, „Kosztorys szacunkowy” dot. konserwacji nagrobka Jana Edwarda Matuszyńskiego na cm. Montmartre, div. 25, rz.1 od av. Travot, gr.8 od av. de Montmorency, fot. kolorowe stanu nagrobka (wydruki) (5); roboczy szkic nagrobka z wymiarami i opisem zniszczeń,

2015

‣ Nagrobek rodziny Królikowskich na cm. w Montmorency: umowa, 7 XII 2015; zał. a: Wniosek o przyznania środków z funduszy polonijnych w 2015 r.; zał. b: budżet zadania; protokół odbioru, 16 XII 2015; nota księgowa 16 XII 2015,

‣ Nagrobek gen. Jana Kruszewskiego na cm. w Lailly-en-Val: umowa, 25 VI 2015; zał. a: Wniosek o przyznania środków z funduszy polonijnych w 2015 r.; zał. b: budżet zadania; protokół odbioru, 16 XII 2015; nota księgowa 16 XII 2015,

‣ Nagrobek Rettel i inni na cm. Montparnasse: umowa, 25 VI 2015; zał. a: Wniosek o przyznania środków z funduszy polonijnych w 2015 r.; zał. b: budżet zadania; umowa TOZ z wykonawcą J. Kurkiewiczem, 15 VII 2015; protokół odbioru, 28 IX 2015; nota księgowa 16 XII 2015,

‣ Nagrobek Zofii Węgierskiej na cm. w Montmorency: umowa, 25 VI 2015; zał. a: Wniosek o przyznania środków z funduszy polonijnych w 2015 r.; zał. b: budżet zadania; protokół odbioru, 28 IX 2015; nota księgowa 16 XII 2015; pismo B. Kłosowicz, prezesa TOZ do Eveline Régent Service d’Etat Civil de la ville de Montmorency ws. zezwolenia na wykonanie prac (na piśmie dopisana zgoda), 7 VII 2015,

‣ Nagrobek F. Chopina na cm. Père-Lachaise, umowa z 25 VI 2015 zał. a: Wniosek o przyznania środków z funduszy polonijnych w 2015 r.; zał. b.: budżet zadania; protokół odbioru, 1 XII 2015; nota księgowa 1 XII 2015,

‣ Nagrobki Juliusza Słowackiego i Mikołaja Kamieńskiego na cm. Montmartre: umowa, 25 VI 2015; zał. a: Wniosek o przyznania środków z funduszy polonijnych w 2015 r.; zał. b.: budżet zadania; protokół odbioru, 23 X 2015; nota księgowa 23 X 2015.

ATOZ 10. Dokumentacja i materiały tematyczne

[1865]1987-2013

1. Dokumentacja ws. renowacji polskich grobów na cmentarzach francuskich

2000-2012

List Barbary Kłosowicz ws. przekazania dokumentacji dotyczącej renowacji polskich grobów przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, dotyczy renowacji grobów w 2006 i 2010 r., 12 I 2012.; Wykaz grobów odnowionych w latach 2000-2011 i ich sponsorów.

2. „Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa” / Specyfikacja techniczna prac renowacyjnych

2009-2010

‣ Specyfikacja techniczna rekonstrukcji i konserwacji grobów polskich cm. Père-Lachaise, cm. Montmartre w Paryżu, oprac. Ryszard Grauman, Warszawa 14 I 2010,

‣ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na rekonstrukcje i konserwację grobów polskich - Cmentarz Père-Lachaise, Montmartre w Paryżu (Francja), 9 II 2010 r.,

‣ Mail (wydruk) Guénola Groud, conservatrice en chef du patimoine, Service des cimetières Ville de Paris do Barbary Kłosowicz ws. prac konserwatorskich na cm. Père-Lachaise, 3 VI 2009.

3. „Renowacja 2008. Protokoły”

2008-2010

„Protokół odbioru końcowego prac restauracyjnych i konserwacyjnych nagrobków i rzeźb na Cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu Francja”, 29 IX 2010 r.; Protokół odbioru II etapu prac konserwatorskich (…), 30 VII 2008 r., odbiorca konsul generalny RP Tadeusz Wasilewski, wykonawca Iwo Maj (Poznań); „Dziennik Budowy prac renowacyjnych Cmentarzach Père-Lachaise i Montmartre w Paryżu (28.06.2008-03.08.2008)”; „Nagrobki i groby ziemne na cmentarzu Montmartre w Paryżu. Dokumentacja powykonawcza dotycząca następujących nagrobków: Karowowski Korytko, Różycki, Hryniewicki, Rakowski”, sprawozdawanie Iwo Maja dla A. Niewęgłowskiego z prac renowacyjnych nagrobków, bd.; pisma T. Wasilewskiego Konsula Generalnego RP w Paryżu do A. Przewoźnika, sekretarza ROPWiM przesyłające dokumentację powykonawczą z dziennikiem budowy i protokołem odbioru prac, 30 VII 2008; na odwrociach pism odręczne notatki.

4. „Powstańcy styczniowi. Plansze w BP [Bibliotece Polskiej w Paryżu]

b.d.

Fot. kolorowe do wystawy „Tombeaux des Insurgés de 1863 aux cimetières parisiens”

Z Montmorancy: Józef Stefan Jaxa Chamiec (1842-1915); Edward Pożerski (1829-1908); Władyslaw Zbyszewski-Starża

Z Montmartre: nagrobek na grobie zbiorowym tzw. Orła i Krzyża: Michel Dombrowski (1809-1869), Stanislas Hebda (1808-1868), Stanislas Janowski (1805-1871), Ladislas Kessler (1833-1867), Adolphe Nowosielski (1839-1901); Casimir de Rakowski.

Z Père Lachaise: Karol Junosza Humiecki zm. 1915; popiersie z pomnika Walerego Wróblewskiego; nagrobek zbiorowy gen. Józefa Wysockiego i innych

Z Montparnasse: Gen. Ludwik Mierosławski zm. 1878; nagrobek Smólskich z wierszem Felicji Smólskiej z r. 1916; nagrobek na grobie zbiorowym Rettel i inni.

5. Prasa – różne

2000-2013

Stowarzyszenie Concorde - Association Concorde, ulotka reklamowa, bd.; Polska Misja Katolicka, Stowarzyszenie Concorde - Association Concorde. Les amis de la mission catholique polonaise en France, bd., folder; „Agricola pismo SGGW” nr 45, luty 2000, w którym wywiad z A. Niewęgłowskim pt. Wśród swoich, s. 29-31; [A. Niewęgłowski], O grobach polskich na cmentarzu Montmartre w Paryżu, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 2/8 1998 odbitka artykułu; Monika Drela: Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim, „Ochrona Zabytków” 2008, s. 111-117; bilet wizytowy Witold Straus Towarzstwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie; Czas na refleksje, wywiad z Wirydianną Rey nt. pielgrzymek polskich do Montmorency. „Angora – Vector Polonii”, nr 30 z 28 VII 2013; frag. z bloga Macieja Morowskiego nt. działalności Barbary Kłosowicz-Krzywickiej i potrzeby fundacji nagrobka Kajetana i Marii Morawskich, 4 XII 2011; Oihana Gabriel, Les chapelles du Père Lachaise revivent, „Grand Paris”, 31 X 2012 wycinek prasowy; Thimoty Snyader, A Pole’s repotr from Auschwitz, rec. książki Beyond Bravery. By Witold Pilecki. Translated by Jarek Garlinski, wyd. Aquila Polonica, wycinek prasowy z nieokreślonego czasopisma; plakat w polskiej i francuskiej wersji językowej z wystawy Wiosna jesienią. Od polskiego listopada do niemieckiego maja. Europa narodów 1830-1832, zorganizowanej w Bibliotece Polskiej w Paryżu w dn. 29 XI – 18 XII 2012 r.

6. „Informacje historyczne”

1965-1994

Publikacje TOZ: Memorial Polonais en France, 1987; Memorial Polonais en France, cz. II, 1989; cz. III, 1991; cz. IV, 1993, zawierają skład władz TOZ, informacje o zmarłych członkach, sprawozdania z prac renowacyjnych; „ De la reglementation des cimétiers” oprac. E. Noirot-Borowski, I 1994; „Status de la Société pour la Protection des Souvenir et des Tombeaux Historiques Polonais en France 31 V 1965”.

7. „Na ratunek polskim grobom – artykuły”

2005-2009

Teofil Lachowicz, Opuszczona Nekropolia Narodowa, „Weteran” XI 2005, s. 7-11; Teofil Lachowicz, Opuszczona Nekropolia Narodowa, „Przegląd Polski”, 25 XI 2005, s. 8-9; : „Głos Katolicki”, nr 20 z 22 V 2005, m.in. nekrolog malarki Joanny Wierusz-Kowalskiej zm. 26 IV 2005 s. 12, inf. o powstaniu stowarzyszenia Souvenir Polonais en France w Lyonie, którego celem jest pielęgnowanie pamięci o Polakach, s. 13; Tygodniowy dodatek literacko-społeczny nowego dziennika „Przegląd Polski” z 25 XI 2005, gdzie teksty o Mickiewiczu, Przymusowa emigracja, Opuszczona nekropolia Narodowa; T. Lachowicz, Na ratunek polskim grobom, „Dodatek Kulturalny nowego dziennika, Przegląd Polski” z 8 XII 2006, s. 6, wycinek prasowy; list do B. Kłosowicz od Franciszka L. Ćwika z załączonym artykułem jego autorstwa o polskich grobach „Nasz Dziennik” 16 III 2006; kopia całego numeru „Przeglądu Polskiego” z 11 XII 2009, informacje o polskich grobach w artykule B. Kłosowicz, To nasza historia, „Przegląd Polski”, 11 XII 2009, s. 8-9.

8. „Kórnik – Paryż Wystawa”

2012-2013

Dokumentacja dotycząca wystawy „Przez Wielkopolskę do Paryża” zorganizowanej przez Bibliotekę Kórnicką PAN, prezentowanej w Bibliotece Kórnickiej i w Bibliotece Polskiej w Paryżu:

‣ list Tomasza Jasińskiego dyrektora Biblioteki Kórnickiej PAN do Kazimierza Piotra Zaleskiego, prezesa THL ws. obchodów 160 rocznicy urodzin Władysława Zamoyskiego w Kórniku, jednym z elementów jest wystawa „Przez Wielkopolskę do Paryża, z Paryża do Wielkopolski – dzieje polskiej emigracji we Francji”, która będzie można eksponować w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Kórnik 19 IX 2012; „Opis projektu ‘Przez Wielkopolskę do Paryża z Paryża do Wielkopolski-Dzieje polskiej emigracji we Francji”, bd.; Umowa pomiędzy Ambasadą RP w Paryżu a TOZ z 23 VII 2013 r. ws. organizacji wystawy „Przez Wielkopolskę do Paryża”, podpisanej przez Konsula Generalnego Agnieszkę Kucińską i Prezesa TOZ Barbarę Kłosowicz; Umowa pomiędzy Barbara Kłosowicz z TOZ i Prezesa Fundacji TRES Wojciecha Olejniczaka, Paryż 25 VII 2013 ws. wykonania projektu graficznego i druku plansz wystawy Przez Wielkopolskę do Paryża…; „Propozycje grobów powstańców styczniowych na wystawę w BP”, bd.; „ Założyciele Towarzystwa Literackiego w Paryżu”, bd.; „Wniosek o dofinansowanie z konsularnego funduszu polonijnego „Kultura i sztuka””, projekt. Exposition „De la Grande Pologne à Paris”, folder wystawy „Na obcej ziemi”.

9. „Karty pocztowe od A. Niewęgłowskiego” do B. Kłosowicz z lat 1990-2012

1990-2012

Życzenia m.in. noworoczne i inf. dot. działań w ramach TOZ (8), m.in. ws. grobów Julii Szustow, Ottona Ciechanowieckiego, Stanisława Czapskiego, Niemcewicza i Kniaziewicza; listu do Heleny Zaleskiej, współpracy z MKiDN oraz Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych, korespondencji z E. Noirot-Borowskim.

10. „Nowy Rok 2010, 2011”

2008-2013

Karta TOZ z życzeniami dla członków TOZ i donatorów z informacjami o renowacji grobów w minionym roku i planami na rok następny

‣ Materiały robocze do kartki z życzeniami na 2008 r.; „Voeux 2008 pour les Donateurs”, wykaz donatorów z 2008 r.; wykaz członków TOZ z adresami osób, do których wysłano „Życzenia 2008”,

‣ Karta z życzeniami na 2011 r. i materiały robocze do kartki ,

Karta z życzeniami na 2012 r.,

‣ Karta z życzeniami na 2013 r. i materiały robocze do kartki,

‣ Rappel de Cotisation pour L’exercice 2011, formularz,

‣ Rappel de Cotisation pour L’exercice 2012 et 2013, formularz.

