Polskie Towarzystwo Heraldyczne
00-272 Warszawa
Plac Zamkowy 4

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu

Archiwum Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

1979 - 2011
Nr zbioru/zespołu
48_2003-PTHer_001
I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu


Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Towarzystwo towarzystwo naukowe założone w 1987 roku w Warszawie. PTHer stawia sobie za cel rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej. Ponadto obszar zainteresowań członków obejmuje również inne nauki pozostające w związku z heraldyką (np. genealogia). Organizacja współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz archiwami i muzeami w kraju i za granicą.

II Dzieje zbioru/zespołu


Archiwalia gromadzone przez Polskie Towarzystwo Historyczne, potem przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne do roku 2014 przebywały w siedzibie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego pod adresem Rynek Starego Miasta 29/31 00-272 Warszawa. W 2014 roku zostały przewiezione do Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie zbiór przepakowano w nowe pudła i teczki kwasoodporne. Archiwum Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wzbogaciło zbiory Gabinetu Genealogiczno Heraldycznego Zamku Królewskiego w Warszawie jako depozyt.

III Charakterystyka archiwalna zbioru/zespołu


Nazwa: Archiwum Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Granice chronologiczne: Polska, Wielka Brytania, Francja, Rosja
Granice terytorialne: Polska, Wielka Brytania, Francja , Rosja, Litwa, Ukraina
Rozmiar: Jednostki archiwalne: 399,00 Metry bieżące: 0,00 Megabajty: 0,00

IV Zawartość zbioru/zespołu


Dokumenty genealogiczno - heraldyczne, korespondencja, monografie, kwerendy, notatki genealogiczne, kopie oryginalnych dokumentów

1


Korespondencja dr Kuczyńskiego z Madame Georges Boudart Kaniewski
48_2003-PTHer_001_001
1979-01-25 - 1979-07-31
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Kaniewskich

2


Korespondencja International Academy of Heraldry z panią Joan Repice
48_2003-PTHer_001_002
1979-06-17 - 1980-01-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Czechowskich

3


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Camille Lassus
48_2003-PTHer_001_004
1979-09-13 - 1980-01-18
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Balawajderów

4


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Markiem Kasubowskim
48_2003-PTHer_001_003
1978-10-16 - 1979-03-13
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzina Kaszubowskich (Kasubowskich)

5


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Dorothy Batton
48_2003-PTHer_001_005
1979-01-06 - 1979-10-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Miśtów, rodziną Radzimowskich

6


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z państwem Groc
48_2003-PTHer_001_006
1978-08-30 - 1980-11-13
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Patryniaków i Antonim Miłoszewskim

7


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Agnieszka Kowalewską dotycząca rodziny Przyłubskich.
48_2003-PTHer_001_007
1978-08-21 - 1979-03-17
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Przyłubskich.

8


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem J. Murphym
48_2003-PTHer_001_008
1980-08-05 - 1980-12-20
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Janem Lewandowskim

9


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Zdenkiem G. Alexym
48_2003-PTHer_001_009
1980-09-21 - 1980-10-10
Korespondencja zawiera informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Wierzbowskich

10


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z M. Gastonem Durieuxem
48_2003-PTHer_001_010
1980-07-02 - 1980-08-15
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bull

11


List Karola Szerląga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_011
2016-08-03
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wojtyłłów

12


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Edwardem Otrembą
48_2003-PTHer_001_012
1978-11-21 - 1979-05-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związne z rodziną Otrębów

13


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Polheberem
48_2003-PTHer_001_013
1979-04-24
Korespondencja zawiera informacje o Józefie Polherberze poległym pod Monte Cassino

14


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Wertepną
48_2003-PTHer_001_014
1978-06-27 - 1979-03-16
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wertepna

15


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jerzym Plewako
48_2003-PTHer_001_015
1979-02-21 - 1979-03-02


16


List Stana Tabaki i Joelle Dufresnay do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_016
1980-08-18


17


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Józefem Dresselem
48_2003-PTHer_001_017
1980-07-07 - 1985-06-02


18


Korespondencja dr Stefan Krzysztofa Kuczyńskiego z Jeanem-Lucem Grześkowiakiem
48_2003-PTHer_001_018
1981-02-28 - 1981-07-17
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Grześkowiaków

19


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Donną Weeks
48_2003-PTHer_001_019
1981-07-16 - 1982-03-05
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Koczotów

20


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Serge Krzywkowskim
48_2003-PTHer_001_020
1980-01-30 - 1981-10-23
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Krzywkowskich

21


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z D. Ferreolem
48_2003-PTHer_001_021
1982-11-04
Korespondencja zawiera informacje związane z Dwojrą Goldfam

22


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Karolem Orłowskim
48_2003-PTHer_001_022
1982-09-10 - 1982-10-24
Korespondencja traktuje o potrzebie wydania herbarza ogólnopolskiego

23


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Louisem Muhlemannem
48_2003-PTHer_001_023
1982-08-30 - 2016-10-12
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Rywalskich i rodziną Sztachelskich

24


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claire Farin
48_2003-PTHer_001_024
1981-03-03 - 1981-10-19
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Jankowskim

25


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Sheilą Antczak
48_2003-PTHer_001_025
1981-10-05 - 1981-10-28
Korespondencja dotyczy drzewa genealogicznego rodziny Sheili Antczak

26


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanem Tabaką
48_2003-PTHer_001_026
1981-10-05 - 1982-05-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne na temat rodziny Tabaków, Ziętków, Nowaczyków

27


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lynn Kuśnierz
48_2003-PTHer_001_027
1981-12-05 - 1982-01-29
Informacje związane z nazwiskiem Kuśnierz i jego pochodzeniem

28


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z dr Hennsem Jager-Sunstenau
48_2003-PTHer_001_028
1981-07-20 - 1981-08-25


29


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Blaze Lipowskim
48_2003-PTHer_001_029
1981-12-05 - 1981-07-14
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Lipowskich

30


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Guyem Eynardem
48_2003-PTHer_001_030
1981-08-19 - 2016-09-02
Korespondencja zawiera informacje na temat nazwiska Wiśniewski

31


List Jeana-Louisa Barzyka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_031
1981-07-17


32


List Charlesa Herse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_032
2016-08-07
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzina Herse i rodziną Moszkowitz vel Mochkowitz

33


List Janusza Jankowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodu Zarębów i rodziny Sierzputomskich
48_2003-PTHer_001_033
1985-12-02
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne na temat rodziny Zaręb ów i rodziny Sierzputomskich

34


List M. Sturdży do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Korjatowiczów, rodziny Ostrogskich, rodziny Holszańskich, rodziny Muszała, rodziny Bohołnowicz
48_2003-PTHer_001_034
1985-05-07
Korespondencja dotyczy rodziny Korjatowiczów, rodziny Ostrogskich, rodziny Holszańskich, rodziny Muszała, rodziny Bohołnowicz

35


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Matthiasem Fiebigerem dotycząca rodziny Fiebigerów
48_2003-PTHer_001_035
1984-07-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Fiebigerów

36


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Leokadią Paliwoda i Zygmuntem Paliwoda
48_2003-PTHer_001_036
1982-10-26 - 1984-02-15
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne i dokumenty związane z rodziną Paliwodów.

37


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Belloteau dotycząca rodzin Kempów, Smardzów i Żarnowskich
48_2003-PTHer_001_037
1980-09-29 - 1984-06-26
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodzin: Kempów, Smardzów i Żarnowskich

38


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z prof. Hannsem Jager-Sunstenau
48_2003-PTHer_001_038
1983-09-28 - 1984-01-10
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Bisagą

39


List Andreasa Janikowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_039
1979-05-20
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Janikowskich

40


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Devred
48_2003-PTHer_001_040
1982-06-10 - 1984-01-30
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzinami Roszcków i Odorowskich

41


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrykiem Dalmatą
48_2003-PTHer_001_041
1983-04-18 - 1983-05-12


42


List Zdenka Alexy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_042
1983-05-31


43


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Diane D. Daly
48_2003-PTHer_001_043
1982-06-18 - 1983-10-01
Korespondencja zawiera informacje dotyczące rodziny Kołdras z Nowego Sącza

44


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Tadeuszem Dudą
48_2003-PTHer_001_044
1982-07-15 - 1982-11-04
Korespondencja o charakterze prywatnym

45


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bernardemdem Janeckim
48_2003-PTHer_001_045
1982-08-25 - 1982-10-07
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Józefa Janeckiego i Anny Skowrońskiej oraz Tomasza Gątarka i Małgorzaty Górskiej

46


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anne Piasecką
48_2003-PTHer_001_046
1981-09-06 - 1981-09-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Piaseckim

47


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Philippem Rudewiczem
48_2003-PTHer_001_047
1982-06-16 - 1983-01-17
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Rudewiczów.

48


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Franciszkiem Dąmbskim
48_2003-PTHer_001_048
1982-09-22 - 1982-10-24
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Dąmbskich z Lubrańca h. Godziemba

49


Korespondencja dr. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Andrzejem M. Garlickim
48_2003-PTHer_001_049
1982-11-03 - 1983-01-31
Korespondencja dotyczy gałęzi rodziny Garlickich pochodzącej z Małopolski Wschodniej

50


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Walerianem Konwińskim i Clementem A. Kowińskim
48_2003-PTHer_001_050
1981-11-06 - 1982-12-14
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Konwińskich

51


List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Zbigniewa Piskozuba
48_2003-PTHer_001_051
1983-06-20
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Piskozubów

52


List Bernadete Oxren do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_052
1985-03-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Bolesławem Orchowskim i Andrzejem Przybyłą

53


List Madame Remy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_053
1981-09-15
Korespondencja dotyczy Lucien Condamine

54


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Benoit Mezinem
48_2003-PTHer_001_054
1983-08-09 - 1985-04-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Aleksandra Pągowskiego

55


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Steffane Torrellim dotycząca rodziny Bywalskich
48_2003-PTHer_001_055
1981-02-03 - 1986-12-11
Korespondencja zawiera informacje o rodzinie Bywalskich (pochodzenia żydowskiego), rodzinie Ernerów (pochodzenia żydowskiego), rodzinie Gilbert (pochodzenia żydowskiego)

56


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Genealogists
48_2003-PTHer_001_056
1979-02-26 - 1982-04-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Władysławem Malikiem i rodziną Malik

57


List Pameli Drymala do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_057
1983-02-10
List zawiera informacje genealogiczne dotyczące Michała Drzymały

58


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Oscarem Padro
48_2003-PTHer_001_058
1982-10-14 - 1983-08-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Schor i rodziny Zwerdling

59


List Adolfa Karlovskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_059
1983-10-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczno-heraldyczne dotyczące rodziny Kalliga

60


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Jerzym Lasockim
48_2003-PTHer_001_060
1983-07-06 - 1983-12-28


61


List Wilfreda A. Kuenera do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_061
1983-08-09
List dotyczy badań genealogicznych nad rodziną Kuener (Kuner)

62


List Oliviera Herouta do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_062
1983-08-18


63


List Phyllisa Tebo do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_063
1983-09-12
List dotyczy rodziny Teodora Cwalińskiego

64


List Jeana-Jacquesa Spingrana do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_064
1983-08-20


65


List Davida Zayonce do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_065
1983-04-28
List dotyczy rodziny Zayonce

66


List Andrzeja Dolińskiego do dr Stefana Kuczyńskiego dotyczący dokumentów z archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa
48_2003-PTHer_001_066
1983-10-01
Korespondencja zawiera informacje o archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa i fotografie dokumentów.

67


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Użarowskim
48_2003-PTHer_001_067
1981-09-28 - 1984-10-26
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczący rodziny Ożarowskich

68


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jamesem D. Johnstonem
48_2003-PTHer_001_068
1981-03-16 - 1984-06-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z generał-majorem Johnem Johnston (1665-1715)

69


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michelem Blasem
48_2003-PTHer_001_069
1983-05-12 - 1987-03-06
Korespondencja zawiera informacje i dokumentu genealogiczne związane z rodzinami Wojtasików, Żureckich, Pabisiaków

70


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lydie Corbani
48_2003-PTHer_001_070
1983-02-05 - 1984-12-12
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Tomaszem Koluśniewskim i Wiktorią Bartkowiak

71


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claude Grunbergiem
48_2003-PTHer_001_071
1983-11-18 - 1986-04-03
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Issakiem Grunbergiem

72


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim
48_2003-PTHer_001_072
1982-08-13 - 1985-05-07
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Pawłem Strzeleckim

73


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve Padovani
48_2003-PTHer_001_073
1984-01-04 - 1984-02-24
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Basset

74


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Juliusem von Gostomskim
48_2003-PTHer_001_074
1982-09-07 - 1984-06-12


75


List Iwony Świętochowskiej do dr Stefa Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_075
1984-05-09
Korespondencja zawiera informacje dotyczące rodziny Świętochowskich

76


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Peterem J. Piazzą dotyczącą nazwiska Mroziński
48_2003-PTHer_001_076
1985-07-04 - 1986-04-05
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Mrozińskich

77


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wandą N. Jackson dotycząca nazwiska Soczyński
48_2003-PTHer_001_077
1984-09-07 - 1985-01-20


78


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Katią Bieńkowski
48_2003-PTHer_001_078
1987-04-12


79


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Patrickiem Werstink dotycząca Piotra Liberdy i Marianny Wiśniewskiej
48_2003-PTHer_001_079
1986-05-07 - 1987-02-24
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Piotrem Liberda i Marianną Wiśniewską

80


Teczka Genealogiczna zawierająca informacje związane z Jakubem Murray
48_2003-PTHer_001_080
Nieznane
Teczka zawiera informacje związane z Jakubem Murray

81


Korespondencja Domu Handlowego Nauki sp. z o.o. PAN z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodzin Olszańskich, Krzysztofowiczów i Wiśniewskich
48_2003-PTHer_001_081
1986-02-18 - 1986-05-28
Korespondencja, fotografie wywodu Olszańskich

82


Korespondencja Gillesa Uhl dotycząca rodziny Hełko
48_2003-PTHer_001_082
1806 - 1943
Informacje genealogiczne dotyczące rodziny Hełko

83


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z P. Hacart dotycząca Pauliny Bonnaire Fabińskiej
48_2003-PTHer_001_083
1986-10-03 - 1987-03-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Pauliny Bonnaire (zd Fabińskiej)

84


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Family Roots Incorporated dotycząca współpracy w badaniach genealogicznych
48_2003-PTHer_001_084
1986-08-14 - 1986-10-05
Korespondencja dotycząca współpracy w zakresie badań genealogicznych

85


Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Jorge Iwaszkiewiczem dotycząca Iwaszkiewiczów herbu Gozdawa
48_2003-PTHer_001_085
1986-04-06 - 1986-07-29
Korespondencja dotycząca rodziny Iwaszkiewiczów herbu Gozdawa

86


Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z prof. Werneren von Wyszecki zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich
48_2003-PTHer_001_086
1986-07-10 - 1986-08-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich

87


Korespondencja J.P. Warcholaka Z Andre Kuźmiczem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Warcholaków
48_2003-PTHer_001_087
1986-01-03 - 1986-01-23
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Warcholaków

88


Listy Patricka Franchaisse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierające informacje genealogiczne dotyczące nazwisk Kusmierek vel Kuśmierk, Drobina, Kolcrak, Krawczyński
48_2003-PTHer_001_088
1986-04-04
Korespondencja zawier informacje związane z nazwiskami Kusmierek vel Kuśmierk, Drobina, Kolcrak, Krawczyński

89


Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Marguerite Halidas zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacobem Lowitzem (Leokowitzem)
48_2003-PTHer_001_089
1985-11-12 - 1986-06-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Jacobem Lowitzem (Leokowitzem)

90


List Christiane Dandoit do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Andrzejem Jakubnickim
48_2003-PTHer_001_090
1986-02-14
List zawiera infromacje genealogiczne związane z Andrzejem Jakubnickim

91


List Rene Toma do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_091
1985-11-27
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Toma

92


Listy Andrzeja Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_092
1983-03-11 - 1983-09-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Garlickich

93


List Wernera Kittela do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_093
1986-01-18
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel i rodziną Wolińskich

94


Listy Simone Jankowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_094
1985-12-13 - 1986-03-26
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczący rodziny Jankowskich i Józefy Fikus

95


Varia
48_2003-PTHer_001_095
1987 - 1988
Różne listy, notatki i dokumenty genealogiczne pogrupowane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w jednej teczce.

96


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Simone Haegel zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim
48_2003-PTHer_001_096
1987-08-07 - 1988-01-19
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim

97


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jean-Roger Bourrec zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Płauszewskich, rodziną Wierskich
48_2003-PTHer_001_097
1987-06-18 - 1987-11-20
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzina Płauszewskich, rodziną Wierskich

98


Korespondencja Michela Chmielina z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim
48_2003-PTHer_001_098
1987-10-07 - 1987-12-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Wojciechem Chmieliną

99


Korespondencja dr Krzysztofa Stefana Kuczyńskiego z C.J. Godde zawierająca informacje genealogiczne związane z Ferdinandem Loberem i Teresą Dzierżańską
48_2003-PTHer_001_099
1986-01-28 - 1987-05-11
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Ferdinandem Loberem i Teresą Dzierżańską

100


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie zawierająca informacje genealogiczne na temat Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego - Westrup
48_2003-PTHer_001_100
1987-08-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne na temat Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego - Westrup

101


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frankiem Chmielem zawierająca informacje genealogiczne związane z Gustawem i Józefem Zielińskim.
48_2003-PTHer_001_101
1987-05-25 - 1987-04-08
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Gustawem i Józefem Zielińskim.

102


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Robertem Kosteckim
48_2003-PTHer_001_102
1987-01-09 - 1987-03-11


103


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Czerniakiem i madame Charpentier dotycząca rodziny Czerniaków.
48_2003-PTHer_001_103
1987-02-28 - 1987-08-16
Korespondencja zwiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Czerniaków

104


List Arnaud Deramecourt do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Georgesem Lachnowiczem
48_2003-PTHer_001_104
1987-12-12
Korespondencja zawiera informacje związane z Georgesem Lachnowiczem

105


List Hanny Kudelski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_105
1987-11-01


106


Korespondencja Andrzeja Ciechanowieckiego od S.W. Dumina zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Złotnicki i dynastia kaukaską Bagratides-Moukhrani
48_2003-PTHer_001_106
Nieznane
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Złotnickich i z dynastią kaukaską Bagratides-Moukhrani

107


Listy Benoit Mezin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_107
1985-04-22 - 1987-06-25


108


List Leopolda Kurcza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_108
1987-04-24
Korespondencja zawiera prośbę Leopolda Kuracza do dr Kuczyńskiego w związku z pomocą w badaniach genealogicznych dotyczących rodziny Kurczów

109


Listy Melle Lesueur do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_109
1988-01-27 - 1988-03-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Thomasem Barra i rodzina Barra

110


Teczka genealogiczna zawierająca informacje związane z rodziną Woyneko-Tomkiewicz
48_2003-PTHer_001_110
2016-06-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Woyenko-Tomkiewicz

111


Listy Beatrice Jully do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_111
1987-12-15 - 1988-02-05


112


List Thomasa Filipczak-Rippstein do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_112
1987-10-22
List dotyczy badań genealogicznych dotyczących rodziny Filipczaków i rodziny Rippstein

113


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z p. Chmielem dotycząca Gustawa Zielińskiego i Stanisława Chmielewskiego
48_2003-PTHer_001_113
1987-09-16 - 1987-11-14
Korespondencja dotyczy ustalenia ojcostwa Józefa Zielińskiego wobec Stanisława Chmielewskiego

114


List Jerome Willaert do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Szmulensonów
48_2003-PTHer_001_114
1987-10-25
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Dwojry Szmulenson

115


List Bernarda Lamberta do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje związane z rodziną Jaciw
48_2003-PTHer_001_115
1987-09-03
Korespondencja dotyczy Marii Jaciw i Ignacego Jaciw

116


List Ebbe Reinecke do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Dobranowskich
48_2003-PTHer_001_116
1987-09-12
Korespondencja zawiera informacje o przodkach Ebbe Reinecke

117


Korespondencja pani Roise z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Michaliny Kowalewskiej
48_2003-PTHer_001_117
1987-07-16
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Michaliny Kowalewskiej

118


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Denise de Champeaux
48_2003-PTHer_001_118
1986-04-23 - 1987-04-10
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Kleczyńskim

119


List Karla Schradera do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_119
1986-12-13
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Karlem Schraderem

120


List Laurenta Kolodzieja do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący herbu rodziny Laurenta Kolodzieja
48_2003-PTHer_001_120
1987-01-04
Korespondencja dotyczy herbu rodziny Laurenta Kolodzieja

121


List Sabiny Suchowolski Charbit do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_121
1987-03-12
Korespondencja dotyczy rodziny Suchodolskich

122


Korespondencja Rolfa Kramer-Freiherr von Reisswitz z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące rodziny von Reisswitz
48_2003-PTHer_001_122
1987-05-21 - 1987-07-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny vov Reisswitz

123


Korespondencja Claude Zimmermann Bischof z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodziny Bischof
48_2003-PTHer_001_123
1987-05-08
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bischof

124


List Wernera Kittla do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel
48_2003-PTHer_001_124
1986-09-21
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel

125


Varia
48_2003-PTHer_001_125
Nieznane
Różne listy, notatki i dokumenty genealogiczne pogrupowane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w jednej teczce.

126


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Kossowskim
48_2003-PTHer_001_126
1990-02-27 - 1990-03-24
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kossowskich

127


List Stanisława Sokulskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_127
1989-03-05
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Sokulskich

128


List Andrzeja Meesona-Kielanowskiego do nieznanego odbiorcy
48_2003-PTHer_001_128
1989-01-03


129


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Żylińskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Żylińskich.
48_2003-PTHer_001_129
1988-12-05 - 1988-12-07
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Żylińskich

130


Korespondencja Gerarda Mirisky z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z Józefem Franciszkiem Merezky
48_2003-PTHer_001_130
1988-09-01 - 1988-12-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Franciszkiem Merezky

131


Listy Simonne Jurmand do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_131
1988-10-20 - 1988-12-20
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Szymonem Hirszem Jurman

132


List pani Pertzing do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_132
1988-01-21
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Pertzing

133


List Stanisława Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_133
1988-03-15
Korespondencja dotyczy poszukiwań rodziny Stanisława Dudy

134


List Andre Raflina do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bilińskich
48_2003-PTHer_001_134
1988-02-24
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bilińskich

135


List Muguette Gudin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Ogon
48_2003-PTHer_001_135
1987-10-04


136


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Phelippe Rudewiez
48_2003-PTHer_001_136
1982-09-29 - 1988-02-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Rudewicz

137


List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne o rodzinach Chmielewskich i Stefańskich
48_2003-PTHer_001_137
1987-11-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzinami Chmielewskich i Stefańskich

138


Korespondencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i dr Stefana Kuczyńskiego z Jeanem Nivaille zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Dadler
48_2003-PTHer_001_138
1987-10-05 - 1987-12-12
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące nazwiska Dadler

139


List Josepha Dressel do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Tomkiewiczów
48_2003-PTHer_001_139
1987-10-28
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Tomkiewiczów

140


List Richarda Chodkowskiego do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje na temat rodziny Grabowskich i Mosakowskich
48_2003-PTHer_001_140
1988-08-25
Korespondencja zawiera informacje na temat rodziny Grabowskich i Mosakowskich

141


List Viviane Golec do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Golcem
48_2003-PTHer_001_141
1988-06-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Golcem

142


List Marie Sylvette Coconnier do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawierający informacje genealogiczne związane z Pauliną Soroka i rodziną Mackiwskich
48_2003-PTHer_001_142
1988-04-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Pauliną Soroka i rodziną Mackiwskich

143


Varia w postaci listów(26 dokumentów), kserokopii i fragmentów prac drukowanych (4 dokumenty), wycinków prasowych (3 dokumenty), notatek dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (6 dokumentów)
48_2003-PTHer_001_145
Nieznane


144


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Geraldem Dourche zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Dejewskim, Franciszką Krajniewską, Andrzejem Krajniewskim.
48_2003-PTHer_001_146
1987-12-01 - 1988-12-12
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Janem Dejewskim i rodziną Krajniewskich

145


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marią Gawlikowską zawierająca informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Henning-Michaelis
48_2003-PTHer_001_147
1988-03-22 - 1988-10-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Henning-Michaelis

146


Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Juliusem Kleizo zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza
48_2003-PTHer_001_148
1987 - 1989
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza

147


Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim
48_2003-PTHer_001_149
1987-11-02 - 1988-10-07


148


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim
48_2003-PTHer_001_150
1989-09-07 - 1989-09-30
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Sokulskich

149


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Josephem Kasprzakiem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kasprzaków
48_2003-PTHer_001_151
1988-09-11 - 1989-02-05
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kasprzaków

150


Listy p. Gubańskiego do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje genealogiczne o rodzinie Gubańskich
48_2003-PTHer_001_152
1988-04-27 - 1988-06-01
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne o rodzinie Gubańskich

151


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Lisiack zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków
48_2003-PTHer_001_153
1988-02-25 - 1988-04-26
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków

152


List Francisa Sartorius do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje dotyczące rodziny Stamirowskich
48_2003-PTHer_001_154
1988-03-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Stamirowskich

153


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marylyse Cyhylyk zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich
48_2003-PTHer_001_155
2017-05-07 - 1988-06-22
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich

154


Korespondencja dr Stefana Krzystofa Kuczyńskiego z dr Jeanem Jacquesem Michaud zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacquesem Herzem
48_2003-PTHer_001_156
1987-12-05 - 1988-06-21
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Jacquesem Herzem

155


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Judy Sierpińską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Sierpińskich, Bruszewskich i Kozłowskich
48_2003-PTHer_001_157
1987-10-06 - 1988-06-05
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzinami Sierpińskich, Bruszewskich i Kozłowskich

156


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Aleksandrą Wańkowicz
48_2003-PTHer_001_158
1985-07-05 - 1988-03-30
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wańkowiczów

157


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marilyn Rogge zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kłodzieńskich h. Łada
48_2003-PTHer_001_159
1988-01-18 - 1988-02-29
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kłodzieńskich h. Łada

158


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jorge Ślewińskim
48_2003-PTHer_001_160
1989-06-09 - 1989-12-15
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Ślewińskich

159


Korespondencja Elżbiety Rummel Rogerson z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Rummel
48_2003-PTHer_001_161
1988-11-03 - 1988-12-24
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Rummel

160


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wacławem Podbereskim
48_2003-PTHer_001_162
1988-12-14 - 1989-12-23
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Podbereskich

161


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Metrich zawierająca informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Stanisławem Buywidem (Bujwidem)
48_2003-PTHer_001_163
1989-04-09 - 1989-09-21
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Stanisławem Buywidem

162


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frances Farmer zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Katarzyny Piechoty
48_2003-PTHer_001_164
1988-10-02 - 1989-04-02
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Katarzyny Piechoty

163


List Denise Popoff do dr Stefana Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_165
1989-06-28


164


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve de la Pastelliere-Bocianowską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich
48_2003-PTHer_001_166
1988-02-24 - 1989-03-05
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich

165


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Cathereine Gomuliński
48_2003-PTHer_001_167
1987-10-10 - 1989-01-20
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Gomulińskich

166


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Pawłem Martuzalskim
48_2003-PTHer_001_168
1989-02-13 - 1989-05-24
Korespondencja dotyczy badań genealogicznych nad rodziną Martuzalskich

167


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem Żurowskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Żurowskich, Raciborowskich-Bartoszewiczów, Jarmolińskich, Wołodyjowskich, Zdziechowskich
48_2003-PTHer_001_169
1989-02-18 - 1989-05-08
Korespondencja zawiera infromacje genealogiczne związane z rodzinami Żurowskich, Raciborowskich-Bartoszewiczów, Jarmolińskich, Wołodyjowskich, Zdziechowskich

168


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Beatrice Leclerq zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Gede
48_2003-PTHer_001_170
1987-09-10 - 1990-06-15
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Gede

169


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Centre for Heraldic Genealogical Research zawierająca informacje związane z rodziną Szołkowskich.
48_2003-PTHer_001_171
1989-06-15 - 1989-12-01


170


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Winklerem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Winklerów
48_2003-PTHer_001_172
1988-09-21 - 1990-12-29


171


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Duckertem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Duckert
48_2003-PTHer_001_173
1978-02-26 - 1989-05-26


172


List Henryk Żaka do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_174
1988-06-05 - 1989-03-23


173


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anitą Rose Marcoline zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Stachyra
48_2003-PTHer_001_175
1989-04-09 - 1989-08-10


174


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Mlle Catherine Zboś zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Zboś
48_2003-PTHer_001_176
1989-01-09 - 1989-03-04


175


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim
48_2003-PTHer_001_177
1984-09-01 - 1989-02-26


176


Varia
48_2003-PTHer_001_178
Nieznane


177


Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące bandery polskiej
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
1. Notatki dotyczące bandery polskiej wykonane odręcznie przez prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. 2. Konsultacje i poprawki prac naukowych wykonane przez prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 3. Korespondencja 4. Fiszki wykonane odręcznie przez pro

178


artykuły naukowe poświęcone banderom polskim
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
1.Artykuły w maszynopisach, kserokopiach i rękopisach autorstwa prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego i innych autorów. 2. Fotografie analogowe 3. Prace zwarte wydane drukiem

179


Historia szachownicy lotniczej
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Materiały do historii polskiej szachownicy lotniczej w postaci korespondencji J, Rysia do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, wycinków prasowych, zdjęć analogowych, pracy Jerzego Rysia pt. "Rozważania o znakach lotniczych, weksylologii i heraldyce"

180


Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzystofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_000
Nieznane
Materiały poświęcone fladze polskiej i sztandarom

181


Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego.
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Materiały poświęcone fladze, sztandarom i symbolom państwa polskiego.

182


Artykuły i prace naukowe poświęcone fladze, sztandarom i symbolom państwa polskiego.
48_2003-PTHer_001_005
Nieznane


183


Wycinki prasowe, fotografie analogowe, klisze
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Materiały poświęcone fladze polskie, sztandarom i symbolom państwa polskiego

184


Umowy prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_003
1961 - 1968
Umowy z wydawnictwami

185


Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Materiały poświęcone hymnowi państwa polskiego

186


Wycinki prasowe
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Materiały poświęcone hymnowi państwa polskiego

187


Artykuły i prace naukowe
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Materiały poświęcone hymnowi państwa polskiego

188


Kotwica - symbol nadziei Polaków. Pomnik Gdański
48_2003-PTHer_001_004
Nieznane
Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego i wycinki prasowe

189


Monografie. Genealogia rodów i rodzin szlacheckich
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Monografie rodzin, materiały genealogiczne w postaci notatek i kwerend

190


Czarnoccy h. Lis
48_2003-PTHer_001_047
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Czarnockich

191


Bielińscy h. Junosza
48_2003-PTHer_001_048
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Bielińskich h. Junosza

192


Biernacki - Poray (Józef Biernacki)
48_2003-PTHer_001_049
Nieznane
Materiały genealogiczne dotyczące generała Józefa Gabriela Biernackiego

193


Brzeziński h. Lubicz
48_2003-PTHer_001_050
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Brzezińskich i Mieczyńskich

194


Korab - Brzozowski
48_2003-PTHer_001_051
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Korab - Brzozowskich

195


Butlerowie
48_2003-PTHer_001_052
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Butlerów

196


Johanna Becker (Szymońscy)
48_2003-PTHer_001_053
Nieznane
Materiały genealogiczne dotyczące rodziny Szymońskich

197


Dzierżyńscy h. Samson
48_2003-PTHer_001_054
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Dzierżyńskich h. Samson

198


Górscy h. Bożawola
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Górskich h. Bożawola (dwie teczki)

199


Englertowie
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Englertów

200


Dunin - Wąsowiczowie, Nekropolia Dunin - Wąsowiczów w Smogorzewie (autorstwa Pawła Kosiny)
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Dunin - Wąsowiczów

201


Dwerniccy
48_2003-PTHer_001_004
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Dwernickich

202


Gacowie
48_2003-PTHer_001_005
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Gaców

203


Garbaccy
48_2003-PTHer_001_006
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Garbackich

204


Gieysztorowie
48_2003-PTHer_001_007
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Gieysztorów

205


Grekowie h. Grek
48_2003-PTHer_001_008
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Greków h. Grek

206


Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogiczna
48_2003-PTHer_001_009
Nieznane


207


Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogiczna c.d.
48_2003-PTHer_001_055
Nieznane


208


Jabłkowscy
48_2003-PTHer_001_010
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Jabłkowskich

209


Kuzdrzał-Kicki korespondencja genealogiczna
48_2003-PTHer_001_011
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Kuzdrzał-Kickich

210


Hummel
48_2003-PTHer_001_012
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Hummlów

211


Hemplowie
48_2003-PTHer_001_013
Nieznane
Materiału genealogiczne rodziny Hemplów

212


Wojcińscy h. Abdank
48_2003-PTHer_001_014
Nieznane
Materiaiły genealogiczne rodziny Wojcińskich h. Abdank

213


Żurkowscy
48_2003-PTHer_001_015
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Żurkowskich

214


Żylińscy
48_2003-PTHer_001_016
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Żylińskich

215


Zdzieborscy
48_2003-PTHer_001_017
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Zdzieborskich

216


Zdziechowscy
48_2003-PTHer_001_018
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Zdziechowskich

217


Wołodkowiczowie
48_2003-PTHer_001_020
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Wołodkowiczów

218


Ziembińscy
48_2003-PTHer_001_019
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Ziembińskich

219


M. Joseph Valynseele. Korespondencja genealogiczna
48_2003-PTHer_001_021
Nieznane


220


Świderski h. Dąbrowa
48_2003-PTHer_001_022
Nieznane
Materiały genealogiczne dotyczące Ignacego Świderskiego i rodziny Harasimowiczów

221


Stankiewiczowie
48_2003-PTHer_001_023
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Stankiewiczów

222


Feliks Radomski h. Prus Tertio odm.
48_2003-PTHer_001_024
Nieznane
Materiały genealogiczne Feliksa Radomskiego h. Prus Tertio odm.