11. „Kwerendy 2006-2007”

[1865] 2006-2007

Listy i maile głównie do B. Kłosowicz

List Jana Korab Szczurkowskiego z Budziszewic do TOZ ws. poszukiwań grobu pradziadka powstańca listopadowego Wojciecha Szczurkowskiego, 25 III 2006; mail (wydruk) Jarosława Kaczorowskiego ws. poszukiwań grobu dziadka Antoniego Kaczorowskiego, który miał zginąć w obronie Paryża w 1940 r., 7 X 2006; mail (wydruk) Jerzego Borowego z Wiednia ws. informacji nt. pułkownika Konstantego Borowego zm. 1860 w Chantilly, 17 X 2006; mail (wydruk) Małgorzaty Adamskiej ws. poszukiwań pochowanych we Francji: Julian Witold Dunin ur. 1802, Ferdinand Xavier von Hutten-Czapski ur. 1844, Albert Adalbert Wojciech Charles von Hutten-Czapski, 28.06.2007; mail (wydruk) Wojciecha Ambrosiusa z Singapuru do Beaty Skrzypek ws. danych na temat Józefa Babińskiego neurologa 2 IX 2008; mail (wydruk) od Marioli Koperski, prezesa Towarzystwa Polsko-Francuskiego w Les Ulis do Beaty Skrzypek ws. Polaków pochowanych na Père-Lachaise, 20 IX 2008; list José Tomas’a z Grand Chancellerie de la Legion d’Honneur do B. Kłosowicz ws. Polaków: Fabien Ferdinand Bryndza, Adam Raciborski z 27 XII 2010 r.; akt zgonu (wydruk) Charles Borkowski zm. 22 II 1865 z AdP acte de décès Paris 17e nr 326 z 1865 r.; „Nasz Wujek”. Informator Zakładowy. Wydanie specjalne 13-16 XII 2006.

12. „Prasa o książce Na obcej ziemi

2011-2012

Recenzje książki Na obcej ziemi/ En terre d’exil. Polskie groby na cmentarzach paryskich i w Montmorency / Tombeaux polonais dans les cimetières de Paris et de Montmorency, Andrzej Biernat, Barbara Kłosowicz, fot. Hanna Zaworonko-Olejniczak, Paryż 2011, [2011-2012].

Pismo B. Kłosowicz do François Deton, maire de Montmorency z informacją o wydaniu książki Na obcej ziemi…, 5 XII 2011; druk zamówienia książki; informacja o książce: A la découverte des tombaux polonais dans les cimetières parisiens, par Christian Charlet, Historien et Officier de l’Ordre du Mérite de la République de Pologne, mszps; „Przewodnik Katolicki”, nr 9 z 4 III 2012 r., m.in. z tekstem Adama Suwarta, Przechadzka po Père Lachaise, s. 44-45; Na obcej ziemi, „Głos Katolicki” nr 10 z 4 III 2012 r. z dołączoną biletem wizytowym Wiridiany Rey; list K. Grzegorzewskiego ws. zamówienia albumu Na obcej ziemi, [brak daty]; „Dzień Dobry”, nr 93 styczeń – luty 2012, m.in. informacja o albumie, s. 20; „Głos Katolicki”, nr 15/2012, 8-15 IV 2012, m.in. artykuł o przyznanym odznaczeniu Gloria Artis dla Ady Romer Wysockiej, Krzysztofa Jeżewskiego i Krzysztofa Potockiego, s. 18.

13. Jan Lipkowski, Groby polskie w Paryżu i okolicy

Odbitka kserograficzna z „Rocznik Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego w Paryżu 1911/1912”, s. 198-265, z dopiskami odręcznymi, 2 egz.

14. Foldery, ulotki, broszury

Le Mont Saint-Hilare de Marville (Lorrain), foldery turystyczny, 2001. druk; „Marville”, folder turystyczny, druk; „Cimetières, Mémoire des Lieux” ulotka z Salon du patrimoine culturel 2001, druk, reklama firmy Rebillon, bd. druk, Journée d’Etude sur le Theme cimetières mémoire des lieux. Jeudi 25 Octobre 2001, broszura Société pour la Protection de Paysages et de l’Esthétique de la France i zaproszenie z programem (środku notatki NN); „ZKR sp. z o.o., Pogotowie Konserwatorskie”, folder bd. ; Paris Associatf. Créer son Association, wyd. Mairie de Paris, bd.: „Paroisse St-Martin St-Laurent, 4-5 juin 2011”.

ATOZ 11. Dokumentacja finansowa TOZ

1. Koperta: Factures pour Groby [2000]

Pokwitowanie kasowe zakupu.

2. Obwoluta „Rélevés d’operation 2002”

M.in. zestawienia przyjętych składek, potwierdzenia wpłat członków, wyciągi bankowe, korespondencja z bankiem „La Poste Centre Régional des Services Financiers de la Poste en Ile de France”.

3. Obwoluta „Blocage compte” [(1996)2002]

Dokumentacja związana z blokadą konta TOZ w wyniku konfliktu Tow. z b. prezesem E. Noirot- Borowskim, dot. upoważnień do dysponowania kontem, blokady konta m.in.:

‣ korespondencja z bankiem „La Poste Centre Régional des Services Financières de la Poste en Ile de France”, Pierre Zaleskim dyrektorem Biblioteki Polskiej w Paryżu, Paris-Cheques, Chambre des requêtes TGI (Tribunal de Grande Instance de Paris),

‣ pismo E. Noirot-Borowskiego do Le Chef du service Comptes des Associations przesyłający podpisy osób upoważnianych do dysponowania kontem po zmianie prezesa TOZ, 14 V 1998,

‣ wykaz osób upoważnionych do wykonywania operacji finansowych TOZ, z 22 V 2001,

‣ pismo Jean Skarbek do Préfet de Police w Paryż, zawiadamiające o składzie Zarządu TOZ wybranego 25 III 1995, 14 V 1996,

‣ Wyrok Tribunal de Grande Instance de Paris z dn. 4 VII 2002 w sprawie „Requete afin de mesure conservatoire”.

4. Obwoluta „PP et CCP 2004 rok”

M.in. zestawienie przyjętych składek, potwierdzenia wpłat składek członków; pismo A. Niewęgłowskiego do Caisse des dépôts et consignations, XII 2004, projekt.

5. Obwoluta „CCP, Deblocage 2005”

1998-2005

‣ Wniosek TOZ do Le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris o przedłużenie środka ochronnego konta CCP, 20 V 2005,

‣ korespondencja z Isabelle Trousseau-Magny adwokatem pełnomocnikiem TOZ przed Tribunal de Grande Instance de Paris, II 2005,

‣ korespondencja z Centre CCP de Paris, Centre Financier, z Directeur Centre Régional des Services Financières de la Poste, Caisse des dépôts et consignationis, Service des consignationis,

‣ Informacje o osobach upoważnionych do występowania w sprawach finansowych TOZ, 1998, 2001, 2002,

‣ potwierdzenia wpłat składek członków.

6. Obwoluta „Rélevés de compte 2005”

Zestawienia operacji bankowych i wyciągi rachunków.

7. Koperta: Caisse souvenirs et tombeaux 2005”

Pokwitowania kasowe zakupów, faktury, zestawienie wpłaconych składek.

8. Obwoluta „Rélevés de compte 2006”

Zestawienia operacji bankowych i wyciągi rachunków, potwierdzenia wpłat; pokwitowanie wynagrodzenia Martina Ziegert za koncert w Montigny-sur-Loing, 14 X 2006.

9. Koperta „Dons [Darowizny], 2006

Zestawienie ofiarodawców, Jerzy Łukaszewski z Brukseli, potwierdzenie członkostwa TOZ i wpłaty darowizny ; pismo T. Wasilewskiego, konsula generalnego RP w Paryżu do A. Niewęgłowskiego inf. o przekazaniu dotacji na działalność TOZ, 7 VIII 2006.

10. Obwoluta „Rélevés de compte 2007”

2007

Zestawienia operacji bankowych i wyciągi rachunków, rachunki za drobne wydatki, potwierdzenia wpłat, a także fot. kolorowa tzw. Grobu członków Rządu Narodowego na cm. Montmartre po konserwacji, dat. IV 2007; pismo A. Niewęgłowskiego, prezesa TOZ do członków Tow. w sprawie podtrzymywania kontaktów z Tow., 15 IV 2007.

11. Koperta „Lettres retournée novelle adresse inconnu”

2007

Zawiadomienia wysyłane do członków ws. składek, zwroty.

12. Obwoluta „Rélevés de compte 2008”

2007-2008

10.1. Koszulka „2008 Factures Travaux”

‣ rachunki i dowody wypłat (przelewów) za prace na cm. Montmartre dla Atelier Pyzik (groby Rakowski, Karwowski-Korytko, Hryniewicki, Karol Różycki), na cm. Père Lachaise dla A. Krawczyk-Demczuk, na cm. w Montmorency dla Mikrob (za umycie 33 nagrobków), Iwo Maj, J. Kurkiewicz (groby: Norwid, Zaleska, Białopiotrowicz, Chwalibóg-Godebski), Marek Koss,

‣ rachunki za hotele .

10.2. Koszulka „Frais administratifs, Justificatfs”

‣ pokwitowania z drobne wydatki,

10.3. Koszulka „2008 Factures Achat concession pour Pankiewicz”

‣ „Ville de Montmorency, Consession de terrain pour sépulture dans le Cimetière les Champeaux” zakup konc. 30 letniej na grób [Józefa i Wandy] Pankiewiczów, 31 X 2008, org.,

‣ faktura firmy Voyages Stepien za wynajęcie autokaru i korespondencja z tym związana,

10.4. Koszulka „versement cotisation”

‣ potwierdzenia wpłacanych składek członków,

10.5. Bankowe potwierdzenie operacji

‣ zestawienie wpłaconych składek; rachunki za drobne wydatki ,

10.6. Koperta „Lettres retournnes novelle adresse inconnu” [Zawiadomienia do członków ws. składek, zwroty], 2007.

13. Obwoluta „2008 Cotisation”

‣ Potwiedzenia wpłacenia składek członkowskich za 2008 r.

‣ list Andrzeja Ciechanowieckiego z Londynu do A. Niewęgłowskiego ws. składek 15 IV 2008.

14. Obwoluta „Budżet 2008”

„Stan kasy 1 III [20]08”; zestawienie wydatków na poszczególne prace; „Montmorency 2007” zestawienie prac i wydatków.

15.Obwoluta, [Składki i wydatki, budżet] 2009

‣ koperta „Factures Tombaux” - pokwitownia za drobne wydatki,

‣ zestawienia wydatków; zestawienie „Budżet” [2009] z dopiskiem A. Newęgłowskiego do B. Kłosowicz, potwierdzenia wplat składek członków; pismo do Ewy Constans ws. opłacenia składki, 12 VIII 2009.

16. Koperta „Letrres envoyées le 17 VII 2009, retrouvées”

Zawiadomienia do członków ws. składek, zwroty listów.

17. Koperta „Bordeaux 2011”

Potwierdzenia opłaconych składek członków.

18. Koperta „Bordeaux 2012”

Potwierdzenia opłaconych składek członków.

19. Koperta „2015, Banque CCP, Factures”

19.A. Obwoluta „Banque 2015”

‣ potwierdzenia operacji bankowych,

‣ książeczka czekowa,

19.B. Obwoluta „Factures 2015”

‣ Zestawienie wpływów i wydatków; pokwitowania: za przedłużenie konc. na groby Antoniego Trzaska-Durskiego i Witolda Dukiel na cm. w Lailly-en-Val, 28 V 2015; wykonanie krzyża na nagrobku rodziny Kołłupajłów na cm. w Montmorency, 14 IX 2015;

faktury za prace renowacyjne na cm (A. Krawczyk-Demczuk, Bartosz Iwaszkiewicz, J. Kurkiewicz:

‣ Lailly-en-Val, nagrobek gen. Jana Kruszewskiego

‣ Montparnasse, nagrobek Rettel i inni

‣ Montmorency, kamienny nagrobek Z. Węgierska (Iwaszkiewicz), rodzina Królikowskich

‣ Père Lachaise, porządkowanie wokół grobu F. Chopina

‣ książeczka czekowa, grzbiet.

ATOZ 12. Cmentarz Montmartre

[1851]1999-2015

Dokumentacja fotograficzna nagrobków (odbitki, negatywy)

Fot. kolorowe:

Koperta „Montmartre”: tzw. Rządu Narodowego i „Exules Poloni” z podpisem „Cimetière de Montmartre à Paris, Restaurations 2006”, bd.; rodziny Karwowskich i Korytko (3 ujęcia), bd.; Mikołaja Kamińskiego (2 ujęcia), bd.; rodziny Kisielnickich (2 ujęcia), bd; rodziny Łubieńskich (3 ujęcia), bd.; kapliczka Gajewski i inni (Beati…) (2 ujęcia), bd., „Przed Twe ołtarze…” (herb), (1 ujęcie) IX 2000, „Orła i Krzyża” (1 ujęcie) bd.

Koperta „Cimetière de Montmartre, Photos transmis au Consul Gen. de Pologne, Mr Tomasz Wasilewski et de Kisielewski & Szypulski Polonia de Min. Aff. Etranger, juin [20]05”: 6 negatywów kolorowych po 4 klatki i 1 negatyw – 2 klatki oraz wydruk wglądówek, groby: tzw. TDP, tzw. Rządu Narodowego, kapliczka Sapiehów, Słowackiego, Wańkowicza, Zaleskiego, M. Kamińskiego, zbiorowy Gajewski i inni (Beati…), kapliczka Potockiej, i inn.

Koperta „Cm. Montmartre, zdjęcia Andrzeja [Niewęgłowskiego]”, bd. i 2007:

A. (koperta mała) Kapliczki: Potockiej (2 ujęcia); Sapieha (2 ujęcia), Kisielnicki (3 ujęcia), Łubieński (1 ujęcie), Gajewski i inni (Beati...) (2 ujęcia), groby: rodzina Karwowski i Korytko (8 ujęć), Jan Paweł Jerzmanowski i inni (4 ujęcia); K. Rakowski (1 ujęcie), Ksawery Sabattyn (2 ujęcia), Izydor Sobański (2 ujęcia),

B. (luzem) Kapliczki: Gajewski i inn. (Beati...) (9 ujęć), Kisielnicki (4 ujęcia), Ledóchowski (2 ujęcia), Sapieha (1 ujęcie)

groby: rodzina Chodźko (2 ujęcia), Hryniewicki (1 ujęcie), rodzina Karwowski i Korytko (5 ujęć), K. Rakowski (2 ujęcia), Różycki (2 ujęcia), Plichta (1 ujęcie), K. Sabbatyn (5 ujęć), J. Słowacki (1 ujęcie), Izydor Sobański (1 ujęcie), W. Wańkowicz (3 ujęcia), B. Zaleski (3 ujęcia).

Div. 2 Grób Karwowscy, Korytko

‣ Fot. kolorowe grobu (wydruk), 5 ujęć, bd,

‣ kopia stron z książki pod red. A. Biernat, S. Górzyński, Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Warszawa 1999,

„Montmartre. Współczesny plan cmentarza Montmartre (du Nord) w Paryżu” z zaznaczeniem umiejscowienia grobu,

‣ szkic pomiarowy, 2 rzuty, bd. [wyk. A. Niewęgłowski?],

‣ opis nagrobka i planowanych prac remontowych, bd., rkps ręką A. Niewęgłowskiego.

Div. 2 Grób Kazimierza Rakowskiego (1810-1906)

Fot. kolorowa grobu (wydruk), 3 ujęcia, bd.,

‣ kopia stron z książki pod red. A. Biernat, S. Górzyński, Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Warszawa 1999,

‣ „Montmartre. Współczesny plan cmentarza Montmartre (du Nord) w Paryżu” z zaznaczeniem umiejscowienia grobu,

‣ „Grób Kazimierza Rakowskiego, powstaniec 1831. 1810-1906”, rysunek pomiarowy, 3 rzuty, skala 1:20, pomiar 18.04. [20]07”, [wyk.] A.N. [Andrzej Niewęgłowski],

‣ „Montmartre. Współczesny plan cmentarza Montmartre (du Nord) w Paryżu” z zaznaczeniem umiejscowienia grobu,

‣ opis nagrobka i planowanych prac remontowych, rkps ręką A. Niewęgłowskiego,

‣ Atelier [Witold] Pyzik sculpture z Deuil la Barre, „Mémoire Technique de la Restauration de la Tombe de Rakowski”, 15 II 2008.

Div. 2 Kapliczka „Beati qui lucent...”

‣ Fot. kolorowa Kapliczki „Beati qui lucent”, 8 ujęć (wydruk na jednej stronie), bd.

Div. 5 Kapliczka Cezary Łubieński

‣ Jakub Kurkiewicza, kosztorys „03AN2012”z opisem planowanych prac w tym fot. czarnobiałe, 5 ujęć, 11 II 2012,

‣ Jakub Kurkiewicza, kosztorys „04AN2012”z opisem planowanych prac w tym fot. czarnobiałe, 4 ujęcia, 2 V 2012.

Div. 7 Juliusz Słowacki

‣ „Cmentarz Montmartre w Paryżu. Nagrobek Juliusza Słowackiego kwatera7, rząd 1, grób 16”, opinia konserwatorska przesłana faksem z Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie Wydział Konserwacji, bd. [3 XI 2001],

‣ Pismo Bogumiły Ordyk attachée, kulturalnego Ambasady Polskiej RP w Paryżu do Isabelle Duchefdelaville Directrice des Parcs, Jardins et Espaces verts, Mairie de Paris ws. restauracji nagrobka Juliusza Słowackiego, 13 XII 2001,

‣ Pismo Isabelle Duchefdelaville Directrice des Parcs, Jardins et Espaces verts, Mairie de Paris do Bogumiła Ordyk ws. renowacji nagrobka J. Słowackiego bd.[21 III 2002], na odwrociu list A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz w tej sprawie, 15 I 2006.

Div. 9 Grób Rodziny Hryniewickich

‣ Fot. kolorowa grobu (wydruk), 1 ujęcie, bd.,

‣ kopia stron z książki pod red. A. Biernat, S. Górzyński, Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Warszawa 1999,

‣ „Montmartre. Współczesny plan cmentarza Montmartre (du Nord) w Paryżu” z zaznaczeniem umiejscowienia grobu,

‣ „Grób Hryniewickich, Rozalia 1804-1889, Filip 1806-1870” rysunek pomiarowy, 4 rzuty z projektem rekonstrukcji, [skala] 1:20, „pomiar 18.04.2007”, [wyk.] A.N. [Andrzej Niewęgłowski],

‣ opis nagrobka i planowanych prac remontowych, rkps ręką A. Niewęgłowskiego,

‣ „Kosztorys” z dopiskiem „Pan Andrzej Krawczyk-Demczuk w Podgórzynie”, bd.,

‣ Atelier [Witold] Pyzik sculpture z Deuil la Barre, kosztorys, 28 IX 2007,

Atelier [Witold] Pyzik sculpture z Deuil la Barre, „Mémoire Technique de la Restauration de la Tombe de Hryniewicki”.

Div. 15 Franciszek Guzowski

‣ Chantal Loret, Notre Ascendance polonaise, 2003, mszps, s. 1-25 z fot.,

‣ „Liste des enfantes de Jean Guzowski et de Juliana Makowska”, bd., wydruk z ręcznymi dopiskami,

‣ Akt zgonu Franciszka Guzowskiego wydruk z AdP acte de décès Paris 10e nr 3564 z 1863,

‣ Akt chrztu Romualda Franciszka Guzowskiego z 1860 z ks. ur. w Turku (kserokopia),

‣ Akt chrztu Karoliny Guzowskiej z 1851 z ks. ur. w Turku (kserokopia),

‣ Wyciągi z publikacji: o nieznanym tytule dot. rodziny Guzowskich, jęz. franc. s. 12-15; z Jan Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831…, Kraków 1967 z fot. Franciszka Guzowskiego, s. 122.

‣ Plan cmentarza powązkowskiego w Warszawie z zaznaczeniami grobów.

‣ korespondencja Chantal Loret z B. Kłosowicz z XI, 21 XI 2013, bd. [XII 2013], zał. pismo Philippe Andreu (Le conservateur du Cimetière Montmartre do Chantal Loret) ws. renowacji grobu, 26 VI 2013,

‣ materiały genealogiczne z fot. i kserokopia aktu zgony Karoliny Guzowskiej (1892) oraz wydruki z http://www.satelliteview.co z miejscowościami na terenie Polski, przesłane przez Chantal Loret B. Kłosowicz, 23 IX 2014.

Div. 17 Cmentarz Montmartre Aleja Polaków

Korespondencja dotycząca wsparcia przez Fundację Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce renowacji 4 grobów zbiorowych w Alei Polaków, 2006.

‣ pismo Kazimierza Rasieja, koordynatora Fundacji SWAP do Bogdana Jackiewicza we Wrocławiu inf. o ustaleniach zebrania w Paryżu w dn. 2 V 2006 przedstawicieli ROPWiM, Konsulatu Generalnego R.P. oraz TOZ w sprawie inicjatywy Fundacji SWAP zebrania składek na renowacje 4 grobów zborowych na cm. Montmartre, bd. [po 2 V 2006],

‣ korespondencja mailowa B. Kłosowicz z T. Lachowiczem. bd.[2005].

Mail (wydruk) Teofila Lachowicza, dyrektora SWAP do Witolda Zahorskiego z BPP z prośbą o rozesłanie apelu, 16 II 2006, zał.: Apel pt.: „Ratujmy opuszczoną narodową nekropolię!!!”, bd., oprac. przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, 3 strony, wydruk.

Div. 22 Julia Szustow

‣ Korespondencja pomiędzy Philippe Andreu, Conservateur du Cimetière de Montmartre a TOZ (A. Niewęgłowski, B. Kłosowicz) w sprawie przerwania procedury likwidacji grobu Julii Szustow, 12 IV 2012, 2 V 2012,

‣ akt śmierci Julii Szustow z AdP acte de décès, Paris 1er nr 454 z 1867 (wydruki),

‣ akt ślubu Jana Polaczka z Ewą Anna Szustow w Paryżu z AdP acte de mariages Paris 1er nr 94 z 1871 (wydruk).

Rachunek firmy Reparo Konserwacja Zabytków Mariusz Wrona, Blizne za wykonaną rekonstrukcję krzyża na grobie J. Szustow, z 5 V 2015.

Div. 24 Grób Karola Różyckiego 1789-1870 i Edwarda Duńskiego 1810-1870

‣ Fot. kolorowa grobu (wydruk), 3 ujęcia, bd.,

‣ kopia stron z książki pod red. A. Biernat, S. Górzyński, Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Warszawa 1999,

‣ „Montmartre. Współczesny plan cmentarza Montmartre (du Nord) w Paryżu” z zaznaczeniem umiejscowienia grobu,

‣ „Grób generała Karola Różyckiego 1879-1870 i księdza Edwarda Duńskiego 1810-1857,” rysunek pomiarowy, 3rzuty, [skala] 1:20, „pomiar 18.04.2007”, [wyk.] A.N. [Andrzej Niewęgłowski],

‣ opis nagrobka i planowanych prac remontowych, rkps ręką A. Niewęgłowskiego.

Div. 25 Jan Matuszyński

‣ Fot. kolorowe nagrobka Jana Matuszyńskiego, 4 ujęcia, bd.

Nagrobki wielkich Polaków na cm. Montmartre

‣ Jarosław Olechowski, Nagrobki wielkich Polaków do renowacji [dot. działalności ROPWiM na cm. w Paryżu i Wilnie], wydruk z nieokreślonego źródła, bd.,

‣ Jarosław Olechowski, Historia. W tym roku odrestaurowano prawie 40 mogił. Polacy na Montmartre [dot. działalności ROPWiM], wydruk z nieokreślonego źródła, bd.,

„Tombeaux historiques Polonais au Cimetière de Montmartre”, miniprzewodnik po polskich grobach z planem, [wyk. Andrzej Niewęgłowski], bd. oraz mat. robocze; list A. Niewęgłowskiego do B. Kłosowicz w tej sprawie, 6 XI 2002,

‣ notatki i varia dotyczące cmentarza Montmartre, w tym „Załącznik nr 1 do Umowy o dotację zawartą między ROPWiM ….a TOZ…” ws. dokumentacji dot. renowacji grobów na cm. Montmartre (K. Rakowski, rodziny Karwowskich i Korytko, gen. K. Różyckiego, rodziny Hryniewickich), bd. [przed 20 XI 2007].

ATOZ 13. Cmentarz Montparnasse

[1872]1993-2012

Publikacja książkowa Inskrypcje grobów polskich w Paryż. Montparnasse

Inskrypcje grobów polskich w Paryż. Montparnasse, redakcja i opracowanie M. Gmurczyk-Wrońska, A. Wroński przy współpracy A. Biernata, Warszawa 1991, wraz z licznymi notatkami odręcznymi i z exlibrisem „Bibliotheca Carlos van Hasselt & Andrzej Niewęgłowski”.