223


Izabela Plater-Zyberk
48_2003-PTHer_001_025
Nieznane
Materiały genealogiczne Izabeli Plater-Zyberk i rodziny Platerów-Zyberków

224


von Pfuhlstein-Słupecki
48_2003-PTHer_001_026
Nieznane
Materiał genealogiczny rodziny von Pfuhlstein-Słupecki

225


Nikolai Pilawa-Podgurski
48_2003-PTHer_001_027
Nieznane
Materiały genealogiczne Pilawów-Podgurskich

226


Materiały genealogiczne Pińskich, Nobilitacja Abrahama Spiringa, Materiały genealogiczne Zaleskich-Koziuk h. Łada
48_2003-PTHer_001_028
Nieznane
Materiały genealogiczne Pińskich: Świadectwo szlachectwa Marcelego Antoniego Pińskiego wydane przez Heroldie Królestwa Polskiego; świadectwo otrzymania brązowego medalu za wojnę 1853-1856 dla Marcelego Antoniego Pińskiego; Pismo Deputacji Szlacheckiej gub

227


Popławscy
48_2003-PTHer_001_029
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Popławskich

228


Praussowie
48_2003-PTHer_001_030
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Praussów

229


Protasowscy (Protasowicz)
48_2003-PTHer_001_031
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Protasowskich

230


Pułascy. Spadek po Kazimierzu Pułaskim
48_2003-PTHer_001_032
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Pułaskich

231


Połascy, Pułascy
48_2003-PTHer_001_033
Nieznane
Materiały genealogiczne Rodziny Połaskich. Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michałem Ilczukiem

232


ORourke
48_2003-PTHer_001_034
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny ORourke Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Vincentem ORourke

233


Tadeusz Nagórny
48_2003-PTHer_001_035
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Nagórnych

234


Nędzowscy
48_2003-PTHer_001_036
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Nędzowskich

235


Kozłowscy h. Lis
48_2003-PTHer_001_037
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Kozłowskich h. Lis

236


Kostecki i Kruszyński
48_2003-PTHer_001_038
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Kosteckich i rodziny Kruszyńskich

237


Moniuszkowie
48_2003-PTHer_001_039
Nieznane
Materiały Genealogiczne rodziny Moniuszków

238


Kirkorowie
48_2003-PTHer_001_040
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Kirkorów

239


Gert von Karchowski, Karchowscy
48_2003-PTHer_001_041
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Karchowskich

240


Mickiewicz
48_2003-PTHer_001_042
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Mickiewiczów, korespondencja o tematyce heraldycznej

241


Krasiński Adam, Krasińscy
48_2003-PTHer_001_043
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Krasińskich

242


Henri de Mayenne
48_2003-PTHer_001_044
Nieznane
Korespondencja genealogiczna

243


Świętochowski - korespondencja K. Plucińskiego
48_2003-PTHer_001_045
Nieznane
Materiały genealogiczne rodzin Świętochowskich i Plucińskich

244


Markowscy, Glogerowie, Bohusz
48_2003-PTHer_001_046
Nieznane
Materiały genealogiczne rodzin: Markowskich, Glogerów, Bohusz

245


Toussaint. Korespondencja dotycząca rodziny Goryczków
48_2003-PTHer_001_056
Nieznane
Materiały genealogiczne związane z rodzina Goryczków (Pawłem Goryczką)

246


Złotniccy h. Nowina
48_2003-PTHer_001_057
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Złotnickich h. Nowina

247


Antoni Świderski - Świderscy
48_2003-PTHer_001_058
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Świderskich

248


Lubicz-Gruszeccy
48_2003-PTHer_001_059
Nieznane
Materiały genealogiczne związane z rodziną Lubicz-Gruszeckich. Opis herbu Lubicz

249


Klemens Broszniowski. Broszniowscy
48_2003-PTHer_001_060
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Broszniowskich

250


Liszewscy
48_2003-PTHer_001_061
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Liszewskich

251


Korespondencja Frederica Fifera z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim. Korespondencja genealogiczna związana nazwiskami Kazimierczak, Kościelniak, Jabłoński
48_2003-PTHer_001_062
Nieznane
Korespondencja genealogiczna związana nazwiskami Kazimierczak, Kościelniak, Jabłoński

252


Korespondencja Jacquesa Roscuet z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim
48_2003-PTHer_001_063
Nieznane
Materiały genealogiczne dotyczące rodziny Agnieszki Pszczółki i Jana Góry

253


Dom Handlowy Nauki PAN. Korespondencja z Polskim Towarzystwem Historycznym dotycząca: Maubergów, Wilczewskich, Szczeszyńskich, Marquardtów, Serednickich
48_2003-PTHer_001_064
Nieznane
Materiały genealogiczne związane rodzinami Maubergów, Wilczewskich, Szczeszyńskich, Marquardtów, Serednickich

254


Charles Frederic Ernst
48_2003-PTHer_001_065
Nieznane
Materiały genealogiczne dotyczące Charlesa Frederica Ernsta

255


Bontemps
48_2003-PTHer_001_066
Nieznane
Materiały genealogiczne związane z rodziną Bontemps

256


Mazur
48_2003-PTHer_001_067
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Mazurów

257


Setiau
48_2003-PTHer_001_068
Nieznane
Materiały genealogiczne Aleksandra Józefa Setiau

258


Prokop. Korespondencja pana Prokopa z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca generała Bema
48_2003-PTHer_001_069
Nieznane
Materiały genealogiczne Generała Józefa Bema

259


Baran
48_2003-PTHer_001_070
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Baranów

260


Szelechowscy
48_2003-PTHer_001_071
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Szelechowskich

261


Varia genealogiczne
48_2003-PTHer_001_075
Nieznane


262


Herb Pruszkowa
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Materiały heraldyczne związane z herbem Pruszkowa

263


Herb i pieczęcie Pułtuska
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Materiały heraldyczne i sfragistyczne poświecone herbowi i pieczęciom Pułtuska.

264


Indeksy do herbarzy
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Fragmenty indeksów do herbarzy Adama Bonieckiego "Herbarz Polski", Seweryna Uruskiego "Rodzina" i Teodora Żychlińskiego "Złota księga szlachty polskiej"

265


Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje
48_2003-PTHer_001_004

Zbiór ikonografii do pozycji autorstwa prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje

266


Pieczęć Mikołaja Kopernika
48_2003-PTHer_001_005
Nieznane
Materiały sfragistyczne poświecone pieczęci Mikołaja Kopernika

267


Gwiazda Wytrwałości
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Materiały związane z orderem Gwiazda Wytrwałości

268


Materiały do numizmatyki polskiej w zbiorach AGAD
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Kwerendy numizmatyczne z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

269


Znaki wodne i papierowe
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Materiały poświęcone znakom wodnym i papierowym

270


Symbolika ogólnie
48_2003-PTHer_001_004
Nieznane


271


Symbole stanów USA
48_2003-PTHer_001_005
Nieznane
Materiały poświęcone symbolom stanów USA

272


Symbolika harcerska
48_2003-PTHer_001_006
Nieznane
Materiały poświęcone symbolice harcerskiej

273


Czapka konfederatka, czapka frygijska
48_2003-PTHer_001_007
Nieznane
Materiały poświęcone historii i symbolice czapki konfederatki i czapki frygijskiej

274


Mormoni
48_2003-PTHer_001_008
Nieznane
Materiały i korespondencja poświęcone Mormonom

275


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 1
48_2003-PTHer_001_001

Korespondencja, opracowania historyczne, heraldyczne, genealogiczne, wycinki prasowe

276


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 2
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Korespondencja, opracowania, periodyki

277


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 3
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Korespondencja, opracowania, genealogiczne i heraldyczne, kserokopie, wycinki prasowe

278


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 4
48_2003-PTHer_001_004
Nieznane
Korespondencja, periodyki, odbitki ksero

279


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 5
48_2003-PTHer_001_005
Nieznane
Korespondencja, kserokopie, periodyki, opracowania genealogiczne i heraldyczne

280


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 6
48_2003-PTHer_001_006
Nieznane
Korespondencja, opracowania heraldyczne i genealogiczne

281


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 7
48_2003-PTHer_001_007
Nieznane
Monografie, periodyki, korespondencja

282


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 8
48_2003-PTHer_001_008
Nieznane
Fiszki genealogiczne

283


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 9
48_2003-PTHer_001_009
Nieznane
Korespondencja, notatki genealogiczne, fiszki genealogiczne, materiały genealogiczne rodziny Pfleisdorf, fotokopie z herbarzy

284


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 10
48_2003-PTHer_001_010
Nieznane
Periodyki heraldyczne, broszury heraldyczne, fotokopie prac poświeconych heraldyce

285


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 11
48_2003-PTHer_001_011
Nieznane
korespondencja, fotokopie z herbarzy i opracowań genealogiczno-heraldycznych, notatki genealogiczne

286


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 12
48_2003-PTHer_001_012
Nieznane
Opracowania heraldyczne, korespondencja, notatki genealogiczne

287


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 13
48_2003-PTHer_001_013
Nieznane
Korespondencja, indeksy, opracowania, fotokopie

288


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 14
48_2003-PTHer_001_014
Nieznane
Materiały genealogiczne dotyczące rodziny Rawicz-Twarowskich

289


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 15
48_2003-PTHer_001_015
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Szarzyńskich.

290


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 16
48_2003-PTHer_001_016
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Darowskich

291


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 17
48_2003-PTHer_001_017
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Dzieślewskich

292


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 18
48_2003-PTHer_001_018
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Longchamps de Berier

293


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 19
48_2003-PTHer_001_019
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Płoszczyńskich h. Sas

294


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 20
48_2003-PTHer_001_020
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Żylińskich, materiały genealogiczne rodziny Ursynów h. Szantyr, materiały genealogiczne rodziny Matuszewskich h. Topór

295


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 21
48_2003-PTHer_001_021
Nieznane
Materiały genealogiczne rodzin: Żylińskich, Rawicz-Twaróg, Twarowskich, Sobieszczków, Mrówczyńskich h. Lubicz, Kłodnickich, Szarzyńskich-Sepów h. Junosza

296


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 22
48_2003-PTHer_001_022
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Mrówczyńskich.

297


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 23
48_2003-PTHer_001_023
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Czerniawskich

298


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 24
48_2003-PTHer_001_024
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Wasilewskich h. Drzewicce

299


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 25
48_2003-PTHer_001_025
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Turnów ze Strączna

300


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 26
48_2003-PTHer_001_026
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny mazowieckich h. Dołęga

301


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 27
48_2003-PTHer_001_027
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Paszkowskich

302


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 28
48_2003-PTHer_001_028
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Walawskich (Jordan-Walawskich)

303


Materiału po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 29
48_2003-PTHer_001_029
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Wiszniewskich

304


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 30
48_2003-PTHer_001_030
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Kulczyckich

305


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 31
48_2003-PTHer_001_031
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Czarlińskich

306


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 32
48_2003-PTHer_001_032
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Barzdo

307


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 33
48_2003-PTHer_001_033
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Mińkiewiczów

308


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 35
48_2003-PTHer_001_035
Nieznane
Korespondencja z European Armorial, Korespondencja z Herladry Today, Wykaz prac drukowanych w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908-1939)

309


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 36
48_2003-PTHer_001_036
Nieznane
Listy Adama Heymowskiego do Bernarda Pilewskiego

310


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 37
48_2003-PTHer_001_037
Nieznane
Korespondencja różna

311


Hauffe-Gromadziński
48_2003-PTHer_001_072
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Hauffe

312


Prace i artykuły naukowe
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Prace i artykuły naukowe o profilu historycznym, genealogicznym i heraldycznym

313


Recenzje prac i artykułów naukowych
48_2003-PTHer_001_002
2016-07-29
Recenzje prac i artykułów naukowych

314


Varia
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Fragmenty recenzji, korespondencja niekompletne dokumenty

315


Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. IV
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Materiały w postaci artykułów, korespondencji, bibliografii

316


Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. V
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Materiały w postaci artykułów, korespondencji i bibliografii

317


Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. XI
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane
Materiały w postaci artykułów naukowych i korespondencji

318


Leksykon - hasła artykuły, źródła do dziejów Polski do 1795 roku
48_2003-PTHer_001_001
Nieznane
Hasła artykuły, źródła do dziejów Polski do 1795 roku

319


Genealogia Krzyżanowskich h. Świnka ze Żmudzi. Jarosław Krzyzanowski.
48_2003-PTHer_001_073
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Krzyżanowskich

320


Pieczęci lakowe - zbiór Englerta
48_2003-PTHer_001_006
Nieznane
Zbiór pieczęci lakowych

321


Kolekcjoner Polski 1973 - 1981
48_2003-PTHer_001_001
1973 - 1981
Numery "Kolekcjonera Polskiego" z 1973 roku

322


Prasa różna
48_2003-PTHer_001_002
Nieznane
Gazety, fragmenty gazet, kserokopie gazet

323


Wycinki różne
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane


324


Nekrologia różna
48_2003-PTHer_001_004
Nieznane
Nekrologi z prasy

325


Chodasiewicze herbu Dołęga
48_2003-PTHer_001_074
Nieznane
Materiały genealogiczne rodziny Hodasiewiczów

326


Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii tom II, 1994)
48_2003-PTHer_001_001
1994
Materiały heraldyczne i genealogiczne do XIII t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

327


Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii t. III, 1996)
48_2003-PTHer_001_002
1996
Materiały genealogiczno-heraldyczne do XIII t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

328


Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. IV, 1999
48_2003-PTHer_001_003
1999
Materiały genealogiczno-heraldyczne do t. IV Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

329


Korespondencja i materiały do IV t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
48_2003-PTHer_001_004
Nieznane
Korespondencja i materiały do IV t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

330


Prasa Polsko i rosyjsko języczna, kserokopie z prasy
48_2003-PTHer_001_005
Nieznane


331


Dokumenty założycielskie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1987/1988
48_2003-PTHer_001_001
1987 - 1988
Decyzja o wpisaniu PTHer do rejestru stowarzyszeń i związków Wyciąg z rejestru stowarzyszeń Lista członków założycieli PTHer Dokumentu Komitetu Organizacyjnego PTHer Dokumenty z walnych zgromadzeń Dokumentu dotyczące siedziby Zarządu Głównego PTHer

332


Godło Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
48_2003-PTHer_001_002

Dokumenty dotyczące godła PTHer Projekty graficzne Korespondencja

333


Spis członków PTHer
48_2003-PTHer_001_003
Nieznane


334


Lista kandydatów do władz PTHer
48_2003-PTHer_001_004
Nieznane


335


Dokumenty IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki - "Orzeł i lew w heraldyce średniowiecznej" Kraków 4-8 IX 1995r.
48_2003-PTHer_001_040
1995
Ogólny plan Kolokwium, karty zgłoszeń, korespondencja, wycinki prasowe, kserokopie

336


Walne Zgromadzenie PTHer 2000
48_2003-PTHer_001_002
2000
Dokumenty i sprawozdania z walnego zgromadzenia PTHer z 2000 r.

337


Walne Zgromadzenie PTHer 2004
48_2003-PTHer_001_003
2004
Karty głosowania na członków do władz PTHer

338


Walne Zgromadzenie PTHer 2007
48_2003-PTHer_001_004
2007
Karty głosowania na kandydatów do władz PTHer, mandaty

339


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1988-1980
48_2003-PTHer_001_001
1988 - 1990


340


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1989-1990
48_2003-PTHer_001_002
1989 - 1990


341


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z roku 1991, sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego z lat 1991-1992
48_2003-PTHer_001_003
1991 - 1992


342


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z 1991 roku
48_2003-PTHer_001_004
1991


343


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1992-1993
48_2003-PTHer_001_005
1992 - 1993


344


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1994 roku
48_2003-PTHer_001_006
2016


345


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1994 roku
48_2003-PTHer_001_007
2016


346


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1995 roku
48_2003-PTHer_001_008
1995


347


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1995 roku
48_2003-PTHer_001_009
1995


348


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1996 roku
48_2003-PTHer_001_010
1996


349


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1996 roku
48_2003-PTHer_001_011
1996


350


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1997 roku
48_2003-PTHer_001_012
1997


351


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1997 rok
48_2003-PTHer_001_013
1997


352


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1998 roku
48_2003-PTHer_001_014
1998


353


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1998 roku.
48_2003-PTHer_001_015
1998


354


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1999 roku.
48_2003-PTHer_001_016
1999


355


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1999 roku.
48_2003-PTHer_001_017
1999


356


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 2000 roku
48_2003-PTHer_001_018
2000


357


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 2000 roku
48_2003-PTHer_001_019
2000


358


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2001 rok
48_2003-PTHer_001_020
2001


359


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2002 rok.
48_2003-PTHer_001_021
2002


360


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2004 rok.
48_2003-PTHer_001_022
2004


361


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2005 rok.
48_2003-PTHer_001_023
2005


362


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2006 rok.
48_2003-PTHer_001_024
2006


363


Dokumenty wewnetrzne i korespondencja 2007-2008 rok
48_2003-PTHer_001_015
2007 - 2008


364


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2007-2008 rok.
48_2003-PTHer_001_025
2007 - 2008


365


Dokumentacja prac nad ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP. (przed kontrasygnatą Prezydenta Rzeczypospolitej). Sporządził Krzysztof Guzek
48_2003-PTHer_001_027
1993-03-01 - 1993-03-06


366


Dokumenty Komisji Heraldycznej
48_2003-PTHer_001_028
2004 - 2007
Opinia w sprawie projektu flagi i pieczęci Gminy Miłki Opinia w sprawie projektu flagi i pieczęci Gminy Łęczyca Opinia w sprawie projektach herbu, flagi i pieczęci Gminy Wilczyn Opinia o projektach awersu i rewersu monety "40 rocznica Marca 1968 roku".

367


Krasnystaw 260 rocznica śmierci Kaspra Niesieckiego
48_2003-PTHer_001_029
2004


368


Sesja PTHer "Orzeł Biały" 27-28. VI. 1995 r. Korespondencja, programy
48_2003-PTHer_001_030
1995-06-27 - 1995-06-28
Wycinki prasowe, korespondencja, artykułu naukowe, notatki, programy

369


Korespondencja prezesa PTHer Prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. Stanowisko PTHer w sprawie znaków państwa
48_2003-PTHer_001_031
1993 - 1997
Korespondencja Prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, Stanowisko PTHer w sprawie znaków państwa

370


Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu
48_2003-PTHer_001_032
1988 - 1993
Statut Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu, Korespondencja Rafała T. Prinke prezesa Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu z PTHer Dokumenty wewnętrzne Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu

371


Listy obecności na zebraniach naukowych
48_2003-PTHer_001_033
2001 - 2008


372


Sprawa Andrzeja Kulikowskiego 1999 rok.
48_2003-PTHer_001_034
1999
Dokumenty dotyczące skreślenia z listy członków PTHer Andrzeja Kulikowskiego Dokumenty Sądu Koleżeńskiego PTHer

373


Oryginały do powielania
48_2003-PTHer_001_035
Nieznane
Statut PTHer Pisma wewnętrzne PTHer, wzory pism PTHer i Zarządu Głównego PTHer, prasa

374


Wizyta Gartera Sir Conrada Swana w Polsce 26.IX-30.IX.1995 r.
48_2003-PTHer_001_036
1995-09-26 - 1995-09-30
korespondencja

375


IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995r. Korespondencja
48_2003-PTHer_001_037
1995-09-04 - 1995-09-08


376


IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja z autorami tekstów
48_2003-PTHer_001_038
1995


377


IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki. Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja
48_2003-PTHer_001_039
1995-09-04 - 1995-09-08


378


Dziennik podawczy PTHer
48_2003-PTHer_001_026
1987 - 1989


379


Varia
48_2003-PTHer_001_041
Nieznane


380


Dokumenty finansowe PTHer rok 1988
48_2003-PTHer_001_001
1988


381


Dokumenty finansowe PTHer rok 1988/89
48_2003-PTHer_001_002
1989


382


Dokumenty wewnętrzne Varia
48_2003-PTHer_001_042
Nieznane
Korespondencja, odbitki xero, wycinki prasowe, deklaracja, Przedpełscy - materiały różne, notatki

383


Dokumenty Finansowe PTHer lata 1989/90
48_2003-PTHer_001_003
1989 - 1990


384


Dokumenty finansowe PTHer rok 1990
48_2003-PTHer_001_004
1990


385


Dokumenty finansowe PTHer lata 1988-1990
48_2003-PTHer_001_005
1988 - 1990


386


Dokumenty finansowe PTHer rok 1991
48_2003-PTHer_001_006
1991


387


Dokumenty finansowe PTHer lata 1992-1993
48_2003-PTHer_001_007
1992 - 1993


388


Dokumenty finansowe PTHer lata 1993-1994
48_2003-PTHer_001_008
1993 - 1994


389


Dokumenty finansowe PTHer lat 1994-1995
48_2003-PTHer_001_009
1994 - 1995


390


Dokumenty finansowe PTHer lata 1995-1996
48_2003-PTHer_001_010
1995 - 1996


391


Dokumenty finansowe PTHer lata 1996-1997
48_2003-PTHer_001_011
1996 - 1997


392


Dokumenty finansowe PTHer lata 1997-1998
48_2003-PTHer_001_012
1997 - 1998


393


Dokumenty finansowe PTHer rok 1999
48_2003-PTHer_001_013
1999


394


Dokumenty finansowe PTHer rok 2000
48_2003-PTHer_001_014
2000


395


Dokumenty finansowe PTHer rok 2001-2002
48_2003-PTHer_001_015
2001 - 2002


V Metody porządkowania


Pole do uzupełnienia ręcznego

Biobliografia:


Pole do uzupełnienia ręcznego

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_001Korespondencja dr Kuczyńskiego z Madame Georges Boudart Kaniewski1979-01-25 - 1979-07-31 Rozmiar dokumentów ogółem: 12


francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_002Korespondencja International Academy of Heraldry z panią Joan Repice1979-06-17 - 1980-01-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


angielski
48_2003-PTHer_001_004Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Camille Lassus1979-09-13 - 1980-01-18 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


francuski
48_2003-PTHer_001_003Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Markiem Kasubowskim1978-10-16 - 1979-03-13 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


polski
48_2003-PTHer_001_005Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Dorothy Batton1979-01-06 - 1979-10-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 8


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_006Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z państwem Groc1978-08-30 - 1980-11-13 Rozmiar dokumentów ogółem: 23


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_007Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Agnieszka Kowalewską dotycząca rodziny Przyłubskich.1978-08-21 - 1979-03-17 Rozmiar dokumentów ogółem: 648_2003-PTHer_001_008Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem J. Murphym1980-08-05 - 1980-12-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


angielski
48_2003-PTHer_001_009Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Zdenkiem G. Alexym1980-09-21 - 1980-10-10 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


polski,niemiecki
48_2003-PTHer_001_010Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z M. Gastonem Durieuxem 1980-07-02 - 1980-08-15 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_011List Karola Szerląga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego2016-08-03 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_012Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Edwardem Otrembą1978-11-21 - 1979-05-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


angielski
48_2003-PTHer_001_013Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Polheberem1979-04-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_014Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Wertepną1978-06-27 - 1979-03-16 Rozmiar dokumentów ogółem: 12


francuski
48_2003-PTHer_001_015Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jerzym Plewako1979-02-21 - 1979-03-02 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_016List Stana Tabaki i Joelle Dufresnay do Polskiego Towarzystwa Historycznego1980-08-18 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_017Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Józefem Dresselem1980-07-07 - 1985-06-02 Rozmiar dokumentów ogółem: 1248_2003-PTHer_001_018Korespondencja dr Stefan Krzysztofa Kuczyńskiego z Jeanem-Lucem Grześkowiakiem1981-02-28 - 1981-07-17 Rozmiar dokumentów ogółem: 9


francuski
48_2003-PTHer_001_019Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Donną Weeks1981-07-16 - 1982-03-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 10


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_020Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Serge Krzywkowskim1980-01-30 - 1981-10-23 Rozmiar dokumentów ogółem: 12


francuski
48_2003-PTHer_001_021Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z D. Ferreolem1982-11-04 Rozmiar dokumentów ogółem: 4


angielski
48_2003-PTHer_001_022Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Karolem Orłowskim1982-09-10 - 1982-10-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_023Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Louisem Muhlemannem 1982-08-30 - 2016-10-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_024Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claire Farin1981-03-03 - 1981-10-19 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


francuski
48_2003-PTHer_001_025Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Sheilą Antczak 1981-10-05 - 1981-10-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


angielski
48_2003-PTHer_001_026Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanem Tabaką 1981-10-05 - 1982-05-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 23


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_027Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lynn Kuśnierz1981-12-05 - 1982-01-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


angielski
48_2003-PTHer_001_028Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z dr Hennsem Jager-Sunstenau1981-07-20 - 1981-08-25 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


niemiecki
48_2003-PTHer_001_029Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Blaze Lipowskim 1981-12-05 - 1981-07-14 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


angielski
48_2003-PTHer_001_030Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Guyem Eynardem1981-08-19 - 2016-09-02 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_031List Jeana-Louisa Barzyka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-07-17 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_032List Charlesa Herse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego2016-08-07 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_033List Janusza Jankowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodu Zarębów i rodziny Sierzputomskich1985-12-02 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_034List M. Sturdży do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Korjatowiczów, rodziny Ostrogskich, rodziny Holszańskich, rodziny Muszała, rodziny Bohołnowicz1985-05-07 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_035Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Matthiasem Fiebigerem dotycząca rodziny Fiebigerów1984-07-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


niemiecki
48_2003-PTHer_001_036Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Leokadią Paliwoda i Zygmuntem Paliwoda1982-10-26 - 1984-02-15 Rozmiar dokumentów ogółem: 22


francuski
48_2003-PTHer_001_037Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Belloteau dotycząca rodzin Kempów, Smardzów i Żarnowskich1980-09-29 - 1984-06-26 Rozmiar dokumentów ogółem: 32


francuski
48_2003-PTHer_001_038Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z prof. Hannsem Jager-Sunstenau1983-09-28 - 1984-01-10 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


polski,niemiecki
48_2003-PTHer_001_039List Andreasa Janikowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-05-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


niemiecki
48_2003-PTHer_001_040Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Devred1982-06-10 - 1984-01-30 Rozmiar dokumentów ogółem: 21


francuski
48_2003-PTHer_001_041Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrykiem Dalmatą1983-04-18 - 1983-05-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_042List Zdenka Alexy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-05-31 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


czeski
48_2003-PTHer_001_043Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Diane D. Daly1982-06-18 - 1983-10-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


angielski
48_2003-PTHer_001_044Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Tadeuszem Dudą1982-07-15 - 1982-11-04 Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_045Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bernardemdem Janeckim1982-08-25 - 1982-10-07 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


angielski
48_2003-PTHer_001_046Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anne Piasecką1981-09-06 - 1981-09-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 548_2003-PTHer_001_047Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Philippem Rudewiczem1982-06-16 - 1983-01-17 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


francuski
48_2003-PTHer_001_048Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Franciszkiem Dąmbskim1982-09-22 - 1982-10-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_049Korespondencja dr. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Andrzejem M. Garlickim1982-11-03 - 1983-01-31 Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_050Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Walerianem Konwińskim i Clementem A. Kowińskim 1981-11-06 - 1982-12-14 Rozmiar dokumentów ogółem: 14


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_051List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Zbigniewa Piskozuba1983-06-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_052List Bernadete Oxren do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-03-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


angielski
48_2003-PTHer_001_053List Madame Remy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-09-15 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_054 Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Benoit Mezinem 1983-08-09 - 1985-04-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


francuski
48_2003-PTHer_001_055Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Steffane Torrellim dotycząca rodziny Bywalskich1981-02-03 - 1986-12-11 Rozmiar dokumentów ogółem: 47


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_056Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Genealogists1979-02-26 - 1982-04-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 19


angielski
48_2003-PTHer_001_057List Pameli Drymala do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-02-10 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


angielski
48_2003-PTHer_001_058Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Oscarem Padro1982-10-14 - 1983-08-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 10


angielski
48_2003-PTHer_001_059List Adolfa Karlovskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-10-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


niemiecki
48_2003-PTHer_001_060Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Jerzym Lasockim1983-07-06 - 1983-12-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 948_2003-PTHer_001_061List Wilfreda A. Kuenera do Polskiego Towarzystwa Historycznego1983-08-09 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


angielski
48_2003-PTHer_001_062List Oliviera Herouta do Polskiego Towarzystwa Historycznego 1983-08-18 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_063List Phyllisa Tebo do Polskiego Towarzystwa Historycznego1983-09-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


angielski
48_2003-PTHer_001_064List Jeana-Jacquesa Spingrana do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-08-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_065List Davida Zayonce do Polskiego Towarzystwa Historycznego1983-04-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


angielski
48_2003-PTHer_001_066List Andrzeja Dolińskiego do dr Stefana Kuczyńskiego dotyczący dokumentów z archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa1983-10-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_067Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Użarowskim1981-09-28 - 1984-10-26 Rozmiar dokumentów ogółem: 2348_2003-PTHer_001_068Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jamesem D. Johnstonem1981-03-16 - 1984-06-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_069Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michelem Blasem1983-05-12 - 1987-03-06 Rozmiar dokumentów ogółem: 33


francuski
48_2003-PTHer_001_070Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lydie Corbani1983-02-05 - 1984-12-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


francuski
48_2003-PTHer_001_071Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claude Grunbergiem1983-11-18 - 1986-04-03 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


francuski
48_2003-PTHer_001_072Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim1982-08-13 - 1985-05-07 Rozmiar dokumentów ogółem: 9


francuski
48_2003-PTHer_001_073Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve Padovani1984-01-04 - 1984-02-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


francuski
48_2003-PTHer_001_074Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Juliusem von Gostomskim1982-09-07 - 1984-06-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


niemiecki
48_2003-PTHer_001_075List Iwony Świętochowskiej do dr Stefa Krzysztofa Kuczyńskiego1984-05-09 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_076Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Peterem J. Piazzą dotyczącą nazwiska Mroziński1985-07-04 - 1986-04-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 15


francuski
48_2003-PTHer_001_077Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wandą N. Jackson dotycząca nazwiska Soczyński1984-09-07 - 1985-01-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


angielski
48_2003-PTHer_001_078Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Katią Bieńkowski1987-04-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


francuski
48_2003-PTHer_001_079Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Patrickiem Werstink dotycząca Piotra Liberdy i Marianny Wiśniewskiej1986-05-07 - 1987-02-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 12


francuski
48_2003-PTHer_001_080Teczka Genealogiczna zawierająca informacje związane z Jakubem MurrayNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3


niemiecki
48_2003-PTHer_001_081Korespondencja Domu Handlowego Nauki sp. z o.o. PAN z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodzin Olszańskich, Krzysztofowiczów i Wiśniewskich 1986-02-18 - 1986-05-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 548_2003-PTHer_001_082Korespondencja Gillesa Uhl dotycząca rodziny Hełko1806 - 1943 Rozmiar dokumentów ogółem: 9


francuski ,rosyjski
48_2003-PTHer_001_083Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z P. Hacart dotycząca Pauliny Bonnaire Fabińskiej1986-10-03 - 1987-03-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_084Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Family Roots Incorporated dotycząca współpracy w badaniach genealogicznych1986-08-14 - 1986-10-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


angielski
48_2003-PTHer_001_085Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Jorge Iwaszkiewiczem dotycząca Iwaszkiewiczów herbu Gozdawa1986-04-06 - 1986-07-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


angielski
48_2003-PTHer_001_086Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z prof. Werneren von Wyszecki zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich1986-07-10 - 1986-08-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


niemiecki
48_2003-PTHer_001_087Korespondencja J.P. Warcholaka Z Andre Kuźmiczem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Warcholaków1986-01-03 - 1986-01-23 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


francuski
48_2003-PTHer_001_088Listy Patricka Franchaisse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierające informacje genealogiczne dotyczące nazwisk Kusmierek vel Kuśmierk, Drobina, Kolcrak, Krawczyński1986-04-04 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_089Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Marguerite Halidas zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacobem Lowitzem (Leokowitzem)1985-11-12 - 1986-06-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 4


francuski
48_2003-PTHer_001_090List Christiane Dandoit do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Andrzejem Jakubnickim1986-02-14 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_091List Rene Toma do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-11-27 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_092Listy Andrzeja Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-03-11 - 1983-09-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 548_2003-PTHer_001_093List Wernera Kittela do Polskiego Towarzystwa Historycznego1986-01-18 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


niemiecki
48_2003-PTHer_001_094Listy Simone Jankowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-12-13 - 1986-03-26 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


francuski
48_2003-PTHer_001_095Varia1987 - 1988 Rozmiar dokumentów ogółem: 17


czeski ,francuski
48_2003-PTHer_001_096Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Simone Haegel zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim1987-08-07 - 1988-01-19 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


francuski
48_2003-PTHer_001_097Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jean-Roger Bourrec zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Płauszewskich, rodziną Wierskich1987-06-18 - 1987-11-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


francuski
48_2003-PTHer_001_098Korespondencja Michela Chmielina z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim1987-10-07 - 1987-12-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_099Korespondencja dr Krzysztofa Stefana Kuczyńskiego z C.J. Godde zawierająca informacje genealogiczne związane z Ferdinandem Loberem i Teresą Dzierżańską1986-01-28 - 1987-05-11 Rozmiar dokumentów ogółem: 8


francuski
48_2003-PTHer_001_100Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie zawierająca informacje genealogiczne na temat Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego - Westrup1987-08-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_101Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frankiem Chmielem zawierająca informacje genealogiczne związane z Gustawem i Józefem Zielińskim. 1987-05-25 - 1987-04-08 Rozmiar dokumentów ogółem: 4


angielski
48_2003-PTHer_001_102Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Robertem Kosteckim1987-01-09 - 1987-03-11 Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_103Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Czerniakiem i madame Charpentier dotycząca rodziny Czerniaków. 1987-02-28 - 1987-08-16 Rozmiar dokumentów ogółem: 20


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_104List Arnaud Deramecourt do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Georgesem Lachnowiczem1987-12-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_105List Hanny Kudelski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-11-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_106Korespondencja Andrzeja Ciechanowieckiego od S.W. Dumina zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Złotnicki i dynastia kaukaską Bagratides-MoukhraniNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 9


rosyjski
48_2003-PTHer_001_107Listy Benoit Mezin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-04-22 - 1987-06-25 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_108List Leopolda Kurcza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-04-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_109Listy Melle Lesueur do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-01-27 - 1988-03-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_110Teczka genealogiczna zawierająca informacje związane z rodziną Woyneko-Tomkiewicz2016-06-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_111Listy Beatrice Jully do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-12-15 - 1988-02-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_112List Thomasa Filipczak-Rippstein do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-10-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_113Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z p. Chmielem dotycząca Gustawa Zielińskiego i Stanisława Chmielewskiego1987-09-16 - 1987-11-14 Rozmiar dokumentów ogółem: 4


angielski
48_2003-PTHer_001_114List Jerome Willaert do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Szmulensonów1987-10-25 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_115List Bernarda Lamberta do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje związane z rodziną Jaciw1987-09-03 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_116List Ebbe Reinecke do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Dobranowskich1987-09-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


angielski
48_2003-PTHer_001_117Korespondencja pani Roise z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Michaliny Kowalewskiej1987-07-16 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_118Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Denise de Champeaux1986-04-23 - 1987-04-10 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_119List Karla Schradera do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1986-12-13 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


niemiecki
48_2003-PTHer_001_120List Laurenta Kolodzieja do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący herbu rodziny Laurenta Kolodzieja1987-01-04 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_121List Sabiny Suchowolski Charbit do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-03-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_122Korespondencja Rolfa Kramer-Freiherr von Reisswitz z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące rodziny von Reisswitz1987-05-21 - 1987-07-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


niemiecki
48_2003-PTHer_001_123Korespondencja Claude Zimmermann Bischof z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodziny Bischof1987-05-08 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_124List Wernera Kittla do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel1986-09-21 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_125VariaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 9


angielski ,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_126Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Kossowskim 1990-02-27 - 1990-03-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 648_2003-PTHer_001_127List Stanisława Sokulskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1989-03-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_128List Andrzeja Meesona-Kielanowskiego do nieznanego odbiorcy 1989-01-03 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_129Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Żylińskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Żylińskich.1988-12-05 - 1988-12-07 Rozmiar dokumentów ogółem: 948_2003-PTHer_001_130Korespondencja Gerarda Mirisky z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z Józefem Franciszkiem Merezky1988-09-01 - 1988-12-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 4


francuski
48_2003-PTHer_001_131Listy Simonne Jurmand do Polskiego Towarzystwa Historycznego1988-10-20 - 1988-12-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_132List pani Pertzing do Polskiego Towarzystwa Historycznego1988-01-21 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_133List Stanisława Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1988-03-15 Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_134List Andre Raflina do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bilińskich1988-02-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


francuski
48_2003-PTHer_001_135List Muguette Gudin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Ogon1987-10-04 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_136Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Phelippe Rudewiez 1982-09-29 - 1988-02-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_137List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne o rodzinach Chmielewskich i Stefańskich1987-11-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


angielski
48_2003-PTHer_001_138Korespondencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i dr Stefana Kuczyńskiego z Jeanem Nivaille zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Dadler1987-10-05 - 1987-12-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_139List Josepha Dressel do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Tomkiewiczów1987-10-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


angielski
48_2003-PTHer_001_140List Richarda Chodkowskiego do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje na temat rodziny Grabowskich i Mosakowskich1988-08-25 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_141List Viviane Golec do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Golcem 1988-06-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_142List Marie Sylvette Coconnier do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawierający informacje genealogiczne związane z Pauliną Soroka i rodziną Mackiwskich 1988-04-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


francuski
48_2003-PTHer_001_145Varia w postaci listów(26 dokumentów), kserokopii i fragmentów prac drukowanych (4 dokumenty), wycinków prasowych (3 dokumenty), notatek dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (6 dokumentów)Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 39


angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_146Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Geraldem Dourche zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Dejewskim, Franciszką Krajniewską, Andrzejem Krajniewskim.1987-12-01 - 1988-12-12 Rozmiar dokumentów ogółem: 9


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_147Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marią Gawlikowską zawierająca informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Henning-Michaelis1988-03-22 - 1988-10-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 048_2003-PTHer_001_148Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Juliusem Kleizo zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza1987 - 1989 Rozmiar dokumentów ogółem: 23


angielski ,rosyjski
48_2003-PTHer_001_149Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim 1987-11-02 - 1988-10-07 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


francuski
48_2003-PTHer_001_150Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim 1989-09-07 - 1989-09-30 Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_151Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Josephem Kasprzakiem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kasprzaków1988-09-11 - 1989-02-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 548_2003-PTHer_001_152Listy p. Gubańskiego do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje genealogiczne o rodzinie Gubańskich1988-04-27 - 1988-06-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 4


francuski
48_2003-PTHer_001_153Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Lisiack zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków 1988-02-25 - 1988-04-26 Rozmiar dokumentów ogółem: 13


francuski
48_2003-PTHer_001_154List Francisa Sartorius do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje dotyczące rodziny Stamirowskich1988-03-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_155Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marylyse Cyhylyk zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich2017-05-07 - 1988-06-22 Rozmiar dokumentów ogółem: 8


francuski
48_2003-PTHer_001_156Korespondencja dr Stefana Krzystofa Kuczyńskiego z dr Jeanem Jacquesem Michaud zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacquesem Herzem1987-12-05 - 1988-06-21 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


francuski
48_2003-PTHer_001_157Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Judy Sierpińską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Sierpińskich, Bruszewskich i Kozłowskich1987-10-06 - 1988-06-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


angielski
48_2003-PTHer_001_158Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Aleksandrą Wańkowicz1985-07-05 - 1988-03-30 Rozmiar dokumentów ogółem: 5


angielski
48_2003-PTHer_001_159Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marilyn Rogge zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kłodzieńskich h. Łada1988-01-18 - 1988-02-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


angielski
48_2003-PTHer_001_160Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jorge Ślewińskim 1989-06-09 - 1989-12-15 Rozmiar dokumentów ogółem: 8


polski
48_2003-PTHer_001_161Korespondencja Elżbiety Rummel Rogerson z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Rummel1988-11-03 - 1988-12-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 548_2003-PTHer_001_162Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wacławem Podbereskim1988-12-14 - 1989-12-23 Rozmiar dokumentów ogółem: 11


rosyjski
48_2003-PTHer_001_163Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Metrich zawierająca informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Stanisławem Buywidem (Bujwidem)1989-04-09 - 1989-09-21 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


francuski
48_2003-PTHer_001_164Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frances Farmer zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Katarzyny Piechoty 1988-10-02 - 1989-04-02 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


angielski
48_2003-PTHer_001_165List Denise Popoff do dr Stefana Kuczyńskiego 1989-06-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_166Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve de la Pastelliere-Bocianowską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich1988-02-24 - 1989-03-05 Rozmiar dokumentów ogółem: 11


francuski
48_2003-PTHer_001_167Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Cathereine Gomuliński1987-10-10 - 1989-01-20 Rozmiar dokumentów ogółem: 7


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_168Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Pawłem Martuzalskim 1989-02-13 - 1989-05-24 Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_169Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem Żurowskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Żurowskich, Raciborowskich-Bartoszewiczów, Jarmolińskich, Wołodyjowskich, Zdziechowskich1989-02-18 - 1989-05-08 Rozmiar dokumentów ogółem: 8


angielski
48_2003-PTHer_001_170 Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Beatrice Leclerq zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Gede1987-09-10 - 1990-06-15 Rozmiar dokumentów ogółem: 6


francuski
48_2003-PTHer_001_171Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Centre for Heraldic Genealogical Research zawierająca informacje związane z rodziną Szołkowskich. 1989-06-15 - 1989-12-01 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


angielski
48_2003-PTHer_001_172Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Winklerem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Winklerów1988-09-21 - 1990-12-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 048_2003-PTHer_001_173Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Duckertem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Duckert1978-02-26 - 1989-05-26 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


francuski ,polski ,
48_2003-PTHer_001_174List Henryk Żaka do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-06-05 - 1989-03-23 Rozmiar dokumentów ogółem: 048_2003-PTHer_001_175Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anitą Rose Marcoline zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Stachyra 1989-04-09 - 1989-08-10 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


angielski
48_2003-PTHer_001_176Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Mlle Catherine Zboś zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Zboś1989-01-09 - 1989-03-04 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


francuski
48_2003-PTHer_001_177Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim 1984-09-01 - 1989-02-26 Rozmiar dokumentów ogółem: 0


polski ,
48_2003-PTHer_001_178VariaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 0


francuski ,
48_2003-PTHer_001_001Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące bandery polskiejNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 18548_2003-PTHer_001_002artykuły naukowe poświęcone banderom polskimNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 7


rosyjski
48_2003-PTHer_001_003Historia szachownicy lotniczejNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_000Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzystofa KuczyńskiegoNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 0


polski ,
48_2003-PTHer_001_001Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego.Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 648_2003-PTHer_001_005Artykuły i prace naukowe poświęcone fladze, sztandarom i symbolom państwa polskiego.Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1048_2003-PTHer_001_002Wycinki prasowe, fotografie analogowe, kliszeNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 6


rosyjski
48_2003-PTHer_001_003Umowy prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1961 - 1968 Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_001Notatki prof. Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 148_2003-PTHer_001_002Wycinki prasoweNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3848_2003-PTHer_001_003Artykuły i prace naukoweNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_004Kotwica - symbol nadziei Polaków. Pomnik GdańskiNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3348_2003-PTHer_001_001Monografie. Genealogia rodów i rodzin szlacheckichNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1848_2003-PTHer_001_047Czarnoccy h. LisNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 6348_2003-PTHer_001_048Bielińscy h. JunoszaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_049Biernacki - Poray (Józef Biernacki)Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1248_2003-PTHer_001_050Brzeziński h. LubiczNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 6848_2003-PTHer_001_051Korab - BrzozowskiNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 22


angielski
48_2003-PTHer_001_052ButlerowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 21


francuski
48_2003-PTHer_001_053Johanna Becker (Szymońscy)Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 11


angielski
48_2003-PTHer_001_054Dzierżyńscy h. SamsonNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 5748_2003-PTHer_001_001Górscy h. BożawolaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3548_2003-PTHer_001_002EnglertowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1048_2003-PTHer_001_003Dunin - Wąsowiczowie, Nekropolia Dunin - Wąsowiczów w Smogorzewie (autorstwa Pawła Kosiny)Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_004DwerniccyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 4


francuski
48_2003-PTHer_001_005GacowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 248_2003-PTHer_001_006GarbaccyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1548_2003-PTHer_001_007GieysztorowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_008Grekowie h. Grek Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_009Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogicznaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 6448_2003-PTHer_001_055Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogiczna c.d.Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 048_2003-PTHer_001_010JabłkowscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 348_2003-PTHer_001_011Kuzdrzał-Kicki korespondencja genealogicznaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 948_2003-PTHer_001_012HummelNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 15


rosyjski
48_2003-PTHer_001_013HemplowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1248_2003-PTHer_001_014Wojcińscy h. AbdankNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3


niemiecki
48_2003-PTHer_001_015ŻurkowscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 648_2003-PTHer_001_016ŻylińscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 2348_2003-PTHer_001_017ZdzieborscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1048_2003-PTHer_001_018ZdziechowscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 648_2003-PTHer_001_020WołodkowiczowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 7648_2003-PTHer_001_019ZiembińscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1648_2003-PTHer_001_021M. Joseph Valynseele. Korespondencja genealogicznaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 16


francuski
48_2003-PTHer_001_022Świderski h. DąbrowaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 39


rosyjski
48_2003-PTHer_001_023StankiewiczowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_024Feliks Radomski h. Prus Tertio odm.Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1648_2003-PTHer_001_025Izabela Plater-ZyberkNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 5448_2003-PTHer_001_026von Pfuhlstein-SłupeckiNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 9


francuski
48_2003-PTHer_001_027Nikolai Pilawa-PodgurskiNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 748_2003-PTHer_001_028Materiały genealogiczne Pińskich, Nobilitacja Abrahama Spiringa, Materiały genealogiczne Zaleskich-Koziuk h. Łada Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 748_2003-PTHer_001_029PopławscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 12


łaciński
48_2003-PTHer_001_030PraussowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 548_2003-PTHer_001_031Protasowscy (Protasowicz)Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3548_2003-PTHer_001_032Pułascy. Spadek po Kazimierzu PułaskimNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_033Połascy, PułascyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3048_2003-PTHer_001_034ORourkeNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3348_2003-PTHer_001_035Tadeusz NagórnyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1248_2003-PTHer_001_036Nędzowscy Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 648_2003-PTHer_001_037Kozłowscy h. LisNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 748_2003-PTHer_001_038Kostecki i KruszyńskiNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1848_2003-PTHer_001_039MoniuszkowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 10


rosyjski
48_2003-PTHer_001_040KirkorowieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 14048_2003-PTHer_001_041Gert von Karchowski, KarchowscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 20


łaciński ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_042MickiewiczNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 5548_2003-PTHer_001_043Krasiński Adam, KrasińscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 71


francuski
48_2003-PTHer_001_044Henri de MayenneNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 29


francuski
48_2003-PTHer_001_045Świętochowski - korespondencja K. PlucińskiegoNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1148_2003-PTHer_001_046Markowscy, Glogerowie, BohuszNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1448_2003-PTHer_001_056Toussaint. Korespondencja dotycząca rodziny GoryczkówNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 21


francuski
48_2003-PTHer_001_057Złotniccy h. NowinaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 12


francuski
48_2003-PTHer_001_058Antoni Świderski - ŚwiderscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 2548_2003-PTHer_001_059Lubicz-GruszeccyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 448_2003-PTHer_001_060Klemens Broszniowski. BroszniowscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 6


francuski
48_2003-PTHer_001_061LiszewscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 15


francuski
48_2003-PTHer_001_062Korespondencja Frederica Fifera z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim. Korespondencja genealogiczna związana nazwiskami Kazimierczak, Kościelniak, JabłońskiNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 13


francuski
48_2003-PTHer_001_063Korespondencja Jacquesa Roscuet z prof. Stefanem Krzysztofem KuczyńskimNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 12


francuski
48_2003-PTHer_001_064Dom Handlowy Nauki PAN. Korespondencja z Polskim Towarzystwem Historycznym dotycząca: Maubergów, Wilczewskich, Szczeszyńskich, Marquardtów, Serednickich Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 5


francuski
48_2003-PTHer_001_065Charles Frederic ErnstNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 4


francuski
48_2003-PTHer_001_066BontempsNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 2


francuski
48_2003-PTHer_001_067MazurNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 19


francuski
48_2003-PTHer_001_068SetiauNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 6


francuski
48_2003-PTHer_001_069Prokop. Korespondencja pana Prokopa z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca generała BemaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 11


angielski
48_2003-PTHer_001_070BaranNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 4


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_071SzelechowscyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 10


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_075Varia genealogiczneNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 35


polski,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_001Herb PruszkowaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 12


polski
48_2003-PTHer_001_002Herb i pieczęcie PułtuskaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3048_2003-PTHer_001_003Indeksy do herbarzy Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 9


polski,niemiecki
48_2003-PTHer_001_004Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje Rozmiar dokumentów ogółem: 1


polski
48_2003-PTHer_001_005Pieczęć Mikołaja KopernikaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 100


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_001Gwiazda WytrwałościNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 28


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_002Materiały do numizmatyki polskiej w zbiorach AGADNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 10


polski
48_2003-PTHer_001_003Znaki wodne i papieroweNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 44


polski
48_2003-PTHer_001_004Symbolika ogólnieNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 12


polski
48_2003-PTHer_001_005Symbole stanów USANieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 49


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_006Symbolika harcerskaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 5


polski
48_2003-PTHer_001_007Czapka konfederatka, czapka frygijskaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 44


polski
48_2003-PTHer_001_008MormoniNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 25


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_001Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 1 Rozmiar dokumentów ogółem: 60


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_002Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 2Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 130


polski,angielski ,polski,angielski
48_2003-PTHer_001_003Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 3Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 181


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_004Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 4Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 33


polski
48_2003-PTHer_001_005Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 5Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 103


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_006Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 6Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 287


polski
48_2003-PTHer_001_007Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 7Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 18


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_008Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 8Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 379


polski
48_2003-PTHer_001_009Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 9Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 96


polski
48_2003-PTHer_001_010Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 10Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 9


angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_011Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 11Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 67


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_012Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 12Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 33


polski,angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_013Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 13Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 21


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_014Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 14Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 29


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_015Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 15 Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 39


polski
48_2003-PTHer_001_016Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 16Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 7


polski
48_2003-PTHer_001_017Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 17Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 31


polski,angielski ,polski,angielski
48_2003-PTHer_001_018Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 18 Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 10


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_019Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 19Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 93


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_020Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 20Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 37


polski
48_2003-PTHer_001_021Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 21Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 12


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_022Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 22Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 16


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_023Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 23Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 38


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_024Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 24Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 18


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_025Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 25Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 2


polski
48_2003-PTHer_001_026Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 26Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 7


polski
48_2003-PTHer_001_027Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 27Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 21


polski
48_2003-PTHer_001_028Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 28 Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 21


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_029Materiału po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 29Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 11


polski
48_2003-PTHer_001_030Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 30Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 14


polski
48_2003-PTHer_001_031Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 31Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1348_2003-PTHer_001_032Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 32Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 9


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_033Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 33Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 1


polski
48_2003-PTHer_001_035Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 35Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 15


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_036Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 36Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 138


polski
48_2003-PTHer_001_037Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 37Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 38


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_072Hauffe-GromadzińskiNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 10


polski,niemiecki
48_2003-PTHer_001_001Prace i artykuły naukoweNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 37


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_002Recenzje prac i artykułów naukowych2016-07-29 Rozmiar dokumentów ogółem: 18


polski
48_2003-PTHer_001_003VariaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 50


polski
48_2003-PTHer_001_001Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. IVNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 5


polski
48_2003-PTHer_001_002Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. VNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 19


polski
48_2003-PTHer_001_003Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. XINieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 20


polski
48_2003-PTHer_001_001Leksykon - hasła artykuły, źródła do dziejów Polski do 1795 rokuNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 15


polski
48_2003-PTHer_001_073Genealogia Krzyżanowskich h. Świnka ze Żmudzi. Jarosław Krzyzanowski. Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 3


polski
48_2003-PTHer_001_006Pieczęci lakowe - zbiór EnglertaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 31


polski
48_2003-PTHer_001_001Kolekcjoner Polski 1973 - 19811973 - 1981 Rozmiar dokumentów ogółem: 81


polski
48_2003-PTHer_001_002Prasa różnaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 55


polski
48_2003-PTHer_001_003Wycinki różneNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 25


polski
48_2003-PTHer_001_004Nekrologia różnaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 67


polski
48_2003-PTHer_001_074Chodasiewicze herbu DołęgaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 19


polski
48_2003-PTHer_001_001Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii tom II, 1994)1994 Rozmiar dokumentów ogółem: 13


polski
48_2003-PTHer_001_002Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii t. III, 1996)1996 Rozmiar dokumentów ogółem: 2


polski
48_2003-PTHer_001_003Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. IV, 19991999 Rozmiar dokumentów ogółem: 10


polski
48_2003-PTHer_001_004Korespondencja i materiały do IV t. Rocznika Polskiego Towarzystwa HeraldycznegoNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 22


polski
48_2003-PTHer_001_005Prasa Polsko i rosyjsko języczna, kserokopie z prasyNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 90


rosyjski
48_2003-PTHer_001_001Dokumenty założycielskie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1987/19881987 - 1988 Rozmiar dokumentów ogółem: 44


polski
48_2003-PTHer_001_002Godło Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Rozmiar dokumentów ogółem: 52


polski
48_2003-PTHer_001_003Spis członków PTHerNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 2


polski
48_2003-PTHer_001_004Lista kandydatów do władz PTHer Nieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 6848_2003-PTHer_001_040Dokumenty IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki - "Orzeł i lew w heraldyce średniowiecznej" Kraków 4-8 IX 1995r.1995 Rozmiar dokumentów ogółem: 153


polski,angielski ,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_002Walne Zgromadzenie PTHer 20002000 Rozmiar dokumentów ogółem: 22


polski
48_2003-PTHer_001_003Walne Zgromadzenie PTHer 20042004 Rozmiar dokumentów ogółem: 184


polski
48_2003-PTHer_001_004Walne Zgromadzenie PTHer 20072007 Rozmiar dokumentów ogółem: 175


polski
48_2003-PTHer_001_001Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1988-19801988 - 1990 Rozmiar dokumentów ogółem: 137


polski,albański ,rosyjski
48_2003-PTHer_001_002Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1989-19901989 - 1990 Rozmiar dokumentów ogółem: 164


polski,angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_003Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z roku 1991, sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego z lat 1991-19921991 - 1992 Rozmiar dokumentów ogółem: 42


polski
48_2003-PTHer_001_004Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z 1991 roku1991 Rozmiar dokumentów ogółem: 119


polski
48_2003-PTHer_001_005Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1992-19931992 - 1993 Rozmiar dokumentów ogółem: 394


polski,angielski ,francuski ,polski,angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_006Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1994 roku2016 Rozmiar dokumentów ogółem: 183


polski
48_2003-PTHer_001_007Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1994 roku2016 Rozmiar dokumentów ogółem: 184


polski,angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_008Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1995 roku1995 Rozmiar dokumentów ogółem: 195


polski,angielski ,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_009Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1995 roku1995 Rozmiar dokumentów ogółem: 167


polski,angielski ,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_010Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1996 roku1996 Rozmiar dokumentów ogółem: 280


polski,angielski ,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_011Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1996 roku1996 Rozmiar dokumentów ogółem: 121


polski,angielski ,czeski ,francuski
48_2003-PTHer_001_012Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1997 roku1997 Rozmiar dokumentów ogółem: 238


polski,angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_013Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1997 rok1997 Rozmiar dokumentów ogółem: 133


polski
48_2003-PTHer_001_014Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1998 roku1998 Rozmiar dokumentów ogółem: 194


polski,angielski ,rosyjski
48_2003-PTHer_001_015Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1998 roku.1998 Rozmiar dokumentów ogółem: 72


polski
48_2003-PTHer_001_016Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1999 roku.1999 Rozmiar dokumentów ogółem: 165


polski
48_2003-PTHer_001_017Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1999 roku.1999 Rozmiar dokumentów ogółem: 65


polski
48_2003-PTHer_001_018Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 2000 roku2000 Rozmiar dokumentów ogółem: 142


polski
48_2003-PTHer_001_019Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 2000 roku2000 Rozmiar dokumentów ogółem: 77


polski
48_2003-PTHer_001_020Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2001 rok2001 Rozmiar dokumentów ogółem: 104


polski
48_2003-PTHer_001_021Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2002 rok.2002 Rozmiar dokumentów ogółem: 66


polski
48_2003-PTHer_001_022 Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2004 rok.2004 Rozmiar dokumentów ogółem: 112


polski
48_2003-PTHer_001_023Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2005 rok. 2005 Rozmiar dokumentów ogółem: 117


polski
48_2003-PTHer_001_024Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2006 rok.2006 Rozmiar dokumentów ogółem: 49


polski
48_2003-PTHer_001_015Dokumenty wewnetrzne i korespondencja 2007-2008 rok2007 - 2008 Rozmiar dokumentów ogółem: 76


polski
48_2003-PTHer_001_025Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2007-2008 rok.2007 - 2008 Rozmiar dokumentów ogółem: 77


polski
48_2003-PTHer_001_027Dokumentacja prac nad ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP. (przed kontrasygnatą Prezydenta Rzeczypospolitej). Sporządził Krzysztof Guzek1993-03-01 - 1993-03-06 Rozmiar dokumentów ogółem: 3


polski
48_2003-PTHer_001_028Dokumenty Komisji Heraldycznej2004 - 2007 Rozmiar dokumentów ogółem: 18


polski
48_2003-PTHer_001_029Krasnystaw 260 rocznica śmierci Kaspra Niesieckiego2004 Rozmiar dokumentów ogółem: 28


polski
48_2003-PTHer_001_030Sesja PTHer "Orzeł Biały" 27-28. VI. 1995 r. Korespondencja, programy1995-06-27 - 1995-06-28 Rozmiar dokumentów ogółem: 64


polski
48_2003-PTHer_001_031Korespondencja prezesa PTHer Prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. Stanowisko PTHer w sprawie znaków państwa1993 - 1997 Rozmiar dokumentów ogółem: 45


polski
48_2003-PTHer_001_032Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu1988 - 1993 Rozmiar dokumentów ogółem: 8


polski
48_2003-PTHer_001_033Listy obecności na zebraniach naukowych2001 - 2008 Rozmiar dokumentów ogółem: 59


polski
48_2003-PTHer_001_034Sprawa Andrzeja Kulikowskiego 1999 rok.1999 Rozmiar dokumentów ogółem: 53


polski
48_2003-PTHer_001_035Oryginały do powielaniaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 39


polski
48_2003-PTHer_001_036Wizyta Gartera Sir Conrada Swana w Polsce 26.IX-30.IX.1995 r.1995-09-26 - 1995-09-30 Rozmiar dokumentów ogółem: 31


polski,angielski
48_2003-PTHer_001_037IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995r. Korespondencja1995-09-04 - 1995-09-08 Rozmiar dokumentów ogółem: 216


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_038IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja z autorami tekstów1995 Rozmiar dokumentów ogółem: 40


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_039IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki. Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja 1995-09-04 - 1995-09-08 Rozmiar dokumentów ogółem: 95


polski,angielski ,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_026Dziennik podawczy PTHer1987 - 1989 Rozmiar dokumentów ogółem: 1


polski
48_2003-PTHer_001_041VariaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 100


polski
48_2003-PTHer_001_001Dokumenty finansowe PTHer rok 19881988 Rozmiar dokumentów ogółem: 63


polski
48_2003-PTHer_001_002Dokumenty finansowe PTHer rok 1988/891989 Rozmiar dokumentów ogółem: 414


polski
48_2003-PTHer_001_042Dokumenty wewnętrzne VariaNieznane Rozmiar dokumentów ogółem: 247


polski
48_2003-PTHer_001_003Dokumenty Finansowe PTHer lata 1989/901989 - 1990 Rozmiar dokumentów ogółem: 42


polski
48_2003-PTHer_001_004Dokumenty finansowe PTHer rok 1990 1990 Rozmiar dokumentów ogółem: 206


polski
48_2003-PTHer_001_005Dokumenty finansowe PTHer lata 1988-19901988 - 1990 Rozmiar dokumentów ogółem: 28


polski
48_2003-PTHer_001_006Dokumenty finansowe PTHer rok 19911991 Rozmiar dokumentów ogółem: 231


polski
48_2003-PTHer_001_007Dokumenty finansowe PTHer lata 1992-19931992 - 1993 Rozmiar dokumentów ogółem: 283


polski
48_2003-PTHer_001_008Dokumenty finansowe PTHer lata 1993-19941993 - 1994 Rozmiar dokumentów ogółem: 280


polski
48_2003-PTHer_001_009Dokumenty finansowe PTHer lat 1994-19951994 - 1995 Rozmiar dokumentów ogółem: 284


polski
48_2003-PTHer_001_010Dokumenty finansowe PTHer lata 1995-19961995 - 1996 Rozmiar dokumentów ogółem: 267


polski
48_2003-PTHer_001_011Dokumenty finansowe PTHer lata 1996-19971996 - 1997 Rozmiar dokumentów ogółem: 219


polski
48_2003-PTHer_001_012Dokumenty finansowe PTHer lata 1997-19981997 - 1998 Rozmiar dokumentów ogółem: 130


polski
48_2003-PTHer_001_013Dokumenty finansowe PTHer rok 19991999 Rozmiar dokumentów ogółem: 111


polski
48_2003-PTHer_001_014Dokumenty finansowe PTHer rok 20002000 Rozmiar dokumentów ogółem: 132


polski
48_2003-PTHer_001_015Dokumenty finansowe PTHer rok 2001-20022001 - 2002 Rozmiar dokumentów ogółem: 225


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Kuczyńskiego z Madame Georges Boudart Kaniewski
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Kuczyńskiego z Madame Georges Boudart Kaniewski
48_2003-PTHer_001_001
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Kaniewskich
1979-01-25 - 1979-07-31

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_001_001List Georges Boudart Kaniewski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-01-25Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_002List Towarzystwa Historycznego do Georges Boudart Kaniewski1979-02-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_001_003List dr Stefana Kuczyńskiego do księdza proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzyżeszewie Kościelnym1979-03-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_004List Parafii Rzym.-Kat. do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-05-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_005List Georges Boudart Kaniewski do dr Stefana Kuczyńskiego1979-02-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_001_006Kserokopia świadectwa ślubu Michaela Kaniewskiego i pani Szychowskiej zawartego w lipcu1900r.1900-07Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_001_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Kędzierzynie1979-03-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Gościeszynie1979-05-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Georges Boudart Kaniewski1979-04-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_001_010List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Georges Boudart Kaniewski1979-06-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_011List Georges Boudart Kaniewski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-06-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_001_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Georges Boudart Kaniewski1979-06-01Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja International Academy of Heraldry z panią Joan Repice
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja International Academy of Heraldry z panią Joan Repice
48_2003-PTHer_001_002
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Czechowskich
1979-06-17 - 1980-01-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_002_001List Joan Repice do dr Stefana Kuczyńskiego1979-06-17Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_002_002List dr Stefana Kuczyńskiego do Joan Repice1979-09-25Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_002_003List Joan Repice do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-11-09Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_002_004List Joan Repice do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1980-01-22Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_002_005Notatki dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego związane z mikrofilmami dotyczącymi akt parafialnychNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Camille Lassus
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Camille Lassus
48_2003-PTHer_001_004
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Balawajderów
1979-09-13 - 1980-01-18

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_004_001List Camille Lassus do Polskiego Towarzystwa Historycznego Sekcji Heraldycznej1979-09-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_004_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do księdza proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Komborni1979-12-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_004_003List Camille Lassus do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-11-05Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_004_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Camille Lassus1979-01-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_004_005List Camille Lassus do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1980-01-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_004_006Notatki genealogiczne dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego związane z nazwiskiem BalawajderNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Markiem Kasubowskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Markiem Kasubowskim
48_2003-PTHer_001_003
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzina Kaszubowskich (Kasubowskich)
1978-10-16 - 1979-03-13

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_003_002List księdza Leona Lemańskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący kwerendy związanej z Antonim Kazubowskim2016-09-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_001List Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1978-10-16Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_003List Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1978-11-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Marka Kasubowskiego 1978-11-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Marka Kasubowskiego1979-03-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_006List Marka Kasubowskiego do dr Stefana KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Dorothy Batton
Rozmiar dokumentów ogółem: 8

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Dorothy Batton
48_2003-PTHer_001_005
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Miśtów, rodziną Radzimowskich
1979-01-06 - 1979-10-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_005_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Dorothy J. Batton1979-01-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_005_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Dorothy J. Batton1979-03-27Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_005_003List Dorothy J. Batton do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-07-10Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_005_004List Dorothy J. Batton do dr Stefana Kuczyńskiego1979-08-06Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_005_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ulanowie2016-09-16Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_005_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ślęzakach1979-10-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_005_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kolonii Polskiej1979-10-16Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_005_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Dorothy J. Batton1979-10-28Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z państwem Groc
Rozmiar dokumentów ogółem: 23

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z państwem Groc
48_2003-PTHer_001_006
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Patryniaków i Antonim Miłoszewskim
1978-08-30 - 1980-11-13

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_006_003List Suzanne Groc do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący genealogii rodzinnej - Antoniego Miłoszewskiego1978-10-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_006_002Pismo Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu do Polskiego Towarzystwa Historycznego1978-09-08Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_006_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Kościoła Parafialnego w Nowym Mieście Lubawskim (dotyczy Antoniego Lubawskiego)1978-11-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wojewódzkiego Archiwum w Państwowego w Poznaniu1978-08-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Kościoła Parafialnego w Krotoszynie. Wraz z odpowiedzią księdza.1978-11-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie. Na odwrocie dokumentu odpowiedź księdza1978-11-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Lutogniewie (dotyczący Wojciecha Patrynika)1978-11-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_008List ks. Stanisława Tyszera Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Lutogniewie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1978-11-16Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (w sprawie odpisu aktu urodzenia Wojciecha Patryniaka)1978-11-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_010List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do ks. proboszcza (w sprawie Antoniego Miłoszewskiego)1978-11-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_011List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (dotyczy Wojciecha Patryniaka)1978-11-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Suzanne Groc1978-12-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_013List Anny Kwietoniuk do nieznanego odbiorcy1979-03-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_014List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Suzanne Groc dotyczący nazwiska Patryniak, Katarzyny Szóstak, Antoniego Miłoszewskiego1979-03-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_015List Alaina Groca do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1978-04Dokument tekstowy


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_006_016List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Diecezjalnego w Poznaniu1979-05-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_017List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Kurzętniku1979-05-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_018List Alaina Groca do Andre Roberta Coschemique oraz kopia rozliczenia finansowego1980-08-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_006_019Dokument Banku Polska Kasa Opieki S.A. wyciąg z konta dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1979-06-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_006_020Kopia pisma Banku Polskiego Kasa Opieki S.A. do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1980-10-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_006_021Pismo Banku Polska kasa Opieki S.A. do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1980-11-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_006_022Dokument genealogiczny w postaci kopi wykresu genealogicznego pani Gorc z d. Patryniak, oraz notatki genealogiczneNieznaneDokument tekstowy


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_006_023Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Pismo okólne nr 10 z dnia 8 maja 1974r.1974-05-08Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Agnieszka Kowalewską dotycząca rodziny Przyłubskich.
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z panią Agnieszka Kowalewską dotycząca rodziny Przyłubskich.
48_2003-PTHer_001_007
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Przyłubskich.
1978-08-21 - 1979-03-17

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_007_001Wiadomości o rodzinie Przyłubskich spisane przez panią Agnieszkę Kowalewską1978-09-08Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_007_002List pani Agnieszki Kowalewskiej do adresata imieniem Rafał1978-09-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_007_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Agnieszki Kowalewskiej zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Przyłubskich1979-01-23Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_007_004List Agnieszki Kowalewskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina Przyłubskich1979-03-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_007_005Notatki genealogiczne związane z rodzina Przyłubskich wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1978 - 1979Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_007_006Kserokopia z XV tomu "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" Seweryna Uruskiego.NieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem J. Murphym
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem J. Murphym
48_2003-PTHer_001_008
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Janem Lewandowskim
1980-08-05 - 1980-12-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_008_001List Michaela J. Murphy do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotycząca Jana Lewandowskiego ur. w 1880 r.1980-08-05Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_008_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat w Gawłuszowicach dotyczący aktu urodzenia Jana Lewandowskiego1980-10-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_008_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michaela J. Murphy dotyczący Jana Lewandowskiego1980-12-20Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Zdenkiem G. Alexym
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Zdenkiem G. Alexym
48_2003-PTHer_001_009
Korespondencja zawiera informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Wierzbowskich
1980-09-21 - 1980-10-10

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_009_001List Zdenka G. Alexego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Wierzbowskich1980-09-21Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_009_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Zdenka G. Alexy z informacjami heraldycznymi o rodzinach Wierzbowskich1980-10-01Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z M. Gastonem Durieuxem
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z M. Gastonem Durieuxem
48_2003-PTHer_001_010
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bull
1980-07-02 - 1980-08-15

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_010_001List Gastona Durieux do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje o rodzinie Bull1980-07-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_010_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Gastona Durieux1980-08-15Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Karola Szerląga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Karola Szerląga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_011
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wojtyłłów
2016-08-03

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_011_001List Karola Szerlonga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający skróconą genealogię Wojtyłłów1979-08-03Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Edwardem Otrembą
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Edwardem Otrembą
48_2003-PTHer_001_012
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związne z rodziną Otrębów
1978-11-21 - 1979-05-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_012_001List Edwarda Otremby do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Otrembów1978-11-21Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_012_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Bazyliki św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim dotyczący Antoniego Otremby wraz z odpowiedzią proboszcza.1978-12-23Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_012_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Radomnie wraz z odpowiedzią.1978-12-23 - 1979-01-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_012_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Edwarda Otremby zawierający informacje o Antonim Otrembie1979-01-24Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_012_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Edwarda Otremby1979-05-29Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Polheberem
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Polheberem
48_2003-PTHer_001_013
Korespondencja zawiera informacje o Józefie Polherberze poległym pod Monte Cassino
1979-04-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_013_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stefana Polherbera z informacjami o Józefie Polherberze1979-04-24Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Wertepną
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Wertepną
48_2003-PTHer_001_014
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wertepna
1978-06-27 - 1979-03-16

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_014_001List Daniela Wertepna do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1978-06-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_014_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Daniela Wertepny1978-07-08Dokument tekstowy


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_014_003List Daniela Wertepna do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1978-07-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_014_004List Daniela Wertepny do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1978-10-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_014_List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Daniela Wertepna1978-11-30Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_014_006List Daniela Wertepna do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1979-01-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_014_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Daniela Wertepna1979-03-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_014_009Kopia aktu urodzenia Marii Wertepna ur. 26.10.1904r.1979-03-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_014_010Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Franciszki Wertepny ur. 26.10.1904r.1979-03-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_014_011Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Barbary Wertepna ur. 15.12.1899r.1979-03-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_014_012Luźne notatki genealogiczne związane z rodziną WertepnaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_014_008List Daniela Wertepna do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-03-16Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jerzym Plewako
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jerzym Plewako
48_2003-PTHer_001_015