Div. 6 Dunin Rodzina

‣ Kosztorysy: firmy Marbrerie Marcel Schmit, 26 XI 1993; firmy Joffin-Labatie, 2 XII 1993 z zał. rys. pomiarowym nagrobka, skala 1:20, 4 rzuty, 8 XII 1993, na wykonanie prac renowacyjnych przy grobie Duninów,

‣ pisma Marie-Paule Leliever Le Conservateur du Cimetière Montoparnasse do J. Skarbka inf. o rozpoczęciu procedury likwidacji grobu Dunin, 17 V 2004 i 19 VI 2007; pismo A. Niewęgłowskiego do Marie-Paule Leliever Le Conservateur du Cimetière Montoparnasse inf. o podjęciu prac restauracyjnych nagrobka, 18 VI 2004,

‣ listy A. Niewęgłowskiego do osób o nazwisku Dunin: Hélène w Paryżu, Andrè w Paryżu Stefan w Paryżu z informacją o likwidacji grobu Dunin z pytaniem czy nie są jego spadkobiercami, 18 VI 2004,

‣ list Joanny Dunin z Tyszkiewiczów matki Stefana Dunin do A. Niewęgłowskiego informujący, że grób nie jest związany z jej rodziną, zał. kopie aktów metrykalnych: zgonu Władysława Dunin (zm.1855 w Paryżu) i Marguerite Gelly (zm. 1869 w Paryżu), poch. w grobie Dunin, 24 VI 2005; List A. Niewęgłowskiego do J. Dunin z podziękowaniem, 10 VII 2005.

‣ Plan „Cimetière du Montparnasse”, bd.

Div. 7 Korczak-Boratyński i Div. 25 Junosza-Humiecki

‣ Pismo Marie-Paule Leliever, Le Conservateur du Cimetière Montoparnasse do A. Niewęgłowskiego z inf. o wydaniu zgody na wykonanie prac przy grobie Korczak-Boratyńskich, 10 II 2010.

Div. 7 Kołyszko

‣ Pisma Marie-Paule Lelievre, Le Conservateur du Cimetière Montparnasse inf. o wszczęciu procedury likwidacji grobu Iwanowski-Kolysko (div. 7), 6 V 2009, 30 VI 2009; Protokół Le Conservateur du Cimetière Montparnasse („1er Constat) oglądu grobu, 30 VI 2009.

Div. 8 Jacewicz-Żychoń

‣ Pisma Marie-Paule Lelievre, Le Conservateur du Cimetière Montparnasse inf. o wszczęciu procedury likwidacji grobu Zychon (div. 8), 16 XI 2009, 21 XII 2009 ; Protokół Le Conservateur du Cimetière Montparnasse („1er Constat) oglądu grobu 15 XII 2009.

Div. 9 Leszczyc Grabianka

Pisma Marie-Paule Lelievre, Le Conservateur du Cimetière Montparnasse inf. o wszczęciu procedury likwidacji grobu rodziny Leszczyc Grabianka (div. 9), 16 XI 2009, i 15 XII 2009; Protokół Le Conservateur du Cimetière Montparnasse („1er Constat) oglądu grobu 15 XII 2009.

Div. 10 Gen. Ludwik Mierosławski

‣ Korespondencja pomiędzy Jean-Luc Granier a A. Niewęgłowskim w sprawie grobu gen. L. Mierosławskiego, 20 IX 2006, 28 IX 2006,

‣ „Grób generała Ludwika Mierosławskiego” opis nagrobka i zakres proponowanych prac, na papierze TOZ, bd.; „Grób generała Ludwika Mierosławskiego. Inwentaryzacja 2008, [skala] 1:20 [wyk.] Jadwiga Bratro „ rysunki pomiarowe nagrobka, 2008; fot. kolorowe nagrobka 6 ujęć, bd. [2008],

‣ Jakuba Kurkiewicz, 2 kosztorysy 01AN2012 i 02AN2012 dot. renowacji grobu gen. Ludwika Mierosławskiego, wraz z opisem planowanych prac, fot. czarnobiałe 6 ujęć, 11 II 2012,

‣ pismo B. Kłosowicz do Marie-Paule Lelievre, Le Conservateur du Cimetière Montparnasse ws. autoryzacji prac konserwatorskich, 16 V 2012, zał. a: „Déclaration de traveaux” 16 V 2012; zał. : b. „Permis d’exécution de travaux Entretien de la sépultre”, 16 V 2012; zł. c: „Permis d’exécution de travaux Délimitation de la sépulture”, bd.,

‣ zgoda Philippe Quillent, adjoint au Conservateur du Cimetière Montparnasse na prace J. Kurkiewicza przy restauracji grobu gen. L. Mierosławskiego, 12 VII 2012,

‣ umowa pomiędzy TOZ a J. Kurkiewiczem na prace restauracyjne nr 17/05/2012 z 30 V 2012,

‣ dokumenty księgowe związane z opłacenie prac J. Kurkiewicz, pokwitowania zaliczek, 2012.

‣ faktura J. Kurkiewicza za prace prze remoncie grobu, 27 X 2012.

Div. 11 Eugeniusz Zak

‣ Formularz Mairie de Paris Cimetière du Montparnase do poszukiwania grobu na cm. Montparnasse: Eugeniusz Zak, poch. 18 I 1926 w div. 11, sek. 2, rz. 2, gr 8, konc. 16 PA 1926.

Div. 29 Maria Wanda Chełmicka

‣ Pisma Marie-Paule Lelievre, Le Conservateur du Cimetière Montparnasse inf. o wszczęciu procedury likwidacji grobu „de Chelmicka” [Marii Wandy Chełmickiej, córki gen. Józefa Chełmickiego] (div. 29), 10 VIII 2009, 24 IX 2009,

‣ Protokół Le Conservateur du Cimetière Montparnasse („1er Constat) oglądu grobu, 8 IX 2009,

‣ pismo Conservateur du Cimetière Montparnasse Marie-Paule Lelievre do Niewęgłowskiego, ws. konieczności przedstawienia upoważnienia do podjęcia prac przy grobie, 9 X 2009,

‣ projekt pisma-upoważnienia dla TOZ na prace przy grobie Chełmickiej, bd. z dopiskiem Beatrice Niewenglowski, 26 XII [br.]

‣ rysunek pomiarowy nagrobka „Kw. 29 Obrycka, skala 1:20 [wyk.] BK [B. Kłosowicz]”, 2 rzuty, bd.,

‣ mail (wydruk) B. Kłosowicz do Marii Tavares de Almeida i Francisco Taversa de Almeida, potomków gen. Chełmickiego z prośbą o pomoc w uratowaniu grobu córki gen., w zał. akt zgonu (brak), bd.

Montparnasse fotografie

‣ Koperta z negatywami fot. kolorowych nagrobków na cm. Montparnasse (26 klatek), wydruk wglądówek i 2 odbitki: Bojanowski, 2 ujęcia; L. Mierosławski, 4 ujęcia; Korczak Boratyński, 3 ujęcia; zbiorowy Rettel i inni, 9 ujęć, zbiorowy T. Suchorzewski i inni, 3 ujęcia; Trawiński, 2 ujęcia; Jordan Żórowski, 2 ujęcia, nn, 1 ujęcie, bd. [VII 2007].

J. Lipkowski, „Cmentarz Montparnasse”

J. Lipkowski Cmentarz Montparnasse [fragment artykułu Groby polskie w Paryżu i okolicy w: „Rocznik Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego w Paryżu”, 1911-1912, s. 223-228], wraz z odręcznymi notatkami.

Zbiór rysunków i notat dotyczących cmentarza Montparnasse

‣ Rysunki pomiarowe odręczne grobów opisane nazwiskami: Trawiński i Niewęgłowski, Rettel, Żychoń i Mierosławski, Stephanie Wołoska, Bojakowski Boratyński i Suchorzewski, Wieniawa-Długoszowska, bd.,

‣ Wykaz grobów na cm. Montparnasse, bd., z notatkami,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au cimetière de Montparnasse” (11 pozycji), ze stemplem, TOZ bd.,

‣ 3 koperty ze fot. kolorowymi: 1. Rodzina Henryka Grakch Niewęgłowskiego (1807-1881), (po konserwacji)”, bd.; 2. „Grób zbiorowy gen. Tadeusza Suchorzewskiego, Józefa Straszewicza Teofila Januszewicza”, 3 ujęcia, VII 2007; 3. „Grób zbiorowy Leonard Rettel i inni”, 8 ujęć, VII 2007,

‣ fot. kolorowe (wydruki, format A4) nagrobka rodziny Niewęgłowskich, ze szkicem pomiarowym,

‣ fot. kolorowe, kosztorysy z zakres prac konserwatorskich oraz faktury firmy Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Artystycznych i Zabytkowych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Podgórzyna nagrobków: 1. Feliks Kowalski i Juliusz Wrotnowski, 2010; 2. Adam Kołyszko, 2010; 3. Adam Raciborski, bez faktur bd., 4. Leon Zienkowicz, bez faktury, bd.,

‣ kosztorysy i zakresy prac konserwatorskich oraz faktury firmy Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Artystycznych i Zabytkowych Andrzej Krawczyk-Demczuk z Podgórzyna nagrobków: 1. Karol Junosza Humięcki, 2010; 2. Edmund Korczak-Boratyński, 2010.

Materiały zbiorcze dot. renowacji nagrobków

A. Korespondencja z zarządem cm. Montparnasse w sprawie renowacji nagrobków

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Conservation du Cimetière du Montparnasse ws. autoryzacji prac renowacyjnych 8 nagrobków, 30 VI 2009,

‣ pismo TOZ do Marie-Paule Lelievre, Le Conservateur du Cimetière Montparnasse ws. renowacji 4 nagrobków, brudnopis, bd.; odpowiedź Le Conservateur du Cimetière Montparnasse w tej sprawie, 9 VII 2009,

‣ pismo TOZ do Marie-Paule Lelievre, Le Conservateur du Cimetière Montparnasse z akceptacją renowacji nagrobka o konc. 363CC1871 [Adam Kołyszko],

‣ informacja o podjęciu decyzji przez Zarząd o likwidacji grobów: Jacewicz-Zychon, rodziny Leszczyc-Grabianka, Obrycka-Chełmicka i zgodzie na wykonanie prac na pozostałych (2009).

Porozumienie pomiędzy Ambasadą RP w Paryżu a TOZ w sprawie renowacji grobów L. Zienkowicza oraz A. Raciborskiego, 20 X 2009,

‣ „Les tombeaux historiques polonais au cimetière de Montparnasse. Proposition de rénovation 2009” z odręcznymi dopiskami,

‣ fot. czarnobiałe (wydruki) nagrobków z podpisami: 6 Żukowska, 7 Bojanowski, 7 Kolyszko, 7 Komorovsky, 7 Korczak-Boratynski, 7 Leczycka, 7 Lipowski, 7 Suchorzewski, 25 Grzegacz za murem, 25 Humnicki, 25 Idzikowski za murem, 25 Jackowski za murem, 25 Kischinewski za murem, 25 Miropolsky za murem, 25 Olcilanski za murem, 25 Pawlowski za murem oraz Famille Forst Thialier, Famille Aubert, Melanie Gallez, bd.

‣ Akt zgonu Antoniego Kowalskiego zm. 1872 w Paryżu, wydruk z AdP acte de décès Paris 7e nr 8 z 1872.

ATOZ 14. Cmentarz Père-Lachaise

[1822] 1994-2012

Koperta: Skrzynki na grób Chopina

‣ Oferta firmy Arzinc z Bures-sur-Yvette, 22 XI 2011; pismo B. Kłosowicz, prezesa TOZ do firmy Arzinc zamawiające wykonanie skrzynki, 8 XII 2011; faktura firmy Arzinc za wykonanie skrzynki na kwiaty przed grobem Chopina, 12 XII 2011,

‣ fot. kolorowe (wydruki) grobu Chopina, 3 ujęcia, bd. [2011?] oraz fot. z naniesionym projektem skrzynki na kwiaty, bd. [2011],

‣ odręczne rysunki projektu zainstalowania skrzynki, bd. [2011?],

‣ wydruki wzorów skrzynek na kwiaty (z internetu) oraz wydarte karty z modelami skrzynek na kwiaty z katalogów sklepowych, 2011,

‣ fot. kraty wokół nagrobka F. Chopina, 12 X [19]94.

Div. 6. Jerzy Szulc

‣ List Mieczysławy Tuli Szulc zam. w Bagnolet, żony zmarłego w 1997 r. architekta Jerzego Szulca do B. Kłosowicz; 21 III 2012, zał.: a: informacja biograficzna o Jerzym Szulcu, jęz. pol. i franc.; zał.: b: fot. kolorowa nagrobka, z opisem „Père Lachaise 6e Div. 11/16, 14/5 No Conc. 221P1997”, bd.