1979-02-21 - 1979-03-02

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_015_001List Jerzego Plewako do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1979-02-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_015_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jerzego Plewako1979-03-02Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Stana Tabaki i Joelle Dufresnay do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Stana Tabaki i Joelle Dufresnay do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_016

1980-08-18

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_016_001List Stana Tabaki do Polskiego Towarzystwa Historycznego1980-07-15Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Józefem Dresselem
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Józefem Dresselem
48_2003-PTHer_001_017

1980-07-07 - 1985-06-02

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_017_001List seminarzystów prof. Henryka Samsonowicza do Józefa Dressela1980-07-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_002List Józefa Dressela do prof. Henryka Samsonowicza1980-08-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Józefa Dressela w sprawie poszukiwań genealogicznych rodziny Janowiczów 1980-10-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_003List Józefa Dressela do Polskiego Towarzystwa Historycznego1980-11-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Józefa Dressela zawierający informacje genealogiczno-heraldyczne na temat Jerzego na Roszewie Dressela, rodziny Cybulskich h. Prawdzic, Rodziny Woyenko-Tomkowiczów1980-10-26Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_017_006List Józefa Dressela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający 8 tablic genealogicznych: Rydzewskich, Sienkiewiczów, Janowiczów, Desseów, Grudzińskich, Cybulskich, Lignau, Wojnek-Tomkiewicz 1980-10-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_007List Józefa Dressela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1980-11-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_008List Józefa Dressela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1980-11-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_009List Józefa Dressela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-01-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_010List Józefa Dressela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-08-08Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_011List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Józefa Dressela 1985-05-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_017_012Fiszka dotycząca nazwiska Dressel wykonana przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1980 - 1985Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefan Krzysztofa Kuczyńskiego z Jeanem-Lucem Grześkowiakiem
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefan Krzysztofa Kuczyńskiego z Jeanem-Lucem Grześkowiakiem
48_2003-PTHer_001_018
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Grześkowiaków
1981-02-28 - 1981-07-17

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_018_001List Jeana-Luca Grześkowiaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Grześkowiaków1981-02-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_018_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do ks. proboszcza Parafii Rzym.-Kat w Krobii dotyczący Michała Grześkowiaka i Walentyna Grześkowiaka1981-03-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_018_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Nieparcie1981-03-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_018_004List z Parafii w Nieparcie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-03-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_018_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący Michała Grześkowiaka i Marianny Musioł1981-03-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_018_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do ks. proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Krobii1981-05-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_018_007List Jeana-Luca Grześkowiaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Michała Grześkowiaka, Marianny Musioł, Marcina Musioła1918-05-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_018_008List Jeana-Luca Grześkowiaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1981-07-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_018_009Notatki genealogiczne dotyczące rodziny Grześkowiaków1980 - 1981Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Donną Weeks
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Donną Weeks
48_2003-PTHer_001_019
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Koczotów
1981-07-16 - 1982-03-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_019_001List Donny Weeks do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Antoniego Koczota i Katarzyny Wolna Koczot 1981-07-16Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_019_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii rzym.-Kat. w Strzyżowie n. Wisłokiem1981-08-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_019_003List z Urzędu Parafialnego Strzyżów n. Wisłokiem do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1981-08-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_019_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Gwoźnicy Górnej dotyczący Antoniego Koczota wraz z odpowiedzią z Parafii.1981-11-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_019_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Donny Weeks zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Koczotów1981-11-16Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_019_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Donny Weeks zawierający informacje genealogiczne związane z Antonim Koczotem1982-01-28Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_019_007List Donny Weeks do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1982-03-05Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_019_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Gwoźnicy Górnej dotyczący Franciszka Koczota i Marii Zarych1982-03-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_019_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Gwoźnicy Górnej dotyczący Antoniego Koczota, wraz z odpowiedzią z parafii.1982-05-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_019_010List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Donny Weeks1982-07-17Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Serge Krzywkowskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Serge Krzywkowskim
48_2003-PTHer_001_020
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Krzywkowskich
1980-01-30 - 1981-10-23

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_020_002 Kopia listu Serge Krzywkowskiego do Andre Coschemique prezydenta Koła rodziny Kuźmicz zawierająca informacje dotyczące rodziny Krzywkowskich1981-01-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_020_001Kopia listu Tadeusza Kędzierskiego (vice dyrektora Komitetu do Spraw Radia i Telewizji) do Dominique Kriwkowski1980-01-30Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_020_003List Andre Coschemoque do Serge Krzywkowski 1981-02-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_020_004List Serge Krzywkowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina Krzyczkowskich h. Półkozic1981-03-16Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_020_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Mławie dotyczący Hermana Krzywkowskiego1981-04-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_020_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Państwowego w Mławie dotyczący Hermana Krzywkowskiego1981-06-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_020_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Serge Krzywkowski zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Krzywkowskich1981-07-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_020_008List Serge Krzywkowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z1981-08-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_020_009Kopia listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Serge Krzywkowski1981-10-23Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_020_010Lis Urzędu Stanu Cywilnego w Mlawie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Hermana Krzywkowskiego1981-11-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_020_011List Urzędu Stanu Cywilnego w Mławie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Hermana Krzywkowskiego1981-11-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_020_012Notatki i fiszki genealogiczne związane z rodziną Krzywkowskich wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, oraz jedno zdjęcie analogowe1981Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z D. Ferreolem
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z D. Ferreolem
48_2003-PTHer_001_021
Korespondencja zawiera informacje związane z Dwojrą Goldfam
1982-11-04

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_021_001List D. Ferreola do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje związane z Dwojrą GoldflamNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_021_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do D. Ferreola zawierający informacje genealogiczne dotyczące Dwojry Goldflam, Chany Goldflam, Laji Goldflam1982-11-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_021_003Notatki genealogiczne dotyczące rodziny Goldflamów wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_021_004Kserokopia dokumentu Dwojry GoldflamNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Karolem Orłowskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Karolem Orłowskim
48_2003-PTHer_001_022
Korespondencja traktuje o potrzebie wydania herbarza ogólnopolskiego
1982-09-10 - 1982-10-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_022_001List Karola Orłowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-09-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_022_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Karola Orłowskiego1982-10-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_022_003Notatki wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego NieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Louisem Muhlemannem
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Louisem Muhlemannem
48_2003-PTHer_001_023
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Rywalskich i rodziną Sztachelskich
1982-08-30 - 2016-10-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_023_List Louisa Muhlemann do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Rywalskich i rodziny Sztachelskich1982-08-30Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_023_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Louisa Muhlemann zawierający informacje dotyczące rodziny Rywalskich i rodziny Sztachelskich1982-10-12Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claire Farin
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claire Farin
48_2003-PTHer_001_024
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Jankowskim
1981-03-03 - 1981-10-19

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_024_001List Calire Farin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Józefa Jankowskiego ur. 23 maja 1902r.1981-02-22Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_024_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Dubowie dotyczący Józefa Jankowskiego1981-03-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_024_003List z Urzędu Stanu Cywilnego w Łomazach do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje dotyczące Józefa Jankowskiego1981-04-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_024_004List Claire Farin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-10-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_024_005Notatki dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Sheilą Antczak
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Sheilą Antczak
48_2003-PTHer_001_025
Korespondencja dotyczy drzewa genealogicznego rodziny Sheili Antczak
1981-10-05 - 1981-10-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_025_001List Sheili Antczak do Polskiego Towarzystwa Historycznego1981-10-05Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_025_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Sheili Antczak1981-10-28Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanem Tabaką
Rozmiar dokumentów ogółem: 23

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanem Tabaką
48_2003-PTHer_001_026
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne na temat rodziny Tabaków, Ziętków, Nowaczyków
1981-10-05 - 1982-05-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_026_001List Stana Tabaki do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-10-05Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ks. Proboszcza Parafii w Kaczanowie1981-10-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Kościeszkach dotyczący Tomasza Nowaczyka ur. w 1877r. 1981-10-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Grabowie Królewskim dotyczący Agnieszki Jackowskiej ur. w 1880r.1981-10-18Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_026_003List z Parafii N.S.P.J. w Grabowie KrólewskimNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Kaczanowie dotyczący Stanisława Tabaki ur. 1883 r.1981-10-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat św. Mikołaja w Witkowie1981-10-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_008Kopia listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stana Tabaki zawierająca informacje genealogiczne o Stanisławie Tabaka, Tomaszu Nowaczyku, Joannie Ziętek, Agnieszce Jackowskiej1981-10-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_009List z Kościoła Rzym.-Kat. p.w. Św. Marcina w Kaczanowie1981-11-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_010List dr Stefana Kuczyńskiego do Stana Tabaki dotyczący Stanisława Tabaki, Tomasza Nowaczyka, 1981-11-20Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_011List Stana tabaki dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-11-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_012List Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący miejscowości Kaczanów i Żegocin leżących w Archidiecezji Gnieźnieńskiej1981-12-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_013List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stana Tabaki 1982-01-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_014List Stana Tabaki do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Ziętek-Budzyńskich1982-03-01Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_015List Stana Tabaki do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Agnieszki Jackowskiej i Tekli Styś1982-03-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_016Brudnopis listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stana Tabaki1982-04-23Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_017List Stana Tabaki dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Rodziny Nowaczyków, Stanisława Tabaki, Ziętek Joanny, Jackowskiej Agnieszki i Tekli Styś1982-05-01Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_026_018Kopia Świadectwa ślubu Mikołaja Tabaki i Józefy Jędraszak z 1877 r.1981-11-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_019Kopia Świadectwa Chrztu Joanny Ziętek ur. 28.04.18871981-11-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_020Kopia Świadectwa Ślubu Wawrzyna Ziętka i Józefy Lisek (ślub w 1874r.)1981-11-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_021Kopia Świadectwa Ślubu Jana Liska i Józefy Chylak (Ślub w 1869r.)1981-11-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_022Kopia Świadectwa Zgonu Jana Liska (zm. 1872)1981-11-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_026_023Notatki i wykresy genealogiczne Tabaków i Ziętków sporządzone przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lynn Kuśnierz
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lynn Kuśnierz
48_2003-PTHer_001_027
Informacje związane z nazwiskiem Kuśnierz i jego pochodzeniem
1981-12-05 - 1982-01-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_027_001List Lynn Kuśnierz do Polskiego Towarzystwa Historycznego1981-11-05Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_027_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Lynn Kuśnierz1982-01-29Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z dr Hennsem Jager-Sunstenau
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z dr Hennsem Jager-Sunstenau
48_2003-PTHer_001_028

1981-07-20 - 1981-08-25

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_028_001List dr HannsaJager-Sunstenau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Alexandrem Mittrowskim1981-07-20Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_028_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do dr Hannsa Jager-Sunstenau zawierający informacje genealogiczne związane z Alexandrem Mittrowskim1981-09-26Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_028_003Notatki dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące Alexandra MittrowskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Blaze Lipowskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Blaze Lipowskim
48_2003-PTHer_001_029
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Lipowskich
1981-12-05 - 1981-07-14

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_029_001List Blaze Lipowskiego do Polskiego Towarzystwa Historycznego 1981-05-12Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_029_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Blaze Lipowskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Lipowskich1981-06-20Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_029_003List Balze Lipowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-07-14Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Guyem Eynardem
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Guyem Eynardem
48_2003-PTHer_001_030
Korespondencja zawiera informacje na temat nazwiska Wiśniewski
1981-08-19 - 2016-09-02

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_030_001List Guya Eynard do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje dotyczące nazwiska Wisheschi vel Visheschi (Wiśniewski) 1981-08-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_030_002Kopia listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Guya Eynarda zawierający informacje dotyczące nazwiska Wiśniewski1981-09-02Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Jeana-Louisa Barzyka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Jeana-Louisa Barzyka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_031

1981-07-17

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_031_001List Jeana-Louisa Barzyka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-07-17Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Charlesa Herse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Charlesa Herse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_032
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzina Herse i rodziną Moszkowitz vel Mochkowitz
2016-08-07

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_032_001Kopia listu Charlesa Herse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Herse i Mochkovitz vel Moszkowitz1981-08-07Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Janusza Jankowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodu Zarębów i rodziny Sierzputomskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Janusza Jankowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodu Zarębów i rodziny Sierzputomskich
48_2003-PTHer_001_033
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne na temat rodziny Zaręb ów i rodziny Sierzputomskich
1985-12-02

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_033_001List Janusza Jankowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Zarębów i rodziną Sierzputowskich1985-12-02Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List M. Sturdży do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Korjatowiczów, rodziny Ostrogskich, rodziny Holszańskich, rodziny Muszała, rodziny Bohołnowicz
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List M. Sturdży do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Korjatowiczów, rodziny Ostrogskich, rodziny Holszańskich, rodziny Muszała, rodziny Bohołnowicz
48_2003-PTHer_001_034
Korespondencja dotyczy rodziny Korjatowiczów, rodziny Ostrogskich, rodziny Holszańskich, rodziny Muszała, rodziny Bohołnowicz
1985-05-07

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_034_001List M. Sturdży do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodzin: Korjatowiczów, Ostrogskich, Holszańskich, Muszała i Bohołnowicz1985-05-07Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Matthiasem Fiebigerem dotycząca rodziny Fiebigerów
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Matthiasem Fiebigerem dotycząca rodziny Fiebigerów
48_2003-PTHer_001_035
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Fiebigerów
1984-07-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_035_001List Matthiasa Fiebigera do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Fiebigerów1984-07-01Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_035_002Brudnopis listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Matthiasa FiebigeraNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Leokadią Paliwoda i Zygmuntem Paliwoda
Rozmiar dokumentów ogółem: 22

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Leokadią Paliwoda i Zygmuntem Paliwoda
48_2003-PTHer_001_036
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne i dokumenty związane z rodziną Paliwodów.
1982-10-26 - 1984-02-15

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_036_001Kopia listu Leokadii Paliwoda do pana Coschemique zawierający informacje genealogiczne związane z Edwardem Paliwodą i Vladislavem Scheiderem1982-10-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Różanymstoku dotyczący Edwarda Paliwody1983-04-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Złotogłowicach dotyczący Władysława Schneidera1983-04-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Dąbrowie Białostockiej dotyczący Edwarda Paliwody1983-04-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do nieznanego odbiorcy zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Paliwodów i rodziny Sznayder1983-04-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Leokadii Paliwoda 1983-04-30Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_007List z Kościoła św. Stefana B.M. w Dąbrowie Białostockiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-05-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku1983-05-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_009List W. Krawczyka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Antoniny Bojko, Romana Schneidera i rodziny Paliwodów1983-05-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_010List Zygmunta Paliwody do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_011List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Zygmunta Paliwody dotyczący rodziny Paliwodów z Sadowa1983-05-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_012List Leokadii Paliwody do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-05-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_013List Zygmunta paliwody do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Paliwodów w Polsce.1983-05-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_014Brudnopis listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Leokadii Paliwoda1983-07-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_016List Leokadii Paliwoda do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-02-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_017List Leokadii Paliwoda do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-02-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_015List Leokadii Paliwoda do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-11-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_018Wykres genealogiczny z notatkami dotyczącymi rodziny PaliwodaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_019Brudnopis listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Leokadii PaliwodaNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_036_020Brudnopis listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Leokadii PaliwodaNieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_036_021Kopia świadectwa chrztu Edwarda Paliwody ur. 06.09.1898r.1983-05-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_036_022Fotografia analogowa z rodziną Paliwodów w dniu chrztu Leokadii PaliwodaNieznaneDokument obrazowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Belloteau dotycząca rodzin Kempów, Smardzów i Żarnowskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 32

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Belloteau dotycząca rodzin Kempów, Smardzów i Żarnowskich
48_2003-PTHer_001_037
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodzin: Kempów, Smardzów i Żarnowskich
1980-09-29 - 1984-06-26

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_037_001List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Franciszka Kempy i rodziny Kempów1980-09-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Ostrzeszowie dotyczący rodziny Kempów1980-10-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jacquesa Belloteau zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kempów1981-01-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_004List Jacquesa Belloteau1981-01-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. we Włoszakowicach dotyczący Marianny Smardz1981-02-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_006List z Kościoła Par. p.w. Trójcy Św. we Włoszakowicach do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-03-02Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Zbarzewie1981-09-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jacques Belloteau zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Kempów1981-04-21Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_009Wyciąg z konta dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-07-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_010List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jacquesa Belloteau1981-10-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_011List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Kempów i Balbiny Ciachery1981-10-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jacquesa Belloteau zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kempów, Balbiną Ciacherą i Józefem Smardzem 1983-02-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_013List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-03-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_014List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący Bablbiny Ciachera, Józefa Smardza, Idziego i Anny Kempy1983-04-16Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_015List z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Balbiny Ciachery, Idziego i Anny Kempów oraz Józefa i Wiktorii Soból Smardzów1983-04-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_016List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Dotyczący rodziny Kempów, Józefa Smardza, Wiktorii Soból1983-05-16Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_017List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jacquesa Belloteau zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Smardzów i Katarzyny Żarnowskiej1983-07-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_018List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Kazimierza Kempy, Katarzyny Zawadzkiej, Stanisława Ciachery i Barbary Marczak1983-07-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_019List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu1983-09-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_020List Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-09-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_021List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jacquesa Belloteau zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Smardzów i rodziną Kempów 1983-10-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_022List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Kempów1983-10-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_023List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-01-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_024List Jacquesa Belloteau do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1984-06-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_037_025Kopia Świadectwa chrztu Józefa Smardza ochrzczonego 18.03.1853r.1984-04-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_026Kopia Świadectwa Chrztu Balbiny Ciachera ochrzczonej 10.12.1822r.1983-04-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_027Kopia Świadectwa chrztu Anny Kempy ochrzczonej 23.06.1861r.1983-09-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_028Kopia świadectwa chrztu Wiktorii Soból ochrzczonej 28.11.1857r.1983-09-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_029Kopia Świadectwa ślubu Dionizego Smardza i Katarzyny Żarnowskiej. (ślub 09.10.1850)1983-09-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_030Kopia świadectwa ślubu Egidiusa Kempy i Anny Kempy (27.01.1885)1983-04-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_031Kopia Świadectwa ślubu Józefa Smardza i Victorii Soból (14.10.1983)1983-04-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_037_032Notatki genealogiczne dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z prof. Hannsem Jager-Sunstenau
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z prof. Hannsem Jager-Sunstenau
48_2003-PTHer_001_038
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Bisagą
1983-09-28 - 1984-01-10

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_038_001List dr Hannsa Jager-Sunstenau do Szymona Konarskiego dotyczący Franciszka Bisaga1983-09-28Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_038_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii rzym.-Kat w Makowie Podhalańskim dotyczący Franciszka Bisaga1983-10-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_038_003Lis Ks. Prob. Franciszka Dźwigowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Franciszka Bisagi1983-10-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_038_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do dr Hannsa Jager-Sunstenau zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Bisagów1983-11-09Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_038_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do dr Hannsa Jager-Sunstenau1984-01-10Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_038_006Kopia Świadectwa Chrztu Franciszka Bisagi (ochrzczony 1.12.1878)1983-11-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_038_007Tłumaczenie świadectwa chrztu Franciszka Bisagi na język niemieckiNieznaneDokument tekstowy


niemiecki


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Andreasa Janikowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Andreasa Janikowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_039
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Janikowskich
1979-05-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_039_001List Andreasa Janikowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Janikowskich1979-05-20Dokument tekstowy


niemiecki


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Devred
Rozmiar dokumentów ogółem: 21

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Danielem Devred
48_2003-PTHer_001_040
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzinami Roszcków i Odorowskich
1982-06-10 - 1984-01-30

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_040_001List Daniela Devred do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Roszczków i Odorowskich1982-06-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii rzym.-Kat. w Dakowach Mokrych1982-07-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący Jakuba Roszczki1982-07-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Daniela Devreda zawierający informacje genealogiczne związane z Kazimierzem Roszczką i Jakubem Odorowskim 1982-09-22Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_005List Daniela Devreda do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Roszczków1982-10-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Żegocinie dotyczący Rozalii Odorowskiej1982-10-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_007List Parafii Rzym.-Kat. w Żegocinie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1982-10-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Daniela Devreda zawierający informacje genealogiczne związane z Rozalią Odorowską1982-11-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat w Żegocinie dotyczący Jakuba Odorowskiego i Marianny Żurawskiej 1982-11-02Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_010List Daniela Devred do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-11-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_011List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący Jakuba Odorowskiego i Marianny Żurowskiej1983-02-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Daniela Devreda zawierający informacje genealogiczne związane z Kazimierzem Roszczką i Marianną Rajman1983-02-14Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_013List Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-02-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_014List Daniela Devred do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-02-22Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_015List Daniela Devred do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-02-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_016List Daniela Devred do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-10-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_017List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Daniela Devred1984-01-30Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_040_018Kopia Świadectwa chrztu Jakuba Roszczki (ochrzczony 26.07.1885)1982-10-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_019Kopia Świadectwa chrztu Rozalii Odorowskiej (ochrzczona 25.08.1895)1982-10-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_020Kopia świadectwa śmierci Jakuba Odorowskiego1982-07-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_040_021Notatki genealogiczne i wykres genealogiczny sporządzony przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrykiem Dalmatą
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrykiem Dalmatą
48_2003-PTHer_001_041

1983-04-18 - 1983-05-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_041_001List Henryka Dalmaty do prof. Kieniewicza, przekazany dr Stefanowi Krzysztofowi Kuczyńskiemu1983-04-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_041_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Henryka Dalmaty zawierający informacje o pochodzeniu nazwiska Dalmata1983-05-12Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Zdenka Alexy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Zdenka Alexy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_042

1983-05-31

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_042_001List Zdenka Alexyego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-05-31Dokument tekstowy


czeski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Diane D. Daly
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Diane D. Daly
48_2003-PTHer_001_043
Korespondencja zawiera informacje dotyczące rodziny Kołdras z Nowego Sącza
1982-06-18 - 1983-10-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_043_001List Diane Daly do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Franczyk i rodziny Kołdras 1982-06-18Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_043_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Diane Daly1982-10-01Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_043_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Diane Daly zawierający informacje dotyczące rodziny Kołdras z Nowego Sącza1983-02-10Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Tadeuszem Dudą
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Tadeuszem Dudą
48_2003-PTHer_001_044
Korespondencja o charakterze prywatnym
1982-07-15 - 1982-11-04

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_044_001List Tadeusza Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-07-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_044_002List Tadeusza Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-09-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_044_003List Tadeusza Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-11-04Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bernardemdem Janeckim
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bernardemdem Janeckim
48_2003-PTHer_001_045
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Józefa Janeckiego i Anny Skowrońskiej oraz Tomasza Gątarka i Małgorzaty Górskiej
1982-08-25 - 1982-10-07

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_045_001List Bernarda Janeckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Janeckich1982-08-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_045_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Lubieniu Kujawskim dotyczący Józefa Janeckiego i Anny Skowrońskiej1982-09-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_045_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Białotarsku dotyczący Tomasza Gątarka i Małgorzaty Górskiej1982-09-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_045_004List z Parafii Rzym.-Kat. w Lubieniu Kujawskim do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1982-10-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_045_005Kopia świadectwa chrztu Adama Janeckiego (ochrzczony24.12.1881) 1949-11-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_045_006Kopia świadectwa urodzenia i chrztu Rozalii Gątarek ur. 06.08.1887 (ochrzczona 07.08.1887)1951-11-07Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anne Piasecką
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anne Piasecką
48_2003-PTHer_001_046
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Piaseckim
1981-09-06 - 1981-09-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_046_001List Anne Piaseckiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Józefa Piaseckiego 1981-09-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_046_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Sobieniach Jeziorach1981-09-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_046_003List Parafii Rzym.-Kar. w Sobieniach Jeziorach do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego związany z danymi dotyczącymi rodziny Piaseckich 1981-09-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_046_004Kopia metryki urodzenia Franciszka Piaseckiego i informacje genealogiczne dotyczące Józefa PiaseckiegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_046_005Notatki genealogiczne dotyczące rodziny PiaseckichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Philippem Rudewiczem
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Philippem Rudewiczem
48_2003-PTHer_001_047
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Rudewiczów.
1982-06-16 - 1983-01-17

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_047_001List Philippa Rudewicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-06-16Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_047_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Philippa Rudewicza zawierający informacje związane z rodzina Rudewiczów1982-09-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_047_003List Philippa Rudewicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje związane z rodziną Rudewiczów1982-11-11Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_047_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Rząśni dotyczący Maksymiliana Rudewicza1983-01-04Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_047_005List Parafii Rzym.-Kat. w Rząśni do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Maksymiliana Rudewicza1983-01-17Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Franciszkiem Dąmbskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Franciszkiem Dąmbskim
48_2003-PTHer_001_048
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Dąmbskich z Lubrańca h. Godziemba
1982-09-22 - 1982-10-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_048_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Franciszka Dąmbskiego zawierający informacje genealogiczne i heraldyczne związane z rodziną Dąmbskich h. Godziemba1982-09-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_048_002List Franciszka Dąmbskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący tytułu hrabiowskiego Dąmbskich1982-10-24Dokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Andrzejem M. Garlickim
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Andrzejem M. Garlickim
48_2003-PTHer_001_049
Korespondencja dotyczy gałęzi rodziny Garlickich pochodzącej z Małopolski Wschodniej
1982-11-03 - 1983-01-31

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_049_001List Andrzeja Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Garlickich z Małopolski Wschodniej1982-11-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_049_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Andrzeja Garlickiego dotyczący badań nad rodziną Garlickich1982-12-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_049_003List Andrzeja Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-01-31Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Walerianem Konwińskim i Clementem A. Kowińskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 14

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Walerianem Konwińskim i Clementem A. Kowińskim
48_2003-PTHer_001_050
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Konwińskich
1981-11-06 - 1982-12-14

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_050_001List Clementa Konwińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Konwińskich 1981-11-06Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_050_002List Clementa Konwińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Konwińskich1982-07-12Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_050_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Szubinie dotyczący Jakuba Konwińskiego1982-08-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy dotyczący Jakuba Konwińskiego1982-08-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_005List Waleriana Konwińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Konwińskich1982-09-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Waleriana Konwińskiego dotyczący rodziny Konwińskich 1982-10-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_007List Waleriana Konwińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Konwińskich.1982-10-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Waleriana Konwińskiego1982-10-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Clementa Konwińskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Konwińskich1982-10-30Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_050_010List Clementa Konwińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-11-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_011List Waleriana Konwińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1982-11-23Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_012List Waleriana Konwińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-12-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_013Wykres genealogiczny rodziny Konwińskich od strony Franciszka KonwińskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_050_014Wykres genealogiczny rodziny Konwińskich od strony Franciszka Konwińskiego wykonany przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Zbigniewa Piskozuba
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Zbigniewa Piskozuba
48_2003-PTHer_001_051
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Piskozubów
1983-06-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_051_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Zbigniewa Piskozuba zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Piskozubów1983-06-20Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Bernadete Oxren do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Bernadete Oxren do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_052
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Bolesławem Orchowskim i Andrzejem Przybyłą
1985-03-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_052_001List Bernadette Oxern do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Bolesława Orcholskiego i Andrzeja Przybyły1985-03-01Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Madame Remy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Madame Remy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_053
Korespondencja dotyczy Lucien Condamine
1981-09-15

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_053_001List Madame Remy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-09-15Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_053_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.- Kat w Gąsawie dotyczący Katarzyny Guryn1983-01-06Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Benoit Mezinem
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Benoit Mezinem
48_2003-PTHer_001_054
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Aleksandra Pągowskiego
1983-08-09 - 1985-04-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_054 _001List Benoit Mezin do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawierający informacje dotyczące Aleksandra Pągowskiego i rodziny Pągowskich.1983-08-09Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_054 _002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Benoit Mezin zawierający informacje dotyczące Aleksandra Pągowskiego i rodziny Pągowskich.1983-09-22Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_054 _003List Benoit Mezin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje i wykresy genealogiczne związane z rodziną Pągowskich1985-04-22Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_054 _004List Benoit Mezin do dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_054 _005Notatki genealogiczne i kserokopie wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierające informacje o Aleksandrze PągowskimNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Steffane Torrellim dotycząca rodziny Bywalskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 47

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Steffane Torrellim dotycząca rodziny Bywalskich
48_2003-PTHer_001_055
Korespondencja zawiera informacje o rodzinie Bywalskich (pochodzenia żydowskiego), rodzinie Ernerów (pochodzenia żydowskiego), rodzinie Gilbert (pochodzenia żydowskiego)
1981-02-03 - 1986-12-11

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_055_001List Steffane Torrelli do Andree Coschemique dotyczący rodziny Bywalskich1981-02-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_002List Andre Coschemique do Steffane Torrelli 1981-03-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_003List Steffane Torrelli do Archiwum Państwowego w Końskich zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Bywalskich1981-03-06Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_004List Steffane Torrelli do Andre Coschemique1981-02-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_005List Andre Coschemique do Steffane Torrelli 1981-04-01Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_006List Stefane Torrelli do Andre Coschemique1981-05-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich dotyczący Jankiela Bywalskiego, Chawy Erner, Szloma Ernera, Racheli Erner, Herszka Bywalskiego1981-06-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_008List dr Stefanma Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Państwowego w Pińczowie dotyczący rodziny Pomeranc1981-06-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince dotyczący więźniarki KL Auschwitz Elki Bywalskiej1981-06-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_010Fotokopia listu Państwowego Muzeum w Oświęcimiu1981-06-08Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_011List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1981-06-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Pińczowie1981-06-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_013List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie1981-07-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_014List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Państwowego w Jędrzejowie dotyczący rodziny Gilbert i rodziny Bywalskich1981-07-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_015List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Steffane Torrelli zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Bywalskich, rodziny Ernerów1981-07-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_016List Archiwum Państwowego w Jędrzejowie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-07-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_017List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie dotyczący Elki Gilbert, jej męża Herszka Bywalskiego i Szlomy Gilberta1981-07-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_018List Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Elki Gilbert (Gielburt)1981-07-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_019List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Steffane Torrelli1981-08-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_020List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Bywalskich i rodziny Ernerów1981-08-14Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_021List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie dotyczący Herszka Bywalskiego i jego zony Elki Gilbert (Gelburt)1981-09-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_022List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie dotyczący Herszka Bywalskiego i jego zony Elki Gilbert (Gelburt)1981-10-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_023List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Steffane Torrelli 1981-10-23Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_024List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1981-10-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_025List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego w Jędrzejowie 1981-11-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_026List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Steffane Torrelli zawierający informacje genealogiczne związane z Herszkiem Bywalskim, Elką Gilbert (Gelburt), Chaną Gielburt1981-11-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_027List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Gilbert (Gielburt), rodziny Bywalskich i rodziny Ernerów1981-12-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_028List Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1981-09-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_029Li9st Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1982-03-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_030List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-05-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_031List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi dotyczący Jankiela Bywalskiego1982-11-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_032List Steffana Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Szlomo Ernera1982-07-20Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_033List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Steffane Torrelli1982-10-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_034List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-03-13Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_040List Paula Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-10-09Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_036List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-09-14Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_037List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-10-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_038List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1984-11-11Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_039List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Steffane Torrelli 1985-01-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_041List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-09-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_042List Steffane Torrelli do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1986-12-11Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_055_043Kopia Odpisu skróconego aktu urodzenia Elki Gielburt1981-07-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_044Odpis skrócony aktu urodzenia Herszka Bywalskiego1981-06-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_045Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Chawy Bywalskiej1981-09-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_046Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa Herszka Bywalskiego i Elki Gelburt1981-10-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_055_047Notatki dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Genealogists
Rozmiar dokumentów ogółem: 19

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Genealogists
48_2003-PTHer_001_056
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Władysławem Malikiem i rodziną Malik
1979-02-26 - 1982-04-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_056_001List Achievements Ltd. Genealogists do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Malik1979-02-26Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_056_002List Achievements Ltd. Genealogists do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Malik1980-01-22Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_056_003List Achievements Ltd. Genealogists do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Malik1981-02-10Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_056_004List dr Stefana Krzysztofa do Achievments Ltd. Genealogists dotyczący rodziny Malik1981-11-20Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_056_005List Mieczysława Pankiewicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-07-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_006List Mieczysława Pankiewicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-07-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_007List Bolesława Kuźmicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Malik1981-10-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_008List Bolesława Kuźmicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Malik1981-11-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Achievements Ltd. Genealogists dotyczący Władysława Malika i Jana Malika1982-04-06Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_056_010List Achievements Ltd. Genealogists do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z podziękowaniem za kwerendę dotyczącą rodziny Malik1982-04-29Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_056_011Sprawozdanie z poszukiwań w sprawie Władysław Malik ur. 27.01.1886 w Jaćmierzu i jego przodkowie.NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_012Sprawozdanie z poszukiwań w sprawie genealogii Władysława Malika ur. 27.01.1886 e Jaćmierzu w Polsce1981-10-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_013Research report concerning Władysław Malik born on the 27 of January, 1886 at Jaćmierz Poland as well as his ancestorsNieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_056_014Kopia świadectwa ślubu Tomasza Malika i Franciszki Konieczny (24.10.1867)1982-10-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_015Kopia świadectwa zgonu Tomasza Malika (zm. 18.01.1912)1981-10-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_016Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa Ludwika Malika i Ludwiki Wójcik (zawarte 10.02.1909r.)1981-12-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_017Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa Eugeniusza Malika i Kazimiery Pęcak (zawarte 15.04.1945)1981-10-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_018Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Franciszki Malik (zm. 18.03.1934)1981-10-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_056_019Wykres genealogiczny rodziny Malik i notatki do wykresuNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Pameli Drymala do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Pameli Drymala do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_057
List zawiera informacje genealogiczne dotyczące Michała Drzymały
1983-02-10

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_057_List Pameli Drymala do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Michałem Drzymałą 1983-02-10Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Oscarem Padro
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Oscarem Padro
48_2003-PTHer_001_058
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Schor i rodziny Zwerdling
1982-10-14 - 1983-08-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_058_001List Oscara Pardo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-10-14Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_058_002List Oscara Pardo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-11-19Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_058_003List Oscara Pardo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Heschela Zwerdlinga1983-01-15Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_058_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Oscara Pardo zawierający informacje genealogiczne dotyczące Lei Schor (Schorr) i Ozayasza Heshela Zwerdlinga1983-03-13Dokument tekstowy


albański
48_2003-PTHer_001_058_005List Oscara Pardo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-04-25Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_058_006List Oscara pardo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-08-28Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_058_007Notatki genealogiczne dotyczące Lei Schor (Schorr) i jej rodziny, Ozyasza Hesehela (Heschela) Zwerdlinga i jego rodzinyNieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_058_008Fotokopia świadectwa urodzenia Lei Schor (ur. 18.11.1899)1907Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_058_009Fotokopia świadectwa urodzenia Debory - nieślubnej córki Lei Schor i Ozayasza Heschela Zwerdlinga1926-03-02Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_058_010Notatki genealogiczne związane z rodzina Schor i Zwerdling wykonane przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Adolfa Karlovskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Adolfa Karlovskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_059
Korespondencja zawiera informacje genealogiczno-heraldyczne dotyczące rodziny Kalliga
1983-10-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_059_001List Adolfa Karlovsky do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Kalliga1983-10-29Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_059_002Kurze Familienchronik der KalligaNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_059_003Kserokopie artykułów dotyczących prac związanych z heraldyką Adolfa KarlovskyNieznaneDokument tekstowy


polski,angielski ,francuski ,niemiecki
48_2003-PTHer_001_059_00Exlibrisy zaprojektowane przez Adolfa KarlovskyNieznaneDokument obrazowy48_2003-PTHer_001_059_005Notatki heraldyczne dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Jerzym Lasockim
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Jerzym Lasockim
48_2003-PTHer_001_060

1983-07-06 - 1983-12-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_060_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stanisława Jerzego Lasockiego1983-07-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_002List Stanisława Jerzego Lasockiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Lasockich1983-08-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stanisława Jerzego Lasockiego zawierający informacje bibliograficzne i genealogiczne dotyczące rodziny Lasockich1983-09-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_004List Stanisława Jerzego Lasockiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Lasockich1983-09-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stanisława Jerzego Lasockiego zawierający informacje genealogiczne o linii Lasockich na Brochowie1983-10-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stanisława Jerzego Lasockiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Henryka, Walentego i Feliksa Lasockich1983-12-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Gołyminie dotyczący Henryka Lasockiego1983-10-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_008Notatki genealogiczne wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące rodziny LasockichNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_060_009Kserokopia "Annuarie de la Noblesse se Belgique" 18871887Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Wilfreda A. Kuenera do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Wilfreda A. Kuenera do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_061
List dotyczy badań genealogicznych nad rodziną Kuener (Kuner)
1983-08-09

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_061_001List Wilfreda Kuener do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący badań genealogicznych nad rodziną Kuener1983-09-08Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_061_002Notatki genealogiczne dotyczące rodziny Kuener wykonane przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Oliviera Herouta do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Oliviera Herouta do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_062

1983-08-18

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_062_001List Oliviera Herout do Polskiego Towarzystwa Historycznego1983-08-18Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Phyllisa Tebo do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Phyllisa Tebo do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_063
List dotyczy rodziny Teodora Cwalińskiego
1983-09-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_063_001List Phyllisa Tebo do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący rodziny Teodora Cwalińskiego1963-09-12Dokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Jeana-Jacquesa Spingrana do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Jeana-Jacquesa Spingrana do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_064

1983-08-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_064_001List Jeana-Jacquesa Spingran do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-08-20Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Davida Zayonce do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Davida Zayonce do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_065
List dotyczy rodziny Zayonce
1983-04-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_065_001List Davida Zayonce do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Zayonce1983-04-28Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Andrzeja Dolińskiego do dr Stefana Kuczyńskiego dotyczący dokumentów z archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Andrzeja Dolińskiego do dr Stefana Kuczyńskiego dotyczący dokumentów z archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa
48_2003-PTHer_001_066
Korespondencja zawiera informacje o archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa i fotografie dokumentów.
1983-10-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_066_001List Andrzeja Dolińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa1983-10-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_066_002Fotografia analogowa dokumentu z archiwum rodziny Wieliczków z Orwistowa1983-10-01Dokument obrazowy


białoruski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Użarowskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 23

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Użarowskim
48_2003-PTHer_001_067
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczący rodziny Ożarowskich
1981-09-28 - 1984-10-26

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_067_001List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-09-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_002List Bohdana Użarowskiego do nieznanego adresata, dotyczący rodziny Ożarowskich1983-03-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Użarowskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Ożarowskich1983-07-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_004List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ożarowskich1983-08-08Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_005List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ożarowskich1983-08-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Użarowskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ożarowskich1983-11-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_007Notatki i kwerendy genealogiczne dotyczące rodziny OżarowskichNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_008List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Ożarowskich1984-01-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_009List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-02-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_010List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-02-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_011List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Użarowskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ożarowskich1984-05-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Użarowskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ożarowskich 1984-05-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_013List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Użarowskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Użarowskich (Ożarowskich) z Broku z I poł. XIX wieku1984-06-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_014List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ożarowskich.1984-07-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_015List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1984-11-08Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_016List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-08-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_017List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-10-02Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_018List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do proboszcza Parafii Rzym.-Kat. w Broku dotyczący rodziny Użarowskich (Ożarowskich|)1984-10-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_019List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Użarowskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ożarowskich1984-10-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_020List Bohdana Użarowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1981-08-02Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_021List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Użarowskiego 1981-08-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_022Wyniki kwerendy dotyczącej Ożarów-Ożarowskich w odpisach z ksiąg grodzkich i ziemskich łomżyńskich, zambrowskich i tykocińskichNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_067_023Notatki genealogiczne i varia genealogiczne związane z rodzina Ożarowskich sporządzone przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jamesem D. Johnstonem
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jamesem D. Johnstonem
48_2003-PTHer_001_068
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z generał-majorem Johnem Johnston (1665-1715)
1981-03-16 - 1984-06-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_068_001List Alfreda Natale do Ambasady Polskiej w Paryżu zawierający informacje genealogiczne związane z generałem Radziwiłłem Dąbrowskim i generałem Izydorem Dąbrowskim 1979-03-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_068_002List Jamesa D. Johnstone do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z generał-majorem Johnem Johnston1981-03-16Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_068_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jamesa D. Johnstone1981-05-25Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_068_004List Jamesa D. Johnstone do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje o małżeństwie generał-majora Johna Johnston1981-06-29Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_068_005Fotokopie i kserokopie kwerendy, dokumentów i korespondencji dotyczących genealogii generała-majora Johna Johnston NieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_068_006Notatki genealogiczne dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego związane z generałem-majorem Johnem JohnstonNieznaneDokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michelem Blasem
Rozmiar dokumentów ogółem: 33

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michelem Blasem
48_2003-PTHer_001_069
Korespondencja zawiera informacje i dokumentu genealogiczne związane z rodzinami Wojtasików, Żureckich, Pabisiaków
1983-05-12 - 1987-03-06

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_069_001List Michela Blasa do Polskiego Towarzystwa Historycznego 1983-04-18Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_069_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do parafii w Kępnie dotyczący Franciszka Wojtasika. (Na dole listu znajduje się odpowiedź proboszcza)1983-05-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym-Kat. w Mikorzynie dotyczący Franciszka Żureckiego.1983-05-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Brudzewie dotyczący Józefa Pabisiaka (lub Fabisiaka) i Władysławy Raczyk1983-05-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_005List z Parafii Rzym-Kat. w Mikorzynie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Franciszka Żureckiego1983-05-16Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_006List Ks. Władysława Pawlaka proboszcza parafii w Brudzewie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-05-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michela Blasa zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Wojktasików i rodziną Żureckich1983-07-13Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_008List Michela Blasa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-09-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_009List Michela Blasa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1983-09-23Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_010List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michela Blasa zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Żureckich i rodziny Wojtasików1983-11-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_011List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący Franciszka Żureckiego i Franciszka Wojtasika1983-10-02Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_069_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Brudzewie Kaliskim dotyczący Józefa Pabisiaka i jego żony Władysławy Raczyk1983-11-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_013List ks. proboszcza Parafii Brudzew do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-11-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_014List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michela Blasa zawierający informacje genealogiczne dotyczące Józefa Pabisiaka i Władysławy Raczyk1983-11-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_015List Michela Blasa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-11-23Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_016List Michela Blasa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Franciszka Pabisiaka, Teofili Szablewskiej i Vinczysława Pabisiaka1984-01-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_017List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michela Blasa zawierający informacje genealogiczne związane z rodzinami Żureckich i Wojtasików1984-02-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_018List Michela Blasa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-02-23Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_019List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący rodziny Żureckich i rodziny Wojtasików1984-03-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_020List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michealoa Blasa 1984-05-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_021List Michela Blasa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-05-09Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_022List Michela Blasa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1985-12-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_023List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michela Blasa zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina Wojtasików i z Marianną Działak1987-01-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_024List Regine Blas - Żurecki do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodzin Żureckich, Pabisiaków i Wojtasików1987-02-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_025List Regine Blas-Żurecki do pana Coschemique dotyczący rodzin Żureckich, Pabisiaków i Wojtasików1987-03-06Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_026Kopia świadectwa Ślubu Józefa Pabisiaka i Władysławy Raczyk (ślub 17.08.1920)1985-11-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_027Kopia świadectwa chrztu Franciszka Żureckiego (ur. 13.10.1890)1983-10-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_028Kopia świadectwa chrztu Franciszka Wojtasika (ur. 02.04.1896)1983-10-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_029Kopia świadectwa ślubu Józefa Wojtasika i Marianny Działak (ślub 11.11.1860)1984-04-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_030Kopia świadectwa chrztu Wojciecha Żureckiego (ur. 25.03.1853) i kopia świadectwa chrztu Jana Żureckiego (ur.25.03.1853) Obo dokumenty na jednej karcie1984-04-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_031Kopia świadectwa chrztu Idziego Wojtasika (ur. 08.08.1865) i kopia świadectwa chrztu Katarzyny Fras (ur. 20.02.1867) oba dokumenty na jednej karcie1984-04-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_069_032Notatki genealogiczne i wykresy genealogiczne rodziny Żureckich i rodziny Pabisiaków sporządzone przez Michela Blasa NieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_069_wprowadź numer dokumentuNotatki genealogiczne dotyczące rodziny Żureckich, rodziny Wojtasików i rodziny Pabisiaków sporządzone przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lydie Corbani
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Lydie Corbani
48_2003-PTHer_001_070
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Tomaszem Koluśniewskim i Wiktorią Bartkowiak
1983-02-05 - 1984-12-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_070_002List Lydie Corbani do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Tomasz Koluśniewskiego i Wiktorii Bartkowiak.1984-06-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_070_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Mieszkowie dotyczący Tomasza Koluśniewskiego. Pod treścią listu znajdują się notatki genealogiczne dotyczące Tomasza Koluśniewskiego wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego.1984-07-02Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_070_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Lydie Corbani zawierający informacje genealogiczne związane z Tomaszem Koluśniewskim i rodziną Koluśniewskich, Wiktorią Bartkowiak, Marianną Wojciechowską, Łukaszem Wojciechowskim1984-09-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_070_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Lydie Corbani 1984-12-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_070_001List Andre Coschemique do Lydie Corbani1983-02-05Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claude Grunbergiem
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Claude Grunbergiem
48_2003-PTHer_001_071
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Issakiem Grunbergiem
1983-11-18 - 1986-04-03

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_071_001List Claude Grunberga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Issakiem Grunbergiem1983-11-18Dokument tekstowy


angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_071_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Claude Grunberga zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Grunbergów z Galicji1984-06-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_071_003List Claude Grunberga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1984-07-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_071_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Calude Grunberga zawierający informacje genealogiczne związane z Izakiem Grinbergiem1984-09-18Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_071_005List Claude Grunberga do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-12-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_071_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Claude Grunberga 1985-01-05Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_071_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Calude Grunberga1986-04-03Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim
48_2003-PTHer_001_072
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Pawłem Strzeleckim
1982-08-13 - 1985-05-07

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_072_001List Henri Strzeleckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Pawła Strzeleckiego1982-08-13Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_072_002List Henri Strzeleckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Pawła Strzeleckiego1984-10-16Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_072_003List Henri Strzeleckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1982-10-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_072_004List nieznanego nadawcy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-10-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_072_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Henri Strzeleckiego zawierający informacje genealogiczne związane z Pawłem Strzeleckim1984-11-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_072_006List Henri Strzeleckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1984-12-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_072_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Henri Strzeleckiego zawierający informacje genealogiczne związane z Pawłem Strzeleckim1985-02-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_072_008List Henri Strzeleckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje o Franciszku Strzeleckim. Do korespondencji został dołączony list Jaki Henri Strzelecki otrzymał od Centre Genealogique1985-05-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_072_009Notatki genealogiczne dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego związane z Pawłem StrzeleckimNieznaneDokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve Padovani
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve Padovani
48_2003-PTHer_001_073
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Basset
1984-01-04 - 1984-02-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_073_001List Genevieve Padovani do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Basset1984-01-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_073_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Genevieve Padovani zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Basset1984-02-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_073_003Kopie odpisów skróconych aktów zgonu Basseta Aleksandra (zm. 06.06.1936) i I Basseta Georgesa (zm. 05.05.1937). Oba akty na jednej karcie 1984-02-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_073_004Kopia świadectwa śmierci Georgesa Basseta (zm.04.05.1937)1984-02-16Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_073_005Tłumaczenia nekrologów rodziny BassetówNieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_073_006Notatki genealogiczne dotyczące rodziny Bassetów wykonane przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Juliusem von Gostomskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Juliusem von Gostomskim
48_2003-PTHer_001_074

1982-09-07 - 1984-06-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_074_001List dr Hannsa Jager-Sunstenau do Juliusa Antona von Gostomski1982-09-07Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_074_002List Juliusa A. von Gostomski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny GostomskichNieznaneDokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_074_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Juliusa von Gostomski1982-12-31Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_074_004List Juliusa von Gostomski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1984-04-18Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_074_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Juliusa von Gostomski zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina Gostomskich1984-06-12Dokument tekstowy


niemiecki


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Iwony Świętochowskiej do dr Stefa Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Iwony Świętochowskiej do dr Stefa Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_075
Korespondencja zawiera informacje dotyczące rodziny Świętochowskich
1984-05-09

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_075_001List Iwony Świętochowskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Świętochowskich i rodzinami skoligaconymi1984-05-09Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Peterem J. Piazzą dotyczącą nazwiska Mroziński
Rozmiar dokumentów ogółem: 15

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Peterem J. Piazzą dotyczącą nazwiska Mroziński
48_2003-PTHer_001_076
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Mrozińskich
1985-07-04 - 1986-04-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_076_001List Szabolcs de Vajay do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-06-30Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_076_002List dr Petera Piazzy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Mrozińskich1985-07-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_076_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Gorlicach1985-07-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_076_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat w Kołaczycach dotyczący Marianny Szafranickiej (vel Szafraniec)1985-07-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_076_005List z Parafii Rzym.-Kat. w Gorlicach do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Michała Mrozińskiego, Jakuba Mrozińskiego, Marianny Szafrańskiej, Teresy Mrozińskiej, Honoraty Moleczki1985-08-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_076_006List Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego do nieznanego adresata dotyczący Jakuba Mrozińskiego ur. w 1784 r. w Sączu. 1985-07-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_076_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii rzym.-Kat. w Gorlicach dotyczący metryk rodziny Mrozińskich1985-07-27Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_076_008Lisy dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do dr Petera Piazzy zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Mrozińskich1985-08-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_076_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat w Starym Sączu dotyczący Jakuba Mrozińskiego1985-09-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_076_010List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do dr Petera Piazza zawierający informacje genealogiczne związane z Jakubem Mrozińskim1985-11-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_076_011List dr Petera Piazza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-11-16Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_076_012List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do ks. proboszcza dr Lisowskiego (Nowy Sącz) dotyczący Jakuba Mrozowskiego 1986-04-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_076_013List ks. dr S. Lisowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1986-04-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_076_014Kopia świadectwa chrztu Marianny Szafrańskiej (ur. 25.05.1786)1985-07-27Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_076_015Notatki i kserokopie wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące rodziny MrozińskichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wandą N. Jackson dotycząca nazwiska Soczyński
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wandą N. Jackson dotycząca nazwiska Soczyński
48_2003-PTHer_001_077

1984-09-07 - 1985-01-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_077_001List Wandy Jackson do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący Edmunda Szeligi Soczyńskiego1984-09-07Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_077_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wandy Jackson 1984-11-03Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_077_003List Wandy Jackson do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Edmundem Szeligą-Soczyńskim1984-11-21Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_077_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wandy Jackson zawierający informacje genealogiczne związane z Edmundem Szeligą-Soczyńskim1985-01-20Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_077_005List Wandy Jackson do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-06-06Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_077_006Kserokopie fotografii analogowych Edmunda Szeligi-SoczyńskiegoNieznaneDokument obrazowy48_2003-PTHer_001_077_007Notatki genealogiczne dotyczące Edmunda Szeligi-Soczyńskiego wykonane przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Katią Bieńkowski
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Katią Bieńkowski
48_2003-PTHer_001_078

1987-04-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_078_001List Katii Bieńkowski do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący Franciszka Bieńkowskiego i Marii Mika1987-03-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_078_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Ciechanowie (kościół farny) dotyczący Franciszka Bieńkowskiego1987-04-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_078_003List z Parafii Rzym. kat. Św. Józefa w Ciechanowie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_078_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Borzęcinie dotyczący Marii Mika1987-04-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_078_005Notatki wykonane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące miejscowości BorzęcinNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Patrickiem Werstink dotycząca Piotra Liberdy i Marianny Wiśniewskiej
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Patrickiem Werstink dotycząca Piotra Liberdy i Marianny Wiśniewskiej
48_2003-PTHer_001_079
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Piotrem Liberda i Marianną Wiśniewską
1986-05-07 - 1987-02-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_079_001List Patricka Werstnik do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Piotra Liberdy i Marii Wiśniewskiej1986-05-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_079_002List Patricka Werstnik do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Marianną Wiśniewską1986-10-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_079_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach dotyczący Marianny Wiśniewskiej1986-11-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_079_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Patricka Werstnik 1986-12-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_079_005List Patricka Werstnik do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-12-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_079_006List Patricka Werstnik do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1987-01-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_079_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Patricka Werstnik zawierający informacje genealogiczne związane z Konstancją Liberdą1987-02-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_079_008List Patricka Werstnik do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Konstancji Liberdy1987-02-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_079_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Białej dotyczący Konstancji Liberdy1987-03-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_079_010List Parafii Rzym.-Kat w Białej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-03-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_079_011Kopia świadectwa chrztu Marianny Wiśniewskiej (ur. 25.09.1902)1986-11-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_079_012Kserokopie dotyczące miejscowości BohorodczanyNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Teczka Genealogiczna zawierająca informacje związane z Jakubem Murray
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Teczka Genealogiczna zawierająca informacje związane z Jakubem Murray
48_2003-PTHer_001_080
Teczka zawiera informacje związane z Jakubem Murray
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_080_001Notatki i informacje genealogiczne dotyczące Jakuba MurrayNieznaneDokument tekstowy


polski,niemiecki
48_2003-PTHer_001_080_002Kserokopia artykułu Anny Biegańskiej, Żołnierze szkoccy w dawnej Rzeczypospolitej, w: Studia i materiały do Historii Wojskowości, T. XXVII1984Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_080_003Wizerunek okrętu "Król Dawid", którym podczas bitwy pod Oliwą dowodził Jakub Murray NieznaneDokument obrazowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Domu Handlowego Nauki sp. z o.o. PAN z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodzin Olszańskich, Krzysztofowiczów i Wiśniewskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Domu Handlowego Nauki sp. z o.o. PAN z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodzin Olszańskich, Krzysztofowiczów i Wiśniewskich
48_2003-PTHer_001_081
Korespondencja, fotografie wywodu Olszańskich
1986-02-18 - 1986-05-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_081_001List Marty Krzysztofowicz-Olszańskiej do Domu Handlowego Nauki1986-02-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_081_002List Wiesława Wiśniewskiego do Domu Handlowego Nauki1986-05-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_081_003List Domu Handlowego Nauki do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zlecający opracowanie genealogii Olszańskich, Krzysztofowiczów i Wiśniewskich1986-05-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_081_004Fotografie analogowe Wywodu Olszańskich h. JastrzębiecNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_081_005Fotografia analogowa dokumentu dotyczącego dóbr Olszanica z NieznaneDokument tekstowy


łaciński


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Gillesa Uhl dotycząca rodziny Hełko
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Gillesa Uhl dotycząca rodziny Hełko
48_2003-PTHer_001_082
Informacje genealogiczne dotyczące rodziny Hełko
1806 - 1943

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_082_001List Gillesa Uhl do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący rodziny Hełko1985-09-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_082_002List Gillesa Uhl do Attache Kulturalnego Ambasady Polskiej Republiki Ludowej1985-09-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_082_003List Polskiego Instytutu w Paryżu do Polskiego Towarzystwa Historycznego1985-09-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_082_004List Jeana Labetoulle do Andre Coschemique1985-10-01Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_082_005List Andre Coschemique do Jeana Labetoulle1985-10-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_082_006List Jeana Labetoulle do Andre Coschemique1985-10-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_082_007List Jeana Labetoulle do Andree Coschemique1985-11-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_082_008Kserokopia dokumentu ( z 1778 roku) dotyczącego Michela HelcoNieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_082_009Wykres genealogiczny rodziny Hełków i kserokopie map NieznaneDokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z P. Hacart dotycząca Pauliny Bonnaire Fabińskiej
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z P. Hacart dotycząca Pauliny Bonnaire Fabińskiej
48_2003-PTHer_001_083
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Pauliny Bonnaire (zd Fabińskiej)
1986-10-03 - 1987-03-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_083_001List P. Hacart do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-10-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_083_002List P. Hacart do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dortyczący Pauline Bonnaire (zd Fabińska)1987-03-06Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_083_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do P. Hacart zawierający informacje genealogiczne dotyczące Pauline Bonnaire ( zd Fabińskiej)1987-03-02Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Family Roots Incorporated dotycząca współpracy w badaniach genealogicznych
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Family Roots Incorporated dotycząca współpracy w badaniach genealogicznych
48_2003-PTHer_001_084
Korespondencja dotycząca współpracy w zakresie badań genealogicznych
1986-08-14 - 1986-10-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_084_001List Family Roots Incorporated do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1986-08-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_084_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Family Roots Incorporated1986-10-05Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Jorge Iwaszkiewiczem dotycząca Iwaszkiewiczów herbu Gozdawa
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Jorge Iwaszkiewiczem dotycząca Iwaszkiewiczów herbu Gozdawa
48_2003-PTHer_001_085
Korespondencja dotycząca rodziny Iwaszkiewiczów herbu Gozdawa
1986-04-06 - 1986-07-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_085_001List Jorge Iwaszkiewicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Iwaszkiewiczów.1986-04-06Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_085_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jorge Iwaszkiewicza1986-06-20Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_085_003List Jorge Iwaszkiewicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-07-09Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_085_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jorge Iwaszkiewicza 1986-07-29Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_085_005Notatki genealogiczne dotyczące Iwaszkiewiczów herbu TrąbyNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z prof. Werneren von Wyszecki zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z prof. Werneren von Wyszecki zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich
48_2003-PTHer_001_086
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich
1986-07-10 - 1986-08-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_086_001List prof. Wernera von Wyszecki do dr Stefana Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną WyszeckcihNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_086_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do prof. Wernera von Wyszecki zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich1986-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_086_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do prof. Wernera von Wyszecki zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Wyszeckich1986-07-10Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_086_004List prof. Wernera von Wyszecki do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1986-08-28Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_086_005Kserokopia ze Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego , T. XIV dotycząca WysocinaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_086_006Notatki dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski,niemiecki


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja J.P. Warcholaka Z Andre Kuźmiczem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Warcholaków
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja J.P. Warcholaka Z Andre Kuźmiczem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Warcholaków
48_2003-PTHer_001_087
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Warcholaków
1986-01-03 - 1986-01-23

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_087_001List Andre Coschemique do J.P. Warcholaka1986-01-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_087_002List J.P. Warcholaka do Andree Coschemique1985-01-22Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_087_003Kserokopia wykresu genealogicznego rodziny WarcholakówNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_087_004Kopia świadectwa śmierci Joanny Warcholak1941-07-27Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_087_005Kserokopie map okolic Kamieńca PodolskiegoNieznaneDokument obrazowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy Patricka Franchaisse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierające informacje genealogiczne dotyczące nazwisk Kusmierek vel Kuśmierk, Drobina, Kolcrak, Krawczyński
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy Patricka Franchaisse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierające informacje genealogiczne dotyczące nazwisk Kusmierek vel Kuśmierk, Drobina, Kolcrak, Krawczyński
48_2003-PTHer_001_088
Korespondencja zawier informacje związane z nazwiskami Kusmierek vel Kuśmierk, Drobina, Kolcrak, Krawczyński
1986-04-04

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_088_001List Patricka Franchaisse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego NieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_088_002List Patricka Franchaisse do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z nazwiskami: Kuśmierck (kuśmierek), Drobina, Kolcrak, Krawczyński, Wasinski, Mrowski 1986-04-04Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Marguerite Halidas zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacobem Lowitzem (Leokowitzem)
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefa Krzysztof Kuczyńskiego z Marguerite Halidas zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacobem Lowitzem (Leokowitzem)
48_2003-PTHer_001_089
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Jacobem Lowitzem (Leokowitzem)
1985-11-12 - 1986-06-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_089_001List Marguerite Halidas do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Jacobem Lowitzem (vel Leokowitz)1985-11-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_089_002 List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Marguarite Halidas 1986-01-09Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_089_003List Marguerite Halidas do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Jakuba Lowitza1986-06-01Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_089_004Kserokopie stron tytułowych "Historii Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868", t. 1,2NieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Christiane Dandoit do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Andrzejem Jakubnickim
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Christiane Dandoit do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Andrzejem Jakubnickim
48_2003-PTHer_001_090
List zawiera infromacje genealogiczne związane z Andrzejem Jakubnickim
1986-02-14

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_090_List Christiane Dandoit do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Andrzejem Jakubnickim1986-02-14Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_090_002Brudnopis listu i notatki dr Stefan Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące Andrzeja JakubnickiegoNieznaneDokument tekstowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Rene Toma do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Rene Toma do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_091
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Toma
1985-11-27

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_091_001List Rene Toma do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Toma1985-11-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_091_002Notatki genealogiczne i wykresy genealogiczne dotyczące rodziny TomaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_091_003List Georgesa Gourskiego do Panoramy Polskiej1985-12-05Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy Andrzeja Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy Andrzeja Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_092
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Garlickich
1983-03-11 - 1983-09-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_092_001List Andrzeja M. Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-03-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_092_002List Andrzeja M. Garlickiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-09-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_092_003Kopia Świadectw chrztu Andrzeja M. Garlickiego z dnia 16.08.1923 r.1923-08-16Dokument tekstowy


polski,łaciński
48_2003-PTHer_001_092_004Wykres genealogiczny rodziny Garlickich h. StrzemięNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_092_005Wykres genealogiczny Andrzeja M. GarlickiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Wernera Kittela do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Wernera Kittela do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_093
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel i rodziną Wolińskich
1986-01-18

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_093_001List Wernera Kittel do Komisji Genealogii i Heraldyki Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne dotyczące Alexandra Kittel, Wojciecha Wolińskiego, Michała Wolińskiego, Antoniego Wolińskiego1986-01-18Dokument tekstowy


niemiecki


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy Simone Jankowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy Simone Jankowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_094
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczący rodziny Jankowskich i Józefy Fikus
1985-12-13 - 1986-03-26

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_094_001List Simone Jankowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Jankowskich1985-12-13Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_094_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Lubiniu dotyczący Pawła Jankowskiego. Na odwrocie dokumentu tekst listu do Parafii Rzym.-Kat. w Jedlcu dotyczący Józefy Fikus 1986-01-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_094_003List Parafii Rzym.-Kat. w Lubiniu do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1986-01-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_094_004List Parafii Rzym.-Kat. w Lubiniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1986-01-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_094_005List Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Pawła Jankowskiego1986-01-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_094_006List Parafii Rzym.-Kat. w Jedlcu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego.1986-01-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_094_007List Simone Jankowski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-02-26Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Varia
Rozmiar dokumentów ogółem: 17

II Zawartość jednostki archiwalnej


Varia
48_2003-PTHer_001_095
Różne listy, notatki i dokumenty genealogiczne pogrupowane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w jednej teczce.
1987 - 1988

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_095_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze dotyczący Aleksandra Orłowskiego i Klementyny de Talleyrand Perigord1983-07-23Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_095_002List Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1983-09-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_095_003List Zdenka Alexy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-12-20Dokument tekstowy


czeski
48_2003-PTHer_001_095_004List nieznanego autora do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący miejscowości Wróblik Królewski1986-04-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_095_005List P. Hacart do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-08-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_095_006List Lisy Reeder do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Alberta kozuba i Agnes Copiza1986-06-21Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_095_007List nieznanego autora do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający szczegóły genealogiczne związane z rodziną Żółtowskich1986-09-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_095_008List Parafii Rzym.-Kat. św. Anny w Lubartowie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1986-11-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_095_009Kserokopie i notatkiNieznaneDokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Simone Haegel zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Simone Haegel zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim
48_2003-PTHer_001_096
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim
1987-08-07 - 1988-01-19

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_096_001List Simone Haegel dotyczący rodziny FijałkowskichNieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_096_002Brudnopis listu dr Stefana Krzysztofa do Simone Haegel zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Fijałkowskich1987-08-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_096_003List nieznanego nadawcy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający szczegóły genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim1987-08-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_096_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Waśniowie dotyczący Ludwika Fijałkowskiego z Jadwigi z Sypniewskich1987-11-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_096_005List Zdzisława Wojtowicza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim1987-12-21Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_096_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Simone Haegel zawierający informacje genealogiczne związane z Janem Zefirynem Fijałkowskim1988-01-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_096_007Notatki i kserokopie dotyczące rodziny FijałkowskichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jean-Roger Bourrec zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Płauszewskich, rodziną Wierskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jean-Roger Bourrec zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Płauszewskich, rodziną Wierskich
48_2003-PTHer_001_097
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzina Płauszewskich, rodziną Wierskich
1987-06-18 - 1987-11-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_097_001List Jean-Roger Bourrec do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Płauszewskich i rodziny Wierskich1987-06-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_097_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący Franciszki Konstancji Wierskiej1987-07-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_097_003List z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Franciszki Konstancji Wierskiej1987-07-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_097_004List z Parafii Rzym.-Kat. w Płonkowie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Franciszki Konstancji Wierskiej1987-08-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_097_005Lis Jean Roger-Bourrec do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-11-20Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_097_006Notatki i kserokopie dotyczące rodziny Płauszewskich i rodziny WierskichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Michela Chmielina z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Michela Chmielina z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim
48_2003-PTHer_001_098
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Wojciechem Chmieliną
1987-10-07 - 1987-12-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_098_001List Michela Chmieliny do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Chmielinów.1987-10-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_098_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Mikstacie dotyczący Wojciecha Chmieliny i Zofii Sieradzkiej1987-11-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_098_003List z Parafii Rzym.-Kat. w Mikstacie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-11-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_098_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michela Chmieliny zawierający informacje genealogiczne związane z Wojciechem Chmieliną i Zofią Sieradzką1987-12-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_098_005Kopia świadectwa chrztu Wojciecha Chmieliny (ur. 23.04.1887) i kopia świadectwa chrztu Zofii Sieradzkiej (ur. 23.03.1883)1987-12-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_098_006Kopia fragmentu mapy z zaznaczonymi miejscowościami Kaliszkowice Obłockie i Kaliszkowice KaliskieNieznaneDokument obrazowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Krzysztofa Stefana Kuczyńskiego z C.J. Godde zawierająca informacje genealogiczne związane z Ferdinandem Loberem i Teresą Dzierżańską
Rozmiar dokumentów ogółem: 8

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Krzysztofa Stefana Kuczyńskiego z C.J. Godde zawierająca informacje genealogiczne związane z Ferdinandem Loberem i Teresą Dzierżańską
48_2003-PTHer_001_099
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Ferdinandem Loberem i Teresą Dzierżańską
1986-01-28 - 1987-05-11

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_099_001List C. J. Godde do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Fredricha Erharda Lobera (Loebera) i Teresy Dzierżanowskiej i Ferdynanda Loebera1985-12-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_099_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do C.J. Godde zawierający informacje genealogiczne związane z Fredrichem Loberem (Loeberem), Józefem Klemensem Czartoryskim i rodziną Dzierżańskich1986-01-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_099_003List C.J. Godde do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Loberami i Dzierżańskimi1986-02-09Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_099_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do C.J. Godde zawierający informacje genealogiczne związane z Fredrichem Erhardem Loberem1986-04-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_099_005List C.J. Godde do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1986-04-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_099_006List C.J. Godde do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Fredrichem Erhardem Loberem i Teresą Dzierżańską1986-04-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_099_007List C.J. Godde do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Fredrichem Erhardem Loberem i Teresą Dzierżańską. Do listu doczepiona kopia dokumentu z 1789 roku 1987-05-11Dokument tekstowy


francuski ,łaciński
48_2003-PTHer_001_099_008Notatki i kserokopie dotyczące Dzierżańskich i LoberówNieznaneDokument tekstowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie zawierająca informacje genealogiczne na temat Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego - Westrup
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie zawierająca informacje genealogiczne na temat Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego - Westrup
48_2003-PTHer_001_100
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne na temat Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego - Westrup
1987-08-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_100_001List Ambasady Królestwa Szwecji do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego-Westrup1987-08-26Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_100_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Ambasady Królestwa Szwecji zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące Hermana Goringa, rodziny Nathorst, Zenona Przybyszewskiego-WestrupNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frankiem Chmielem zawierająca informacje genealogiczne związane z Gustawem i Józefem Zielińskim.
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frankiem Chmielem zawierająca informacje genealogiczne związane z Gustawem i Józefem Zielińskim.
48_2003-PTHer_001_101
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Gustawem i Józefem Zielińskim.
1987-05-25 - 1987-04-08

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_101_001List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Gustawa i Józefa Zielińskich 1987-05-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_101_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Franka Chmiela dotyczący rodziny Zielińskich1987-07-07Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_101_003List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Zielińskich1987-07-17Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_101_004List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-08-14Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Robertem Kosteckim
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Robertem Kosteckim
48_2003-PTHer_001_102

1987-01-09 - 1987-03-11

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_102_001List Roberta Kosteckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Alojzym Gonzagą Kosteckim i Antonim Napoleonem Kosteckim1987-01-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_102_002List Roberta Kosteckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Piotrem Hipolitem Kosteckim, Alojzym Gonzagą Kosteckim, Antonim Napoleonem Kosteckim1987-01-23Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_102_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Roberta Kosteckiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Kosteckim i Piotrem Hipolitem Kosteckim, Alojzym Gonzagą Kosteckim i Antonim Napoleonem Kosteckim1987-02-16Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_102_004List Roberta Kosteckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Kosteckich1987-03-11Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Czerniakiem i madame Charpentier dotycząca rodziny Czerniaków.
Rozmiar dokumentów ogółem: 20

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stefanem Czerniakiem i madame Charpentier dotycząca rodziny Czerniaków.
48_2003-PTHer_001_103
Korespondencja zwiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Czerniaków
1987-02-28 - 1987-08-16