Div. 6. Grób gen. Wysockiego

‣ List [Odile] Martin z Creteil do A. Niewęgłowskiego ws. plakiet umieszczonych na grobie zbiorowym zw. grobem gen. Wysockiego dot. członków jej rodziny, 25 VIII 2009,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Odile Martin rozmieszczenia plakiet, prowadzonych prac renowacyjnych nagrobka i udzielenia pomocy finansowej, 15 XII 2009, brak zał. z fot.

Div. 6 Grób Czapskich

‣ Kosztorys prac konserwatorskich grobu Stanisława i Olgi Czapskich (niepodpisany), bd.

Div. 22 Dorothée Lubomirska

‣ Opis nagrobka, stanu zachowania i proponowanych prac konserwatorskich, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.; fot. kolorowa 2 ujęcia 12 II 2000, wyciąg z InskrypcjiPère Lechaise.

Div. 25 Jan Chrzciciel Komarzewski

‣ Opis nagrobka Jana Baptysty Komarzewskiego („Najstarszy polski grób na cmentarzu Père-Lachaise”), stanu zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol.; toż w jęz. franc., bd.

Div. 26 Franciszka Czacka

‣ Opis nagrobka Franciszki Czackiej z Jełowickich, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., toż w jęz. franc., bd.

Div. 26 Adelaida Dziekońska

‣ Opis nagrobka Adelajdy Dziekońskiej z Olizarów, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., toż w jęz. franc., bd.

Div. 26 Louise Słonecka

‣ Opis nagrobka Louise Słoneckiej, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol. toż w jęz. franc., bd.

Div. 26 Alexander Tys

‣ Opis nagrobka Alexandra Tysa, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., toż w jęz. franc., bd.

Div. 26 Aleksandryna Wołowska

‣ Opis nagrobka Aleksandryny Wołowskiej i Léona Fauchera, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., toż w jęz. franc., bd.,

‣ odręczne notatki na temat tego grobu i grobu gen. Wysockiego.

Div. 26 Franciszek Wołowski

‣ Opis nagrobka Franciszka Wołowskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., toż w jęz. franc., bd.

Div. 26 Gustaw Wołowski

‣ Opis nagrobka Gustawa Wołowskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., toż w jęz. franc., bd.,

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Gustawa Wołowskiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego, konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 26 Karol Wołowski

‣ Opis nagrobka Karola Wołowskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., toż w jęz. franc., bd.,

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Karola Wołowskiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009

Div. 26 Kazimierz Wołowski

‣ Kopia z Jan Bartkowski, Spis Polaków zmarłych na emigracji od roku 1831 [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. VII/VIII, Rzym 1985, s. 12, 15 i 464 z informacją o Kazimierzu Wołowskim i z nieokreślonej publikacji Katalog Instytucja Czci i Chleba (?).

Div. 26 Ludwik Wołowski

‣ Opis nagrobka Ludwika Wołowskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. franc., bd.,

‣ „Proponowane prace konserwatorskie”, jęz. pol., bd.

Div. 26 Sophie Wołowska

‣ Opis nagrobka Sophie Wandy Wołowskiej, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty nagrobka, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], 9 rzutów ogrodzenia, skala 1:20, bd. jęz. franc.,

„Kosztorys. Proponowane prace konserwatorskie” jęz. pol., toż w jęz. franc., bd,.

‣ odpis inskrypcji (Inskrypcje… Père Lachaise) i fotografie (wydruk) 14 IX 2008, kosztorys,

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Sophie Wołowskiej, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 26 Modzelewska [Michalina]

‣ Fot. kolorowe (wydruk) nagrobka Michaliny Modzelewskiej, 4 ujęcia, bd.; wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise.

Div. 27 Bailly, potomkowie Valentin Dombrowski

‣ Notatki genealogiczne dotyczące rodziny Dombrowskich.

Div. 27 Bonawentura Niemojowski

‣ „Kosztorys, Proponowane prace konserwatorskie”,

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Bonawentury Niemojowskiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009,

‣ kosztorys i zakres prac konserwatorskich, brak daty i podpisu.

Div. 41 Adam Prażmowski

‣ Opis nagrobka Adama Prażmowskiego i Wacława Garczyńskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], bd.; jęz. franc., bd.

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Adama Prażmowskiego zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 49 Teodor Morawski

Pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Teodora Morawskiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 53 Dominik Dowgiałło

‣ Opis nagrobka Dominika Dowgiałły, stan zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, skala 1:20, [wyk.], BK [B. Kłosowicz], jęz. pol., bd.; fot. kolorowe (wydruk), 2 ujęcia;

wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise.

Div. 53 Skarżyński Gawroński

‣ Rysunki pomiarowe nagrobka Kazimierza Bończa Skarżyńskiego i Stanisław Gawrońskiego, 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], bd.,

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Kazimierza Bończa Skarżyńskiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego, konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 53 Maria Gerlicz

‣ Opis nagrobka Marie Gerlicz i Georges Tarnowskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. pol., bd.,

‣ fot. kolorowe (wydruk), fot. B. Kłosowicz, 3 ujęcia, 16 I 2000, 12 II 2000, 18 II 2009

‣ wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise.

Div. 54 Adolf Cichowski

Pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Adolfa Cichowskiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 54 Michał Tyszkiewicz

Pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Michała Tyszkiewicza, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego, konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 54 Tadeusz Tyszkiewicz

‣ Pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Tadeusza Tyszkiewicza, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego, konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 54 Konstanty Linowski

‣ Opis nagrobka Konstantego Linowskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. pol., bd.

‣ fot. kolorowe (wydruk), 3 ujęcia, bd. i fot. za Lipkowski 1912

‣ wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise.

Div. 54 Grób rodziny Skarbek

‣ Kosztorys firmy kamieniarskiej Lecreux Frères z Paryż na prace restauracyjne i opis proponowanych prac, 23 XI 2010, zał. rysunki techniczne związane z naprawą.

Div. 56 Stanisław Szczeniowski

‣ Opis nagrobka Stanisława Szczeniowskiego, stan zachowania, rysunki pomiarowe 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. pol., bd.,

‣ fot. kolorowe (wydruk), 4 ujęcia, fot. B. Kłosowicz, VIII 1988, 22 V 2000, 18 II 2009. i fot. za Lipkowski 1912,

‣ wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise.

Div. 57 Otton Ciechanowiecki

Kosztorys i zakres proponowanych prac konserwatorskich, bd.,

pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Othona Ciechanowieckiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego, konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 62 Walenty Krosnowski

‣ Opis nagrobka Walentego Krosnowskiego, stanu zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. pol., bd.; fot. kolorowe (wydruk), 4 ujęcia, 20 I 2003; wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise,

kosztorys i zakres proponowanych prac konserwatorskich, bd.,

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Othona Ciechanowieckiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego, konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 62 Franciszek Saniewski

‣ Opis nagrobka Franciszka Saniewskiego, stanu zachowania, stanu zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. pol., bd.; fot. kolorowe (wydruk), 2 ujęcia, 20 I 2003; wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise,

‣ kosztorys i zakres proponowanych prac konserwatorskich, bd.

Div. 65 Henryk Wyziński

‣ Opis nagrobka Henryka Wyzińskiego, stanu zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. franc., bd.

Div. 65 Adam Godziemba-Węgliński

‣ Opis nagrobka Adama Godziemba-Węglińskiego, stanu zachowania, rysunek techniczny, jęz. franc., bd.

Div. 65 Kajetan Stański

‣ Opis nagrobka Kajetana Stańskiego, stanu zachowania, rysunki pomiarowe (projekt), 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. franc., bd.

Div. 65 Maryan Płachecki

‣ Opis nagrobka Mariana Płacheckiego, stanu zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. franc., bd.

Div. 68 Franciszek Szlenkier

‣ Opis nagrobka Franciszka Szlenkiera, stanu zachowania, rysunki pomiarowe, 3 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], jęz. franc., bd.

Div. 68 Józef Kwiatkowski

‣ Opis nagrobka Józefa Kwiatkowskiego, zakres proponowanych prac, jęz. franc., bd.

Div. 68 Seweryn Gałęzowski

‣ Pismo Konsula Generalnego RP w Paryżu do merostwa w Paryżu w sprawie zdeponowania oryginalnego popiersia stojącego na nagrobku Seweryna Gałęzowskiego autorstwa Władysława Oleszczyńskiego w Bibliotece Polskiej, a ustawienia na cmentarzu kopii, jęz. franc., 18 V 2009,

Opis nagrobka Seweryna Gałęzowskiego i zakresu proponowanych prac, jęz. franc., bd.

Koperta: Div. 91 Grób rodziny Amszyńskich

‣ Drzewo genealogiczne zstępnych Jakuba Guzowskiego (wydruk) z odręcznymi notatkami, bd.,

‣ fotografie: 1) Józefina z Guzowskich Amszyńska, 2) wydobycie kamieni (marmuru?)

‣ pismo Mikołaja Kwiatkowskiego kierownika Sekcji Konsularnej Ambasady Polskiej w Paryżu Martine Lecuyer, conservatrice Cimetière du Père-Lachaise w sprawie renowacji kapliczki rodziny Amszyńskich, 23 V 2012, zał. a: „Déclaration de travaux…”, 16 V 2012, zał. b: „Entrietie de la Sépulture”, 16 V 2012,

‣ Jakuba Kurkiewicz, Kosztorys, 28 II 2012,

‣ J. Kurkiewicz „Program prac konserwatorskich”, fot. 14 ujęć, 21 III 2012,

‣ Umowa nr 12/03/2012 pomiędzy TOZ a Jakubem Kurkiewiczem, podp. B. Kłosowicz-Krzywicka, 12 III 2012 (oryg. i kopia),

‣ J. Kurkiewicz, Oświadczenie o otrzymanej zaliczce na poczet kosztów, 2 V 2012,

‣ pismo B. Kłosowicz do Krystyny Kamińskiej z Konstancina-Jeziorniej ws. wpłaty na rzecz prac przy kapliczce Amszyńskich,

‣ opis nagrobka i jego stanu zachowania oraz program prac konserwatorskich w jęz. pol. i jęz. franc. wraz rysunki pomiarowe, 4 rzuty, [skala 1:20, wyk.] BK [B. Kłosowicz], bd.; fot. kolorowe (wydruk), 8 ujęć, fot. B. Kłosowicz, 4 IV 2008; wyciąg z Inskrypcje… Père Lachaise,

‣ akty zgonu Franciszki Adeli Guzowskiej (1881) i Jana Amszyńskiego (1890) z AdP, acte de décès Paris 13e., kserokopie,

‣ fot. „Josephine Guzowski ep. Amszynski”, [wyk. XIX], kopia,

‣ karta pocztowa, podpis :”Licences a céder-50 % d’ économie sur la main-d’ouvre. Prix à débattre, selon l’imporetance des Carrières, S’adres à Mr Loret Charles …. Inventeur à Rivières (Yonne)”.

Div. 81 Sophie Nabielak née Conrad, Ludwik Nabielak

‣ Notatka z informacjami genealogicznymi dotyczącymi rodziny Ludwika Nabielaka i rodziny jego żony – Sophie Conrad,

‣ akta z archiwów (wydruki): ur. Sophie Conrad (1822), zgonu Anny Nabielak (1862), zgonu Ludwika Nabielaka (1883), zgonu Josephine Nabielak (1872), Severin Nabielak (1881).

Div. 91 Henryk Ciechanowiecki

‣ Kosztorys i zakres prac konserwatorskich, bd.,

‣ pismo Service Départamental de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, L’Architecte des Bâtiments de France z wyrażeniem zgody na prace konserwatorskie przy grobie Henri Ciechanowieckiego, zał.: formularz „Déclaration d’autorisation de travaux…”, podp. Mikołaja Kwiatkowskiego, konsul i Andrzej Niewęgłowski, TOZ, 1 VII 2009.

Div. 95 Albert Bitner

‣ Mail (wydruk) E. Kłosowicz do A. Biernata z 22 VIII 2013 r. w sprawie odnalezienia grobu Alberta Bitnera; biogram A. Bitnera z PSB t. 1, s. 114-115; wykaz prac A. Bitnera we Francji wydruk z http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ i notatek własnych (B. Kłosowicz); Konkurs na pomnik Mickiewicza, wydruk z „Tygodnika Ilustrowanego”, bd., s. 76-77.