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_103_001List Madame Charpentier do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1987-02-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_103_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat w Lasecznie dotyczący Wincentego Czernika1987-04-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_003Lis dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Szwarcenowie k. Iławy dotyczący Wincentego CzerniakaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_004List dr Stefana Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Kurzętniku dotyczący Anastazji Czerniak1987-03-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_005List Parafii Rzym.-Kat. w Szwarcenowie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Wincenta Czerniaka1987-03-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_006List Parafii Rzym.-Kat. M.B. Częstochowskiej w Lasecznie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Czerniaków1987-05-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_007List Stefana Czerniaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Czerniaków 1987-05-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stefana Czerniaka dotyczący rodziny Czerniaków 1987-05-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stefana Czerniaka dotyczący rodziny Czerniaków1987-05-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_010List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Truskolasach dotyczący Anastazji Go1987-06-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_011List Stefana Czerniaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina czerniaków 1987-06-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_012List Stefana czerniaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina CzerniakówNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_013List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Madame Charpentier zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Czerniaków.1987-06-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_103_014List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Madame Charpentier dotyczący rodziny Czerniaków.1987-07-13Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_103_015List Madame Charpentier do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-07-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_103_016List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stefana Czerniaka1987-08-16Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_017Kopia świadectwa zgonu Anastazji Czerniak (zm.26.07.1928)1987-03-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_018Kopia świadectw zgonu Anny Czerniak (zm. 29.09.1968) i Wincentego Czerniak (zm. 10.03.1974)1974-05-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_019Odpis skrócony aktu zgonu Wincentego Czerniak (zm. 10.03.1974)1974-03-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_103_020Wykres genealogiczny rodziny Czerniaków sporządzony przez madame CharpentierNieznaneDokument tekstowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Arnaud Deramecourt do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Georgesem Lachnowiczem
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Arnaud Deramecourt do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Georgesem Lachnowiczem
48_2003-PTHer_001_104
Korespondencja zawiera informacje związane z Georgesem Lachnowiczem
1987-12-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_104_001List M. Deramecourt Arnaud do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Grzegorzem Lachnowicza1987-12-12Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Hanny Kudelski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Hanny Kudelski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_105

1987-11-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_105_001List Hanny Kudelski do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. Na odwrocie odpowiedź dr Kuczyńskiego 1987-11-01Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Andrzeja Ciechanowieckiego od S.W. Dumina zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Złotnicki i dynastia kaukaską Bagratides-Moukhrani
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Andrzeja Ciechanowieckiego od S.W. Dumina zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Złotnicki i dynastia kaukaską Bagratides-Moukhrani
48_2003-PTHer_001_106
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Złotnickich i z dynastią kaukaską Bagratides-Moukhrani
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_106_001List Andrzeja Ciechanowieckiego do nieznanego odbiorcy zawierający wykres genealogiczny Złotnickich i Bagrationów1991-10-08Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_106_002Kserokopii nekrologu Matyldy Marii z Osiecimskich-Czapskich Jerzowej-Ciechanowieckiej zm. 22 lipca 1991r.NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_106_003Kserokopia fragmentu pracy Cyrille Toumanoff, Les Dynasties De La Caucasie Chretienne de lAntique jusquau XIXe siecle. Tables genealogiques et chronologiques, Roma 1990. Fragment zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Bagratides-Moukhrani1990Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_106_004Dokument dotyczący pochodzenia generał-lejtnanta Antona Osipowicza Złotnickiego (syg. 0017c) wystawiony przez Towarzystwo Historyczno-Genealogiczne w Moskwie1991-07-10Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_106_005Dokument dotyczący Dymitra Antonowicza Złotnickiego (syg.0019/c) wystawiony przez Towarzystwo Historyczno-Genealogiczne w Moskwie.1991-07-02Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_106_006Dokument dotyczący Czesława Zygmunta Antonowicza Złotnickiego (syg.0021/c) wystawiony przez Towarzystwo Historyczno-Genealogiczne w Moskwie1991-07-02Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_106_007Genealogia księżniczki Eleny Bagration-Moukkhrani de domo Złotnickiej (syg.0022/c). Dokument wystawiony przez Towarzystwo Historyczno-Genealogiczne w Moskwie1991-07-13Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_106_008Kopia dokumentu zawierającego informacje dotyczące Towarzystwa Historyczno-Genealogicznego w MoskwieNieznaneDokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_106_009Kopie artykułów z gazet rosyjskojęzycznych1991Dokument tekstowy


rosyjski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy Benoit Mezin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy Benoit Mezin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_107

1985-04-22 - 1987-06-25

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_107_001List Benoit Menzin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierające informacje genealogiczne związane z Aleksandrem Pągowskim 1985-04-22Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_107_002List Benoit Menzin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-06-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_107_003Kserokopia fragmentu pracy Barbary Konarskiej, Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji 1832-1848, zawierający informacje genealogiczne związane z Aleksandrem Pągowskim1986Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Leopolda Kurcza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Leopolda Kurcza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_108
Korespondencja zawiera prośbę Leopolda Kuracza do dr Kuczyńskiego w związku z pomocą w badaniach genealogicznych dotyczących rodziny Kurczów
1987-04-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_108_001List Leopolda Kurcza do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-04-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_108_002Kserokopie z herbarzy zawierające informacje genealogiczne związane z rodziną KurczówNieznaneDokument tekstowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy Melle Lesueur do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy Melle Lesueur do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_109
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Thomasem Barra i rodzina Barra
1988-01-27 - 1988-03-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_109_001List Melle Lesueur do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Thomasem Barra1988-01-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_109_002List Melle Lesueur do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Barra1988-03-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_109_003Kopia aktu ślubu Thomasaa BarraNieznaneDokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Teczka genealogiczna zawierająca informacje związane z rodziną Woyneko-Tomkiewicz
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Teczka genealogiczna zawierająca informacje związane z rodziną Woyneko-Tomkiewicz
48_2003-PTHer_001_110
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Woyenko-Tomkiewicz
2016-06-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_110_001Nota genealogiczna na temat rodziny Woyenko TomkowiczNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_110_002Spis dokumentów rodziny Eoyenków-Tomkiewiczów h. Topacz znajdujących się w Bibliotece Pan w Krakowie i tekst rkpsu 1818.NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_110_003Opisanie herbu Topacz przez Polskiego Kronikarza Xsiędza Kaspra Niesieckiego - odpisNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy Beatrice Jully do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy Beatrice Jully do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_111

1987-12-15 - 1988-02-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_111_001List Beatrice Jully do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-11-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_111_002List Beatrice Jully do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-02-05Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Thomasa Filipczak-Rippstein do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Thomasa Filipczak-Rippstein do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_112
List dotyczy badań genealogicznych dotyczących rodziny Filipczaków i rodziny Rippstein
1987-10-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_112_001List Thomasa Filipczak-Rippstien do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący badań genealogicznych n ad rodzinami Filipczaków i Rippstein.1987-10-22Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z p. Chmielem dotycząca Gustawa Zielińskiego i Stanisława Chmielewskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z p. Chmielem dotycząca Gustawa Zielińskiego i Stanisława Chmielewskiego
48_2003-PTHer_001_113
Korespondencja dotyczy ustalenia ojcostwa Józefa Zielińskiego wobec Stanisława Chmielewskiego
1987-09-16 - 1987-11-14

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_113_001List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Zielińskich i rodziną Chmielewskich1987-06-09Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_113_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Franka Chmiela.1987-11-14Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_113_003Wykres genealogiczny Franka Chmiela z uwzględnieniem koligacji rodzinnych Zielińskich i ChmielewskichNieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_113_004Kopia periodyku opisującego dzieje rodziny McKinney (skoligaconą z rodziną Chmiel).1987-12-02Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Jerome Willaert do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Szmulensonów
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Jerome Willaert do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne o rodzinie Szmulensonów
48_2003-PTHer_001_114
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Dwojry Szmulenson
1987-10-25

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_114_001List Jerome Willaert do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Dwojrą Szmulenson1987-10-25Dokument tekstowy


angielski ,francuski
48_2003-PTHer_001_114_002Kopia dokumentu z danymi osobowymi Jerome Willaert1987-09-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_114_003Kopia aktu urodzenia Jacqueline Marcelle BrumoisNieznaneDokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Bernarda Lamberta do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje związane z rodziną Jaciw
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Bernarda Lamberta do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje związane z rodziną Jaciw
48_2003-PTHer_001_115
Korespondencja dotyczy Marii Jaciw i Ignacego Jaciw
1987-09-03

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_115_001List Bernarda lamberta do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Marii Jaciw i Ignacego Jaciw1987-09-03Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Ebbe Reinecke do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Dobranowskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Ebbe Reinecke do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Dobranowskich
48_2003-PTHer_001_116
Korespondencja zawiera informacje o przodkach Ebbe Reinecke
1987-09-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_116_001List Ebbe Reinecke do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący badań genealogicznych nad rodziną Reinecke1987-09-12Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_116_002Wykres genealogiczny Ebbe ReineckeNieznaneDokument tekstowy


szwedzki


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja pani Roise z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Michaliny Kowalewskiej
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja pani Roise z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Michaliny Kowalewskiej
48_2003-PTHer_001_117
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Michaliny Kowalewskiej
1987-07-16

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_117_001List pani Roise do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Michaliny Kowalewskiej1987-07-16Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_117_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Modliszewie dotyczący Michaliny Kowalewskiej1987-08-20Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Denise de Champeaux
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Denise de Champeaux
48_2003-PTHer_001_118
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Kleczyńskim
1986-04-23 - 1987-04-10

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_118_001Kopia listu A. Czerwińskiego do Denise de Champeaux zawierający informacje genealogiczne dotyczące Józefa Kleczyńskiego2017-01-16Dokument tekstowy


polski,francuski
48_2003-PTHer_001_118_002List Denise de Champeaux do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Kleczyńskim1986-06-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_118_003List Denise de Champaux do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Józefa Kleczyńskiego1987-04-10Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Karla Schradera do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Karla Schradera do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_119
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Karlem Schraderem
1986-12-13

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_119_001List Karla Schradera do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące przodka Karla Schredera z XVII wieku1986-12-13Dokument tekstowy


niemiecki


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Laurenta Kolodzieja do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący herbu rodziny Laurenta Kolodzieja
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Laurenta Kolodzieja do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący herbu rodziny Laurenta Kolodzieja
48_2003-PTHer_001_120
Korespondencja dotyczy herbu rodziny Laurenta Kolodzieja
1987-01-04

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_120_001List Laurenta Kolodzieja do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący herbu rodziny Laurenta Kolodzieja1987-01-04Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Sabiny Suchowolski Charbit do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Sabiny Suchowolski Charbit do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_121
Korespondencja dotyczy rodziny Suchodolskich
1987-03-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_121_001List Sabine Suchowolski Charbit do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Suchodolskich 1987-03-12Dokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Rolfa Kramer-Freiherr von Reisswitz z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące rodziny von Reisswitz
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Rolfa Kramer-Freiherr von Reisswitz z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne dotyczące rodziny von Reisswitz
48_2003-PTHer_001_122
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny vov Reisswitz
1987-05-21 - 1987-07-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_122_001List Rolfa Kramera-Freiherr von Reisswitz do profesora Antoniego Mączaka dotyczący rodziny von ReisswitzNieznaneDokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_122_003List Rolfa Kramer-Freiherr von Reisswitz do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1987-07-22Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_122_002List Rolfa Kramer-Freiherr von Reisswitz do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny von Reisswitz gałęzi Kaderzin i gałęzi Grabówka1987-05-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_122_004Notatki genealogiczne i bibliograficzne dotyczące rodziny von ReisswitzNieznaneDokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_122_005Brudnopis listów dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Rolfa Kramer-Freiherr von ReisswitzNieznaneDokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_122_006Kserokopie z herbarzy dotyczące herbu Leliwa i rodziny ReisswitzNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Claude Zimmermann Bischof z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodziny Bischof
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Claude Zimmermann Bischof z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca rodziny Bischof
48_2003-PTHer_001_123
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bischof
1987-05-08

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_123_001List Claude Zimmermann do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bischof1987-05-08Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_123_002List pana szczygła do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Bischof1987-06-01Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Wernera Kittla do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Wernera Kittla do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel
48_2003-PTHer_001_124
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel
1986-09-21

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_124_001List Wernera Kittel do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kittel1986-09-21Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Varia
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Varia
48_2003-PTHer_001_125
Różne listy, notatki i dokumenty genealogiczne pogrupowane przez dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w jednej teczce.
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_125_001List Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-01-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_125_002List dr Roberta Cichockiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-03-10Dokument tekstowy


niemiecki
48_2003-PTHer_001_125_003List Michaela Scaglione do Polskiego Towarzystwa Historycznego1987-06-22Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_125_004List pana Wałęsy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Wałęsów1987-06-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_125_005List Ceuvres De Saint Come do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-06-30Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_125_006List Richarda F. Prokopa do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Heleny Teresy Bem1987-08-06Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_125_007List Universite Libre de Bruxelles do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Stamirowskich1988-06-05Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_125_008List Christiana Lapointe do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący Karola Podlewskiego i Józefy Malarewskiej1987-07-11Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_125_009Notatki, kserokopie i wycinki prasowe o charakterze genealogicznymNieznaneDokument tekstowy


polski,angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Kossowskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Bohdanem Kossowskim
48_2003-PTHer_001_126
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kossowskich
1990-02-27 - 1990-03-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_126_001List Bohdana Kossowskiego do dr Andrzeja Pibera (kierownika zakładu rękopisów BN w Warszawie)1989-09-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_126_002List dr Andrzeja Pibera do Bohdana Kossowskiego1989-11-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_126_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Kossowskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kossowskich1990-02-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_126_004List Bohdana Kossowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1990-03-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_126_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Bohdana Kossowskiego1990-03-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_126_006Notatki i kserokopie dokumentów genealogicznych dotyczących rodziny KossowskichNieznaneDokument tekstowy


polski,rosyjski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Stanisława Sokulskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Stanisława Sokulskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_127
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Sokulskich
1989-03-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_127_001List Stanisława Sokulskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje związane z rodzina Sokulskich1989-03-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_127_002Praca pt. "Franciszek Sokulski z partyzantki Jankowskiego w powstaniu styczniowym 1863 r."NieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Andrzeja Meesona-Kielanowskiego do nieznanego odbiorcy
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Andrzeja Meesona-Kielanowskiego do nieznanego odbiorcy
48_2003-PTHer_001_128

1989-01-03

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_128_001List Andrzeja Meesona-Kielanowskiego do nieznanego odbiorcy1989-01-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_128_002Wykres genealogiczny Andrzeja Meeson-KielanowskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Żylińskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Żylińskich.
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Żylińskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Żylińskich.
48_2003-PTHer_001_129
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Żylińskich
1988-12-05 - 1988-12-07

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_129_001List Wojciecha Żylińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-12-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_129_002List Wojciecha Żylińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-12-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_129_003Kopia wypisu z metrykalnej księgi chrztów, aktu chrztu Eustachego Karola Żylińskiego wraz z tłumaczeniemNieznaneDokument tekstowy


polski,rosyjski
48_2003-PTHer_001_129_004Kopia tablicy genealogicznej ZylińskichNieznaneDokument tekstowy


polski,rosyjski
48_2003-PTHer_001_129_005Kopia świadectwa szlachectwa Eustachego Żylińskiego 1907 - 2017Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_129_006Kopia ukazu carskiegoNieznaneDokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_129_007Kopia odpisu ukazu carskiego1887 - 2017Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_129_008Kopia dokumentu Niemieckiego Uniwersytetu w Getyndze nadanego Eustachemu Karolowi Żylińskiemu1912-04-22Dokument tekstowy


łaciński
48_2003-PTHer_001_129_009Kopia świadectwa tymczasowego1918-02-16Dokument tekstowy


polski,rosyjski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Gerarda Mirisky z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z Józefem Franciszkiem Merezky
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Gerarda Mirisky z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z Józefem Franciszkiem Merezky
48_2003-PTHer_001_130
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Franciszkiem Merezky
1988-09-01 - 1988-12-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_130_001List Gerarda Mirisky do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Franciszkiem Merezky1988-09-01Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_130_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do nieznanego odbiorcy dotyczący Franciszka Józefa Merezky1988-12-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_130_003Kopia aktu małżeństwa Józefa Franciszka Merekzy wraz z tłumaczeniemNieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_130_004Notatki dotyczące Józefa Franciszka MerekzyNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy Simonne Jurmand do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy Simonne Jurmand do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_131
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Szymonem Hirszem Jurman
1988-10-20 - 1988-12-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_131_001List Simmone Jurmand do Polskiego Towarzystwa Historycznego1988-10-20Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_131_002List Simonne Jurmand do Polskiego Towarzystwa Historycznego1988-12-20Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_131_003Kopia aktu urodzenia Simona Hirsz Jurman1982-11-24Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List pani Pertzing do Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List pani Pertzing do Polskiego Towarzystwa Historycznego
48_2003-PTHer_001_132
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Pertzing
1988-01-21

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_132_001List pani Pertzing do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Pertzing1988-01-21Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Stanisława Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Stanisława Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_133
Korespondencja dotyczy poszukiwań rodziny Stanisława Dudy
1988-03-15

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_133_001List Stanisława Dudy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący poszukiwań rodziny.1988-03-15Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Andre Raflina do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bilińskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Andre Raflina do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bilińskich
48_2003-PTHer_001_134
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bilińskich
1988-02-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_134_001List Andre Raflin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bilińskich1988-02-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_134_002Kopia aktu małżeństwa Leona Bilińskiego (19.01.1874)1874-01-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_134_003Kopia aktu zgonu Leona Bilińskiego (zm. 15.01. 1871 roku)1871 - 2017Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_134_004Fotografia analogowa rzekomego portretu Leona BilińskiegoNieznaneDokument obrazowy48_2003-PTHer_001_134_005Notatki genealogiczne dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące rodziny BilińskichNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_134_006Kserokopia z Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego, dotycząca Bilińskich h. SasNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Muguette Gudin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Ogon
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Muguette Gudin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Ogon
48_2003-PTHer_001_135

1987-10-04

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_135_001List Muguette Gudin do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Ogon1987-10-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_135_002Kopia odpisu aktu zgonu Katarzyny Ogon1981-09-03Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_135_003Notatki genealogiczne dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące rodziny OgonNieznaneDokument tekstowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Phelippe Rudewiez
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Phelippe Rudewiez
48_2003-PTHer_001_136
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Rudewicz
1982-09-29 - 1988-02-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_136_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Philippe Rudewiez1982-09-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_136_002List Philippe Rudewiez do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Rudewicz1988-02-01Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_136_Notatki genealogiczne dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące rodziny RudewiczNieznaneDokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne o rodzinach Chmielewskich i Stefańskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne o rodzinach Chmielewskich i Stefańskich
48_2003-PTHer_001_137
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzinami Chmielewskich i Stefańskich
1987-11-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_137_001List Franka Chmiela do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodzinami Chmielewskich i Stefańskich1987-08-11Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i dr Stefana Kuczyńskiego z Jeanem Nivaille zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Dadler
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i dr Stefana Kuczyńskiego z Jeanem Nivaille zawierająca informacje genealogiczne związane z nazwiskiem Dadler
48_2003-PTHer_001_138
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące nazwiska Dadler
1987-10-05 - 1987-12-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_138_001List Jeana Nivalle do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje związane z nazwiskiem Dadler1987-10-05Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_138_002List Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego do Jeana Nivalle zawierający informacje związane z Sebastianem Dadlerem1987-11-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_138_003List Jeana Nivalle do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego1987-12-12Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Josepha Dressel do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Tomkiewiczów
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Josepha Dressel do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Tomkiewiczów
48_2003-PTHer_001_139
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Tomkiewiczów
1987-10-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_139_001List Josepha Dressel do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Tomkiewiczów.1987-10-28Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Richarda Chodkowskiego do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje na temat rodziny Grabowskich i Mosakowskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Richarda Chodkowskiego do Polskiego Towarzystwa Historycznego zawierający informacje na temat rodziny Grabowskich i Mosakowskich
48_2003-PTHer_001_140
Korespondencja zawiera informacje na temat rodziny Grabowskich i Mosakowskich
1988-08-25

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_140_001List Richarda Chodkowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodzin Grabowskich i Mosakowskich1988-08-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_140_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.- Kat. w Karniewie dotyczący rodziny Grabowskich1988-09-22Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Viviane Golec do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Golcem
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Viviane Golec do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Golcem
48_2003-PTHer_001_141
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Józefem Golcem
1988-06-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_141_001List Viviane Golec do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Józefem Golcem 1988-06-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_141_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Osjakowie1988-08-26Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Marie Sylvette Coconnier do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawierający informacje genealogiczne związane z Pauliną Soroka i rodziną Mackiwskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Marie Sylvette Coconnier do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawierający informacje genealogiczne związane z Pauliną Soroka i rodziną Mackiwskich
48_2003-PTHer_001_142
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Pauliną Soroka i rodziną Mackiwskich
1988-04-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_142_001List Marie Sylvette Coconnier do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zawierający informacje genealogiczne związane z Pauliną Soroka i rodziną Mackiwskich1988-04-22Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Varia w postaci listów(26 dokumentów), kserokopii i fragmentów prac drukowanych (4 dokumenty), wycinków prasowych (3 dokumenty), notatek dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (6 dokumentów)
Rozmiar dokumentów ogółem: 39

II Zawartość jednostki archiwalnej


Varia w postaci listów(26 dokumentów), kserokopii i fragmentów prac drukowanych (4 dokumenty), wycinków prasowych (3 dokumenty), notatek dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (6 dokumentów)
48_2003-PTHer_001_145

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Geraldem Dourche zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Dejewskim, Franciszką Krajniewską, Andrzejem Krajniewskim.
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Geraldem Dourche zawierająca informacje genealogiczne związane z Janem Dejewskim, Franciszką Krajniewską, Andrzejem Krajniewskim.
48_2003-PTHer_001_146
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Janem Dejewskim i rodziną Krajniewskich
1987-12-01 - 1988-12-12

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_146_001List Geralda Dourche do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Jenem Dejewskim i rodziną Krajniewskich1987-12-01Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_146_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat w Wielem dotyczący Jana Dejewskiego1987-12-10Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_146_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Geralda Dourche zawierający informacje genealogiczne związane z Janem Dejewskim, Franciszką Krajniewską i Andrzejem Krajniewskim1988-02-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_146_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Geralda Dourche1988-10-12Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_146_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do księdza proboszcza Eugeniusza Filipskiego dotyczący Jana Dejewskiego1987-12-29Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_146_006Kopia świadectw chrztu Franciszki Krajniewskiej (ur. 31.03.1900)1988-02-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_146_007Kopia świadectwa chrztu Jana Dejewskiego ( ur. 06.12.1900) wraz z listem od proboszcza1987-12-17Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_146_008Kopia świadectwa ślubu Jana Dejewskiego i Franciszki Karjniewskiej1977-03-17Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_146_009Kopia świadectwa ślubu Andre Dourche i Annette Dejewski1951-08-08Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marią Gawlikowską zawierająca informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Henning-Michaelis
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marią Gawlikowską zawierająca informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Henning-Michaelis
48_2003-PTHer_001_147
Korespondencja zawiera informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Henning-Michaelis
1988-03-22 - 1988-10-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_147_001List Marii Gawlikowskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Henning-Michaelis 1988-03-22Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Juliusem Kleizo zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza
Rozmiar dokumentów ogółem: 23

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Juliusem Kleizo zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza
48_2003-PTHer_001_148
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza
1987 - 1989

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_148_001List Juliusa Kleizo do Ireny Sułkowskiej-Kurasiowej zawierający informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Kleiza1987Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Juliusa Kleizo zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Kleiza1987-11-11Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_003List Juliusa Kleizo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do nieznanego odbiorcy dotyczący rodziny Kleiza1988-03-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_148_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego od Juliusa Kleizo zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza1988-03-15Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_006List Edmudasa Rymszy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza1988-04-08Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_148_007Tłumaczenie listu (z dn. 08.04.1988) Edmundasa Rymszy na język polskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_148_008Tłumaczenie listu (z dn. 08.04.1988) Edmundasa Rymszy na język angielskiNieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_009List Edmundasa Rymszy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1988-11-22Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_148_010List Juliusa Kleizo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-05-11Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_011List Julisa Kleizo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-05-11Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_148_012List Juliusa Kleizo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-05-23Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_013List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Juliusa Kleizo 1988-05-29Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_014List Juliusa Kleizo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina Kleiza1988-05-29Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_015List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Edmundasa Rymszy dotyczący Rodziny Kleiza1988-06-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_148_016List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Juliusa Kleizo1988-11-05Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_017List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Edmundasa Rymszy zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kleiza1988-12-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_148_018List Edmundasa Rymszy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne dotyczące rodziny Kleiza1989-04-28Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_148_019List Juliusa Kleizo do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1988-08-22Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_020List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Juliusa Kleizo1988-09-15Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_148_021Kopia świadectwa chrztu Matwieja Kleiza (ochrzczony 21.09.1881)1985-08-12Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_148_022Kopia świadectwa chrztu Stefanii Miniatow (ochrzczona 04.09.1888)1985-08-12Dokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_148_023Notatki genealogiczne dotyczące rodziny KleizaNieznaneDokument tekstowy


polski,litewski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Kuczyńskiego z Henrim Strzeleckim
48_2003-PTHer_001_149

1987-11-02 - 1988-10-07

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_149_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Henri Strzeleckiego zawierający informacje genealogiczne związane rodziną Strzeleckich1987-11-02Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_149_002List Henri Strzeleckiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający kserokopię ze "Złotej księgi szlachty polskiej" z informacjami o rodzinie Strzeleckich1988-10-07Dokument tekstowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim
48_2003-PTHer_001_150
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Sokulskich
1989-09-07 - 1989-09-30

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_150_001List Stanisława Sokulskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Sokulskich1989-09-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_150_002Kopia odpisu z rękopisu Bronisława Sokulskiego ojca Jerzego Sokulskiego.NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_150_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Stanisława Sokulskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Sokulskich1989-09-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_150_004Odpisy dwóch dokumentów dotyczących rodziny SokulskichNieznaneDokument tekstowy


łaciński


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Josephem Kasprzakiem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kasprzaków
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Josephem Kasprzakiem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kasprzaków
48_2003-PTHer_001_151
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kasprzaków
1988-09-11 - 1989-02-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_151_001List Josepha Kasprzaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Kasprzaków1988-09-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_151_002List Josepha Kasprzaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Kasprzaków 1988-10-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_151_003List Josepha Kasprzaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kasprzaków1988-12-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_151_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Josepha Kasprzaka 1989-01-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_151_005List Josepha Kasprzaka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1989-02-05Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy p. Gubańskiego do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje genealogiczne o rodzinie Gubańskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy p. Gubańskiego do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje genealogiczne o rodzinie Gubańskich
48_2003-PTHer_001_152
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne o rodzinie Gubańskich
1988-04-27 - 1988-06-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_152_001List pana Gubańskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Stanisława Gubańskiego1988-04-27Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_152_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Sułkowicach dotyczący Stanisława Gubańskiego1988-05-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_152_003List Parafii Rzym.-Kat. 1988-05-18 - 2017-01-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_152_004List Simone Haegel do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-06-01Dokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Lisiack zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków
Rozmiar dokumentów ogółem: 13

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Lisiack zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków
48_2003-PTHer_001_153
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków
1988-02-25 - 1988-04-26

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_153_001List Paula Lisiack do Andre Coschemique zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków. Do listu dołączona jest kopia dokumentu1988-02-25Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_153_002List Andre Coschemique do Paula Lisiack1988-02-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_153_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu dotyczący rodziny Łysiaków1988-03-14Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_153_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Paula Lisiack zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków.1988-03-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_153_005List Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1988-03-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_153_006List Paula Lisiack do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Łysiaków1988-03-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_153_007List Paula Lisiack do Andre Coschemique1988-03-29Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_153_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Kościoła Parafialnego w Kłobucku dotyczący Ignacego Bigosińskiego1988-04-19Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_153_009List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat w Zakrzówku dotyczący rodziny Łysiaków1988-04-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_153_010List Parafii Rzym.-Kat. w Zakrzówku do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-04-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_153_011List Parafii Rzym.-Kat św. Marcina w Kłobucku do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-04-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_153_012Kopia dokumentu francuskojęzycznego dotyczącego rodziny ŁysiakówNieznaneDokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_153_013Notatki genealogiczne dotyczące rodziny ŁysiakówNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Francisa Sartorius do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje dotyczące rodziny Stamirowskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Francisa Sartorius do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierająca informacje dotyczące rodziny Stamirowskich
48_2003-PTHer_001_154
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące rodziny Stamirowskich
1988-03-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_154_001List Francisa Sartorius do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Stamirowskich1988-03-22Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_154_002Notatki dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego związane z rodziną StamirowskichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marylyse Cyhylyk zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich
Rozmiar dokumentów ogółem: 8

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marylyse Cyhylyk zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich
48_2003-PTHer_001_155
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich
2017-05-07 - 1988-06-22

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_155_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marylise Cyhylyk zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich1987-05-07Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_155_002List Marylicse Cyhylyk do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich1987-05-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_155_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat w Borowie dotyczący Heleny Kaweckiej 1987-05-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_155_004List Parafii Rzym.-Kat. w Borowie do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-01-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_155_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Borowie1988-01-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_155_006List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Marylise Cyhylyk zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Kaweckich1988-05-09Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_155_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Borowie1988-06-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_155_008Kserokopie map NieznaneDokument obrazowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzystofa Kuczyńskiego z dr Jeanem Jacquesem Michaud zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacquesem Herzem
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzystofa Kuczyńskiego z dr Jeanem Jacquesem Michaud zawierająca informacje genealogiczne związane z Jacquesem Herzem
48_2003-PTHer_001_156
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Jacquesem Herzem
1987-12-05 - 1988-06-21

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_156_001List dr Jean Jacques Michaud do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1987-12-05Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_156_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do dr Jean Jacques Michaud1988-02-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_156_003List dr Jean Jacques Michaud do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-05-18Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_156_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do dr Jean Jacques Michaud1988-06-21Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_156_005Kserokopia paszportu Jacquesa HerzaNieznaneDokument tekstowy


polski,niemiecki
48_2003-PTHer_001_156_006Kserokopie mapNieznaneDokument obrazowy


polski,francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Judy Sierpińską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Sierpińskich, Bruszewskich i Kozłowskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Judy Sierpińską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Sierpińskich, Bruszewskich i Kozłowskich
48_2003-PTHer_001_157
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodzinami Sierpińskich, Bruszewskich i Kozłowskich
1987-10-06 - 1988-06-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_157_001List Judy Sierpiński do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Sierpińskich1987-10-06Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_157_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Judy Sierpiński zawierający informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodziną Sierpińskich1987-10-24Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_157_003List Judy Sierpiński do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodzin Kozłowskich i Bruszewskich1988-02-08Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_157_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Judy Sierpiński zawierający informacje genealogiczno-heraldyczne związane z rodzinami Bruszewskich i Kozłowskich1988-06-05Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_157_005Kserokopie z herbarzy dotyczące Bruszewskich i KozłowskichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Aleksandrą Wańkowicz
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Aleksandrą Wańkowicz
48_2003-PTHer_001_158
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Wańkowiczów
1985-07-05 - 1988-03-30

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_158_001List Alexandry Wańkowicz do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1985-07-05Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_158_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Alexandry Wańkowicz zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Wańkowiczów1985-08-14Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_158_003List Alexandry Wańkowicz do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1987-12-29Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_158_004Brudnopi listu dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Alexandry Wańkowicz NieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_158_005List Alexandry Wańkowicz do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1988-03-30Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marilyn Rogge zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kłodzieńskich h. Łada
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Marilyn Rogge zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Kłodzieńskich h. Łada
48_2003-PTHer_001_159
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Kłodzieńskich h. Łada
1988-01-18 - 1988-02-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_159_001List Marilyn Rogge do Polskiego Towarzystwa Historycznego dotyczący rodziny Kłodzińskich1988-01-18Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_159_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Marilyn Rogge zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina Kłodzińskich1988-02-28Dokument tekstowy


angielski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jorge Ślewińskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 8

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jorge Ślewińskim
48_2003-PTHer_001_160
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Ślewińskich
1989-06-09 - 1989-12-15

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_160_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jorge Ślewińskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Wojciechem Ślewińskim ppłk. Gwardii Grenadierów Pieszych1989-06-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_160_002List Jorge Ślewińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający opis herbu Śreniawa1989-09-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_160_003Nota biograficzna o Wojciechu ŚlewińskimNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_160_004Spis dokumentów dotyczących rodziny Ślewińskich znajdujących się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w WarszawieNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_160_005List nieznanego nadawcy do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Wojciechem Ślewińskim1989-07-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_160_006List Jorge Ślewińskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1989-12-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_160_007Kopia dokumentu Heroldii Królestwa Polskiego zawierająca legitymację rodu Ślewińskich h. ŚreniawaNieznaneDokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_160_008Notatki genealogiczne związane z rodziną ŚlewińskichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Elżbiety Rummel Rogerson z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Rummel
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Elżbiety Rummel Rogerson z dr Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Rummel
48_2003-PTHer_001_161
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Rummel
1988-11-03 - 1988-12-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_161_001List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Elżbiety Rummel Rogerson1988-11-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_161_002Zestaw Tabel genealogicznych rodziny RummelNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_161_003Notatki genealogiczne dotyczące rodziny RummelNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_161_004List Elżbiety Rummel Rogerson do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1988-12-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_161_005Wypis rodowodu rodziny Rummel wg. Matrkul Szlachty Kurlandzkiej nr 67NieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wacławem Podbereskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 11

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wacławem Podbereskim
48_2003-PTHer_001_162
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Podbereskich
1988-12-14 - 1989-12-23

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_162_001List Wacława Podbesreskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne Fortunata Podbereskiego1988-12-14Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_162_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wacława Podbereskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Podbereskich1989-01-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_162_003List Wacława Podbereskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający kopię postanowienia Heroldii z 1 maja 1880 roku o potwierdzeniu herbu Podbereskich1989-01-15Dokument tekstowy


polski,rosyjski
48_2003-PTHer_001_162_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wacława Podbereskiego1989-08-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_162_005List Wacława Podbereskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1989-08-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_162_006List Wacława Podbereskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1989-10-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_162_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wacława Podbereskiego1989-10-20Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_162_008List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Wacława Podbereskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Podbereskich1989-12-23Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_162_009Kopia karty tytułowej i spisu treści pracy autorstwa Wacława i Romualda Podbereskich "Podberescy.Kronika rodzinna"NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_162_010Kopie i odpisy dokumentów rosyjsko języcznych dotyczących rodziny Podbereskich. Notatki genealogiczneNieznaneDokument tekstowy


polski,rosyjski
48_2003-PTHer_001_162_011Kopia pracy Simone Waquet, "Les Polonais de lexil dans la Nievre (1832-1880"NieznaneDokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Metrich zawierająca informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Stanisławem Buywidem (Bujwidem)
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Jacquesem Metrich zawierająca informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Stanisławem Buywidem (Bujwidem)
48_2003-PTHer_001_163
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Stanisławem Buywidem
1989-04-09 - 1989-09-21

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_163_001List Jacquesa Metrich do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Franciszka Stanisława Buywida1989-09-04Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_163_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Jacquesa Metrich zawierający informacje genealogiczne związane z Franciszkiem Stanisławem Buywidem1989-09-21Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_163_003Notatki genealogiczne i kserokopie dotyczące rodziny Buywid h. DołęgaNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frances Farmer zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Katarzyny Piechoty
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Frances Farmer zawierająca informacje genealogiczne dotyczące Katarzyny Piechoty
48_2003-PTHer_001_164
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne dotyczące Katarzyny Piechoty
1988-10-02 - 1989-04-02

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_164_001List Frances Farmer do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z Katarzyną Piechotą 1988-12-02Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_164_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w Padwie Narodowej dotyczący Katarzyny Piechoty 1989-01-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_164_003List ks. Stanisława Maciuszka do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Katarzyny Piechoty 1989-03-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_164_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego od Frances Farmer dotyczący Katarzyny Piechoty1989-04-02Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_164_005Kopia świadectwa chrztu Katarzyny Piechoty (ochrzczona 24.06.1886)1989-03-05Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_164_006Zaproszenie na poświęcenie dzwonów w Parafii w Zachwiejowie NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_164_007Zaproszenie na poświęcenie dzwonów w Parafii w Zachwiejowie w formie fotografii analogowej ze zdjęciem ks. Stanisława Maciuszka NieznaneDokument obrazowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Denise Popoff do dr Stefana Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Denise Popoff do dr Stefana Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_165

1989-06-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_165_001List Denise Popoff do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1989-06-28Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_165_002Fragment Kroniki Galla Anonima (kserokopia) w wersji francuskiejNieznaneDokument tekstowy


francuski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve de la Pastelliere-Bocianowską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 11

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Genevieve de la Pastelliere-Bocianowską zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich
48_2003-PTHer_001_166
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich
1988-02-24 - 1989-03-05

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_166_001List Genevieve de la Pastelliere-Bocianowskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Bocianowskich1988-02-24Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_166_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Genevieve de la Pastelliere-Bocianowskiej zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich1988-03-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_166_003List Genevieve de la Pastelliere-Bocianowskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich1988-04-06Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_166_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do pana Oresta dotyczący Mikołaja Bocianowskiego1988-04-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_166_005List Wandy Anny Łuć-Bocianowskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący Ferdynanda Bocianowskiego1988-05-02Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_166_006List Genevieve de la Pastellire-Bocianowskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Bocianowskich1988-05-19Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_166_007List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Genevieve de la Pastellire zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Bocianowskich1989-03-05Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_166_008List Genevieve de la Patelliere-Bocianowskiej do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Bocianowskich 1989-05-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_166_009Kopia odpisu skróconego aktu zgonu Mikołaja Bocianowskiego (zm. 19.11.1925 r.)1989-02-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_166_010Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Bronisława Bocianowskiego (ur. 30.10.1902 r.)1988-03-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_166_011Notatki, fiszki, fotokopie herbarza, dotyczące rodziny Bocianowskich NieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Cathereine Gomuliński
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Cathereine Gomuliński
48_2003-PTHer_001_167
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Gomulińskich
1987-10-10 - 1989-01-20

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_167_001List Catherine Gomuliński do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Gomulińskich 1987-10-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_167_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Catherine Gomuliński zawierający infromacje genalogiczne dotyczące rodziny Gomulińskich1988-10-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_167_004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Parafii Rzym.-Kat. w babicach dotyczący Tadeusza Gomulińskiego1988-12-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_167_003List Catherine Gomuliński do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego zawierający informacje genealogiczne związane z rodzina Gomulińskich1988-10-26Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_167_005List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Catherine Gomuliński zawierający informacje genealogiczne związane z Tomaszem Gomulińskim1989-01-20Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_167_006Kopia odpisu skróconego aktu uredzenia Tadeusza Gomulińskiego (ur. 31.08.1914 r.)1989-01-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_167_007Fiszka dotycząca Parafii w Babicach wykonana przez dr Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Pawłem Martuzalskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Pawłem Martuzalskim
48_2003-PTHer_001_168
Korespondencja dotyczy badań genealogicznych nad rodziną Martuzalskich
1989-02-13 - 1989-05-24

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_168_001List Pawła Martuzalskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczacy rodziny Martuzalskich1989-02-13Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_168_002List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Pawła Martuzalskiego dotyczący rodziny Martuzalskich1989-05-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_168_003List Pawła Martuzalskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Martuzalskich1989-05-24Dokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem Żurowskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Żurowskich, Raciborowskich-Bartoszewiczów, Jarmolińskich, Wołodyjowskich, Zdziechowskich
Rozmiar dokumentów ogółem: 8

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michaelem Żurowskim zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzinami Żurowskich, Raciborowskich-Bartoszewiczów, Jarmolińskich, Wołodyjowskich, Zdziechowskich
48_2003-PTHer_001_169
Korespondencja zawiera infromacje genealogiczne związane z rodzinami Żurowskich, Raciborowskich-Bartoszewiczów, Jarmolińskich, Wołodyjowskich, Zdziechowskich
1989-02-18 - 1989-05-08

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_169_001List Michała Żurowskiego do prof. Andrzeja ZahorskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_169_002List Michała Żurowskiego do prof. Andrzeja ZahorskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_169_003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Michała Żurowskiego 1989-02-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_169_004List dr Stefana krzysztofa Kuczyńskiego do Biblioteki jagiellońskiej dotyczący wykonania odbitek fotografii rodziny Iwanowskich i Orłowskich1989-03-06Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_169_005List dr Stefana krzysztofa Kuczyńskiego do Michała Żurowskiego zawierąjacy informacje genealogiczne związane z rodziną Żurowskich 1989-04-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_169_006List Michała Żurowskiego do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego1989-05-08Dokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_169_007Wypisy dotyczące rodzin Żurowskich, Zdziechowskich, Wołodyjowskich NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_169_009Tablice genealogiczne rodziny StępkowskichNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Beatrice Leclerq zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Gede
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Beatrice Leclerq zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Gede
48_2003-PTHer_001_170
Korespondencja zawiera informacje genealogiczne związane z rodziną Gede
1987-09-10 - 1990-06-15

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_170 _001List Beatrice Leclerq do Confederation Internationale de Genealogie et de Heraldique1987-09-10Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_170 _002List Beatrice Leclerq do dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczący rodziny Gede1989-04-13Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_170 _003List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Beatrice Leclerq zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Gede1989-04-27Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_170 _004List dr Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego do Beatrice Leclerq zawierający informacje genealogiczne związane z rodziną Gede1990-06-15Dokument tekstowy


francuski
48_2003-PTHer_001_170 _005Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Janiny Marii Gede (ur. 12.11,1921r.)1989-04-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_170 _006Notatki genealogiczne dotyczace rodziny GedeNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Centre for Heraldic Genealogical Research zawierająca informacje związane z rodziną Szołkowskich.
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Achievements Ltd. Centre for Heraldic Genealogical Research zawierająca informacje związane z rodziną Szołkowskich.
48_2003-PTHer_001_171

1989-06-15 - 1989-12-01

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Winklerem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Winklerów
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Wojciechem Winklerem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Winklerów
48_2003-PTHer_001_172

1988-09-21 - 1990-12-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Duckertem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Duckert
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Paulem Duckertem zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Duckert
48_2003-PTHer_001_173

1978-02-26 - 1989-05-26

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: List Henryk Żaka do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


List Henryk Żaka do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_174

1988-06-05 - 1989-03-23

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anitą Rose Marcoline zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Stachyra
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Anitą Rose Marcoline zawierająca informacje genealogiczne związane z rodzina Stachyra
48_2003-PTHer_001_175

1989-04-09 - 1989-08-10

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Mlle Catherine Zboś zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Zboś
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Mlle Catherine Zboś zawierająca informacje genealogiczne związane z rodziną Zboś
48_2003-PTHer_001_176

1989-01-09 - 1989-03-04

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego ze Stanisławem Sokulskim
48_2003-PTHer_001_177

1984-09-01 - 1989-02-26

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Varia
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Varia
48_2003-PTHer_001_178

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące bandery polskiej
Rozmiar dokumentów ogółem: 185

II Zawartość jednostki archiwalnej


Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dotyczące bandery polskiej
48_2003-PTHer_001_001
1. Notatki dotyczące bandery polskiej wykonane odręcznie przez prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. 2. Konsultacje i poprawki prac naukowych wykonane przez prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 3. Korespondencja 4. Fiszki wykonane odręcznie przez pro
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: artykuły naukowe poświęcone banderom polskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


artykuły naukowe poświęcone banderom polskim
48_2003-PTHer_001_002
1.Artykuły w maszynopisach, kserokopiach i rękopisach autorstwa prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego i innych autorów. 2. Fotografie analogowe 3. Prace zwarte wydane drukiem
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_002_001prof. Stefan Krzysztof Kuczyński, "Pierwsza bandera Rzeczypospolitej"NieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_002_002prof. Stefan Krzysztof Kuczyński, Nie znane projekty bandery polskiej, w: "Nautologia" rok XIX, 1984, nr 3?75?1984Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_002_003prof. Stefan Krzysztof Kuczyński, Pierwsza bandera Rzeczypospolitej, rękopisNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_002_004Żmigrodzki Konstanty, Polskij Voenny Fłot, w: "Morskoj Sbornik", rocznik 1918, T. 404, nr 6-81918Dokument tekstowy


rosyjski ,
48_2003-PTHer_001_002_005Zanczenjie Poliakow w historii morieplawania, w: Morskoj Sbornik, Tom XXXV, nr 6, Sanktpetersburg 18581858Dokument tekstowy


rosyjski ,
48_2003-PTHer_001_002_006Krzysztof Guzek, recenzja książki Stanisława M. Piakowskiego, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920 - 1946. Album planów, w: "Nautologia" R. XXIV, 1989, nr 3-4 (95)1989Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_002_007Andrzej Bebłowski, Flagi i bandery, 19791979Dokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Historia szachownicy lotniczej
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Historia szachownicy lotniczej
48_2003-PTHer_001_003
Materiały do historii polskiej szachownicy lotniczej w postaci korespondencji J, Rysia do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, wycinków prasowych, zdjęć analogowych, pracy Jerzego Rysia pt. "Rozważania o znakach lotniczych, weksylologii i heraldyce"
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_003_001Jerzy Ryś, Kolegom z Powiśla z 44 r. Rozważania o znakach lotniczych, weksykologii i heraldyce.1974Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_003_002Korespondencja Jerzego Rysia z redaktorem naczelnym "Skrzydlatej Polski" Jerzym Koniecznym1974-11-11 - 1974-12-04Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_003_003List Jerzego Rysia do prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 1976-03-17Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_003_004List Jerzego Rysia do Państwowego Wydawnictwa Wiedza Powszechna1976-02-17Dokument tekstowy


polski ,


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzystofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzystofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_000
Materiały poświęcone fladze polskiej i sztandarom
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego.
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Notatki odręczne i korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego.
48_2003-PTHer_001_001
Materiały poświęcone fladze, sztandarom i symbolom państwa polskiego.
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Artykuły i prace naukowe poświęcone fladze, sztandarom i symbolom państwa polskiego.
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Artykuły i prace naukowe poświęcone fladze, sztandarom i symbolom państwa polskiego.
48_2003-PTHer_001_005

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_005_001Polskie Symbole narodowe i państwowe na przestrzeni dziejów (godło, barwy, hymn). Materiały ogólneNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_005_002Historia pewnego sztandaru1978Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_005_003X Pawilon Cytadeli WarszawskiejNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_005_011Herby, chorągwie, pieczęcie flagi - fragmenty pracy o nie znanym tytule nieznanego autora NieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_005_004Uwagi o pracy K. Kuczyńskiego pt. Barwy narodowe i chorągiew polskaNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_005_005Uwagi o książce Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Barwy narodowe i chorągiew polskaNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_005_006prof. Bogusław Leśnodorski, 50 lat polski odrodzonej. Kilka refleksji1968Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_005_008Historyczne tradycje polskiej przysięgi wojskowej2016Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_005_009Ordery i odznaczenia ludowego wojska polskiego1978Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_005_010Odkąd polska narodowa chorągiew jest biało-czerwona?1955Dokument tekstowy


polski ,


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Wycinki prasowe, fotografie analogowe, klisze
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Wycinki prasowe, fotografie analogowe, klisze
48_2003-PTHer_001_002
Materiały poświęcone fladze polskie, sztandarom i symbolom państwa polskiego
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Umowy prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Umowy prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_003
Umowy z wydawnictwami
1961 - 1968

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_003_001Umowa między prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim a "Państwowym wydawnictwem "Wiedza Powszechna"1961Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_003_002Umowa wydawnicza miedzy prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim a Państwowym wydawnictwem popularnonaukowym Wiedza Powszechna1960Dokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
48_2003-PTHer_001_001
Materiały poświęcone hymnowi państwa polskiego
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Wycinki prasowe
Rozmiar dokumentów ogółem: 38

II Zawartość jednostki archiwalnej


Wycinki prasowe
48_2003-PTHer_001_002
Materiały poświęcone hymnowi państwa polskiego
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Artykuły i prace naukowe
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Artykuły i prace naukowe
48_2003-PTHer_001_003
Materiały poświęcone hymnowi państwa polskiego
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_003_001Do historii poszukiwań oryginału "Mazurka Dąbrowskiego"2003Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_003_002Twórca pieśni "Jeszcze Polska nie zginęła"1918Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_003_003Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie1981Dokument tekstowy


polski ,


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Kotwica - symbol nadziei Polaków. Pomnik Gdański
Rozmiar dokumentów ogółem: 33

II Zawartość jednostki archiwalnej


Kotwica - symbol nadziei Polaków. Pomnik Gdański
48_2003-PTHer_001_004
Notatki prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego i wycinki prasowe
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Monografie. Genealogia rodów i rodzin szlacheckich
Rozmiar dokumentów ogółem: 18

II Zawartość jednostki archiwalnej


Monografie. Genealogia rodów i rodzin szlacheckich
48_2003-PTHer_001_001
Monografie rodzin, materiały genealogiczne w postaci notatek i kwerend
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_001_001Radosłowle Kniazey Wytebskich: Analiza porównawcza treści.NieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_002Nadanie Sławosza dla klasztoru Norbrtanek w Busku - analiza krytycznaNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_003Rys Genealogiczny rodziny Abramowiczów na WornianachNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_018Generał Tomasz Jaxa-KonarskiNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_005Kserokopia monografii rodziny Zwierkowskich herbu BełtyNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_006Kserokopia pracy pt. Abramowicze h. Jastrzębiec odmiennyNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_007Księga rodu Wilkosów z Wysokiego 1784 - 19981999Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_008WojtyłowieNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_009Dzieje rodziny Leśniewskich herbu Gryf - przydomka Kubel wywodzącej się z Podlasia1978 - 1993Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_010Sulatyccy herbu Sas (ok. 1397 - 1997)1997Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_011Rawici-Kosseccy ze StarachowicNieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_012Czarnoccy herbu Lis vel Mzura1953 - 1968Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_013Przyczynek historyczny do dziejów rodziny Idzikowskich 1944 - 1973 (odpis)NieznaneDokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_014Kserokopia Notice Genealogique sur la familie Ciołek PoniatowskiNieznaneDokument tekstowy


francuski ,
48_2003-PTHer_001_001_015Świdowie herbu Grabie odmienne1966Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_016Makowieccy herbu Pomian1960Dokument tekstowy


polski ,
48_2003-PTHer_001_001_017Rodzina Bohdana Korewy - syna Onufrego i Anny z Gieysztorów. Notatki z przeszłości rodziny Korewów1964Dokument tekstowy

I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Czarnoccy h. Lis
Rozmiar dokumentów ogółem: 63

II Zawartość jednostki archiwalnej


Czarnoccy h. Lis
48_2003-PTHer_001_047
Materiały genealogiczne rodziny Czarnockich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Bielińscy h. Junosza
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Bielińscy h. Junosza
48_2003-PTHer_001_048
Materiały genealogiczne rodziny Bielińskich h. Junosza
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Biernacki - Poray (Józef Biernacki)
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Biernacki - Poray (Józef Biernacki)
48_2003-PTHer_001_049
Materiały genealogiczne dotyczące generała Józefa Gabriela Biernackiego
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Brzeziński h. Lubicz
Rozmiar dokumentów ogółem: 68

II Zawartość jednostki archiwalnej


Brzeziński h. Lubicz
48_2003-PTHer_001_050
Materiały genealogiczne rodziny Brzezińskich i Mieczyńskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korab - Brzozowski
Rozmiar dokumentów ogółem: 22

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korab - Brzozowski
48_2003-PTHer_001_051
Materiały genealogiczne rodziny Korab - Brzozowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Butlerowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 21

II Zawartość jednostki archiwalnej


Butlerowie
48_2003-PTHer_001_052
Materiały genealogiczne rodziny Butlerów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Johanna Becker (Szymońscy)
Rozmiar dokumentów ogółem: 11

II Zawartość jednostki archiwalnej


Johanna Becker (Szymońscy)
48_2003-PTHer_001_053
Materiały genealogiczne dotyczące rodziny Szymońskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dzierżyńscy h. Samson
Rozmiar dokumentów ogółem: 57

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dzierżyńscy h. Samson
48_2003-PTHer_001_054
Materiały genealogiczne rodziny Dzierżyńskich h. Samson
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Górscy h. Bożawola
Rozmiar dokumentów ogółem: 35

II Zawartość jednostki archiwalnej


Górscy h. Bożawola
48_2003-PTHer_001_001
Materiały genealogiczne rodziny Górskich h. Bożawola (dwie teczki)
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Englertowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Englertowie
48_2003-PTHer_001_002
Materiały genealogiczne rodziny Englertów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dunin - Wąsowiczowie, Nekropolia Dunin - Wąsowiczów w Smogorzewie (autorstwa Pawła Kosiny)
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dunin - Wąsowiczowie, Nekropolia Dunin - Wąsowiczów w Smogorzewie (autorstwa Pawła Kosiny)
48_2003-PTHer_001_003
Materiały genealogiczne rodziny Dunin - Wąsowiczów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dwerniccy
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dwerniccy
48_2003-PTHer_001_004
Materiały genealogiczne rodziny Dwernickich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Gacowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Gacowie
48_2003-PTHer_001_005
Materiały genealogiczne rodziny Gaców
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Garbaccy
Rozmiar dokumentów ogółem: 15

II Zawartość jednostki archiwalnej


Garbaccy
48_2003-PTHer_001_006
Materiały genealogiczne rodziny Garbackich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Gieysztorowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Gieysztorowie
48_2003-PTHer_001_007
Materiały genealogiczne rodziny Gieysztorów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Grekowie h. Grek
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Grekowie h. Grek
48_2003-PTHer_001_008
Materiały genealogiczne rodziny Greków h. Grek
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogiczna
Rozmiar dokumentów ogółem: 64

II Zawartość jednostki archiwalnej


Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogiczna
48_2003-PTHer_001_009

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogiczna c.d.
Rozmiar dokumentów ogółem: 0

II Zawartość jednostki archiwalnej


Adam Heymowski korespondencja heraldyczno-genealogiczna c.d.
48_2003-PTHer_001_055

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Jabłkowscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Jabłkowscy
48_2003-PTHer_001_010
Materiały genealogiczne rodziny Jabłkowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Kuzdrzał-Kicki korespondencja genealogiczna
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Kuzdrzał-Kicki korespondencja genealogiczna
48_2003-PTHer_001_011
Materiały genealogiczne rodziny Kuzdrzał-Kickich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Hummel
Rozmiar dokumentów ogółem: 15

II Zawartość jednostki archiwalnej


Hummel
48_2003-PTHer_001_012
Materiały genealogiczne rodziny Hummlów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Hemplowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Hemplowie
48_2003-PTHer_001_013
Materiału genealogiczne rodziny Hemplów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Wojcińscy h. Abdank
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Wojcińscy h. Abdank
48_2003-PTHer_001_014
Materiaiły genealogiczne rodziny Wojcińskich h. Abdank
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Żurkowscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Żurkowscy
48_2003-PTHer_001_015
Materiały genealogiczne rodziny Żurkowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Żylińscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 23

II Zawartość jednostki archiwalnej


Żylińscy
48_2003-PTHer_001_016
Materiały genealogiczne rodziny Żylińskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Zdzieborscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Zdzieborscy
48_2003-PTHer_001_017
Materiały genealogiczne rodziny Zdzieborskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Zdziechowscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Zdziechowscy
48_2003-PTHer_001_018
Materiały genealogiczne rodziny Zdziechowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Wołodkowiczowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 76

II Zawartość jednostki archiwalnej


Wołodkowiczowie
48_2003-PTHer_001_020
Materiały genealogiczne rodziny Wołodkowiczów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Ziembińscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 16

II Zawartość jednostki archiwalnej


Ziembińscy
48_2003-PTHer_001_019
Materiały genealogiczne rodziny Ziembińskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: M. Joseph Valynseele. Korespondencja genealogiczna
Rozmiar dokumentów ogółem: 16

II Zawartość jednostki archiwalnej


M. Joseph Valynseele. Korespondencja genealogiczna
48_2003-PTHer_001_021

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Świderski h. Dąbrowa
Rozmiar dokumentów ogółem: 39

II Zawartość jednostki archiwalnej


Świderski h. Dąbrowa
48_2003-PTHer_001_022
Materiały genealogiczne dotyczące Ignacego Świderskiego i rodziny Harasimowiczów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Stankiewiczowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Stankiewiczowie
48_2003-PTHer_001_023
Materiały genealogiczne rodziny Stankiewiczów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Feliks Radomski h. Prus Tertio odm.
Rozmiar dokumentów ogółem: 16

II Zawartość jednostki archiwalnej


Feliks Radomski h. Prus Tertio odm.
48_2003-PTHer_001_024
Materiały genealogiczne Feliksa Radomskiego h. Prus Tertio odm.
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Izabela Plater-Zyberk
Rozmiar dokumentów ogółem: 54

II Zawartość jednostki archiwalnej


Izabela Plater-Zyberk
48_2003-PTHer_001_025
Materiały genealogiczne Izabeli Plater-Zyberk i rodziny Platerów-Zyberków
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: von Pfuhlstein-Słupecki
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


von Pfuhlstein-Słupecki
48_2003-PTHer_001_026
Materiał genealogiczny rodziny von Pfuhlstein-Słupecki
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Nikolai Pilawa-Podgurski
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Nikolai Pilawa-Podgurski
48_2003-PTHer_001_027
Materiały genealogiczne Pilawów-Podgurskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały genealogiczne Pińskich, Nobilitacja Abrahama Spiringa, Materiały genealogiczne Zaleskich-Koziuk h. Łada
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały genealogiczne Pińskich, Nobilitacja Abrahama Spiringa, Materiały genealogiczne Zaleskich-Koziuk h. Łada
48_2003-PTHer_001_028
Materiały genealogiczne Pińskich: Świadectwo szlachectwa Marcelego Antoniego Pińskiego wydane przez Heroldie Królestwa Polskiego; świadectwo otrzymania brązowego medalu za wojnę 1853-1856 dla Marcelego Antoniego Pińskiego; Pismo Deputacji Szlacheckiej gub
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Popławscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Popławscy
48_2003-PTHer_001_029
Materiały genealogiczne rodziny Popławskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Praussowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Praussowie
48_2003-PTHer_001_030
Materiały genealogiczne rodziny Praussów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Protasowscy (Protasowicz)
Rozmiar dokumentów ogółem: 35

II Zawartość jednostki archiwalnej


Protasowscy (Protasowicz)
48_2003-PTHer_001_031
Materiały genealogiczne rodziny Protasowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Pułascy. Spadek po Kazimierzu Pułaskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Pułascy. Spadek po Kazimierzu Pułaskim
48_2003-PTHer_001_032
Materiały genealogiczne rodziny Pułaskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Połascy, Pułascy
Rozmiar dokumentów ogółem: 30

II Zawartość jednostki archiwalnej


Połascy, Pułascy
48_2003-PTHer_001_033
Materiały genealogiczne Rodziny Połaskich. Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Michałem Ilczukiem
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: ORourke
Rozmiar dokumentów ogółem: 33

II Zawartość jednostki archiwalnej


ORourke
48_2003-PTHer_001_034
Materiały genealogiczne rodziny ORourke Korespondencja prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego z Vincentem ORourke
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Tadeusz Nagórny
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Tadeusz Nagórny
48_2003-PTHer_001_035
Materiały genealogiczne rodziny Nagórnych
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Nędzowscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Nędzowscy
48_2003-PTHer_001_036
Materiały genealogiczne rodziny Nędzowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Kozłowscy h. Lis
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Kozłowscy h. Lis
48_2003-PTHer_001_037
Materiały genealogiczne rodziny Kozłowskich h. Lis
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Kostecki i Kruszyński
Rozmiar dokumentów ogółem: 18

II Zawartość jednostki archiwalnej


Kostecki i Kruszyński
48_2003-PTHer_001_038
Materiały genealogiczne rodziny Kosteckich i rodziny Kruszyńskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Moniuszkowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Moniuszkowie
48_2003-PTHer_001_039
Materiały Genealogiczne rodziny Moniuszków
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Kirkorowie
Rozmiar dokumentów ogółem: 140

II Zawartość jednostki archiwalnej


Kirkorowie
48_2003-PTHer_001_040
Materiały genealogiczne rodziny Kirkorów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Gert von Karchowski, Karchowscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 20

II Zawartość jednostki archiwalnej


Gert von Karchowski, Karchowscy
48_2003-PTHer_001_041
Materiały genealogiczne rodziny Karchowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Mickiewicz
Rozmiar dokumentów ogółem: 55

II Zawartość jednostki archiwalnej


Mickiewicz
48_2003-PTHer_001_042
Materiały genealogiczne rodziny Mickiewiczów, korespondencja o tematyce heraldycznej
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Krasiński Adam, Krasińscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 71

II Zawartość jednostki archiwalnej


Krasiński Adam, Krasińscy
48_2003-PTHer_001_043
Materiały genealogiczne rodziny Krasińskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Henri de Mayenne
Rozmiar dokumentów ogółem: 29

II Zawartość jednostki archiwalnej


Henri de Mayenne
48_2003-PTHer_001_044
Korespondencja genealogiczna
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Świętochowski - korespondencja K. Plucińskiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 11

II Zawartość jednostki archiwalnej


Świętochowski - korespondencja K. Plucińskiego
48_2003-PTHer_001_045
Materiały genealogiczne rodzin Świętochowskich i Plucińskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Markowscy, Glogerowie, Bohusz
Rozmiar dokumentów ogółem: 14

II Zawartość jednostki archiwalnej


Markowscy, Glogerowie, Bohusz
48_2003-PTHer_001_046
Materiały genealogiczne rodzin: Markowskich, Glogerów, Bohusz
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Toussaint. Korespondencja dotycząca rodziny Goryczków
Rozmiar dokumentów ogółem: 21

II Zawartość jednostki archiwalnej


Toussaint. Korespondencja dotycząca rodziny Goryczków
48_2003-PTHer_001_056
Materiały genealogiczne związane z rodzina Goryczków (Pawłem Goryczką)
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Złotniccy h. Nowina
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Złotniccy h. Nowina
48_2003-PTHer_001_057
Materiały genealogiczne rodziny Złotnickich h. Nowina
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Antoni Świderski - Świderscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 25

II Zawartość jednostki archiwalnej


Antoni Świderski - Świderscy
48_2003-PTHer_001_058
Materiały genealogiczne rodziny Świderskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Lubicz-Gruszeccy
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Lubicz-Gruszeccy
48_2003-PTHer_001_059
Materiały genealogiczne związane z rodziną Lubicz-Gruszeckich. Opis herbu Lubicz
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Klemens Broszniowski. Broszniowscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Klemens Broszniowski. Broszniowscy
48_2003-PTHer_001_060
Materiały genealogiczne rodziny Broszniowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Liszewscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 15

II Zawartość jednostki archiwalnej


Liszewscy
48_2003-PTHer_001_061
Materiały genealogiczne rodziny Liszewskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Frederica Fifera z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim. Korespondencja genealogiczna związana nazwiskami Kazimierczak, Kościelniak, Jabłoński
Rozmiar dokumentów ogółem: 13

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Frederica Fifera z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim. Korespondencja genealogiczna związana nazwiskami Kazimierczak, Kościelniak, Jabłoński
48_2003-PTHer_001_062
Korespondencja genealogiczna związana nazwiskami Kazimierczak, Kościelniak, Jabłoński
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja Jacquesa Roscuet z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja Jacquesa Roscuet z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim
48_2003-PTHer_001_063
Materiały genealogiczne dotyczące rodziny Agnieszki Pszczółki i Jana Góry
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dom Handlowy Nauki PAN. Korespondencja z Polskim Towarzystwem Historycznym dotycząca: Maubergów, Wilczewskich, Szczeszyńskich, Marquardtów, Serednickich
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dom Handlowy Nauki PAN. Korespondencja z Polskim Towarzystwem Historycznym dotycząca: Maubergów, Wilczewskich, Szczeszyńskich, Marquardtów, Serednickich
48_2003-PTHer_001_064
Materiały genealogiczne związane rodzinami Maubergów, Wilczewskich, Szczeszyńskich, Marquardtów, Serednickich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Charles Frederic Ernst
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Charles Frederic Ernst
48_2003-PTHer_001_065
Materiały genealogiczne dotyczące Charlesa Frederica Ernsta
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Bontemps
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Bontemps
48_2003-PTHer_001_066
Materiały genealogiczne związane z rodziną Bontemps
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Mazur
Rozmiar dokumentów ogółem: 19

II Zawartość jednostki archiwalnej


Mazur
48_2003-PTHer_001_067
Materiały genealogiczne rodziny Mazurów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Setiau
Rozmiar dokumentów ogółem: 6

II Zawartość jednostki archiwalnej


Setiau
48_2003-PTHer_001_068
Materiały genealogiczne Aleksandra Józefa Setiau
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Prokop. Korespondencja pana Prokopa z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca generała Bema
Rozmiar dokumentów ogółem: 11

II Zawartość jednostki archiwalnej


Prokop. Korespondencja pana Prokopa z prof. Stefanem Krzysztofem Kuczyńskim dotycząca generała Bema
48_2003-PTHer_001_069
Materiały genealogiczne Generała Józefa Bema
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Baran
Rozmiar dokumentów ogółem: 4

II Zawartość jednostki archiwalnej


Baran
48_2003-PTHer_001_070
Materiały genealogiczne rodziny Baranów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Szelechowscy
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Szelechowscy
48_2003-PTHer_001_071
Materiały genealogiczne rodziny Szelechowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Varia genealogiczne
Rozmiar dokumentów ogółem: 35

II Zawartość jednostki archiwalnej


Varia genealogiczne
48_2003-PTHer_001_075

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Herb Pruszkowa
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Herb Pruszkowa
48_2003-PTHer_001_001
Materiały heraldyczne związane z herbem Pruszkowa
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Herb i pieczęcie Pułtuska
Rozmiar dokumentów ogółem: 30

II Zawartość jednostki archiwalnej


Herb i pieczęcie Pułtuska
48_2003-PTHer_001_002
Materiały heraldyczne i sfragistyczne poświecone herbowi i pieczęciom Pułtuska.
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Indeksy do herbarzy
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Indeksy do herbarzy
48_2003-PTHer_001_003
Fragmenty indeksów do herbarzy Adama Bonieckiego "Herbarz Polski", Seweryna Uruskiego "Rodzina" i Teodora Żychlińskiego "Złota księga szlachty polskiej"
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje
48_2003-PTHer_001_004
Zbiór ikonografii do pozycji autorstwa prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje


INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Pieczęć Mikołaja Kopernika
Rozmiar dokumentów ogółem: 100

II Zawartość jednostki archiwalnej


Pieczęć Mikołaja Kopernika
48_2003-PTHer_001_005
Materiały sfragistyczne poświecone pieczęci Mikołaja Kopernika
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Gwiazda Wytrwałości
Rozmiar dokumentów ogółem: 28

II Zawartość jednostki archiwalnej


Gwiazda Wytrwałości
48_2003-PTHer_001_001
Materiały związane z orderem Gwiazda Wytrwałości
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały do numizmatyki polskiej w zbiorach AGAD
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały do numizmatyki polskiej w zbiorach AGAD
48_2003-PTHer_001_002
Kwerendy numizmatyczne z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Znaki wodne i papierowe
Rozmiar dokumentów ogółem: 44

II Zawartość jednostki archiwalnej


Znaki wodne i papierowe
48_2003-PTHer_001_003
Materiały poświęcone znakom wodnym i papierowym
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Symbolika ogólnie
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Symbolika ogólnie
48_2003-PTHer_001_004

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Symbole stanów USA
Rozmiar dokumentów ogółem: 49

II Zawartość jednostki archiwalnej


Symbole stanów USA
48_2003-PTHer_001_005
Materiały poświęcone symbolom stanów USA
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Symbolika harcerska
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Symbolika harcerska
48_2003-PTHer_001_006
Materiały poświęcone symbolice harcerskiej
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Czapka konfederatka, czapka frygijska
Rozmiar dokumentów ogółem: 44

II Zawartość jednostki archiwalnej


Czapka konfederatka, czapka frygijska
48_2003-PTHer_001_007
Materiały poświęcone historii i symbolice czapki konfederatki i czapki frygijskiej
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Mormoni
Rozmiar dokumentów ogółem: 25

II Zawartość jednostki archiwalnej


Mormoni
48_2003-PTHer_001_008
Materiały i korespondencja poświęcone Mormonom
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 1
Rozmiar dokumentów ogółem: 60

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 1
48_2003-PTHer_001_001
Korespondencja, opracowania historyczne, heraldyczne, genealogiczne, wycinki prasowe


INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 2
Rozmiar dokumentów ogółem: 130

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 2
48_2003-PTHer_001_002
Korespondencja, opracowania, periodyki
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 3
Rozmiar dokumentów ogółem: 181

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 3
48_2003-PTHer_001_003
Korespondencja, opracowania, genealogiczne i heraldyczne, kserokopie, wycinki prasowe
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 4
Rozmiar dokumentów ogółem: 33

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 4
48_2003-PTHer_001_004
Korespondencja, periodyki, odbitki ksero
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 5
Rozmiar dokumentów ogółem: 103

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 5
48_2003-PTHer_001_005
Korespondencja, kserokopie, periodyki, opracowania genealogiczne i heraldyczne
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 6
Rozmiar dokumentów ogółem: 287

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 6
48_2003-PTHer_001_006
Korespondencja, opracowania heraldyczne i genealogiczne
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 7
Rozmiar dokumentów ogółem: 18

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 7
48_2003-PTHer_001_007
Monografie, periodyki, korespondencja
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 8
Rozmiar dokumentów ogółem: 379

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 8
48_2003-PTHer_001_008
Fiszki genealogiczne
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 9
Rozmiar dokumentów ogółem: 96

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 9
48_2003-PTHer_001_009
Korespondencja, notatki genealogiczne, fiszki genealogiczne, materiały genealogiczne rodziny Pfleisdorf, fotokopie z herbarzy
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 10
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 10
48_2003-PTHer_001_010
Periodyki heraldyczne, broszury heraldyczne, fotokopie prac poświeconych heraldyce
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 11
Rozmiar dokumentów ogółem: 67