Père Lachaise lista grobów historycznych wybranych do konserwacji oraz plany cmentarza

„Les tombeaux historique polonais au Cimetière du Père-Lachaise”, wykaz grobów, bd. z dopiskami odręcznymi B. Kłosowicz „Fotografie, 18.08.2006”,

„Lista polskich grobów na cmentarzu Père-Lachaise wymagających renowacji. Propozycja na rok 2009”, 20 IX 2008, z notkami odręcznymi B. Kłosowicz,

‣ Plan cm. Père-Lachaise, wydruk z planu Paryża, bd,

‣ Plan cm. Père-Lachaise z odręcznie zaznaczonymi wybranymi grobami polskimi, bd,

„Tombeaux Historique Polonais au Cimetière du Père-Lachaise”, mini przewodniki z planami po cm. Père-Lachaise, oprac. B. Kłosowicz (?), trasa nr 1 i trasa nr 2, jęz. franc., bd.

ATOZ 15. Cmentarz w Montmorency (Les Champeaux) część 1.

1972-2012

1. Obwoluta „Du Château” i obwoluta „Grób 604bis. Stefan du Château” [nr grobu 604bis]

1.1. Sprawa wykucia inskrypcji nagrobnej dla Stefana du Château:

‣ kosztorys firmy kamieniarskiej Marbrerie Régis z Montmorency dla Barbara i David Robins w Sussex - na wykucie w kamieniu inskrypcji nagrobnej dla Stefana du Château, 2 wersje, bd. [2000?],

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do firmy kamieniarskiej Marbrerie Régis z Montmorency ws. wykucia inskrypcji nagrobnej na zlecenie siostrzenicy zmarłego, 14 II 2000, 3 III 2000 (2),

‣ korespondencja A. Niewęgłowskiego i Barbara i David Robins, 6 III 2000, 9 III 2000 (2),

1.2. nekrologi Stefana du Chateu z niekreślonej prasy francuskiej („Le Figaro”?), bd. [1999],

1.3. Sprawa spadku (dokumentacja twórczości) po S. du Château:

‣ Korespondencja, nadawcy: Barbara Robinson, David Robinson, 1999; odbiorcy Beata Dering, adwokat w Paryżu, Président de l’Académie d’Architecture, Henri Drevon, A. Niewęgłowski, 1999, 2000,

‣ Upoważnienie notarialne Haliny Białkowskiej z d. du Château zam. w Kanadzie do reprezentowania jej w sprawach spadkowych po S. du Château, VII 1999.

1.4.Fotografie nagrobka

‣ fot. kolorowa nagrobka, z dopiskiem (ręką A. Niewęgłowskiego) wskazującą miejsce gdzie ma być umieszczona inskrypcja nagrobna dla S. du Château, 3 III 2000,

‣ fot. kolorowa nagrobka z wykutą inskrypcją nagrobną dla S. du Château, bd. [2000].

1.5. Tadeusz Borucki, Plac im. Stefana du Château w Hrubieszowie, „Komunikat SARP” nr10/11z 2005, wycinek prasowy, fot. tablicy z nazwą placu i tablicy pamiątkowej na Domu Kultury.

2. Obwoluta „Cyprian Godebski” i Obwoluta „Grób 732 Cyprian Godebski, artykuł w Głosie Katolickim” [nr grobu 732]

‣ 2.1. List A. Niewęgłowskiego do B. [Kłosowicz] ws. napisania listu do redakcji „Głosu Katolickiego” w sprawie grobu C. Godebskiego i uzupełnienia nagrobka C. Godebskiego stelą z napisem w jęz. polskim, 29 X 2006.

‣ 2.2. Ewa Ziółkowska, Z narodowego dziedzictwa. Cypriana Godebskiego związki z Krajem, „Głos Katolicki” nr 37 z 2006, s.1-2 (wycinek prasowy).

‣ 2.3. Fot. kolorowe nagrobka: IV 1993 (1 ujęcie), 9 V 1996 (1 ujęcie), X 1999 (1 ujęcie), 2000 (po restauracji - 2 ujęcia); wyciąg z książki J. Skowronka, Cmentarz polski w Montmorency…

3. Obwoluta „Mickiewicz [nr grobu 871]”

‣ Kosztorys firmy Marbrerie Régis dla TOZ renowacji nagrobka A. Mickiewicza, 15 III 1993.

4. Obwoluta „Tadeusz Makowski [nr grobu 646]”

‣ 4.1. Fot. kolorowe nagrobka, wyk. J. Kurkiewicz, X 2007, 4 ujęcia

‣ 4.2. List prof. Władysławy Jaworskiej z Warszawy do nn ws. kosztorysu odnowienia grobu i nasadzenia kwiatów, 21 I 2008,

‣ odpowiedź A. Niewęgłowskiego przesyłający kosztorys i projekty modernizacji nagrobka J. Kurkiewicza, 30 I 2008; zał. a: projekt nagrobka „Dzieci 1”, bd. [2008?]; zał. b: projekt nagrobka „Dzieci 2”, bd. [2008?]; zał. c: projekt nagrobka „Jaskółki”, bd. [2008?]; zał. d: projekt nagrobka „Portret”, bd. [2008?]; zał. e: „widok stanu obecnego”, fot. czarnobiałe (wydruk) nagrobka, 2 ujęcia, bd. [2008?]; zał. f: J. Kurkiewicz, „Kosztorys na restaurację i konserwację nagrobka ś.p. Tadeusza Makowskiego, nr 646 F IV na starym cmentarzu w Montmorency wraz z propozycjami modernizacji”, 5 I 2008,

‣ 4.3. Kosztorys J. Kurkiewicza restauracji nagrobka

‣ „Kosztorys na restaurację i konserwację nagrobka ś.p. Tadeusza Makowskiego, nr 646 F IV na starym cmentarzu w Montmorency wraz z propozycjami modernizacji”, 5 I 2008; zał.: projekty modernizacji jak w 4.2,

‣ „Kosztorys realizacji projektu modernizacji pomnika nagrobnego ś.p. Tadeusza Makowskiego, nr 646 F IV na starym cmentarzu w Montmorency” 5 III 2008; zał. a: fot. czarnobiała (wydruk) [stan z 2008]; zał. b.: miniatury 4 projektów modernizacji nagrobka, b.d.; zał. c: opis realizacji projektów i ich faz, bd.,

‣ „Aneks do kosztorysów oraz modernizacji (z dnia: 05.01.2008 i 05.03.2008) pomnika nagrobnego nagrobka ś.p. Tadeusza Makowskiego, nr 646 F IV na starym cmentarzu w Montmorency, 13 III 2008,

4.4. Notatka dot. Fundacji „Pro bono Poloniae”, która interesuje się finansowaniem grobu, b.d. [2008].

5. Obwoluta „Dr Józef Babiński 1857+1932 Neurolog, 1997” i „Grób 984 Babiński” [nr grobu 984]

‣ 5.1. Michalak i W. Ambrosius, Znani krewni Józefa Babińskiego, „Neuroskop” nr 10 z 2008, s.139-143 (wycinek z czasopisma), kserokopia,

‣ 5.2. Korespondencja między A. Niewęgłowskim, wiceprezesem TOZ a firmą kamieniarską Marbrerie Régis Pompes Funèbres Générales w Deuil-la-Barre ws. renowacji nagrobka J. Babińskiego, w tym kosztorys prac, V -XI 1997(8),

‣ 5.3. Korespondencja między prof. Henri Petit (Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Clinique Neurologique) a J. Skarbkiem i A. Niewęgłowskim ws. finansowania renowacji nagrobka J. Babińskiego, XI 1997 (4),

‣ 5.4. Pismo A. Niewęgłowskiego do E. Noirot-Borowskiego ws. renowacji nagrobka J. Babińskiego, 9 X [1999?], kserokopia.

‣ 5.5. Pismo B. Kłosowicz, wiceprezesa TOZ do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. udzielenia pomocy finansowej na renowację grobu Józefa Babińskiego i jego rodziny, 20 X 2012 ,

‣ 5.6. „Grób Babińskich, skala 1:20 BK [Barbara Kłosowicz]”, rysunek pomiarowy nagrobka, 3 rzuty, bd. [2012?], org.

6. Obwoluta „Zdzisław Niemirowicz 1928-2000” i „Grób 953 Zdzisław Niemirowicz” [nr grobu 963]

‣ 6.1. Klepsydra Zdzisława Niemirowicza zm.18 II 2000, podpisana przez córkę, druk

‣ nekrolog z nieokreślonej gazety francuskiej podpisany przez Gerhard Haerendel Président du comité mondial pour recherche spatiale COSPAR, bd. [2000],

‣ 6.2. Wspomnienia nn „Zdzisław Niemirowicz, pseudonim ‘Kowalski’, bd., jęz. pol. s.1 i jęz. franc. k.1-3,

‣ 6.3. Ewa Niemirowicz [córka Zdzisława], Curiculum Vitae, bd. [po 2001], k.1-2.

7. Obwoluta „Kniaziewicz Niemcewicz” i „Grób 872 Kniaziewicz-Niemcewicz” [nr grobu 872]

‣ 7.1. koszulka „Kniaziewicz Niemcewicz, Restauracja grobu przez S.G.G.W., 1995-2000”

Życie i twórczość Juliana Ursyn Niemcewicza. Ursynów - moja miłość, katalog wystawy organizowana przez Archiwum PAN i SGGW, b.d. [2002]; w środku bilet wizytowy Anny Żuchowskiej kierownika Biura rektora SGGW i widokówka z listem A. Żuchowskiej do [A. Niewęgłowskiego], bd. [2002]; Rektor SGGW, Burmistrz Gminy Warszawa-Ursynów, Wiceprezes PAN, zaproszenie na wystawę „Julian Ursyn Niemcewicz” w dn. 18 X 2002 w SGGW, druk,

‣ 7.2. Pismo Leszka Talki prezesa THL do J. Skarbka prezesa TOZ popierające w imieniu Rady THL zamiar restauracji nagrobka Kniaziewicza i Niemcewicza, 30 X 1996,

‣ 7.3. Rysunki pomiarowe i projekty modernizacji nagrobka z 1996 r., kalka, kserokopia (wysłane w zał. do zapytania ofertowego do firmy kamieniarskiej Marbrerie Régis Pompes Funèbres Générales, Art Funéraire w Deuil-la-Barre. 6 II 1996),

„Montmorency, Cimetière de Champeaux, Sépulture Kniaziewicz-Niemcewicz, rélevé etat actuel, [skala] 1:20 par A. Nieweglowski arch.”, 3 rzuty, 6 II 1996, kalka,

‣ „Montmorency, Cimetière de Champeaux, Sépulture Kniaziewicz-Niemcewicz, projet de restauration, [skala] 1:20 par A. Nieweglowski arch.”, 3 rzuty, 6 II 1996, kalka,

‣ rysunki projektowe z objaśnieniami, skala 1:10, [wyk. A. Niewęgłowski], b.d., kalka i papier

‣ 7.4. Korespondencja A. Niewęgłowskiego z firmą kamieniarską Marbrerie Régis Pompes Funèbres Générales, Art Funéraire w Deuil-la-Barre w sprawie konserwacji nagrobka, m.in.:

‣ kosztorysy z 9 X 1995, 25 III 1996, 29 VII 1996, 16 X 1996,

‣ faktura z 31 V 1997,

‣ pokwitowanie płatności, 30 IV 1998,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego przesyłające rysunki pomiarowe i projekt renowacji nagrobka, 6 II 1996.

‣ 7.5. Korespondencja z SGGW ws. sfinansowania renowacji nagrobka Niemcewicza i Kniaziewicza

‣ pismo Włodzimierza Klucińskiego, rektora SGGW do A. Niewęgłowskiego wiceprezesa TOZ z podziękowanie za przyjęcie przedstawicieli SGGW w Paryżu, 3 XII 1999; zał.: Zaproszenie rektora SGGW na spotkanie wigilijne w dn. 20 XII 1999,

pismo A. Niewęgłowskiego, wiceprezesa TOZ do Włodzimierza Klucińskiego, rektora SGGW w Warszawie z prośbą o zrefundowanie konserwacji nagrobka, 28 XII 1999,

pismo A. Niewęgłowskiego, wiceprezesa TOZ do Włodzimierza Klucińskiego rektora SGGW w Warszawie z podziękowaniem za przekazane środki na renowację grobu J.U. Niemcewicza, 2 VII 2000 (brudnopis i org.),

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do A. Żuchowskiej, redaktora Pisma „Agricola” SGGW, przesyłające fot. płyty nagrobnej Karola Ursyn-Niemcewicza z cmentarza Montmartre, z prośbą o inf. w sprawie refundacji renowacji nagrobka Niemcewicza i Kniaziewicza, 3 VI 2000,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do E. Noirot-Borowskiego inf. o otrzymaniu z SGGW przekazu pieniężnego, 12 VI 2000, zał.: Pokwitowanie banku PBK SA w Warszawie „Realizacja przelewy za granice”,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do A. [Przewoźnika, sekretarza ROPWiM] inf. o renowacji nagrobka Niemcewicza i Kniaziewicza oraz wykonaniu repliki popiersia ks. A. Czartoryskiego do kolegiaty w Montmorency, 6 IV 2003; zał.: pismo A. Niewęgłowskiego do Tadeusza Boreckiego, rektora SGGW ws. renowacji nagrobka,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do A. Żuchowskiej z podziękowaniem za przesłane publikacje oraz inf. o pracach restauracyjnych na cm. Montmartre i naprawie nagrobka Niemcewicza i Kniaziewicza, 4 XII 2006,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego, prezesa TOZ do Tomasza Boreckiego rektora SGGW w Warszawie z prośbą o zrefundowanie konserwacji nagrobka, 4 III 2008,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Tomasza Wasilewskiego KGRP w Paryżu przesyłające list do rektora SGGW, 13 III 2008,

‣ pismo B. Kłosowicz, wiceprezesa TOZ do Alojzego Szymańskiego, rektora SGGW w Warszawie z podziękowaniem za przekazane środki na renowację grobu J.U. Niemcewicza, 11 XII 2009 (minuta),

‣ 7.6. Jakub Kurkiewicz, „Kosztorys restauracji i konserwacji pomnika nagrobnego Niemcewicza i Kniaziewicza, na starym cmentarzu w Montmorency”, 25 II 2008; zał. „Projekt modernizacji-widok z góry i z boku”, rys. projektowe, z wymiarami,

‣ 7.7. E. Ziółkowska, Śladami Niemcewicza, „Głos Katolicki” nr 8 z 23 II 2003, wycinek prasowy.

8. Obwoluta „Norwid, Dessins et documents”, Obwoluta „Grób C 731 Cyprian Norwid”, Obwoluta „Grób 732 Cyprian Godebski, artykuł w Głosie Katolickim” [nr grobu 731]

8.1. Wymiana steli nagrobnej w 1972 r.,

‣ „Stan obecny 1991” rysunek pomiarowy nagrobka z odpisem inskrypcji,

‣ 2 fot. czarnobiałe steli nagrobnej podpisane „ Stèle brisée le 1 XII 92” i „Stèle antérieure”,

faktura firmy kamieniarskiej Marbrerie Funéraire Roland Régis z Montmorency dla TOZ, 11 VI 1972,

8.2. Rysunki projektowe A. Niewęgłowskiego nowej steli 1993 (koszula „dessins”), kalki i odbitki,

‣ „1er Projet d’une Stèle sépulture C. Norwid, Cimetière de Champeaux, 95 160 Montmorency, Echele 1:10, hauteur 2m 40, mise a jour le 14 mars 93”, kalka i odbitka,

‣ „2e Projet d’une Stèle sépulture C. Norwid, Cimetière de Champeaux, 95 Montmorency, Echele 1:10, hauteur 2m 30” bd. [1993] kalka i odbitka,

‣ „3e Projet d’une Stèle sépulture C. Norwid, Cimetière de Champeaux, 95 160 Montmorency, Echele 1:10, hauteur 2m 30” bd. [1993] kalka i odbitka,

‣ projekt [4] bez opisu, bd. [1993],

‣ „Projet [5] d’une Stèle sépulture C. Norwid, Cimetière de Champeaux, 95 160 Montmorency, Echele 1:10, 10.03.93” kalka i odbitka,

‣ Projekt [6] bez opisu, wys. 1 m 95, bd. [1993],

‣ 8.3. Projekt graficzny inskrypcji, liternictwo i umiejscowienie na steli, oprac. Henryk Włodarczyk, arch. 21 IV 1993, k.1-9,

‣ pismo H. Włodarczyka do J. Skarbka prezesa TOZ ws. proj. tekstu inskrypcji, proj. graficznego i materiału steli, 22 IV 1993,

‣ rysunek z proj. rozmieszczenia inskrypcji na steli, bd.[1993],

‣ proj. graficzny inskrypcji, bd.[1993],

‣ 8.4. Korespondencja z firmami kamieniarskimi w sprawie wykonania steli,

‣ 8.4.1. J. Skarbek wykaz firm kamieniarskich, do których należy skierować zapytanie ofertowe, bd. [1993],

‣ 8.4.2. Korespondencja z firmą kamieniarską Marberie Funéraire Roland Régis w Montmorency, 22 II 1993,

‣ 8.4.3. Korespondencja z firmą kamieniarską Marbrerie Régis Pompes Funébres Générales Art. Funéraire w Deui-la-Barre, 22 II 1993-2 IV 1993 (11),

‣ m.in. zamówienie na wykonanie steli, 2 IV 1993; faktura z 15 IV 1993,

‣ 8.4.4. Korespondencja z firmą kamieniarską Marbrerie Oliviera w Eoubonne, 22 II 1993-5 III 1993 (2),

‣ 8.4.5. Korespondencja z firmą kamieniarską Marberie Funéraire Guerin Bruy w Daumont, 5-10 III 1993 (2),

‣ 8.5. Ekshumacja z grobu Norwida w 1999,

‣ pismo Emmanuel Noirot-Borowskiego do prezesa THL ws. „projet d’exhumation de corps C 731 Cimetière de Montmorency”, bd. [1999?], org. i brudnopis,

‣ pismo A. Montsarrat l’Adjoint Délégué Le Maire du ville de Montmorency do Leszka Talki, prezesa THL w sprawie ekshumacji z grobu no C 731, 9 XI 1999,

‣ „Autorisation d’Exumation”, podp. L. Talko, E. Noirot-Borowski, bd. [1999],

8.6. Przeniesienie ziemi z grobu Norwida do Polski, 2001

‣ list Jacka Kopcińskiego doradcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do E. [Noirot] Borowskiego, prezesa TOZ ws. sprowadzenia do Polski urny z ziemią z grobu C. Norwida, na blankiecie Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, 27 IV 2001,

‣ list Emmanuel Noirot-Borowskiego do „Administareurs” TOZ ws. „demande de transfert de terre de la tombe Norwid en Pologne”, 15 V 2001,

‣ odpowiedź B. Kłosowicz na list E. Noirot-Borowskiego z 15 V 2001, 15 V 2001, brudnopis

‣ pismo E. Noirot-Borowskiego do J. Skarbka ws. pisma Instytutu Dziedzictwa Narodowego, w zał. przesyłając kopię listu do prezesa TLH, V 2001,

‣ 8.7. [A. Niewęgłowski], „Opis koncepcji projektu” stworzenia w Zakładzie św. Kazimierza Izby Pamięci C. Norwida, bd. [2011?], k.1-3, rkps, brudnopis, kserokopia [czystopis jako makulatura w pudle „Montmorency 2”, obwoluta „Grób 1552, Włodzimierz Kaczorowski”],

8.8. Korespondencja dot. grobu Norwida

‣ list J. Skarbka, prezesa TOZ ws. opinii na temat stanu nagrobka, 6 XII 1992

‣ listy J. Skarbka do NN w przesyłający dokumentację dot. steli na nagrobku z 1972 i ws. wyboru architektów którzy przyg. proj. nowej steli, 13 XII 1992

‣ 8.9. Materiały różne

‣ „Fiche d’identification” kamienia Euville, XII 1989,

‣ Zaproszenie Serge Blisko Député de Paris, Maire du 13e arrodissement na „L’inaiguration du Jardin ‘Cyprian Kamil Norwid’ na 4 III 2006, druk,

8.10 Artykuł w „Głosie Katolickim”

List A. Niewęgłowskiego do B.[Kłosowicz] ws. napisania listu do redakcji „Głosu Katolickiego” w sprawie grobu C. Godebskiego i uzupełnienia nagrobka C. Godebskiego stelą z napisem w jęz. polskim, 29 X 2006,

‣ Ewa Ziółkowska, Z narodowego dziedzictwa. Cypriana Godebskiego związki z Krajem, „Głos Katolicki” nr 37 z 2006, s.1-2 (wycinek prasowy).

9. Obwoluta „Krzyż Solidarności”

‣ 9.1. Dokumentacja dot. Krzyża Solidarności na placu Inwalidów w Paryżu i jego przeniesienia do Montmorency nadesłana do Biblioteki Polskiej w Paryżu:

‣ pismo W. Zahorskiego (zastępcy Dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu) do A. Niewęgłowskiego, wiceprezesa TOZ przesyłającej otrzymaną dokumentację dot. sprawy, 3 II 1997, zał. a: pismo Ewy Młodeckiej z Ambasady RP w Paryżu przesyłające pismo z merostwa m. Paryża do S. Mellera ambasadora RP w Paryżu, zał.: pismo Marie-Laure Denis, Le Directeur adjoint du Cabinet du Maire de Paris do S. Mellera ambasadora RP w Paryżu ws. tablicy ufundowanej przez m. Paryż w miejsce krzyża, 6 XI 1996; zał. b: pismo S. Melera do L. Talki ws. daty odsłonięcia tablicy na pl. Inwalidów i konieczności pilnego przeniesienia Krzyża Solidarności na cm. w Montmorency, 11 XII 1996,

‣ „Ville de Paris, Direction des Affaires Culturelles, Bureau des Monuments….François-Charles Guerre Architecte-Voyer, Monument aux Résistants de Solidarnosc, Esplanade des Invalides, 75007 Paris, Remplacemnet”, bd. [IX 1996], projekt architektoniczno techniczny położenia tablicy na pl. Inwalidów, wraz z proj. inskrypcji, k.1-6,

‣ pismo J. Skarbka prezesa TOZ i Leszka Talki prezesa THL do François Longchabon, mera Montmorency w sprawie przeniesienia Krzyża Solidarności na cm. w Montmorency, 12 III 1993,

‣ 9.2. Sprawa techniczna przeniesienia Krzyża Solidarności i umieszczenia go na ścianie memoratywnej

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do firmy kamieniarskiej Pompes Funèbres Générales w Deuil-la Barre, z pytaniem ofertowym dot. kosztów przeniesienia krzyża, 12 V 1997,

‣ „Installation de la Croix et 3 plaques commémoratives ‘Solidarniosc’, vieux Cimetière de Champeaux, [skala] 1:20, [wyk. A. Niewęgłowski], projekt umieszczenia krzyża na ścianie memoratywnej, 12 V 1997, także odbitki na papierze i odręczny szkic sytuacyjny,

9.3. Korespondencja S. Mellera Ambasadora RP z THL i Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji

‣ pismo S. Mellera do E. Noirot-Borowskiego w sprawie ogrodzenia płyty na placu Inwalidów,

‣ pismo S. Mellera do E. Noirot-Borowskiego, w sprawie pomocy w sfinansowaniu ogrodzenia tablicy memoratywnej poświęconej Solidarności, 5 IX 1997,

‣ odpowiedź E. Noirot-Borowskiego na list wyżej, 26 IX 1997,

‣ pismo H. Włodarczyka, prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji do S. Mellera ws. tablicy memoratywnej, 10 IX 1997,

9.4. Publikacje dot. przenosin Krzyża Solidarności

Bogdan Dobosz, O co chodzi z tym krzyżem, „Nowy tygodnik. Pismo Polaków we Francji” z nr 1, z 5 V 1997, s.1 i 8,

‣ List do Redakcji Jean Skarbek prezes TOZ i A. Niewęgłowski w związku z art. B. Dobosza, „Nowy tygodnik. Pismo Polaków we Francji” z nr 3, z 1997, s. 6, (wycinek prasowy, kserokopia) także proj. listu, maszps, 16 V 1997,

‣ 9.5 List Krystyny Twardowskiej z Saint-Germain-en-Laye do Konsula RP w Paryżu z wierszem „Jest mi wstyd”, 22 IX 2001.

10. Obwoluta „Collegiale [Saint Martin w Montmorency] Pr.[ince] Czartoryski”

‣ 10.1. Towarzystwo Historyczne Montmorency, Biuro Turystyki Montmorency, Kolegiata świętego Marcina, folder informacyjny z planem kościoła, bd.s.1-4; toż w jęz. angielskim i niemieckim,

‣ 10.2. Korespondencja ws. odtworzenia skradzionego popiersia ks. Adama Czartoryskiego

‣ list A. Niewęgłowskiego, do Antoniego Wilkoszewskiego w Polonezköy (Turcja) w sprawie pomocy finansowej w odtworzenie skradzionego popiersia na podstawie repliki ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, bd.; zał.: reprodukcja tablicy z popiersiem z nieokreślonego wyd. (kserokopia),

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do T. Wasilewskiego KGRP w Paryżu przesyłające rachunek za odlew popiersia, 30 X 2007, brak zał.,

‣ 10.3. Biogram Klemensa Boryczewskiego autora popiersia ze Słownik Artystów Polskich i Obcych w Polsce działających, t. 1, Wrocław 1971.