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 11
48_2003-PTHer_001_011
korespondencja, fotokopie z herbarzy i opracowań genealogiczno-heraldycznych, notatki genealogiczne
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 12
Rozmiar dokumentów ogółem: 33

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 12
48_2003-PTHer_001_012
Opracowania heraldyczne, korespondencja, notatki genealogiczne
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 13
Rozmiar dokumentów ogółem: 21

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 13
48_2003-PTHer_001_013
Korespondencja, indeksy, opracowania, fotokopie
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 14
Rozmiar dokumentów ogółem: 29

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 14
48_2003-PTHer_001_014
Materiały genealogiczne dotyczące rodziny Rawicz-Twarowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 15
Rozmiar dokumentów ogółem: 39

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 15
48_2003-PTHer_001_015
Materiały genealogiczne rodziny Szarzyńskich.
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 16
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 16
48_2003-PTHer_001_016
Materiały genealogiczne rodziny Darowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 17
Rozmiar dokumentów ogółem: 31

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 17
48_2003-PTHer_001_017
Materiały genealogiczne rodziny Dzieślewskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 18
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 18
48_2003-PTHer_001_018
Materiały genealogiczne rodziny Longchamps de Berier
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 19
Rozmiar dokumentów ogółem: 93

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 19
48_2003-PTHer_001_019
Materiały genealogiczne rodziny Płoszczyńskich h. Sas
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 20
Rozmiar dokumentów ogółem: 37

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 20
48_2003-PTHer_001_020
Materiały genealogiczne rodziny Żylińskich, materiały genealogiczne rodziny Ursynów h. Szantyr, materiały genealogiczne rodziny Matuszewskich h. Topór
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 21
Rozmiar dokumentów ogółem: 12

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 21
48_2003-PTHer_001_021
Materiały genealogiczne rodzin: Żylińskich, Rawicz-Twaróg, Twarowskich, Sobieszczków, Mrówczyńskich h. Lubicz, Kłodnickich, Szarzyńskich-Sepów h. Junosza
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 22
Rozmiar dokumentów ogółem: 16

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 22
48_2003-PTHer_001_022
Materiały genealogiczne rodziny Mrówczyńskich.
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 23
Rozmiar dokumentów ogółem: 38

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 23
48_2003-PTHer_001_023
Materiały genealogiczne rodziny Czerniawskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 24
Rozmiar dokumentów ogółem: 18

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 24
48_2003-PTHer_001_024
Materiały genealogiczne rodziny Wasilewskich h. Drzewicce
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 25
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 25
48_2003-PTHer_001_025
Materiały genealogiczne rodziny Turnów ze Strączna
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 26
Rozmiar dokumentów ogółem: 7

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 26
48_2003-PTHer_001_026
Materiały genealogiczne rodziny mazowieckich h. Dołęga
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 27
Rozmiar dokumentów ogółem: 21

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 27
48_2003-PTHer_001_027
Materiały genealogiczne rodziny Paszkowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 28
Rozmiar dokumentów ogółem: 21

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 28
48_2003-PTHer_001_028
Materiały genealogiczne rodziny Walawskich (Jordan-Walawskich)
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiału po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 29
Rozmiar dokumentów ogółem: 11

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiału po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 29
48_2003-PTHer_001_029
Materiały genealogiczne rodziny Wiszniewskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 30
Rozmiar dokumentów ogółem: 14

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 30
48_2003-PTHer_001_030
Materiały genealogiczne rodziny Kulczyckich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 31
Rozmiar dokumentów ogółem: 13

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 31
48_2003-PTHer_001_031
Materiały genealogiczne rodziny Czarlińskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 32
Rozmiar dokumentów ogółem: 9

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 32
48_2003-PTHer_001_032
Materiały genealogiczne rodziny Barzdo
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 33
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 33
48_2003-PTHer_001_033
Materiały genealogiczne rodziny Mińkiewiczów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 35
Rozmiar dokumentów ogółem: 15

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 35
48_2003-PTHer_001_035
Korespondencja z European Armorial, Korespondencja z Herladry Today, Wykaz prac drukowanych w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908-1939)
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 36
Rozmiar dokumentów ogółem: 138

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 36
48_2003-PTHer_001_036
Listy Adama Heymowskiego do Bernarda Pilewskiego
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 37
Rozmiar dokumentów ogółem: 38

II Zawartość jednostki archiwalnej


Materiały po Bernardzie Klecu-Pilewskim. Teczka 37
48_2003-PTHer_001_037
Korespondencja różna
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Hauffe-Gromadziński
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Hauffe-Gromadziński
48_2003-PTHer_001_072
Materiały genealogiczne rodziny Hauffe
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Prace i artykuły naukowe
Rozmiar dokumentów ogółem: 37

II Zawartość jednostki archiwalnej


Prace i artykuły naukowe
48_2003-PTHer_001_001
Prace i artykuły naukowe o profilu historycznym, genealogicznym i heraldycznym
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_001_001Ślady szamanizmy w religijności wczesnośredniowiecznych Prusów, Piotr M.A. Cywiński2001Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_002Anna i Barbara - księżne mazowieckie z XV wieku. Przyczynek do genealogii Piastów mazowieckich. Jan TęgowskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_003The Political, social and national thought of the ukrainian higer clegry, 1569-1700. Teresa Chynczewska-Hennel NieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_001_004Herb miasta Ostrowca. Waldemar BrociekNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_005Brygida Kurbis (11.IX.1921-5.X.2001)NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_006O mistyfikacji ciechanowskiej raz jeszcze. Henryk RutkowskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_007Katalogi biskupów wileńskich jako źródło do pochodzenia episkopatu litewskiego w XV-XVI wieku. Marceli AntoniewiczNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_008Addenda do Kodeksu dyplomatycznego WielkopolskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_009Jeden czy dwa roczniki niemieckie w podstaw polskiego rocznikarstwaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_010Quo vadis Wydawco źródeł? Uwagi w związku z zakończeniem na 1444 r. edycji dyplomatów wielkopolskich. Jacek MatuszewskiNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_011Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II. Jan PakulskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_012Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lundberga, Hanoweru i Giessen z biblioteki Oxenstiernów. Jarosław WentaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_013Moje wspomnienia 1903 r. Honorata z Garczyńskich ZabłockaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_014The origins, history and early examples of polish orders of chivalryNieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_001_015Jeszcze o dokumentach fundacyjnych klasztoru cysterskiego w Lądzie. NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_016Rejestr dworu królowej Barbary (1548-1551). Agnieszka Marchwińska.NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_017Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze. Piotr WęcowskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_018Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych. Anna AdamskaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_019Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożności. List Jana Benedyktowicza Solfy do Jana Dantyszka i królowej Bony do córki Izabeli. Marek JanickiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_020Źródła wykorzystane przez Jana Długosza w Chorografii do opisu ziem państwa zakonu niemieckiego. Sławomir ZonenbergNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_021Wokół dzieła i osoby Alberta Schlichtinga. (Przyczynek do dziejów propagandy antymoskiewskiej w drugiej połowie XVI w,) Hieronim GralaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_022Księgi sądowe Nowej Wsi (Łobzowskiej) z drugiej połowy XV w. Agnieszka BartoszewiczNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_023Kwestia zależności polskiego i czeskiego rocznikarstwa od drugiej połowy XI w. do połowy XIII w. Marzena Matla-KozłowskaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_024Jak historycy snują opowieści. (narratywistyczne tęsknoty powrotu da historiografii poetyckiej) Ewa DomańskaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_025Narratystyczny zwrot w filozofii historii. Ewa DomańskaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_026Kilka uwag o dokumentach, kancelarii i otoczeniu Siemomysła Księcia Kujawskiego (1268-1287). Jan PiętkaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_027Jan Wiklif i Mikołaj z Drezna jako ideowi prekursorzy sztuki protestanckiej. Jacek DębickiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_028Źródła dotyczące procesów polsko-krzyżackich w XIV i XV w. w zasobie Centalnego Archiwum Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu. Wiesław SieradzanNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_029Pieczęcie na dokumentach przechowywanych w archiwum parafialnym w Dobyczach. Elżbieta PiwowarczykNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_030Niemieckojęzyczne dokumenty Władysława Jagiełły. Przemysław Nowak.NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_031Listy świadków w dokumentach Kazimierza I Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego(1232-1267). Jan PiętkaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_032Otoczenie i urzędnicy księcia Kazimierza Konradowica. Gerard KucharskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_033Ze studiów nad przywilejem kruszwickim księcia Konrada mazowieckiego dla zakonu krzyżackiego z 1230 roku. Gerard Kucharski.NieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_034Cartulary of Rievalux abbey (BL Cotton Julius D.i.) A map of the monastic world. Emilia JamroziakNieznaneDokument tekstowy


angielski
48_2003-PTHer_001_001_035Uwagi o Bullarium poloniae. Spojrzenie na koncepcję edycji i wykonanie. Marek KowalskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_036Ille teribilis, tantus predo, acutissima Minerva. Otto I, Otto II i Hadwiga w opowieści Ekkeharda IV o dziejach wspólnoty Sankt Gallen z rodziną Liudolfingów w tle. NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_037O inspiracjach ikonograficznych kilku pieczęci piastowskich z XIII wieku. Paweł StróżykNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Recenzje prac i artykułów naukowych
Rozmiar dokumentów ogółem: 18

II Zawartość jednostki archiwalnej


Recenzje prac i artykułów naukowych
48_2003-PTHer_001_002
Recenzje prac i artykułów naukowych
2016-07-29

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_002_001Recenzja książki Igora Zinowiewicza Mycki "Ostrożskaja słowjano-greko-latinska Akademija (1576-1636). Tomasz KempaNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_002"Quand la peinture etait dans les livres". Recenzja z wystawy. Aleksandra Orłowska.NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_003O metodzie i podstawie wydania Annales Jana Długosza. Piotr DymelNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_004Recenzje dwóch prac naukowych:Macieja Neumana i Krzysztofa Przetakiewicza Lietuvos didziojo kunigaikscio ir Lenkijos karaliaus Aleksando Jogailaico itinerariumas (1492m. birzelis-1506m. rugpjutis) i Ireny Sulkovskiej-Kurasevej, Itinerarij Kazimira JagelloNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_005Zasady wydawnicze dla tomów XV i XVI serii Acta Nuntiature Polonae. Leszek JarmińskiNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_002_006Recenzja pracy Rafała T. Prinke, Fontes ex machina. Komputerowa analiza źródeł historycznych, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych. Marek Mrówczyński NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_007Die Register Innocenz III., bearb. von Andrea Sommerlechner gemeinsam mit Othmar Hagener, Christoph Egger, Rainer Murauer und Herwig Weigl, Bd.9: 9. Pontifikatsjahr, 1206/1207. Texte und Indices, Przemysław Nowak NieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_002_008Kilka uwag o metodologii w nowej pracy o genealogii Rurykowiczów. Kazimierz SkalskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_009Recenzja pracy Krzysztofa Skwierczyńskiego, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku. Michał TomaszekNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_002_010Recenzja pracy Marka Cetwińskiego, Śląski tygiel. Studia z dziejów polskiego średniowiecza. Gerard KucharskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_011Recenzja pracy zbiorowej pod. red. Krzysztofa Stępniaka, Radziwiłłowie. Obrazy literackie, Biografie, Świadectwa historyczne. Marceli KosmanNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_012Recenzja pracy Alison. I. Beach, Women as Scribes. Book production and monastic reform in twlfth century Bavaria. Jerzy StrzelczykNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_013Recenzja pracy Andersa Winrotha, The making of Gratians Decretum. Przemysław NowakNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_014Recenzja pracy Elżbiety Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (miedzy Drwęcą a Pisą). Mariusz WeberNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_015Recenzja pracy Marka walczaka, "Alter Christus". Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa. Grażyna JurkowlaniecNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_016Recenzja pracy J. Wilke, Die Ebstorfer Weltkarte. Jerzy StrzelczykNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_017Recenzja książki Bohdana Hojdisa, O współistnieniu słów obrazów w kulturze polskiego średniowiecza. Wojciech MischkeNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_018Dokumenty strony-polsko litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku. Jan TęgowskiNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Varia
Rozmiar dokumentów ogółem: 50

II Zawartość jednostki archiwalnej


Varia
48_2003-PTHer_001_003
Fragmenty recenzji, korespondencja niekompletne dokumenty
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. IV
Rozmiar dokumentów ogółem: 5

II Zawartość jednostki archiwalnej


Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. IV
48_2003-PTHer_001_001
Materiały w postaci artykułów, korespondencji, bibliografii
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. V
Rozmiar dokumentów ogółem: 19

II Zawartość jednostki archiwalnej


Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. V
48_2003-PTHer_001_002
Materiały w postaci artykułów, korespondencji i bibliografii
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. XI
Rozmiar dokumentów ogółem: 20

II Zawartość jednostki archiwalnej


Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. T. XI
48_2003-PTHer_001_003
Materiały w postaci artykułów naukowych i korespondencji
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Leksykon - hasła artykuły, źródła do dziejów Polski do 1795 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 15

II Zawartość jednostki archiwalnej


Leksykon - hasła artykuły, źródła do dziejów Polski do 1795 roku
48_2003-PTHer_001_001
Hasła artykuły, źródła do dziejów Polski do 1795 roku
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Genealogia Krzyżanowskich h. Świnka ze Żmudzi. Jarosław Krzyzanowski.
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Genealogia Krzyżanowskich h. Świnka ze Żmudzi. Jarosław Krzyzanowski.
48_2003-PTHer_001_073
Materiały genealogiczne rodziny Krzyżanowskich
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Pieczęci lakowe - zbiór Englerta
Rozmiar dokumentów ogółem: 31

II Zawartość jednostki archiwalnej


Pieczęci lakowe - zbiór Englerta
48_2003-PTHer_001_006
Zbiór pieczęci lakowych
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Kolekcjoner Polski 1973 - 1981
Rozmiar dokumentów ogółem: 81

II Zawartość jednostki archiwalnej


Kolekcjoner Polski 1973 - 1981
48_2003-PTHer_001_001
Numery "Kolekcjonera Polskiego" z 1973 roku
1973 - 1981

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Prasa różna
Rozmiar dokumentów ogółem: 55

II Zawartość jednostki archiwalnej


Prasa różna
48_2003-PTHer_001_002
Gazety, fragmenty gazet, kserokopie gazet
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Wycinki różne
Rozmiar dokumentów ogółem: 25

II Zawartość jednostki archiwalnej


Wycinki różne
48_2003-PTHer_001_003

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Nekrologia różna
Rozmiar dokumentów ogółem: 67

II Zawartość jednostki archiwalnej


Nekrologia różna
48_2003-PTHer_001_004
Nekrologi z prasy
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Chodasiewicze herbu Dołęga
Rozmiar dokumentów ogółem: 19

II Zawartość jednostki archiwalnej


Chodasiewicze herbu Dołęga
48_2003-PTHer_001_074
Materiały genealogiczne rodziny Hodasiewiczów
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii tom II, 1994)
Rozmiar dokumentów ogółem: 13

II Zawartość jednostki archiwalnej


Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii tom II, 1994)
48_2003-PTHer_001_001
Materiały heraldyczne i genealogiczne do XIII t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
1994

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii t. III, 1996)
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (nowej serii t. III, 1996)
48_2003-PTHer_001_002
Materiały genealogiczno-heraldyczne do XIII t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
1996

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_002_001Wspomnienia o profesorze Marianie Haisingu, Damian Tomczyk1996Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_002_002Fredrowie herbu Bończa- "domus antiqiu moris virtutisque cultric". Kazimierz PrzybośNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. IV, 1999
Rozmiar dokumentów ogółem: 10

II Zawartość jednostki archiwalnej


Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. IV, 1999
48_2003-PTHer_001_003
Materiały genealogiczno-heraldyczne do t. IV Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
1999

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_003_001Uwagi o genezie polskiej arystokracji. Kazimierz GutkowskiNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_003_002Siedleckoje Otdielienie Istoriko-Rodoslownowo obszczestwa w Moskwie. Oleg N. NaumowNieznaneDokument tekstowy


rosyjski
48_2003-PTHer_001_003_003Oddział siedlecki Towarzystwa Historyczno-Genealogicznego w Moskwie (Towarzystwo Historyczno-Genealogiczne w Moskwie). Oleg N. NaumowNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_004Wywody szlacheckie kanoników i prałatów krakowskich (1550-1600). Wacław UrbanNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_005Apendyks do Uwag do genealogii Maskiewiczów. Witold SienkiewiczNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_006Kilka uwag o pieczęciach Ambrożego Pampowskiego. Błażej ŚliwińskiNieznaneDokument tekstowy48_2003-PTHer_001_003_007Legitymacje w Galicji w czasie I wojny światowejNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_008Recenzja pracy Waltera Lukana i Maxa Demeter Peyfussa, Ost- und Sudosteuropa sammlungen in Osterreich. Verzeichnis der Biblioteken. Institute, Archiwe und Museen. Zweite erweiterte Auflage, przez Sławomira GórzyńskiegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_009Geneza herbów miejskich w świetle dotychczasowej literatury. Marek AdamczewskiNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_003_010Kartusz herbowy Ludwika Konstantego Pocieja. Ireneusz WojczukNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja i materiały do IV t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 22

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja i materiały do IV t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
48_2003-PTHer_001_004
Korespondencja i materiały do IV t. Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Prasa Polsko i rosyjsko języczna, kserokopie z prasy
Rozmiar dokumentów ogółem: 90

II Zawartość jednostki archiwalnej


Prasa Polsko i rosyjsko języczna, kserokopie z prasy
48_2003-PTHer_001_005

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty założycielskie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1987/1988
Rozmiar dokumentów ogółem: 44

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty założycielskie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1987/1988
48_2003-PTHer_001_001
Decyzja o wpisaniu PTHer do rejestru stowarzyszeń i związków Wyciąg z rejestru stowarzyszeń Lista członków założycieli PTHer Dokumentu Komitetu Organizacyjnego PTHer Dokumenty z walnych zgromadzeń Dokumentu dotyczące siedziby Zarządu Głównego PTHer
1987 - 1988

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne
48_2003-PTHer_001_001_002Prośba Komitetu Organizacyjnego PTHer do Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście o odbycie zebrania, którego celem będzie powołanie stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Heraldyczne1987-05-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_001Notatka ze spotkania w dniu 21.02.1987 r., w czasie którego ukonstytuował sie Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1987-02-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_004Dokument informujący o zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1987-05-30Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_005Lista obecności na zebraniu założycielskim PTHer1987-06-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_006Protokół z zebrania założycielskiego PTHer 1987-06-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_007Uchwała o powołaniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1987-06-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_008Podanie do Wydziału Społeczno Administracyjnego o zarejestrowanie stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Heraldyczne1987-07-10Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_003Decyzja Urzędu dzielnicowego Warszawa Śródmieście zezwalająca na odbycie w dniu 15.06.1987 zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1987-05-28Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_009List Biblioteki Kórnickiej do dr Stefana K. Kuczyńskiego z 24.06.1987 r. deklarujący przystąpienie Biblioteki Kórnickiej do PTHer jako członka wspierającego.1987-06-24Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_010Spis członków założycieli Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1987-06-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_011Odmowna decyzja Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w związku z wpisaniem do rejestru stowarzyszeń Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1987-10-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_012Odwołanie od decyzji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o odmowie wpisania PTHer do rejestru stowarzyszeń1987-11-11Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_013Pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informujące o zmianach w statucie PTHer oraz nowa propozycja statutu PTHer1988-04-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_014Decyzja Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1988-05-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_015Statut Polskiego Towarzystwa HeraldycznegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_016Pismo informujące o Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1988-05-26Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_017Wyciąg ze Statutu Polskiego Towarzystwa HeraldycznegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_018Lista obecności gości zaproszonych na Walne Zgromadzenie członków założycieli Polskiego Towarzystwa HeraldycznegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_019Lista obecności zaproszonych na Walne Zgromadzenie członków założycieli PTHer NieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_020Lista członków założycieli Polskiego Towarzystwa HeraldycznegoNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_021Lista osób biorących udział w I Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Warszawa 15.06.1988 r.1988-06-15Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_022Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1988-06-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_023Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego1988-06-15Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_024Protokół Komisji Skrutacyjnej PTHer z wyborów władz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego odbytych 15.06.1988 r.1988-06-15Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_025Wyciąg z rejestru stowarzyszeń Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy1988-07-12Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_026Wyciąg z rejestru stowarzyszeń Wydziału Społeczno-Administracyjnego1988-08-30Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_027Pismo Instytutu Historii PAN wyrażające zgodę na udostępnienie adresu Instytutu Polskiemu Towarzystwu Heraldycznemu 1988-08-18Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_028Wzór pieczęci Polskiego Towarzystwa HeraldycznegoNieznaneDokument obrazowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_029Pismo Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w M. ST. Warszawie do PTHer przypominające o braku sprawozdania statystycznego1991-03-04Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_030Wyciąg z rejestru stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy1995-04-25Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_031Duplikat zaświadczenia o otrzymaniu numeru REGON przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne1995-05-11Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_032Odpis postanowienia Sądu Rejonowego m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wszczęciu z urzędu postępowania o wpis PTHer do rejestru stowarzyszeń2001-04-17Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_033Umowa Użyczenia przez IH PAN miejsca siedziby i adresu Polskiemu Towarzystwu Heraldycznemu wraz z pismem z 1988 roku o udostępnieniu adresu IH PAN dla PTHer.2004-12-01Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_034Postanowienie Sądy Rejonowego dla m. st. Warszawy o umorzeniu postępowanie w sprawie wpisania PTHer na listę stowarzyszeń2001-06-21Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_035Pismo IH PAN potwierdzające użyczenie adresu i siedziby dla PTHer2004-12-02Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_036Pismo Zarządu Głównego PTHer z 07.03.2005 r. zwołujące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa2005-03-07Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_037Protokół z II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Heraldycznego z dn. 22.04.2005 r. wraz z uchwałą nr 1/2005 dotyczącą zmiany Statutu2005-04-22Dokument tekstowy48_2003-PTHer_001_001_038Uchwała (kopia) nr 1/2005 zmieniająca treść Statutu PTHer2005-04-22Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_039Wzór oświadczenia członka Komisji Rewizyjnej2005-01-28Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_040Zarządzenie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o zwrocie wniosku o wpis do rejestru stowarzyszeń Polskiemu Towarzystwu Heraldycznemu2005-07-18Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_041Zarządzenie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o zwrocie wniosku o wpis do rejestru stowarzyszeń Polskiemu Towarzystwu Heraldycznemu2006-01-09Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_042Fragment Statutu PTHer zmieniony 12.03.19931993-12-03Dokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_043Brudnopisy dokumentów KRS dla PTHerNieznaneDokument tekstowy


polski
48_2003-PTHer_001_001_044Notatki odręczneNieznaneDokument tekstowy


polski


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Godło Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Rozmiar dokumentów ogółem: 52

II Zawartość jednostki archiwalnej


Godło Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
48_2003-PTHer_001_002
Dokumenty dotyczące godła PTHer Projekty graficzne Korespondencja


INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Spis członków PTHer
Rozmiar dokumentów ogółem: 2

II Zawartość jednostki archiwalnej


Spis członków PTHer
48_2003-PTHer_001_003

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Lista kandydatów do władz PTHer
Rozmiar dokumentów ogółem: 68

II Zawartość jednostki archiwalnej


Lista kandydatów do władz PTHer
48_2003-PTHer_001_004

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki - "Orzeł i lew w heraldyce średniowiecznej" Kraków 4-8 IX 1995r.
Rozmiar dokumentów ogółem: 153

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki - "Orzeł i lew w heraldyce średniowiecznej" Kraków 4-8 IX 1995r.
48_2003-PTHer_001_040
Ogólny plan Kolokwium, karty zgłoszeń, korespondencja, wycinki prasowe, kserokopie
1995

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Walne Zgromadzenie PTHer 2000
Rozmiar dokumentów ogółem: 22

II Zawartość jednostki archiwalnej


Walne Zgromadzenie PTHer 2000
48_2003-PTHer_001_002
Dokumenty i sprawozdania z walnego zgromadzenia PTHer z 2000 r.
2000

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Walne Zgromadzenie PTHer 2004
Rozmiar dokumentów ogółem: 184

II Zawartość jednostki archiwalnej


Walne Zgromadzenie PTHer 2004
48_2003-PTHer_001_003
Karty głosowania na członków do władz PTHer
2004

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Walne Zgromadzenie PTHer 2007
Rozmiar dokumentów ogółem: 175

II Zawartość jednostki archiwalnej


Walne Zgromadzenie PTHer 2007
48_2003-PTHer_001_004
Karty głosowania na kandydatów do władz PTHer, mandaty
2007

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1988-1980
Rozmiar dokumentów ogółem: 137

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1988-1980
48_2003-PTHer_001_001

1988 - 1990

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1989-1990
Rozmiar dokumentów ogółem: 164

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1989-1990
48_2003-PTHer_001_002

1989 - 1990

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z roku 1991, sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego z lat 1991-1992
Rozmiar dokumentów ogółem: 42

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z roku 1991, sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego z lat 1991-1992
48_2003-PTHer_001_003

1991 - 1992

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z 1991 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 119

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z 1991 roku
48_2003-PTHer_001_004

1991

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1992-1993
Rozmiar dokumentów ogółem: 394

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja z lat 1992-1993
48_2003-PTHer_001_005

1992 - 1993

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1994 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 183

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1994 roku
48_2003-PTHer_001_006

2016

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1994 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 184

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1994 roku
48_2003-PTHer_001_007

2016

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1995 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 195

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1995 roku
48_2003-PTHer_001_008

1995

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1995 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 167

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1995 roku
48_2003-PTHer_001_009

1995

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1996 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 280

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1996 roku
48_2003-PTHer_001_010

1996

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1996 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 121

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1996 roku
48_2003-PTHer_001_011

1996

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1997 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 238

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1997 roku
48_2003-PTHer_001_012

1997

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1997 rok
Rozmiar dokumentów ogółem: 133

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1997 rok
48_2003-PTHer_001_013

1997

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1998 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 194

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1998 roku
48_2003-PTHer_001_014

1998

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1998 roku.
Rozmiar dokumentów ogółem: 72

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1998 roku.
48_2003-PTHer_001_015

1998

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1999 roku.
Rozmiar dokumentów ogółem: 165

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 1999 roku.
48_2003-PTHer_001_016

1999

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1999 roku.
Rozmiar dokumentów ogółem: 65

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 1999 roku.
48_2003-PTHer_001_017

1999

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 2000 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 142

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja I półrocze 2000 roku
48_2003-PTHer_001_018

2000

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 2000 roku
Rozmiar dokumentów ogółem: 77

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja II półrocze 2000 roku
48_2003-PTHer_001_019

2000

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2001 rok
Rozmiar dokumentów ogółem: 104

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2001 rok
48_2003-PTHer_001_020

2001

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2002 rok.
Rozmiar dokumentów ogółem: 66

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2002 rok.
48_2003-PTHer_001_021

2002

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2004 rok.
Rozmiar dokumentów ogółem: 112

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2004 rok.
48_2003-PTHer_001_022

2004

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2005 rok.
Rozmiar dokumentów ogółem: 117

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2005 rok.
48_2003-PTHer_001_023

2005

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2006 rok.
Rozmiar dokumentów ogółem: 49

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2006 rok.
48_2003-PTHer_001_024

2006

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnetrzne i korespondencja 2007-2008 rok
Rozmiar dokumentów ogółem: 76

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnetrzne i korespondencja 2007-2008 rok
48_2003-PTHer_001_015

2007 - 2008

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2007-2008 rok.
Rozmiar dokumentów ogółem: 77

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne i korespondencja 2007-2008 rok.
48_2003-PTHer_001_025

2007 - 2008

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumentacja prac nad ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP. (przed kontrasygnatą Prezydenta Rzeczypospolitej). Sporządził Krzysztof Guzek
Rozmiar dokumentów ogółem: 3

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumentacja prac nad ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP. (przed kontrasygnatą Prezydenta Rzeczypospolitej). Sporządził Krzysztof Guzek
48_2003-PTHer_001_027

1993-03-01 - 1993-03-06

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty Komisji Heraldycznej
Rozmiar dokumentów ogółem: 18

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty Komisji Heraldycznej
48_2003-PTHer_001_028
Opinia w sprawie projektu flagi i pieczęci Gminy Miłki Opinia w sprawie projektu flagi i pieczęci Gminy Łęczyca Opinia w sprawie projektach herbu, flagi i pieczęci Gminy Wilczyn Opinia o projektach awersu i rewersu monety "40 rocznica Marca 1968 roku".
2004 - 2007

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Krasnystaw 260 rocznica śmierci Kaspra Niesieckiego
Rozmiar dokumentów ogółem: 28

II Zawartość jednostki archiwalnej


Krasnystaw 260 rocznica śmierci Kaspra Niesieckiego
48_2003-PTHer_001_029

2004

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Sesja PTHer "Orzeł Biały" 27-28. VI. 1995 r. Korespondencja, programy
Rozmiar dokumentów ogółem: 64

II Zawartość jednostki archiwalnej


Sesja PTHer "Orzeł Biały" 27-28. VI. 1995 r. Korespondencja, programy
48_2003-PTHer_001_030
Wycinki prasowe, korespondencja, artykułu naukowe, notatki, programy
1995-06-27 - 1995-06-28

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Korespondencja prezesa PTHer Prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. Stanowisko PTHer w sprawie znaków państwa
Rozmiar dokumentów ogółem: 45

II Zawartość jednostki archiwalnej


Korespondencja prezesa PTHer Prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. Stanowisko PTHer w sprawie znaków państwa
48_2003-PTHer_001_031
Korespondencja Prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, Stanowisko PTHer w sprawie znaków państwa
1993 - 1997

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu
Rozmiar dokumentów ogółem: 8

II Zawartość jednostki archiwalnej


Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu
48_2003-PTHer_001_032
Statut Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu, Korespondencja Rafała T. Prinke prezesa Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu z PTHer Dokumenty wewnętrzne Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu
1988 - 1993

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Listy obecności na zebraniach naukowych
Rozmiar dokumentów ogółem: 59

II Zawartość jednostki archiwalnej


Listy obecności na zebraniach naukowych
48_2003-PTHer_001_033

2001 - 2008

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Sprawa Andrzeja Kulikowskiego 1999 rok.
Rozmiar dokumentów ogółem: 53

II Zawartość jednostki archiwalnej


Sprawa Andrzeja Kulikowskiego 1999 rok.
48_2003-PTHer_001_034
Dokumenty dotyczące skreślenia z listy członków PTHer Andrzeja Kulikowskiego Dokumenty Sądu Koleżeńskiego PTHer
1999

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Oryginały do powielania
Rozmiar dokumentów ogółem: 39

II Zawartość jednostki archiwalnej


Oryginały do powielania
48_2003-PTHer_001_035
Statut PTHer Pisma wewnętrzne PTHer, wzory pism PTHer i Zarządu Głównego PTHer, prasa
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Wizyta Gartera Sir Conrada Swana w Polsce 26.IX-30.IX.1995 r.
Rozmiar dokumentów ogółem: 31

II Zawartość jednostki archiwalnej


Wizyta Gartera Sir Conrada Swana w Polsce 26.IX-30.IX.1995 r.
48_2003-PTHer_001_036
korespondencja
1995-09-26 - 1995-09-30

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995r. Korespondencja
Rozmiar dokumentów ogółem: 216

II Zawartość jednostki archiwalnej


IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995r. Korespondencja
48_2003-PTHer_001_037

1995-09-04 - 1995-09-08

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja z autorami tekstów
Rozmiar dokumentów ogółem: 40

II Zawartość jednostki archiwalnej


IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja z autorami tekstów
48_2003-PTHer_001_038

1995

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki. Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja
Rozmiar dokumentów ogółem: 95

II Zawartość jednostki archiwalnej


IX Kolokwium Międzynarodowej Akademii Heraldyki. Kraków 4-8.IX.1995 r. Korespondencja
48_2003-PTHer_001_039

1995-09-04 - 1995-09-08

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dziennik podawczy PTHer
Rozmiar dokumentów ogółem: 1

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dziennik podawczy PTHer
48_2003-PTHer_001_026

1987 - 1989

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Varia
Rozmiar dokumentów ogółem: 100

II Zawartość jednostki archiwalnej


Varia
48_2003-PTHer_001_041

Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer rok 1988
Rozmiar dokumentów ogółem: 63

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer rok 1988
48_2003-PTHer_001_001

1988

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer rok 1988/89
Rozmiar dokumentów ogółem: 414

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer rok 1988/89
48_2003-PTHer_001_002

1989

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty wewnętrzne Varia
Rozmiar dokumentów ogółem: 247

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty wewnętrzne Varia
48_2003-PTHer_001_042
Korespondencja, odbitki xero, wycinki prasowe, deklaracja, Przedpełscy - materiały różne, notatki
Nieznane

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty Finansowe PTHer lata 1989/90
Rozmiar dokumentów ogółem: 42

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty Finansowe PTHer lata 1989/90
48_2003-PTHer_001_003

1989 - 1990

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer rok 1990
Rozmiar dokumentów ogółem: 206

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer rok 1990
48_2003-PTHer_001_004

1990

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer lata 1988-1990
Rozmiar dokumentów ogółem: 28

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer lata 1988-1990
48_2003-PTHer_001_005

1988 - 1990

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer rok 1991
Rozmiar dokumentów ogółem: 231

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer rok 1991
48_2003-PTHer_001_006

1991

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer lata 1992-1993
Rozmiar dokumentów ogółem: 283

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer lata 1992-1993
48_2003-PTHer_001_007

1992 - 1993

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer lata 1993-1994
Rozmiar dokumentów ogółem: 280

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer lata 1993-1994
48_2003-PTHer_001_008

1993 - 1994

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer lat 1994-1995
Rozmiar dokumentów ogółem: 284

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer lat 1994-1995
48_2003-PTHer_001_009

1994 - 1995

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer lata 1995-1996
Rozmiar dokumentów ogółem: 267

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer lata 1995-1996
48_2003-PTHer_001_010

1995 - 1996

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer lata 1996-1997
Rozmiar dokumentów ogółem: 219

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer lata 1996-1997
48_2003-PTHer_001_011

1996 - 1997

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer lata 1997-1998
Rozmiar dokumentów ogółem: 130

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer lata 1997-1998
48_2003-PTHer_001_012

1997 - 1998

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer rok 1999
Rozmiar dokumentów ogółem: 111

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer rok 1999
48_2003-PTHer_001_013

1999

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer rok 2000
Rozmiar dokumentów ogółem: 132

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer rok 2000
48_2003-PTHer_001_014

2000

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne


I Charakterystyka archiwalna jednostki archiwalnej


Nazwa: Dokumenty finansowe PTHer rok 2001-2002
Rozmiar dokumentów ogółem: 225

II Zawartość jednostki archiwalnej


Dokumenty finansowe PTHer rok 2001-2002
48_2003-PTHer_001_015

2001 - 2002

INWENTARZ

SygnaturaNazwaDatyRodzaj materiałuSygnatury dawne