11. Koperta „ Plaque Commémorative Valentin Czubalski”

‣ 11.1. Korespondencja w sprawie umieszczenia na murze memoratywnym cmentarza w Montmorency tablicy pamiątkowej poświęconej Sophie Valentin-Czubalskiej zamordowanej w obozie w koncentracyjnym i jej bratu Jean-Victor Czubalski zamordowanemu w ZSRR ofiarom II wojny światowej

list Ewy Valentin-Stączek z Suresnes do A. Niewęgłowskiego, prezesa TOZ, przesyłający kopie listu skierowanego do mera Montmorency w sprawie umieszczenia tablicy, 12 III 2001; zał. pismo Ewy Valentin-Stączek do mera Montmorency, 12 III 2001,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do mera Montmorency popierające prośbę E. Valentin-Stączek, 19 III 2001; zał.: list E. Valentin-Stączek do mera Montmorency, 12 III 2001, także brudnopis przyg. przez J. Skarbka,

‣ list E. Valentin-Stączek do A. Niewęgłowskiego z podziękowanie za wysłanie pisma z rekomendacją do mera Montmorency, 21 III 2001,

‣ pismo P. Montsarrat, l’Adjont Délégué du Maire de ville de Montmorency do A. Niewęgłowskiego inf., że nie ma zgody na umieszczanie tablic indywidualnych natomiast może być umieszczona tablica poświęcona Villardczykom, 24 IV 2001,

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do E. Valentin-Stączek przesyłające pismo merostwa z 24 IV 2001 zawierające odmowę umieszczenia tablicy, 2 V 2001.

12. Obwoluta „2009, Autorisations de la Mairie”

‣ Pismo A. Niewęgłowskiego, prezesa TOZ do Eveline Régent, Service de l’Etat Civil de la Ville de Montmorency z prośbą o zezwolenie na renowację grobów rodziny A. Mickiewicza (nr 871), gen. Kniaziewicza [i Niemcewicza] (nr 872) oraz rodziny Stodołkiewicz (nr 730), 19 X 2009, na piśmie dopisana zgoda merostwa

13. Obwoluta „Devis 2007” (kosztorysy renowacji grobów: 888-890, 872, 951, 952,894, 893, 892, 870, 731, 732, 733, 734)

‣ 13.1. Kosztorys firmy kamieniarskiej P.F. et Marbrerie Régis z Deuil na renowację grobów w Montmorency oraz ekshumację J. Pankiewicza z cm. Bagneux do Montmorency:

‣ grobu THL (nr 888-890), 19 VII 2007,

‣ groby: Niemcewicz (nr 872), Brzostowski (nr 952), Białopiotrowicz (nr 951), Giedroyc (nr 894), Giedroyc (nr 893), Wielogłowska (nr 892), Giedroyc (nr 870), Norwid (731), Godebski (nr 732), Zalescy (br 733), Ostawski [s] (nr 734), 17 VII 2007,

‣ ekshumacja J. Pankiewicza i jego żony Wandy z cm. Bagneux na cm. w Montmorency, 17 VII 2007.

14. Obwoluta „Mirko”

‣ pismo A. Niewęgłowskiego do Evelline Régnat Service de l’Etat Civil de la Ville de Montmorency w sprawie zezwolenia na umycie 12 grobów, które wykona Mirko Bielosevicz, z dopisaną autoryzacją z dn. 25 VI 2008, 3 VI 2008,

‣ kosztorys firmy STO Enterprise Générale de bâtiment dla TOZ na umycie 49 grobów wykazanych wg nr konc., 27 V 2007.

15. Obwoluta „Kurkiewicz Montmorency”, [kosztorysy z zakresem prac J. Kurkiewicza artysty grafika, konserwatora zabytków z Tarnowa dot. restauracji nagrobków]

‣ 15.1. Kosztorysy zaakceptowane

J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Zaleskiej”, 15 VI 2007, oraz kopia,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja części poziomej nagrobka Norwida”, 15 VI 2007, oraz kopia,

‣ J. Kurkiewicz „Kosztorys na restaurację i konserwację nagrobka rodziny Chwalibóg i Godebskich, nr C 732 na starym cmentarzu w Montmorency”, 25 II 2008 oraz toż inny wariant z fot. z 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Białopiotrowicza”, 15 VI 2007 oraz toż inny wariant z fot.,

‣ [J. Kurkiewicz] „Stan obecny- widok z przodu” nagrobków: Zaleski, Godebski, Norwid i „planowane podwyższenie- widok z przodu” nagrobków Zaleski, Godebski, Norwid, rysunki techniczne, bd. [2007?],

‣ J. Kurkiewicz dla ATZ, „Annexe au devis du 26 novembre 2007 (restauration des tombes no C731/2, c733/1 et B 951.3), 5 XII 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Stodołkiewiczów (730)”, 15 VI 2007,

J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Borowskiej (729)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Kosztorys na restaurację i konserwację nagrobka rodziny Mickiewiczów na starym cmentarzu w Montmorency”, 25 II 2008 oraz inny wariant z fot. 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Ostawskiego [s] (724)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja pomnika nagrobnego Brzostowskiego (925)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Wielogłowskiej (892)”, 15 VI 2007,

‣ „Plan starego cmentarza w Montmorency (1946 r.)”, kserokopia z książki J. Skowronka, Cmentarz polski w Montmorency…, z pozaznaczanym odręcznie grobami do konserwacji,

‣ 15.2. Korespondencja TOZ z Merostwem Montmorency w sprawie zezwoleń na konserwację grobów - pismo ws. konserwacji grobów: Norwid, Zaleska, Białopiotrowicz, 23 XI 2007 -„Demande de Traveaux” na groby Norwid, Zaleska i Białopiotrowicz dla J. Kurkiewicza, 23 XI 2007,

‣ pismo uzupełniające ws. grobów Norwid, Zaleska, Białopiotrowicz, 7 III 2008, z dopiskiem merostwa stwierdzającym autoryzację,

‣ 15.3. Kosztorysy niezaakceptowane z dopiskiem A. Niewęgłowskiego „exécuté par l’école de Kielce septembre 2007”,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Romualda Gierdoyc (870)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Kunegundy Gierdoyc (893)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Kaoliny Gierdoyc (894)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Jurjewiczów (737)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Sowińskiego (738)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz „Restauracja i konserwacja nagrobka Oleszczyńskiego (739)”, 15 VI 2007,

15.4. Kosztorysy J. Kurkiewicza przekreślone z dopiskiem „pm”

‣ J. Kurkiewicz, „Restauracja i konserwacja nagrobka Kniaziewicza (872)”, 15 VI 2007,

‣ J. Kurkiewicz, „Restauracja i konserwacja nagrobka Niemcewicz (872)”, 15 VI 2007,

‣ 15.5. Umowa o dzieło PAU z J. Kurkiewiczem na opracowanie graficzne, wykucie i wykończenie napisu na tablicy osób zasłużonych dla Biblioteki Polskiej w Paryżu, 5 XI 2007, kopia.

ATOZ 16. Cmentarz w Montmorency (Les Champeaux) część 2.

1979-2012

1. Obwoluta „Nowa lista” [materiały do nowego planu grobów polskich na cm. w Montmorency]

‣ Wykaz pochowanych na cm. w Montmorency w układzie alfabetycznym, kserokopia z materiałów do planu grobów polskich z T. 1, k.1-13 b.d. [po 1979],

‣ „Ville de Montmorency, Cimetière Champeaux, Demande” inf. o konc. no 800 wykupionej przez Ludwika Bystrzonowskiego w 1873 r., bd., k.1,

‣ „Liste de tombeaux polonais au Cimetière de Montmorency. Numeros des tombes d’après le plan du Cimetière”, 2 VII 2012, na papierze TOZ,

‣ Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région, „Rapport sur la liste des Polonais inhumés au Cimetière de Montmorency et les plans de leurs tombes”, 7 VI 2011; zał. a: „Tombes polonaises du Cimetière de Montmorency” plan cmentarza[oprac.] J-Ch.L., druk, b.d.; zał. b: „Tombes polonaises au Cimetière de Montmorency”, wykaz pochowanych w układzie alfabetycznym, s.1-12, b.d.; zał. c: „Signalisation des tombes de liste sur les plans du poche”, b.d.; zał. d: „Tombes polonais par section”, wykaz nazwisk z poprawkami odręcznymi sporządzony zapewne na podstawie Les Polonais…, bd., s.1-12

‣ „Lista polskich grobów na cmentarzu w Montmorency. Stan na styczeń 2009” oprac. TOZ, wydruk z naniesionymi notatkami przez A. Biernata i S. Górzyńskiego w 2012, i odręcznymi uzupełnieniami B. Kłosowicz, bd. [po 2012], k.1-20,

„Plan starego cmentarza w Montmorency (1946 r.)”, kserokopia z książki J. Skowronka, Cmentarz polski w Montmorency…

2. Obwoluta „Opis stanu grobów”

‣ „Groby polskie, dla [A.] Przewoźnika” sekretarza ROPWiM, b.d., opis wybranych grobów na cm. w Montmorency wyk. przez A. Niewęgłowskiego, zawiera m.in. inf. o wymiarze, materiale oraz opisie stanu, k. 1-17.

3. Obwoluta „ Odpisy inskrypcji 1993”

‣ „Lista grobów polskich, które zostały uznane jako pochówki opuszczone na mocy art. L36 117 Kodeksu Gmin i których stwierdzenie porzucenia zostanie spisane 23 VI 1993 …na miejscu przez urząd gminy Montmorency”, oprac. przez Jerzego Tomasika, bd. [przed VI 1993], k. 1-6,

‣ list J. Tomasika do B. Kłosowicz przesyłający opracowanie, 18 VI 1993.

4. Obwoluta „Photos Andrzeja Niewęgłowskiego]”

Fotografie kolorowe nagrobków:

‣ A. Mickiewicza cm. w Montmorency, 1998, 4 ujęcia,

‣ L. Mierosławskiego, cm. Montparnasse, bd., 3 ujęcia,

‣ Famille Grabowski, cm. Montparnasse ?, bd., 2 ujęcia,

‣ Famille Nieweglowski, cm.?, bd., 1 ujęcie.

Koperta:

„Pomnik Hilarego Matuszewicza w La Certosa w Bolonii”, bd., 3 ujęcia

Koszulka:

C. Norwida na cm. w Montmorency, 1997, 4 ujęcia; 9 XI 1999 (otwarcie grobu), 4 ujęcia.

5. Obwoluta „Ginet Piłsudski Bronisław” [nr grobu 104]

‣ Kosztorys firmy kamieniarskiej Marbrerie Régis z Montmorency renowacji nagrobkam 15 III 1993,

6. Obwoluta „Grób 142. Strzembosz Alojzy”

‣ wyciąg z książki J. Skowronka Cmentarz polski w Montmorency…, kserokopia.

7. Obwoluta „Grób 165. Łuczyński Karol [s] [wł. Mieczysław Jan]”

‣ fot. kolorowa nagrobka, 2 ujęcia, 1993,

‣ kosztorys firmy kamieniarskiej Régis z Montmorency na naprawę nagrobka, 15 III 1993,

‣ rachunek za naprawę nagrobka Łuczyńskiego (E-167) Piłsudskiego (E-104), 8 V 1995,

‣ wyciąg z książki J. Skowronka, Cmentarz polski w Montmorency…, kserokopia.

8. Obwoluta „Grób 652. Szawklis Antoni”

‣ fot. kolorowa nagrobka, 1996

‣ wyciąg z książki J. Skowronka, Cmentarz polskiw Montmorency…, kerokopia.

9. Obwoluta „Grób 664. Grób Strzeckiego”

‣ korespondencja B. Kłosowicz, prezesa TOZ z Evelyne Régent Service d’Etat Civil de la Ville de Montmorency w sprawie autoryzacji prac na grobach Wincentego Strzeckiego i Stanisława Kwiecińskiego, VII 2013,

‣ umowa między Ambasadą RP w Paryżu a TOZ na sfinansowanie renowacji nagrobka Wincentego Edmunda Strzeckiego, 23 VII 2013,

‣ umowa między TOZ a Andrzejem Krawczykiem-Demczukiem z Podgórzyna na przeprowadzenie renowacji nagrobka W. Strzeckiego, 24 VII 2013,

‣ oświadczenie A. Krawczyka-Demczuka o otrzymaniu od TOZ zaliczki, 24 VII 2013,

‣ faktura firmy „Konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych, Andrzej Krawczyk-Demczuk” z Podgórzyna za renowację nagrobka W. Strzeckiego, 15 X 2015,